Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки


НазваниеКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки
страница1/11
Дата публикации22.07.2013
Размер1.28 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ
тАВРІЙСЬКИЙ ДЕРРЖАВНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «мЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ»для проведення державного комплексного іспиту

з дисциплін фахової підготовки

студентів зі спеціальності

6.050100 «Маркетинг»

Мелітополь, 2010 р.
Матеріали підготував к. е. н., доцент Лобанов Микола Іванович

Матеріали рекомендацій розглянуті та схвалені на засіданні кафедри.

Протокол № _____від «___»____________2010 р.
Затверджені і рекомендовані до видання на засіданні методичної комісії економічного факультету.

Протокол № _____від «___»____________2010 р.
Рецензенти_______/директор МВПЗІЕІТ, д.е.н., доцент Л. В. Синяєва/

_________/к.е.н., доц.. О. В. Воронянська/


^ В підготовці практичних завдань приймали участь:
Лобанов М.І., к. е. н., доцент

Арестенко Т.В., к.е.н., доцент

Колокольчикова І.В., к.е.н., доцент

Куліш Т. В., к.е.н., ст. викл.

Легеза Д.Г., к.е.н., ст. викл.

Грицаєнко Г. І., к.е.н., доцент

Прус Ю.О.., ст. викл.
^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1 Загальні положення
Практична частина комплексного контрольного завдання (ККЗ) для проведення державного екзамену повинна бути у вигляді рішення комплексних загальних наукових, творчих професійних задач.

Практична частина ККЗ є важливою складовою частиною всього комплексу підсумкової атестації та одним із методів комплексної оцінки якості підготовки випускника академії для виконання професійної роботи на певних посадах, спроможності і готовності його виконувати виробничі функції і вирішувати типові задачі професійної діяльності:

 • у конкретній предметній сфері,

 • на визначеному об’єкті діяльності,

 • відповідно до напряму професійної підготовки,

 • за фахом,

 • на сертифікованому освітньо-кваліфікаційному рівні.

При вирішенні практичної частини ККЗ студент повинен підтвердити не тільки наявність теоретичних знань, а й практичних навичок і умінь, здатність приймати правильні рішення.

Вирішуючи, які уміння повинні контролюватися за допомогою конкретного практичного завдання, розроблювачу необхідно пам’ятати, що рівень підготовки, визначений за результатами виконання практичного завдання, є основою для загальної оцінки професійної компетенції. Тому для практичної частини ККЗ вибираються важливі професійні уміння.

Найкращими для умов практичних завдань є професійні ситуації. Опис ситуації повинен бути коротким, але досить повним, що надає можливість особі, що контролюється, отримати необхідну інформацію.

^ 2 Вимоги до практичних завдань
До практичної частини ККЗ пред’являються загальні вимоги:

 • належність до предметної сфери,

 • комплексність, тобто необхідність застосування при вирішенні завдань практичних умінь та навичок з кількох дисциплін в обсязі діючих навчальних програм,

 • стислість завдання, але повнота необхідної інформації,

 • стислість за часом (загальний час на виконання комплексного завдання – не більш 3 годин, уникати громіздких обчислень),

 • наявність певної міри складності,

 • необхідність використання засобів і методів прийняття рішень, додаткової та довідкової літератури.

^ 3 Рекомендована практика проведення практичної частини при державному іспиті
При проведенні практичної частини комплексної перевірки знань на державному екзамені необхідно дотримуватись таких правил:

 • екзаменаційні практичні завдання повинні бути складені відповідно до переліку умінь в ОКХ;

 • з метою виключення можливих помилок, підготовлені екзаменаційні завдання повинні ретельно перевірятися;

 • формулювання змісту кожного завдання та перелік пропонованих відповідей повинні бути перевірені та уточнені експертом (стороннім фахівцем);

 • на початку екзамену випускник отримує брошуру із завданнями та проштамповані бланки для запису відповідей, на обкладинці брошури з завданнями повинна бути надрукована інформація для випускників, наприклад, критерії оцінки, відведений на роботу час, дозвіл на використання додаткового або довідкового матеріалу тощо;

 • екзаменатор повинен простежити за тим, щоб на бланках відповідей були записані прізвища або кодові номери випускників і щоб заповнений бланк був підписаний;

 • екзаменатори повинні вміти підтримувати дисципліну і мати надруковані правила проведення іспитів, які потрібно зачитати перед початком іспитів;

 • необхідно прийняти всі запобіжні заходи з метою недопущення неетичного поводження і зробити попередження, що порушення дисципліни може призвести до позбавлення права складання іспиту;

 • не допускається перевірка практичних завдань особами, що не входять до складу державної екзаменаційної комісії, або перевірка практичних завдань членами державної екзаменаційної комісії в присутності сторонніх осіб;

 • члени державної екзаменаційної комісії зобов’язані ще раз перевірити оцінки і результати контролю практичних умінь до їх оприлюднення.


Перелік дисциплін
Перелік дисциплін, за якими були складені практичні завдання для державної атестації студентів зі спеціальності 6.050100 - економіка підприємства:

 1. Маркетинг (Аграрний маркетинг) (17 завдань)

 2. Логістика (17 завдань)

 3. Інфраструктура товарного ринку (20 завдань)

 4. Економіка підприємства (20 завдань)

Всього: 74 комплексних задач
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного...
Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconІ тур. Виконавська діяльність педагога-музиканта
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізької області) з 9 по 11...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconНа методичні вказівки по проведенню державних іспитів для спеціальності...
Фінальною частиною навчання є – кваліфікаційний державний іспит. Його методичне забезпечення, набір дисциплін, вимоги, та організація...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница