Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Скачать 280.2 Kb.
НазваниеТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
страница2/3
Дата публикации25.07.2013
Размер280.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
1   2   3

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»
Самостійна робота студентів підвищує ефективність учбового процесу шляхом організації поза аудиторної навчання. Вона спрямована на забезпечення фундаментальної наукової загальноосвітньої і практичної підготовки студентів відповідно до особистих здібностей і професійних інтересів кожного. Ця нетрадиційна форма навчання формує у студентів незалежність поглядів, самостійність у визначенні доцільних варіантів виконання завдання. При цьому викладач забезпечують керівництво і контроль виконання студентами отриманих завдань. Час, відведений на самостійну роботу, має бути використаний на вивчення науковою і іншої спеціальної літератури, а також на виконання завдань і оформлення їх результатів.

Контроль знань студентів здобутих під час виконання самостійної роботи здійснюється впродовж аудиторних (семінарських) занять, на консультаціях, на іспиті у формі опитування та письмової роботи.


№№

Тема курсу

Запитання для самостійної роботи

Кількість часів:

маг/спец

Форма контролю

1.

Сутність міжнародного маркетингу

 1. Основні чинники, сприяючі глобалізації маркетингової діяльності підприємств. Основні сфери застосування сучасного міжнародного маркетингу. Значення міжнародного маркетингу для розвитку світової економіки і економіки кожної країни, в якій його здійснюють корпорації і фірми.

 2. Особливості міжнародної маркетингової діяльності на прикладі великих, середніх та малих підприємств різних галузей господарства.

 3. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, як здійснюється управління міжнародною маркетинговою діяльністю?

6/4

опитування

письмова робота

2.

Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень

 1. Система збору міжнародної маркетингової інформації на сучасному етапі.

 2. Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі конкретного міжнародного дослідження).

 3. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, як здійснюється збір та аналіз міжнародної маркетингової інформації, як та яка первина та вторинна інформація використовується у міжнародній маркетингової діяльності підприємства в різних країнах?

8/6

опитування

письмова робота

3.

Сучасне середовище міжнародного маркетингу

 1. Особливі показники вивчення зовнішнього підприємницького середовища на прикладі різних галузей господарства (видів економічної діяльності).

 2. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, які фактори, елементи та показники використовуються для аналізу зовнішнього підприємницького середовища?

8/6

опитування

письмова робота

4.

Особливості сегментації міжнародних ринків і вибору цільових зарубіжних ринків

 1. Особливості сегментації зарубіжних цільових ринків (на прикладі окремого зарубіжного ринку, фірми, товару або послуги).

 2. Використання стратегій охоплення світового ринку певними зарубіжними фірмами (на прикладі певної стратегії, фірми, товару або послуги).

 3. Особливості позиціонування товару на міжнародному ринку (на прикладі певної фірми, окремого або груп товарів, видів послуг).

8/6

опитування

письмова робота

5.

Міжнародний комплекс маркетингу:

 1. Особливості стандартизації та адаптації комплексу маркетингу до міжнародних ринків (на прикладі конкретного ринку, фірми, товару або послуги).
4/3

опитування

письмова робота

5.1.

5.2.

5.3.


5.4.

Особливості товарної політики міжнародної діяльності підприємства

Особливості цінової політики міжнародної діяльності підприємства

Особливості збутової політики міжнародної діяльності підприємства

Особливості комунікаційної політики міжнародної діяльності підприємства

 1. Експортна товарна політика фірми (на прикладі конкретного ринку, фірми, товару або послуги). Розробка експортного асортименту фірми (на прикладі конкретної фірми, товару, послуги). Життєвий цикл товару на світовому ринку (на прикладі визначеного або груп товарів, видів послуг). Товарні стратегії фірм при виході на зарубіжний ринок (на конкретному прикладі). Міжнародна конкурентоспроможність (на прикладі конкретної фірми, товару, послуги).

-------------------------------------------------

 1. Вироблення цінової політики фірми при виході на зовнішній ринок (на прикладі певного ринку, фірми, товару або послуги). Особливості використання світових цін на окремі види товарів (на прикладі конкретного товару або груп товарів або послуги). Стратегії ціноутворення при виході на світовий ринок (на прикладі конкретного товару або груп товарів або послуги).

-------------------------------------------------

 1. Особливості розробки збутової політики фірми при виході на зовнішній ринок (на прикладі окремих фірм, ринків, товарів або послуг). Специфіка системи збуту зарубіжних фірм (на прикладі певної фірми). Міжнародні посередники і їх роль в міжнародній діяльності фірм на сучасному етапі. Особливості розробки різними фірмами системи руху товару при виході на зовнішній ринок (на прикладі окремої фірми).

----------------------------------------------

 1. Особливості міжнародної комунікаційної політики фірм на сучасному етапі. Проблеми і перспективи розробки міжнародної рекламної кампанії (на прикладі окремих країн, фірм, товарів або послуг). Використання заходів по особистого продажу в міжнародному маркетингу (на прикладі окремих країн, фірм, товарів або послуг). Міжнародна практика фірм у використанні заходів по зв'язках з громадськістю на сучасному етапі. Особливості стимулювання збуту товарів і послуг на зовнішньому ринку (на прикладі окремих фірм, товарів або послуг).

6,5/5

6,5/5


6,5/5

6,5/5


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»
Тема 1. Суть міжнародного маркетингу (1ч)

Питання для обговорення

 1. Міжнародний маркетинг як етап інтернаціоналізації маркетингової діяльності підприємства.

 2. Основні чинники, сприяючі глобалізації маркетингової діяльності підприємств.

 3. Основні сфери застосування сучасного міжнародного маркетингу.

 4. Значення міжнародного маркетингу для розвитку світової економіки і економіки кожної країни, в якій його здійснюють корпорації і фірми.

 5. Особливості міжнародної маркетингової діяльності на прикладі великих, середніх та малих підприємств різних галузей господарства.

 6. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, як здійснюється управління міжнародною маркетинговою діяльністю?

Форма контролю - усне опитування, письмова робота

Тема 2. Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень (1ч)

Питання для обговорення

 1. Визначення типу необхідної маркетингової інформації і джерел її отримання для міжнародної діяльності підприємства.

 2. Система збору міжнародної маркетингової інформації на сучасному етапі.

 3. Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі конкретного міжнародного дослідження).

 4. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, як здійснюється збір та аналіз міжнародної маркетингової інформації, як та яка первина та вторинна інформація використовується у міжнародній маркетингової діяльності підприємства в різних країнах?

^ Форма контролю - усне опитування, письмова робота

Тема 3. Сучасне середовище міжнародного маркетингу (1ч)

Питання для обговорення

 1. Особливі показники вивчення політико-правового, економічного, культурного, науково-технічного зовнішнього підприємницького середовища на прикладі різних галузей господарства (видів економічної діяльності).

 2. На прикладі відомої Вам фірми проаналізуйте, які фактори, елементи та показники використовуються для аналізу зовнішнього підприємницького середовища?

Форма контролю - усне опитування, письмова робота

Тема 4. Особливості сегментації міжнародних ринків і вибору цільових зарубіжних ринків (1ч)

Питання для обговорення

 1. Особливості сегментації зарубіжних цільових ринків (на прикладі окремого зарубіжного ринку, фірми, товару або послуги).

 2. Використання стратегій охоплення світового ринку певними зарубіжними фірмами (на прикладі певної стратегії, фірми, товару або послуги).

 3. Особливості позиціонування товару на міжнародному ринку (на прикладі певної фірми, окремого або груп товарів, видів послуг).

Форма контролю - усне опитування, письмова робота

Тема 5. Міжнародний комплекс маркетингу (6ч)

Питання для обговорення

 1. Особливості стандартизації та адаптації комплексу маркетингу до міжнародних ринків (на прикладі конкретного ринку, фірми, товару або послуги).

 2. Особливості товарної політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 • Експортна товарна політика фірми (на прикладі конкретного ринку, фірми, товару або послуги).

 • Розробка експортного асортименту фірми (на прикладі конкретної фірми, товару, послуги).

 • Життєвий цикл товару на світовому ринку (на прикладі визначеного або груп товарів, видів послуг).

 • Товарні стратегії фірм при виході на зарубіжний ринок (на конкретному прикладі).

 • Міжнародна конкурентоспроможність (на прикладі конкретної фірми, товару, послуги).

 1. Особливості цінової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 • Вироблення цінової політики фірми при виході на зовнішній ринок (на прикладі певного ринку, фірми, товару або послуги).

 • Особливості використання світових цін на окремі види товарів (на прикладі конкретного товару або груп товарів або послуги).

 • Стратегії ціноутворення при виході на світовий ринок (на прикладі конкретного товару або груп товарів або послуги).

 1. Особливості збутової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 • Особливості розробки збутової політики фірми при виході на зовнішній ринок (на прикладі окремих фірм, ринків, товарів або послуг).

 • Специфіка системи збуту зарубіжних фірм (на прикладі певної фірми).

 • Міжнародні посередники і їх роль в міжнародній діяльності фірм на сучасному етапі.

 • Особливості розробки різними фірмами системи руху товару при виході на зовнішній ринок (на прикладі окремої фірми).

 1. Особливості комунікаційної політики в міжнародній маркетинговій діяльності підприємства.

 • Особливості міжнародної комунікаційної політики фірм на сучасному етапі.

 • Проблеми і перспективи розробки міжнародної рекламної кампанії (на прикладі окремих країн, фірм, товарів або послуг).

 • Використання заходів по особистого продажу в міжнародному маркетингу (на прикладі окремих країн, фірм, товарів або послуг).

 • Міжнародна практика фірм у використанні заходів по зв'язках з громадськістю на сучасному етапі.

 • Особливості стимулювання збуту товарів і послуг на зовнішньому ринку (на прикладі окремих фірм, товарів або послуг).

Форма контролю - усне опитування, письмова робота
^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»


 1. Розкрийте поняття, об'єкт, предмет, суб'єкт і методи вивчення міжнародного маркетингу.

 2. У чому суть комплексу міжнародного маркетингу?

 3. Яка специфіка здійснення основних функцій маркетингу на зарубіжних ринках.

 4. Охарактеризуйте міжнародний маркетинг як етап інтернаціоналізації маркетингової діяльності підприємства.

 5. У чому полягають особливості маркетингового планування в міжнародній діяльності підприємства?

 6. Розкрийте особливості і елементи політико-правового середовища міжнародного маркетингу.

 7. Розкрийте особливості і елементи економічного середовища міжнародного маркетингу.

 8. Розкрийте особливості і елементи культурного середовища міжнародного маркетингу.

 9. Розкрийте особливості і елементи науково-технічного середовища міжнародного маркетингу.

 10. Розкрийте поняття і охарактеризуйте структуру міжнародного маркетингового дослідження.

 11. У чому особливості визначення типу необхідної маркетингової інформації і джерел її отримання для міжнародної діяльності підприємства?

 12. Розкрийте особливості сегментації міжнародних ринків, ознаки, критерії і методи міжнародної сегментації зарубіжних ринків.

 13. У чому основне завдання вибору цільового зарубіжного ринку?

 14. Перерахуєте і охарактеризуйте маркетингові стратегії охоплення світового ринку, які чинники впливають на їх вибір.

 15. Які особливості, причини, переваги і недоліки стандартизації і адаптації комплексу маркетингу до міжнародних ринків?

 16. Які особливості товарної політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства?

 17. Розкрийте основні складові експортної товарної політики підприємства.

 18. У чому особливості стандартизації і диференціації товару на світовому ринку.

 19. У чому суть стратегії адаптації товару на зарубіжному ринку?

 20. Охарактеризуйте особливості формування життєвого циклу товару на світовому ринку.

 21. У чому специфіка міжнародної конкурентоспроможності товару? Уміти вирішувати завдання.

 22. Розкрийте особливості цінової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 23. Охарактеризуйте процес ціноутворення на світовому ринку і чинники, що чинять вплив на формування світових цін.

 24. У чому полягає процес отримання інформації про ціни на світових товарних ринках?

 25. Розкрийте поняття експортна цінова політика і охарактеризуйте етапи розробки цінової стратегії.

 26. У чому суть стратегії встановлення цін на зарубіжних ринках?

 27. Охарактеризуйте особливості збутової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 28. Розкрийте основні види збутової системи фірми при її міжнародній діяльності.

 29. Які методи і канали збуту на зарубіжному ринку існують і в чому їх відмітні особливості?

 30. У чому полягають особливості формування системи руху товару на світовому ринку?

 31. Розкрийте особливості комунікаційної політики в міжнародній маркетинговій діяльності підприємства.

 32. У чому особливості застосування реклами в міжнародній комунікаційній діяльності підприємства?

 33. Які особливості особистого продажу виділяють в міжнародній комунікаційній діяльності підприємств?

 34. Назвіть особливості стимулювання збуту товарів і послуг на зовнішньому ринку.

 35. Які особливості використання заходів по зв'язках з громадськістю в міжнародній комунікаційній діяльності підприємств?

 36. У чому полягають особливості застосування стратегії комунікаційної адаптації в міжнародній маркетинговій діяльності підприємств?


1   2   3

Похожие:

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Целью нир работы является: предоставить исчерпывающую и убедительную аргументацию для обоснования определенных рекомендаций, представленных...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань І практичних...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Визначити апаратні складові та програмні засоби комп’ютера, що захищені паролем
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Реєструємо власну поштову скриньку, заповнюючи відповідні данні про себе наступним чином
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница