Тема №5, 6


Скачать 118.91 Kb.
НазваниеТема №5, 6
Дата публикации25.05.2013
Размер118.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Математика > Методичні рекомендації


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДІАТРІЇ №1

Змістовний модуль № 3


Тема № 5, 6 : Фізичний розвиток дітей та антропометрія. Оцінка фізичного роз-витку дітей.

Методичні рекомендації для аудиторної учбовопізнавальної діяльності студентів 3 курсу медичного факультета.
Ι. Актуальність проблеми

Проблема росту й розвитку - одна з найважливіших у педіатрії. Тому лікар повинен знати вікові особливості цих показників, прагнути забезпечити оптимальні темпи росту й розвитку. Найменші відхилення цих показників можуть свідчити про захворювання й повинні ретельно аналізуватися. Простота, доступність методів контролю за ростом і розвитком роблять їх незамінними в практичній діяльності.
ΙΙ Загальна мета:

уміти застосовувати методи антропометрії, оцінки фізичного розвитку та фізичного виховання дітей різних вікових груп.
Конкретні цілі – уміти:

1. Вимірювати основні параметри тіла дитини ( масу, зріст, окружності голови, грудей, стегна, гомілки,плеча).

2. Вираховувати антропометричні індекси.

3. Вираховувати належні показники фізичного розвитку за емпіричними формулами, сигнальними та центильними таблицями.

4. Оцінювати фізичний розвиток на основі отриманих даних.
^ Цілі вихідного рівня :

уміти визначити фізіологічні особливості регуляції функцій організму ( кафедра фізіології ) та обміну речовин ( кафедра біохімії ).

ΙΙΙ ^ Схема інтегральних зв'язків теми:
Джерела Результати
-

ΙV Завдання до самопідготовки

Ι Контрольні питання з вихідних знань
1.Хлопчик 12 років має зріст 180 см. Порушенням секреції якого гормону це обумовлено?

А. Соматотропина

В. Тироксину

С. Тиреотропина

D. Гонадотропина

E. Інсуліну
2. У підлітка 14 років виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може бути причиною цього?

А. Голод

В. Ріст організму

С. Зниження змісту білка в їжі

D. Значні фізичні навантаження

Е. Емоційна напруга
3. До анаболічним гормонів відносяться:

А. Соматотропний гормон гіпофіза

В. Гормони щитовидної залози

С. Андрогени надниркових залоз і тестикул

D. Інсулін

Е. Всі перераховані
4. До катаболічних гормонів відносяться:

А. АКТГ

В. Кортизол

С. Катехоламіни

D. Глюкагон

Е. Всі перераховані
5. Стимуляція анаболічних процесів в організмі пов'язана з активацією функції:

А. Парасимпатичної нервової системи

В. Симпатичної нервової системи

С. Кори головного мозку

D. Середнього мозку

Е. Довгастого мозку
6. Стимуляція катаболічних процесів в організмі пов'язана з активацією функції:

А. Парасимпатичої нервової системи

В. Симпатичної нервової системи

С. Кори головного мозку

D. Середнього мозку

Е. Довгастого мозку
7.Активація анаболічних процесів в організмі здійснюється за рахунок:

А. Стимуляції функції залоз травного тракту

В. Викиду холецистокініна

С. Вироблення соматомединів

D. Усього перерахованого вище

Е. -
8. Активація катаболічних процесів в організмі здійснюється за рахунок:

А. Вироблення соматостатинів

В. Викиду АКТГ

С. Викиду кортизола

D. Викиду катехоламінів

Е. Усього перерахованого вище
9. За рахунок яких процесів в організмі здійснюється пластична перебудова органів і тканин:

А. Екологічних В. Фізичних

С. Фізико-хімічних D. Катаболічних

Е. Анаболічних
10. Які системи організму у позаутробному періоді регулюють його ріст?

А. ЦНС В. Імунна

С. Система крові D. РН- середовище

Е. Ендокринна
Еталони відповідей : 1-А, 2-B,3-E,4-E,5-A,6-B,7-D,8-E,9-DE,10-AE

Література

 Физиология человека (Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько).-М.: Медицина.-2002.-Т.1,2.- 448с.(368 с.).

У.Мак-Мюррей.Обмен веществ у человека. Основы учения о взаимосвязи биохимии с физиологией и патологией /Пер. с анг. проф. В.З.Горкина/ .-М.:Мир.-1980.- 366 с.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Поняття про фізичний розвиток, значення його оцінки.

 2. Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації.

 3. Методи антропометрії у дітей різних вікових груп.

 4. Закономірності збільшення зросту і маси тіла у дітей.

 5. Закономірності збільшення кола голови і грудей у дітей.

 6. Змінювання пропорцій тіла у дітей. Поняття про індекси фізичного розвитку.

 7. Параметричні і непараметричні методи оцінки фізичного розвитку дітей.

 8. Розрахунок дефіциту і надлишку маси тіла у дітей. Визначення гіпотрофії, паратрофії, ожиріння.

 9. Типи вагових кривих.

10. Визначення гіпостатури, нанізму, гігантизму.

11. Розрахунок поверхні тіла у дітей. Правило дев,ятки.

12. Засоби фізичного виховання дітей.
Після засвоєння перерахованих вище питань, ознайомтеся з графом логічної структури теми (додаток №1)

^ Алгоритм дії

1 етап Під керівництвом викладача проведіть вимірювання основних параметрів тіла дітей різних вікових груп

( маси, зросту, окружності голови, грудей, стегна, гомілки, плеча ).

2 етап Вирахуйте антропометричні індекси у обстежуваних дітей.

3 етап Вирахуйте належні показники фізичного розвитку за емпіричними формулами, сигмальними та центильними таблицями.

4 етап Оцініть фізичний розвиток обстежених дітей на основі отриманих даних.Під керівництвом викладача з'ясуйте правильність проведеної оцінки.

5 етап Надайте рекомендації по фізичному вихованню дітей.

^ Граф логічної структури теми: «Фізичний розвиток дітей та антропометрія. Оцінка фізичного розвитку у дітей.»



8

ΙΙ Контрольні питання до самопідготовки за темою заняття
1. Вимір окружності плеча проводиться в області:

А. найбільшого стовщення двоголового м'яза

В. найменшого стовщення двоголового м'яза

С. під сідничною складкою D. плечового суглоба

Е. нижньої третини плеча
2. При вимірі окружності голови сантиметрову стрічку накладають:

А. попереду- на рівні середини лобової кістки

В.позаду- у нижній третині потиличної кістки С. попереду- по надбрівних дугах

D. позаду- на найбільш виступаючу точку потилиці

Е.
3. При вимірі зросту в дітей старше року голову встановлюють у положенні, при якому:

А. зовнішній край очниці й нижній край козелка вуха перебувають на одній лінії

В. зовнішній край очниці й верхній край козелка вуха перебувають на одній лінії

С. зовнішній край очниці й верхній край вушної раковини перебувають на одній лінії

D. зовнішній край очниці й потиличний бугор перебувають на одній лінії

Е.
4. Які виміри потрібно мати для визначення індексу вгодованості за Л.І.Чулицькою?

А. Окружність плеча, окружність стегна, окружність гомілки, зріст

В. Окружність плеча, окружність стегна, окружність грудної клітки, маса тіла

С. Окружність голови, окружність грудної клітки, маса тіла, окружність плеча, окружність гомілки

D. Окружність плеча, окружність стегна, окружність гомілки, окружність голови, зріст

E. Окружність плеча, окружність стегна, окружність гомілки, маса тіла
5. Чому дорівнює індекс Ерісмана?

А. Окружність грудей - окружність голови В. Довжина ноги - довжина тулуба

С. Окружність груейи - зріст

D. Три окружності плеча + окружність стегна + окружність гомілки -зріст

E. Окружність грудей - напівзріст
6. Чому дорівнює індекс пропорційності за Л.І.Чулицькою:

А. три окружності плеча = окружность голови = окружність стегна + окружність гомілки

В. Три окружності плеча = окружність грудної клітки = окружність стегна + окружність гомілки

С. Три окружності стегна = окружність грудної клітки = окружність голови + окружність плеча

D. Окружність голови + окружність плеча = окружність грудної клітки = дві окружності плеча

E. Три окружності плеча = дві окружності стегна = окружність грудної клітки
7. Дитина народилася в строк з масою тіла 3100 г і зростом- 52 см. Індекс Тура у цієї дитини становить?
А. 35

В. 60

С. 70

D. 45

Е. 50

8. Дитина народилася в строк з масою тіла 3100 г, зростом 51 см, окружністю голови 34 см, окружністю грудної клітки 32 см. Якою повинна бути окружність голови у цієї дитини у віці 6 місяців, якщо дитина розвивається нормально?
А. 49 см В. 39 см

С. 47 см D. 43 см

Е. 51 см
9. Дитина народилася в строк з масою тіла 3300 г, зростом 51 см, окружністю голови 34 см, окружністю грудної клітки 33 см. У якому віці її зріст найімовірніше складе 75 см, якщо дитина розвивається нормально?

А. 1 рік В. 8 місяців

С. 6 місяців

D. 3 місяці

Е. 5 місяців

10. Використовуючи емпіричні орієнтовні формули, підберіть антропометричні показники для дитини у віці 5 міс., маса тіла якого при народженні становила 3400 г, а зріст 52 см?

А. маса тіла - 4700 г, зріст - 62 см

В. маса тіла 4700 г, зріст - 54 см

С. маса тіла 7050 г, зріст 66 см

D. маса тіла 5700 г, зріст 59 см

E. маса тіла 6900 г, зріст 62 см
11. Дитина, 3 місяці. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 51 см. Перенесла гостре інфекційне захворювання. У цей час маса тіла 4800 г, зріст 60 см. Як розцінити фізичний розвиток дитини?
А. Паратрофія В. Гіпотрофія І ступеня

С. Гіпотрофія ІІ ступеня D. Гіпотрофія ІІІ ступеня

Е. Гіпостатура
12. Дитині 8 років. Здорова. Її маса тіла становить 28 кг, зріст 130 см. Оцінити фізичний розвиток дитини.
А. Фізичний розвиток за масою тіла вище за середній, за зростом нижче середнього, непропорційний

В. Фізичний розвиток за масою тіла нижче за середній, за зростом вище за середній, непропорційний

С. Фізичний розвиток високий, пропорційний

D. Фізичний розвиток середній, пропорційний

Е. Фізичний розвиток низький, пропорційний
13. Показники фізичного розвитку оцінюються як середні , якщо вони припадають в інтервал:

А.75- 90-й центилі В. 25-10-й центилі

С. 25-75-й центилі D. 90-97- й центилі

E. 10-3-й центилі
Еталони відповідей : 1-A, 2-CD, 3-B, 4-A, 5-E, 6-B,7-B, 8-D, 9-A, 10-C,11-B, 12-D,13-C.

^

Перелік навчально-методичної літератури


Основна література:

 1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней // Санкт-Петербург «Фолиант».-2000.-С. 82-135.

 2. Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П. Объективные показатели нормального развития и состояния здоровья ребенка (нормативы детского возраста)//М.- 2000.- 96 с.

 3. Оценка физического развития детей (учебное пособие для студентов II-III курсов медицинского и педиатрического факультетов, врачей интернов) // сост. Т.В.Фролова, А.Д.Морозова, И.И.Терещенкова и др.-Харькорв, ХГМУ.-2004.- 62 с.


Додаткова література:

 1. Доскин В.А., Келлер Х., Мураенко Н.М., Тонкова-Ямпольская Р.В. Морфофункциональные константы детского организма // М. «Медицина».-1997.-С.6-118.

 2. Еренков В.А. Клиническое исследование ребёнка // Киев “Здоровье”.-1984.- 335 с.

 3. Линейные диаграммы для оценки физического развития подростков: Метод. рекомендации // Н.М.Коренев, А.А.Беседина, А.И.Мишура, П.В.Коплик и др..// Харьковский НИИ охраны здоровья детей и подростков.- Харьков.-1992.- С.48.

 4. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми.-М: Медицина.-1990.- С.95-105

 5. Методика исследования и оценки физического развития индивидуума и коллектива (Методические рекомендации для студентов медико-профилактического и педиатрического факультета) //Сост. М.В.Кривоносов, Л.В.Тимошенко, А.Н.Ромаев, Л.В.Подригало.-Харьков, ХМИ.-1992.- 58с.

 6. Оценка физического развития детей отдельных регионов Украины: Метод. рекомендации // Н.М.Нагорная, А.М.Хижняк, О.В.Оскол, Л.И.Мальцева и др.; Киевский НИИ социальной гигиены и управления здоровья.-Киев.- 1991.- 51 с.

 7. Усов И.Н. Здоровый ребенок: Справочник педиатра (изд. 2-е перераб. и доп.) // Минск:Беларусь.-1994.- 207 с.

 8. Эрман М.В. Лекции по педиатрии // Санкт-Петербург «Фолиант».-2001.-С.33-52


Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться мобілізація уваги студентів шляхом розкриття практичної значимості теми, формулювання мотивів активної пізнавальної діяльності. Потім здійснюється контроль рівня вихідних знань студентів ( завдання вихідного рівня). Після забезпечення єдиного вихідного рівня студенти одержують завдання на самостійну діяльність. Далі проводиться самостійна робота студентів у ліжка хворого з метою оволодіння методикою антропометрії, методами оцінки фізичного розвитку, засобами фізичного виховання дітей. . Наприкінці заняття проводиться підведення його підсумків, одержання завдання додому.

^ Технологічна карта проведення практичного заняття


п/п

Назва етапу

Ціль

Час

Засоби

навчання

Місце

проведення

1.

Організаційний час

Контроль відвідування студентами заняття по журналу. Мобілізація уваги студентів на дане заняття.

5 хв.




Навчальна кімната

2.

Визначення теми

Назвати тему, розкрити її практичну значимість, сформулювати мотиви активної пізнавальної діяльності студентів.

10 хв.




Навчальна кімната

3.

Попередній контроль знань

Контроль вихідних знань, забезпечення єдиного вихідного рівня

15 хв.

Завдання вихідного рівня

Навчальна кімната

4.

Перерва




10 хв.







5.

Завдання на самостійну діяльність

Визначити студентам коло питань, які вони повинні були вирішити, працюючи з літературою. Викладач демонструє методику антропометрії дітей різних вікових груп і пояснює методи оцінки фізичного розвитку дітей. Перевірка домашнього завдання за темою заняття.

30 хв.

Граф

логічної структури теми. Завдання для самостійної роботи.

Навчальна кімната

6.

Самостійна робота студентів

Опанування методики антропометрії, методів оцінки фізичного розвитку, засобів фізичного виховання дітей різного віку.

60 хв.

Алгоритм дії. Діти різного віку, вагівниці і ростометри для дітей раннього і старшого віку, сантиметрова стрічка, таблиці сигмальних відхилень, центильні таблиці, історії розвитку дітей, слайди.

Палата, прийомне відділення лікарні.

7.

Перерва




30 хв.







8.

Обхід і клінічний розбір дітей, з якими працювали студенти, разом з викладачем, Контроль кінцевого рівня знань студентів.

Вироблення в студентів уміння застосування методики антропометрії, методів оцінки фізичного розвитку, засобів фізичного виховання дітей різного віку.

50 хв.

-«-

-«-

8.

Підведення підсумків заняття

Оцінка знань і якості роботи студентів із дітьми. Завдання додому.

10 хв.




Навчальна кімната

Методичні рекомендації склали:
асистент, к.мед.н. Г.Д. Морозова



Похожие:

Тема №5, 6 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема №5, 6 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема №5, 6 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема №5, 6 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема №5, 6 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема №5, 6 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема №5, 6 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема №5, 6 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Тема №5, 6 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема №5, 6 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница