№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”


Скачать 284.52 Kb.
Название№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
страница1/3
Дата публикации24.05.2013
Размер284.52 Kb.
ТипЛекція
userdocs.ru > Медицина > Лекція
  1   2   3


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

Затверджую

Завідуючий кафедри медицини

катастроф та військової медицини

полковник м/с С.Г.Демяник

“___” _____________ 200 р.

Прим № ______

ЛЕКЦІЯ
з організації медичного забезпечення військ
Тема № 4:“ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК”
Для студентів медичних, медичної психології і стоматологічного

факультетів Харківського національного медичного університету


Обговорено на засіданні ПМГ

Протокол № від “__”____200 р.Доповнено та скоректовано

Протокол № від “__”____200 р.


Харків – 2008
1. Навчальний час – 2 години.

2. Місце – навчальний клас.

  1. Навчальна та виховна мета:

Висвітлити найбільш складні питання навчального матеріалу, актуальні питання теорії та практики, сучасні досягнення науки та техніки, сприяти розвитку творчого мислення студентів і формування у них сучасного світогляду, а також бути основою для організації та проведення інших видів занять і самостійної роботи студентів.

  1. ^ Навчальні питання і розподіл часу:

Вступ 5 хв.

Основна частина

  1. Значення та місце санітарно-гігієнічних та протиепідемічних

заходів, які проводяться у військах в бойовій обстановці. 10 хв.

2. Санітарно-гігієнічні заходи у військах, поняття та зміст. 25 хв.

3. Протиепідемічні заходи у військах, поняття та зміст. 15 хв.

4. Організація обсервації і карантину в частині. 10 хв.

5. Сили і засоби, які використовуються для проведення

санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у військах,

їх коротка характеристика. 10 хв.

6. Медична розвідка, види та завдання. 10 хв.

Закінчення 5 хв.

Вступ
Організація та систематичне проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів має виключно важливе значення для збереження і зміцнення здоров’я особового складу, підтримання стійкого санітарно-епідемічного благополуччя військ, чим наряду з іншими заходами підтримується високий рівень боєздатності військ.

Всяка війна є причиною різкого погіршенні санітарно-гігієнічного та епідемічного стану населення та особового складу військ. Бактеріологічна зброя є офіційно прийнятою на озброєння у арміях багатьох держав. Тому реалізація заходів медичної служби з протиепідемічного захисту спрямована на підтримання епідемічного благополуччя військ і є одним із найбільш важливих завдань медичного забезпечення як в мирний, так і у воєнний час.
І. Значення та місце санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, які проводяться у військах в бойовій обстановці.
Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи являють собою єдину систему, яка спрямована на збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців, підвищення боєздатності особового складу, на запобігання виникнення і ліквідацію інфекційних захворювань у військах. Ці заходи проводяться, як правило, в єдиному комплексі, але за своїм складом, переліком необхідних спеціалістів і засобів діляться на санітарно-гігієнічні та протиепідемічні.

Особливого значення набуває організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в умовах воєнного часу. Досвід минулого підтверджує, що епідемії є постійним і невід'ємним супутником усіх війн. У війнах минулих століть розповсюдження інфекційних захворювань в арміях, що вели війни набувало настільки широких розмірів, що втрати від інфекційних захворювань значно перевищували санітарні втрати, спричинені дією зброї противника. В середньому це співвідношення в різні періоди історії війн складало 4-5 : І. Так, наприклад у війні Наполеона проти Росії у 1812 році санітарні втрати від інфекційних захворювань за літню кампанію склали біля 80 600 чоловік, в цей же час втрати від вогнепальної та холодних видів зброї не перевищували 7-8 тисяч.

Відомі випадки навмисного розповсюдження інфекційних захворювань у військах противника, які мали на меті ураження особового складу для досягнення перемоги в битві чи кампанії.

XX століття відзначилось широкими розробками високоефективної і дешевої бактеріологічної зброї. Сьогодні бактеріологічна зброя є офіційно прийнятою на озброєння багатьох армій світу.

Знання основ військової епідеміології, причин і умов виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань робить можливим запобігання цих хвороб, а у випадку їх появи - проведення ефективних заходів для їх ліквідації.

В цьому відношенні показовим є досвід радянської медицини у війні І94І-1945 років, який свідчить про те, що в умовах напруженої бойової обстановки при правильній організації протиепідемічних заходів можна запобігти епідемії як у військах, так і серед цивільного населення.

Необхідно пам’ятати, що умови воєнного часу завжди різко погіршували епідемічну обстановку, чим створювали передумови для виникнення інфекційних захворювань.

Швидка зміна районів та умов розташування військ, на неблагополучний в епідемічному відношенні місцевості, значне фізичне і психоемоційне навантаження, стомлення, порушення в організації харчування, водопостачання, недотримання правил особистої і громадської гігієни - всі ці фактори сприяють виникненню епідемій.
^ 2. Санітарно-гігієнічні заходи у військах, поняття та зміст.
Під санітарно-гігієнічними заходами розуміють організаційні, санітарно-технічні, господарчі, адміністративні і медичні заходи, проведення яких забезпечує збереження здоров’я особового складу та його боєздатність.

Санітарно-гігієнічні заходи проводяться через суворе виконання санітарно-гігієнічних норм і правил при організації розміщення, харчування, водопостачання, лазнево-прального обслуговування, умов праці військовослужбовців і поховання загиблих у бою, а також через дотримання правил особистої і громадської гігієни, їх проведення є обов’язком для усіх командирів і начальників.

При проведенні санітарно-гігієнічних заходів на медичну службу покладено:

І. Медичний контроль за станом здоров’я військовослужбовців, який проводиться шляхом аналізу захворюваності і результатів медичних оглядів особового складу та молодого поповнення, що прибуває. Під час бойових дій військ в районах застосування противником ЗМУ організовується медичний нагляд за особовим складом, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, отруйних речовин чи бактеріальних засобів. Періодичним медичним оглядам підлягають, також, військовослужбовці, які працюють в шкідливих умовах військової праці. Порядок проведення медичних оглядів та нагляду встановлюється наказом по частині в залежності від бойових умов.

На основі вивчення здоров’я особового складу начальник медичної служби частини робить висновки і доповідає командиру свої пропозиції для проведення відповідних заходів, контролює виконання розпоряджень командира.

Медична служба проводить медичний нагляд за особами з дефіцитом ваги тіла, слабким фізичним розвитком, за особами які постійно працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, полем НВЧ, агресивними токсичними речовинами, та іншими шкідливими факторами.
^ 2. Санітарний нагляд за розміщенням військ, харчуванням, водопостачанням, лазнево-пральним обслуговуванням військ і умовами військової праці.

Під час проведення санітарного нагляду за умовами військової праці, враховуючи сучасний рівень технічного оснащення військ, особливу увагу слід звернути на дотримання гігієнічних вимог при роботі з джерелами іонізуючих і лазерних випромінювань, пристроями, які утворюють електромагнітні поля надвисоких частот, агресивними і токсичними речовинами. Окрім того, проводиться медичний контроль за виконанням гігієнічних норм і вимог при експлуатації бойової техніки і озброєння, засобами захисту і контроль за правильним їх використанням.

Медична служба також опрацьовує пропозиції для забезпечення високої працездатності та ефективної діяльності військовослужбовців через поліпшення умов праці, впровадження раціонального трудового режиму і застосування медикаментозних засобів.

Для забезпечення санітарного нагляду за розміщенням особового складу начальник медичної служби частини організує і проводить медичну розвідку, систематичний контроль за умовами життя у фортифікаційних спорудах і польових помешканнях.

Медична служба контролює виконання санітарно-гігієнічних вимог при будівництві та утриманні інженерних споруд, пунктів зігрівання тощо, а також слідкує за своєчасним очищенням території та знезараженням нечистот.

Санітарний нагляд за харчуванням проводиться з метою забезпечення адекватного харчування особового складу, а також запобігання виникнення захворювань, які пов’язані з вживанням недоброякісної їжі, або зараженої ОР, РР, БЗ води.

Медична служба проводить медичний нагляд за станом здоров’я працівників продовольчої служби і здійснює контроль за виконанням ними правил особистої гігієни, проводить заходи з профілактики харчових отруєнь, а також відпрацьовує рекомендації для покращення харчування військовослужбовців.

Санітарний нагляд за водопостачанням має за мету виключення вживання особовим складом недоброякісної або зараженої води ОР, РР, БЗ.

В сучасних умовах, враховуючи реальні можливості застосування противником ЗМУ, водопостачання військ повинно проводитись тільки організовано, через пункти водопостачання.

Медична служба бере участь у розвідці джерел водопостачання, яка проводиться за планом начальника інженерної служби, контролює санітарний стан пунктів водопостачання, водозабірних пунктів, засобів перевезення і зберігання води, організовує систематичний лабораторний контроль якості води в місцях її добування і споживання; окрім цього, контролює дотримання норм водопостачання, а також забезпеченість особового складу індивідуальними засобами знезараження води і навчання правилам користування ними. Організовує і регулярно проводить заходи медичного контролю за станом здоров’я особового складу, який працює на об’єктах водопостачання.

Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу, виконання військовослужбовцями правил особистої гігієни має важливе значення для збереження боєздатності і профілактики захворювань особового складу.

Санітарний нагляд передбачає:

контроль за організацією і проведенням миття особового складу в лазні;

контроль за якістю прання, дезинфекції і дезинсекції натільної та постільної білизни, обмундирування та хімічної чистки спеціального одягу;

медичний нагляд за станом здоров’я особового складу, який обслуговує польові лазні та пральні.

В умовах сучасної війни, коли в районах бойових дій неминучі масові втрати особового складу військ і цивільного населення, велике значення для санітарного благополуччя військ має виконання санітарно-гігієнічних вимог під час очищення районів бойових дій від трупів загиблих військовослужбовців.

При цьому медична служба організує і проводить:

- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог під час вибору місця для поховання загиблих;

- контроль за виконанням правил поховання загиблих і померлих воїнів;

- знищення небезпечних в санітарно-епідемічному відношенні матеріалів;

- забезпечення підрозділів /команд/, які виділяються для поховання і очистки поля бою дезінфікуючими засобами;

- контроль за станом здоров’я особового складу, який задіяний в роботах по похованню загиблих.

^ 3. Оцінка санітарно-гігієнічного стану частини, району її дій і розміщення, прогнозування впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища на стан здоров'я військовослужбовців і відпрацювання пропозицій щодо збереження і зміцнення здоров’я особового складу.

За санітарно-гігієнічними показниками стан частини може бути оцінений як задовільний або незадовільний.

При опрацюванні пропозицій командуванню для проведення санітарно-гігієнічних заходів начальник медичної служби повинен оцінити санітарно-гігієнічний стан частини, який може бути задовільним або незадовільним. Він оцінюється на підставі даних про стан здоров’я, боєздатність особового складу, а також вивчення карт, військових медико-географічних описів і довідок, врахування погодних умов, даних про радіаційну, хімічну, бактеріологічну і санітарно-гігієнічну обстановку.

^ Санітарно-гігієнічний стан частини вважається задовільним в разі коли:

- захворюваність особового складу не впливає на боєздатність /0,1-0,2%/, відсутні гострозаразні хвороби;

- санітарно-епідемічний стан району діяльності військ благополучний;

- територія, на якій діє частина, не заражена ОР, РР, БЗ, фекально-побутовими і промисловими водами;

- умови розташування, водопостачання і військової праці відповідають вимогам керівних документів, а особовий склад повністю забезпечений необхідним одягом і засобами захисту.

^ Санітарно-гігієнічний стан частини вважається незадовільним при наявності однієї із наступних умов:

- появи серед особового складу частини гострозаразних групових інфекційних захворювань, які впливають на боєздатність військ;

- отримання більше ніж 30 відсотками особового складу зовнішнього радіоактивного опромінення, яке впливає на боєздатність;

- зараження місцевості ОР, РР (більше ніж 5 р/г) БЗ;

- при діях в районі, який інтенсивно забруднений нечистотами, промисловими отруйними речовинами;

- відсутність у військах якісної води, продовольства або при зниженні забезпечення особового складу ними на 50 відсотків у порівнянні з діючими нормами.

Для ліквідації цього стану проводяться комплексні заходи із залученням сил та засобів медичної служби вищестоящого начальника.

^ 4. Гігієнічне виховання особового складу.
3. Протиепідемічні заходи у військах, поняття та зміст їх
Протиепідемічні заходи мають на меті запобігання виникненню інфекційних захворювань серед особового складу, а у випадках їх появи - недопущення розповсюдження і як найшвидша локалізація та ліквідація інфекційних осередків.

Вони включають:

- проведення заходів для запобігання заносу інфекційних захворювань з прибуваючим в частину молодим поповненням;

- активне раннє виявлення, ізоляцію інфекційних хворих, їх евакуацію в інфекційні госпіталі /ізолятори/ при суворому дотриманні заходів проти розповсюдження інфекції;

- виявлення, облік і лікування осіб з хронічними формами інфекційних захворювань і бактеріоносіїв;

- дотримання протиепідемічного режиму на етапах медичної евакуації;

- виявлення осіб з ризиком зараження і організація медичного нагляду за ними;

- проведення дезинфекції, дезінсекції, дезактивації одягу і спорядження;

- проведення профілактичних щеплень і екстреної профілактики особового складу;

- пропаганда гігієнічних знань і здорового способу життя серед особового складу військ.

Окрім того, медична служба бере участь в проведенні протиепідемічних заходів, які організує командування і проводить їх за участю військ та інших служб.

^ До них відносяться:

- заходи для запобігання зараження особового складу від цивільного населення, військовополонених і в природних осередках інфекцій­них захворювань;

- ізоляційно-обмежувальні заходи;

- санітарно-гігієнічні заходи протиепідемічного напрямку.

Необхідно звернути особливу увагу на постійне дотримання протиепідемічного режиму в медичних частинах і закладах, який передбачає ізоляцію інфекційних хворих, запобігання виникненню і розповсюдженню інфекційних захворювань.

При надходженні поранених і хворих з осередків особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, натуральна віспа) чи осередків бактеріологічного (біологічного) зараження медична частина (заклад) переходить на суворий протиепідемічний режим роботи, який включає:

- розгортання (виділення) спеціальних функціональних підрозділів для прийому інфекційних хворих, їх медичне сортування, санітарну обробку, надання медичної допомоги і виділення для роботи в них окремого медичного персоналу;

- виділення поранених і хворих з ознаками інфекційних захворювань ще на сортувальному посту;

- проведення часткової і повної санітарної обробки всіх поранених і хворих, які надійшли;

- екстрену профілактику всім пораненим, хворим і особовому складу медичного пункту /закладу/;

- використання медичним складом при обслуговуванні поранених і хворих засобів захисту органів дихання, шкіри і очей;

- активне виявлення інфекційних хворих серед тих, які знаходяться на лікуванні і серед тимчасово госпіталізованих поранених і хворих;

- поточну і заключну дезинфекцію в усіх функціональних підрозділах.

Суворий протиепідемічний режим зберігається до кінця строку інкубаційного періоду даного захворювання, який рахується з моменту евакуації останнього хворого і проведення заключної дезинфекції.
  1   2   3

Похожие:

№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon№ основи організації забезпечення медичним майном для студентів медичних,...
Для надання допомоги І лікування поранених та уражених необхідна велика кількість високоефективних медичних засобів, придатних для...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon№ Завдання, організація та актуальні питання
Навчальна та виховна мета: розкрити найбільш складні та актуальні питання щодо ролі та місця у військовій медицині наукової дисципліни...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon№ основи управління медичною службою
Медична служба Збройних Сил України – це спеціальна військова організація, яка включає військово-медичні підрозділи, частини, заклади...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon№2: “сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ”
Для студентів медичних факультетів Харківського національного медичного університету
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” iconЛекція Програмне забезпечення для організації робочого місця касира
Фронт – офісні системи. “Shopdesk” – робоче місце касира. Основні задачі “Shopdesk” та його взаємодія з торговим сервером І “тцо”....
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” iconПісля здачі листа студентам особисто отримати в канцелярії 2 примірники...
Лист заповнюється на фірмовому бланку організації (установи) з кутовим штампом. Якщо лист оформлюється не на фірмовому бланку, то...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” iconПояснювальна записка до проекту Закону України
Розробка та прийняття законопроекту обґрунтовані необхідністю вжиття заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища,...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” iconПрактична робота №2. Тема організаційно-економічні концепції виробничої діяльності підприємства
Механізм управління як складна категорія. Вибір І пріоритети досягнення цілей організації. Погодженість інтересів сторін при розподілі...
№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ” icon«забезпечення безпечної евакуації людей з будівель у випадку надзвичайної ситуації»
В системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей при виникненні надзвичайних ситуацій, важливе місце займає...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница