Актуальність дослідження


Скачать 36.58 Kb.
НазваниеАктуальність дослідження
Дата публикации11.07.2013
Размер36.58 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Математика > Документы
Живілова М.

Додаток А

Програма дослідження „Гарна родина”
Актуальність дослідження. Характерною рисою сучасної світової динаміки є перехід від індустріального типу суспільства до постіндустріального. Цей перехід супроводжується трансформаціями в усіх сферах життєдіяльності суспільства, призводить до інституційних змін. Одним з найважливіших соціальних інститутів є інститут родини. Від його функціонування залежить саме існування суспільства. Вже кілька десятиліть вчені говорять про кризу родини. Криза проявляється в зменшенні кількості шлюбів, скороченні терміну шлюбних відносин, зменшенні кількості дітей у родині. Подібні прояви є загальносвітовими тенденціями в розвитку родини. Статистичні дані говорять про наявність кризового стану й української родини. З огляду на стрімке скорочення чисельності населення в Україні, дослідження сучасних шлюбно-родинних відносин і пошук шляхів зміцнення родини є життєво необхідним для українського суспільства. Особливо це стосується регіонів України. Ми можемо спостерігати те, що західні області країни зберігають традиційну модель родини. Вони виявляються і найбільш соціально благополучними. В той час, як неблагополучні області країни, до яких відноситься Луганська область, характеризуються змінами інституту родини.

У вітчизняній літературі представлені роботи, які присвячені дослідженню розповсюдженості кризи родини у різних країнах світу, визначенню критеріїв її ідентифікації, пошуку «точки відліку» початку змін, аналізу статистичних даних зміни в статусно-рольовій системі родини. Емпіричні дослідження мають переважно кількісний характер. Вони не дозволяють побачити внутрішній бік проблеми: як змінюються уявлення про родину, про розподіл соціальних ролей у родині, про систему рольових очікувань. Останнє пов’язано з наявністю певних стереотипізованих уявлень про родинні відносини.

Проблема Стабільність будь-якого інституту забезпечується усталеною загальноприйнятою системою цінностей та норм. Стосовно родини це проявляється в наявності уявлень про розподіл ролей в родині, що поділяються подружжям. Це впливає на загальний клімат, характер подружніх стосунків, забезпечує стабільне функціонування родини. Очевидно, що у разі перетворення інституту родини, відбуваються зміни у системі соціальних очікувань щодо розподілу ролей в родині. Не дослідженим виявляється питання, чим відрізняються сучасні уявлення про родинні відносини від традиційної моделі, в якому напрямі відбуваються ці зміни.

^ Об’єкт дослідження – мешканці Луганської області, як носії соціальних очікувань щодо розподілу подружніх ролей в сучасній українській родині.

Предмет дослідження – соціальні очікування щодо розподілу ролей чоловіка та дружини в сучасній українській родині, які відображаються у сприйнятті мешканцями Луганської області образів „гарна дружина” та „гарний чоловік”.

^ Мета дослідження − виявити соціальні очікування мешканців Луганської області щодо розподілу подружніх ролей в сучасній українській родині.

Завдання дослідження:

− на основі аналізу літератури виявити ознаки кризи традиційної родини в сучасному суспільстві;

− описати рольовий набір дружини та чоловіка в традиційній та сучасній родинах,

− дослідити соціальні очікування мешканців Луганської області щодо розподілу подружніх ролей;

− виявити наявність стереотипів щодо розподілу соціальних ролей в родині;

− порівняти соціальні очікування мешканців Луганської області стосовно розподілу подружніх ролей з традиційною моделлю розподілу ролей в родині.

Гіпотеза. Даний етап розвитку світового суспільства характеризується інституційними змінами родини. Які полягають в зменшенні кількості шлюбів, скороченні терміну шлюбних відносин, зменшенні кількості дітей у родині. Дані зміни спостерігаються і в українському суспільстві, що підтверджують емпіричні кількісні дослідження. Відбувається перетворення традиційної системи соціальних очікувань щодо розподілу подружніх ролей (яка передбачає з боку дружини: народження та виховання дітей, створення та підтримку оселі, обслуговування родини, віддане підкорення власних інтересів інтересам чоловіка, пристосування до залежності, терплячість до обмежування сфери діяльності до нового; з боку чоловіка – відданість матері своїх дітей, створення економічної безпеки родини, захист родини, підтримку родинної влади та порядку, прийняття основних рішень, емоційну вдячність дружині за прийняття пристосування до залежності) на нову, „партнерську” систему (згідно з якою чоловік та дружина розуміються як партнери, які мають однакові функції в родині).

Але, кризові явища в українському суспільстві не супроводжуються перетворенням традиційної системи соціальних очікувань щодо розподілу родинних ролей.

^ Методи дослідження. В дослідженні проблеми нас цікавить виявлення тих смислів, завдяки яким люди пояснюють реальність. Виявлення цього, на даному етапі дослідження, можливо завдяки використанню якісних методів. Які дозволяють пізнати нові процеси у суспільстві, зафіксувати найменші прояви змін. При проведенні дослідження ми використовували, по-перше, загальнонаукові теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. По-друге, емпіричні методи: опитування, шляхом роздаткової анкети з проективною методикою незавершених речень. По-третє, спеціальні наукові методи: математичний метод ранжування даних.

Вибірка формувалась за ознаками: стать, вік, місце проживання і становить 100 чоловік. Побудова вибірки здійснювалася методом рівних квот.

Похожие:

Актуальність дослідження iconУ чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду
Корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити
Актуальність дослідження icon1. Поняття «політика»: зміст І суть. Специфіка політики як соціальної...
Об´єктом дослідження політології є політика — явище надзвичайно складне. За демократизації, гуманізації та індивідуалізації суспільного...
Актуальність дослідження iconДослідження

Актуальність дослідження iconРезультати останніх досліджень підкріплюють теорію про те, що причиною...
Результати останніх досліджень підкріплюють теорію про те, що причиною глобального потепління є людська діяльність. Дослідження за...
Актуальність дослідження iconПротокол дослідження ефективності та безпеки прийому лікарських засобів

Актуальність дослідження iconПідсумковий модульний контроль актуальність теми
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Актуальність дослідження iconЗа допомогою якого з нижченаведених методів проводять дослідження переднього відрізка ока?

Актуальність дослідження iconЛікарські помилки. Моральні та правові аспекти актуальність теми
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Актуальність дослідження iconВопросы по неврозологии и психиатрии
Наукові платформи дослідження неврозів: нейрофізіологічна, антинозологічна, психологічна
Актуальність дослідження iconМетодика и техника социологических исследований
Поняття, концептуальна будова І організація компонентів програми соціологічного дослідження
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница