Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів


Скачать 241.71 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Дата публикации24.05.2013
Размер241.71 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Медицина > Документы
МІНІСТЕРСТВО

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ГІПСОВА ТЕХНІКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів 5 курсів

медичних факультетів

Харків 2011


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
^ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ГІПСОВА ТЕХНІКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів 5 курсів

медичних факультетів

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.2011 г

Харків 2011


Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г.Г.Голка, В.О.Литовченко, В.Г.Власенко, Т.М.Галабутська. – Харків:

ХНМУ, 2011. – с.
Навчальне видання.

Укладачі Голка Григорій Григорович

Литовченко Віктор Олексійович

Власенко Вячеслав Григорович

Рябов Олег Валентинович

Галабутська Тетяна Михайлівна

Відповідальний за випуск Г.Г.Голка
Редактор
Технічний редактор

Коректор

2

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Переломи кісток кінцівок складають від 6,9 до 8,8% від усіх переломів скелету.

Українська ортопедотравматологічна школа досягла значних успіхів у лікування переломів кісток кінцівок. Цьому сприяла вироблення єдиного підходу до лікування травматологічних хворих і створення єдиної ортопедотравматологических мережі.

В обласних, міських та центральних лікарнях організовано понад 115 цілодобових травматологічних пунктів та 1056 травматологічних кабінетів, в яких працюють кваліфіковані спеціалісти ортопеди-травматологи, завдяки чому більшість травматологічних хворих своєчасно отримують спеціалізовану допомогу.

Планами Міністерства охорони здоров'я України передбачено подальший розвиток спеціалізованої ортопедотравматологічної допомоги населенню України. Однак певна частина травматологічних хворих буде як і раніше проходити лікування в загально-хірургічних відділеннях районних і дільничних лікарень. Крім того, значна частина всіх хворих з переломами кінцівок, перш ніж надійти на лікування до фахівців травматологів-ортопеді, звертається для надання першої лікарської допомоги у поліклініки та відділення швидкої медичної допомоги. Тому лікарі будь-якої спеціальності, а тим більше майбутні фахівці травматологи-ортопеди, хірурги, лікарі швидкої допомоги повинні володіти прийомами діагностики та надання першої лікарської допомоги при переломах, знати основні принципи лікування хворих з переломами кісток кінцівок, фіксаційними,екстензій ними та оперативними методами.

Пропоновані методичні вказівки з діагностики та лікування переломів кісток кінцівок призначені для студентів 5 курсів, але можуть бути використані і молодими фахівцями, що проходять спеціалізацію з ортопедії-травматології або хірургії.
^ Мета вивчення тем - освоєння клініко-рентгенологічної діагностики переломів кісток кінцівок і прийомів надання першої лікарської допомоги, складання обґрунтованого плану лікування зазначених ушкоджень. На вивчення теми відводиться 4 години.
Завдання:

за даними анамнезу зробити припущення про локалізацію та ймовірний характер пошкодження опорно-рухової системи.

знати які матеріали використовуються для проведення гіпсових робіт.

знати що необхідно для обладнання гіпсового залу.

знати основні загальні правила для накладання гіпсових пов'язок.

знати яка гіпсова пов'язка накладається при переломах ключиці та вміти її накладати.

знати яка гіпсова пов'язка застосовується при переломах і вивихах акроміального кінця ключиці і вміти її накладати.

знати яка гіпсова пов'язка накладається при переломах плеча та вміти її накладати.

знати яка гіпсова пов'язка накладається при переломах передплічча та вміти її накладати.

знати які гіпсові пов'язки накладаються при для фіксації кульшового суглобу, стегнової кістки та колінного суглобу та вміти іх накладати.

знати які гіпсові пов'язки накладаються при переломах кісток гомілки та стопи.

знати які гіпсові пов'язки застосовуються при лікуванні вроджених деформацій (кривошия, клишоногість та інші).

знати які існують сучасні матеріали фіксації (окрім гіпсових пов'язок) при переломах верхніх та нижніх кінцівок та вміти їх накладати.
^ Форма заняття: самостійна підготовка за підручником і рекомендованої літератури; контрольне опитування; робота з хворими під контролем викладача; доповідь та розбір кількох історій хвороби.

^ Місце проведення заняття: навчальний клас, палати, приймальне відділення, гіпсовий зал, кабінет повторних оглядів.
В результаті вивчення теми студенти повинні:

знати визначення понять, що відносяться до терміну "перелом", класифікацію переломів кісток кінцівок, основні клінічні та рентгенологічні симптоми переломів, правила надання першої лікарської допомоги, про репаративну регенерацію кісткової тканини, принципи лікування переломів, гіпсові пов'язки,а також техніку їх накладання.

3


вміти поставити клінічний діагноз переломів кісток кінцівок; надати першу лікарську допомогу постраждалим з переломами кісток кінцівок; скласти план лікування первинно госпіталізованого або оцінити ефективність лікування раніше госпіталізованого хворого.

^ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІПСОВИХ РОБІТ
Для гіпсових пов'язок користуються просіяним медичним паленим гіпсом, який являє собою порошок, що володіє властивістю при з'єднанні з водою перетворюватися на кашку, яка стає твердою протягом 5-10 хвилин.

Крім гіпсу використовують вату, вибілену марлю та бинти.

Бинти бувають ш и р о к і, с е р е д н і та в у з ь к і. Довжина гіпсового бинта не повинна перевищувати 1-2 метра. М а р л ю довжиною 2 метри ріжуть по д о в ж и н і на смуги різної ширини (навпіл, на три або чотири частини) з яких готують ш и р о к і, с е р е д н і та в у з ь к і пласти і лонгет.

П л а с т - це два шари гіпсових бинтів; л о н г е т а - 4-5 шарів гіпсових бинта. Пласти і лонгети використовують для виготовлення гіпсових шин та циркулярних гіпсових пов'язок, зміцнюючи їх в останньому випадку циркулярними ходами гіпсового бинта.
^ ОБЛАДНАННЯ ГІПСОВОГО ЗАЛУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Приміщення, де накладаються гіпсові пов'язки, повинно мати стіл для заготівлі матеріалу, шафу для зберігання вже заготовленого матеріалу, шафу для інструментів, вертикальну раму для накладання корсетів і спеціальний стіл для накладання гіпсових пов'язок на тулуб і нижні кінцівки (стіл Нікофоровой, Хоулі, звичайний дерев'яний стіл з укріпленим на ньому тазоутримувачем), різні підставки, а також водопровід і раковину з гіпсовловлювачем типу відстійника.

Для розрізання, розширення та зняття гіпсових пов'язок є спеціальні пилки, ножиці, щипці, гіпсорозширювачі.
^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ ГІПСОВИХ ПОВ'ЯЗОК
Правильно накладена гіпсова пов'язка створює відчуття спокою, забезпечуючи розслаблення м'язів, надійну фіксацію, збереження заданого положення, а також всмоктування ранового.

При накладенні гіпсової пов'язки необхідні з а х и с т к і с т к о в и х в и с т у п і в м'якою прокладкою та р е т е л ь н а м о д е л і р о в к а п о в ' я з к и.

К р а ї п о в ' я з к и обов'язково п о в и н н і б у т и о б р о б л е н і, для чого на кінцях пов'язки ватно-марлева прокладка загортається назовні і закріплюється циркулярними ходами гіпсового бинта.

При накладенні гіпсової пов'язки на кінцівки неодмінно має бути надано с е р е д н ь о – ф і з і о л о г і ч н е п о л о ж е н н я, тобто, згинання в суглобах, при якому досягається максимальне розслаблення м'язів, а при загрозі розвитку анкілозу в будь-якому суглобі кінцівку фіксується у функціональному вигідному положенні для даного суглоба. Середньо-фізіологічне і функціонально-вигідне становище не завжди збігаються.

Для більшої міцності при накладенні гіпсових пов'язок поздовжньо розташовані пласти або лонгет чергують з круговими турами бинта. Додатково зміцнити гіпсову пов'язку можна вгіпсовати в неї картонні шини або покрити зверху желатиною.

Після виготовлення гіпсової пов'язки на ній олівцем замальовують зіставленні фрагменти та вказують дату накладення пов'язки.

Для якнайшвидшого підсушування гіпсової пов'язки її не слід закривати ковдрою; можна скористатися також лампою «солюкс».
4

^ ВИДИ ГІПСОВИХ ПОВ'ЯЗОК
К р у г о в а, або ц и р к у л я р н а г і п с о в а п о в ' я з к а накладається для створення спокою та збереження приданого положення кінцівки.

В і к о н ч а т а г і п с о в а п о в ' я з к а накладається в тих випадках, коли необхідні перев'язки. При цьому «вікно» може бути залишено під час накладення циркулярної пов'язки або ж вирізане в ній надалі.

Е т а п н а г і п с о в а п о в ' я з к а виготовляється із двох або декількох основних незнімних частин, пов'язаних між собою знімними етапними гільзами. Етапні пов'язки накладаються при патологічної установці кінцівки для поступового етапного усунення порочного положення. Усунення порочної установки при контрактурах, викривлення осі та інші, здійснюється зазвичай у кілька прийомів (етапів). При цьому замінюють не всю пов'язку, а тільки етапну гільзу.


Ма
А Б В

Мал. 1. Види гіпсових пов'язок (а - циркулярна; б - вікончата; в – мостовидна).
М о с т о в и д н а е т а п н а г і п с о в а п о в ' я з к а застосовується в тих випадках, коли одночасно потрібне усунення порочної установки та перев'язки. На відміну від звичайної етапною пов'язки знімна гільза у мостовидній пов'язці замінюється містом з прогіпсованого картону, дроту або металевої пластини (рис.1).

Ш а р н і р н а г і п с о в а п о в ' я з к а застосовується у тих випадках, коли необхідно поєднувати фіксацію з розробкою рухів у суглобі. Шарнірна пов'язка складається з двох гіпсових гільз, пов'язаних між собою металевими шинами з шарнірами. Вісь шарнірів повинна збігатися з віссю суглоба.
5

З а к р у т к а використовується для лікування стійких контрактур. Завдяки активному застосуванню сили, що діє на певну ділянку тіла у суворо заданому напрямку, закрутка дозволяє зменшити або усунути контрактуру.

Г і п с о в и й к о р с е т застосовується при лікуванні запальних захворювань і деяких переломів хребта, а також для корекції викривлень хребта. Корсет забезпечує розвантаження хребта, фіксацію його та розслабленості м'язів.

Г і п с о в а ш и н а, на відміну від циркулярної пов'язки, покриває не всю частину тіла, що дозволяє поєднувати фіксацію з функціональною терапією, фізіотерапією та т.п.

^ ПІДКЛАДКОВІ, БЕЗПІДКЛАДКОВІ ЦИРКУЛЯРНІ

ГІПСОВІ ПОВ'ЯЗКИ
П і д к л а д к о в а г і п с о в а п о в ' я з к а накладається з ватною прокладкою на всю загіпсовану частину тіла. Наявність м'якої пружної прошарки забезпечує кращий спокій і створює відчуття комфорту, проте за наявності рани погіршується всмоктування і можлива мацерація шкіри.

Наявність м'якої підкладки обов'язково при накладанні гіпсових пов'язок в дитячому віці. Підкладкові пов'язки застосовуються також при лікуванні закритих переломів і в ортопедичній практиці.

Б е з п і д к л а д к о в а г і п с о в а п о в ' я з к а накладається безпосередньо на шкіру з ватними прокладками тільки в області кісткових виступів. Добре отмодельована безпідкладкова гіпсова пов'язка забезпечує найбільш міцне утримання фрагментів після вправляння і добре всмоктує раньові відокремлювання, проте вона менш приємна для хворого.

Н а п і в п і д к л а д к о в а г і п с о в а п о в ' я з к а накладається на шкіру в області рани і над нею, а на іншому протязі прокладають ватний прошарок.
^ ГІПСОВІ ПОВ'ЯЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

КЛЮЧИЦІ ТА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Г і п с о в а п о в ' я з к а М. І. С и т е н к а д л я л і к у в а н н я п е р е л о м і в к л ю ч и ц і являє собою гіпсовий корсет з щоглою і ремінними тягами або зі стрижнем, забезпеченим петлями і ременями.

При накладанні корсета хворого встановлюють у вертикальне положення, обидві руки відводять і укладають на нерухомі підставки, тулуб і таз покривають марлею, ватою я м'яким бинтом. Особливо важливо захистити при цьому гребені клубових кісток і передньо-верхні ості.

Для виготовлення корсета користуються спеціально викроєними марлевими пластами або широкими гіпсовими бинтами. Корсет роблять з 4-5 шарів, чергуючи циркулярні тури бинта з поздовжніми шарами, що накладаються ззаду на спину і спереду на груди і живіт. Верхній край корсета ззаду піднімається трохи вище середини лопаток, спереду доходить до рівня мечоподібного відростка. Нижній край корсета ззаду обрізають на рівні куприка, спереду нижній край в сидячому положенні повинен торкатися стегон, але не тиснути на них.

Після того як корсет обрізан та оброблені краї, ззаду вздовж хребта до корсета під кутом 20-25 ° встановлюють довгий стрижень з металевими петлями у верхній частині і зміцнюють його гіпсовими лонгетами. Потім через пахвові западини і надплічча накладають ремені, обшиті ватно-марлевими валиками. Ремені проводять через петлі і закріплюють, поступово підтягуючи, чим і досягається вправлення уламків ключиці. При цьому слід стежити за можливим розвитком набряку верхніх кінцівок при занадто сильному підтягуванні ременів.

Г і п с о в а п о в ' я з к а П о г о р е л ь с ь к о г о п р и п е р е л о м а х і в и в и х а х а к р о м і а л ь н о г о к і н ц я к л ю ч и ц і забезпечує надійну фіксацію ключиці і всієї верхньої кінцівки на стороні перелому або вивиху. Пов'язка складається з гіпсового корсета, верхній край якого, на відміну від описаного вище, спереду обрізається на рівні сосків. З неушкодженої сторони пригіпсовують м'який ватно-марлевий наплічник. З пошкодженої сторони в корсет вгіпсовують трикутну шину з планкою для передпліччя, укріпленої підпорою. Верхню кінцівку укладають на шину в положенні відведення, передньої девіації та зовнішньої ротації; спереду фіксують в гіпс пряжку на ремені, а ззаду - ремінь. На ремінь надягають ватно-марлевий валик з двома поперечними смужками. Підтягуючи ремінь, утримують ключицю у вправленому положенні (рис.. 2 а).
6

Т о р а к о – б р а х і а л ь н а г і п с о в а п о в ' я з к а застосовується при лікуванні пошкоджень та захворювань лопатки, плечового суглоба, а також деяких переломів проксимального метаепіфізу та діафізу плечової кістки.

Пов'язка складається з гіпсового корсету, який накладається за описаною вище методикою, але накладається не тільки на тулуб, але і на обидва надплічча, та вгіпсованної у корсет шини, що утримує пошкоджену верхню кінцівку в положенні відведення під кутом 60 - 70 °, передньої девіації в 30-40°, згинання в ліктьовому суглобі під прямим кутом і середньому положенні між крайньою зовнішньої і внутрішньої ротацією. Кінцівка фіксується на шині циркулярними ходами гіпсового бинта і зміцнюється для надійності підпорою. (рис.. 2 б).

А Б
Рис. 2. Пов'язка Погорельського при акроміальному вивиху ключиці (а) і торако-брахіальна пов'язка (б).
Г і п с о в а ш и н а п р и п е р е л о м а х л о п а т к и і п л е ч а у положенні відведення дозволяє поєднувати фіксацію перелому зі збереженням рухів в ліктьовому суглобі. Найбільшого поширення набули шина ЦИТО і шина М. І. Ситенка, які вгіпсуються в корсет.

Ц и р к у ля р н а г і п с о в а п о в ' я з к а п р и п е р е л о м а х к і с т о к п е р е д п л і ч- ч а в залежності від рівня перелому накладається від основи пальців до пахвової западини при переломах у верхній третині (рис. З а), до середини плеча при переломах передпліччя в середній третині (рис.3 б) і до ліктьового згину при переломах у нижній третині (рис. 3 в).

Циркулярні тури бинта накладаються на ватно-марлеву прокладку, фіксуючи передпліччя в положенні згинання в ліктьовому суглобі під прямим кутом. Дуже важливо при цьому надати передпліччю становище крайньої супінації при переломі у верхній третині, середнє положення між пронацією і супінацією при переломі в середній третині і положення повною пронації при переломі в нижній третині.


7

8


Ц и р к у л я р н а г і п с о в а п о в ' я з к а п р и п е р е л о м і ч о в н о п о д і б н о ї к і с т- к и к и с т і накладається від основи II-V пальців, міжфалангового зчленування I пальця кисті до ліктьового суглоба. При цьому великий палець фіксується у положенні крайнього відведення, а кисті надається положення радіальної девіації.
Т и л ь н а г і п с о в а ш и н а п р и п е р е л о м і п р о м е н е в о ї к і с т к и в к л а -с и ч н о м у м і с ц і накладається від основи пальців до ліктьового згину по тильній поверхні передпліччя і зміцнюється м'яким бинтом (мал. 4).

Рис. 4. Тильна гіпсова шина при переломі променевої кістки в класичному місці.

^ ГІПСОВІ ПОВ'ЯЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

НИЖНІХ КІНЦІВОК
К о к с и т н а г і п с о в а п о в ' я з к а застосовується для фіксації кульшового суглоба і при деяких переломах стегна.

Для накладення кокситної пов'язки хворий укладається на тазоудержувач, здорова кінцівка фіксується на підставці, а пошкоджена кінцівка підтримується помічником у необхідному положенні.

Існують два типи кокситних пов'язок: 1) кокситна пов'язка, яка фіксує пошкоджену кінцівку і грудну клітку до пахвових западин (мал. 5 а); 2) так звана укорочена кокситна гіпсова пов'язка, що залишає вільною грудну клітку, але зате фіксує здорову ногу до колінного суглоба.

Для більшої міцності і полегшення догляду за хворими між ногами вгіпсовується дерев'яна розпірка (рис. 5 6).

При накладенні кокситної пов'язки обов'язково зігнути ногу в колінному суглобі і кульшовому суглобі на 15-20 ° і встановити стопу під прямим кутом до гомілки. За спеціальними показаннями кінцівки надається та чи інша ступінь відведення і внутрішньої ротації.

Г о н і т н а г і п с о в а п о в ' я з к а застосовується для фіксації колінного суглоба і при деяких переломах стегна. Пов'язка накладається від кінчиків пальців пошкодженої кінцівки з поясом навколо тазу (рис. 5 в). Положення хворого на тазоутримувачі і середньо-фізіологічне положення пошкодженої кінцівки такі ж, як при накладанні кокситної гіпсової пов'язки.
9


А Б В
Рис 5. Гіпсові пов'язки для фіксації кульшового (а н 6) та колінного (в) суглобів.
Ц и р к у л я р н а г і п с о в а п о в ' я з к а при п е р е л о м а х к і с т о к г о м і л к и накладається від кінчиків пальців до середньої третини стегна при згинанні в ко ¬ новленому суглобі на 10-15 ° та встановлення стопи під прямим кутом до гомілки.

U – п о д і б н а г і п с о в а п о в ' я з к а з к і л ь ц я м и застосовується при низьких переломах кісток гомілки і при деяких переломах кісточок. Перевагою цієї пов'язки є хороша фіксація на щиколотках та виростків гомілки, що забезпечує нерухомість кісткових відламків і одночасне збереження рухливості в гомілковоступневому суглобі, а також можливість спостереження за станом кінцівки і стягування кілець без зміни всієї пов'язки при зменшенні набряку. U-подібна пов'язка виготовляється з гіпсової шини, що охоплює гомілку і стопу у вигляді стремена, та трьох гіпсових кілець. (рис. 6 а).

Стягування кілець проводиться таким чином: при послабленні пов'язки в передньо-зовнішньому відділі кільця вирізається жолобок, кільце стягується і фіксується двома-трьома турами гіпсового бинта.

П о в ' я з к а т и п у Д е л ь б е застосовується при переломах гомілки, що зростаються, коли необхідно поєднувати фіксацію з навантаженням кінцівки.

Накладається ця пов'язка так само, як і U-подібна, а потім стремено на стопі зрізається на 2-4 см нижче щиколоток (рис. 6 б).

Ц и р к у л я р н а г і п с о в а п о в ' я з к а д о к о л і н н о г о с у г л о б а накладається при деяких переломах кісточок, що поєднуються з переломом переднього або заднього краю великогомілкової кістки і підвивихом або вивихом стопи. При цьому використовується задній пласт від кінчиків пальців до колінного суглоба, який зміцнюється циркулярними ходами бинта.

Залежно від характеру пошкодження стопі надається положення приведення і супінації, підошовного згинання або тильного згинання.

Циркулярна гіпсова пов'язка при пошкодженнях кісток склепіння стопи накладається від кінчиків пальців до середньої третини гомілки. Особливістю цієї пов'язки є ретельне моделювання поздовжнього склепіння стопи з метою профілактики післятравматичної плоскостопісті.
10А Б
Рис. 6. U-подібна гіпсова пов'язка (а) і пов'язка Дельбе (б).
^ ГІПСОВІ ПОВ'ЯЗКИ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ

ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ ХРЕБТА
Г і п с о в и й к о р с е т при пошкодженнях і захворюваннях хребта накладається при вертикальному положенні хворого, підтягнутого за допомогою петлі Гліссона на вертикальній рамі так, щоб він п'ятами і всією стопою тільки торкався підлоги. Руками хворий дотримується за раму.

При локалізації процесу в шийному відділі корсет фіксує шию, потилицю, плечовий пояс і грудну клітку. При грудної локалізації також накладається корсет з головотримачем, але нижній край його обрізається на рівні куприка. При поперекової локалізації шия залишається вільною.

Корсет накладається на ватно-марлеву прокладку. Особливу увагу слід звертати на ретельне моделювання і хороший захист точок опори підборіддя, потилицю, лопатки, надпліччя і гребінці клубових кісток.

Зазвичай при накладенні корсета користуються спеціально розкроєним у формі майки нагіпсованимі пластами, накладаючи їх спереду і ззаду і зміцнюючи циркулярними турами бинта.

Г і п с о в а п о в ' я з к а п р и п о ш к о д ж е н н я х і з а х в о р ю в а н н я х х р е б т а накладається в положенні хворого лежачи на животі із спеціально викроєних нагіпсованих пластів. Так само, як і при накладенні гіпсового корсета, необхідна ретельне моделювання та безпека кісткових виступів. Характер гіпсової пов'язки (з фіксацією голови, без такої і т. п.) залежить від локалізації процесу.
^ ГІПСОВІ ПОВ'ЯЗКИ ПРИ ДЕЯКИХ ВРОДЖЕНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ
Е т а п н а г і п с о в а п о в ' я з к а при к р и в о ш и ї застосовується для усунення патологічного положення голови і викривлення хребта як при консервативному лікуванні, так і в післяопераційному періоді.

Пов'язка складається з трьох частин: пов'язки на груди, пов'язки на голову і пов'язки на шию. Перед накладенням пов'язки необхідно обстригти волосся. Пов'язка накладається в положенні хворого сидячи, голову і відведені верхні кінцівки утримують помічники.

Спочатку накладають гіпсовий корсет (техніку накладення корсета див. вище), захоплюючий грудну клітку і надпліччя.

При накладенні пов'язки на голову хворому пропонують розкрити рот і між зубами поміщають трубку або ватно-марлевий тампон для збереження руху нижньої щелепи під час жування і розмови.

Потім пов'язки на груди і на голову з'єднують пов'язкою на шию, яка і є етапною, тобто знімається і знову накладається при повторній корекції деформації.
11

Г і п с о в а п о в ' я з к а при в р о д ж е н и х в и в и х а х с т е г н а застосовується при етапному вправленні вродженого вивиху по Зеленіну і після одномоментного вправляння вродженого вивиху по Лоренцу.

Для накладення пов'язки дитина укладається на тазоутримувач. Стегна згинаються під прямим кутом або гострим кутом до тулуба, відводяться під кутом 90 °, гомілки встановлюються по відношенню до стегон під прямим кутом. При накладенні пов'язки у дітей раннього віку необхідна особливо ретельний захист кісткових виступів.

Пов'язка захоплює обидві нижні кінцівки від гомілковостопних суглобів і область тазу.

При вправленні вивиху, по Лоренцу ноги поступово зводять (розгинають і призводять) з тим, щоб в кінці лікування встановити їх у положенні відведення то 45 ° по відношенню до горизонтальної лінії, що з'єднує обидві передньо-верхні ості, і дати дозоване навантаження при ходьбі.
^ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК

( ГІБРИДНА СІТКА)

HM CAST & HM SPLINT

Використання синтетичного полімеру замість гіпсових пов'язок. Сучасні технології фіксаційнного методу лікування дозволяють позбутися недоліків, ніж при лікуванні переломів гіпсовими пов'язками.

Характеристики HM CAST.

^ Система вентиляції.

Пацієнти, які носять HM CAST можуть приймати ванну і душ. Сплетений з особливих волокон і завдяки особливій формі, HM CAST забезпечує прекрасну вентиляцію повітря та водопроникність. Цим самим надаючи пацієнтові можливість після накладення пов'язки приймати душ або ванну, гігієнічний догляд за шкірою кінцівок мають велику перевагу ніж гіпсові пов'язки.
^ Застосування. Легкість у використанні та у зніманні.

Пов'язка HM CAST еластична, що дозволяє накладати її як носок. Це, в свою чергу, полегшує моделювання на різних частинах тіла, приймаючи його анатомічну форму. Не вимагає спеціального інструменту для зняття.

12

^ Висока рентгенівська прозорість

Завдяки рентгенівській прозорості фахівець має можливість у будь-який момент контролювати процес лікування.
Мала вага

Пов'язка HM CAST набагато легше, ніж існуючі гіпсові пов'язки. Завдяки малій вазі HM CAST, порівняно зі звичайними гіпсовими пов'язками, пацієнт почуває себе більш комфортно.
Характеристики HM SPLINT (HM ШИНИ)

^ Прекрасна еластичність


Завдяки своїй еластичності HM SPLINT прекрасно набуває еліптичну форму частин тіла. Наприклад, такі як: лікоть або гомілковостопний суглоб.


13
^ Запобігання ушкодження

Завдяки своїй еластичності, гладкості і легкості в придбанні еліптичної форми, HM SPLINT запобігає деформації і зморщування. На згинах і на краях шини не виникає тертя, яке може привести до пошкоджень.
^ Зручне використання

Поверхня HM SPLINT більш гладка, ніж поверхня шини зі скловолокна. Таким чином, перевагою є можливість корекції деформації та запобіганню зморшок. Шину простіше зафіксувати на вигинах пов'язкою, що здавлює.
^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:


 1. Які матеріали використовуються для проведення гіпсових робіт?

 2. Що необхідно для обладнання гіпсового залу?

 3. Які основні загальні правила накладення гіпсових пов'язок?

 4. Основні види гіпсових пов'язок.

 5. Яка гіпсова пов'язка накладається при переломах ключиці?

 6. Яка гіпсова пов'язка застосовується при переломах і вивихах акроміального кінця ключиці?

 7. Гіпсові пов'язки, що накладаються при переломах плеча.

 8. Гіпсові пов'язки, що накладаються при переломах кісток передпліччя.

 9. Які гіпсові пов'язки накладаються для фіксації кульшового суглоба, стегнової кістки та колінного суглоба?

 10. Які гіпсові пов'язки накладаються при переломах кісток гомілки і стопи?

 11. Гіпсові пов'язки, які застосовуються при лікуванні деяких вторгнень деформацій (кривошия, клишоногість та ін).

 12. Які існують сучасні пристрої для лікування переломів кісток?

 13. Техніка накладання сучасних пристроїв для лікування переломів кісток.

 14. Які властивості мають сучасні пристрої для лікування кісток та які переваги над гіпсовими пов'язками?


14

Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. М. А. Погорєльський. Гіпсова техніка, Госмедіздат УРСР, Київ, 1962.
 1. В.-Ф. Трубніков. Ортопедія і травматологія. Медицина, Москва, 1971.
 1. Травматология : национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, СП. Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. - (Серия «Национальные руководства»).
 1. А. Н. ШАБАНОВ, И. Ю. КАЕМ, В. А. САРТАН Атлас переломов лодыжек u uх лечение ИЗДАТЕЛЬСТВ О «МЕДИЦИНА» МОСКВ А —1972.


15

Здано до набору . Підписано до друку .

Тираж . Зам.

Харківська друкарня № 16, вул.Університетська, 16

Похожие:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів за темою 2
Тема срс: оволодіти навичками оцінки стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconРобоча програма курсу «герменевтика» для студентів філологічного факультету Авторська розробка
Становить собою певні основи для подальшого вивчення філологічних курсів І спеціальних курсів, розкриваючи механізми розуміння смислу,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів icon1. Основи організації бухгалтерського обліку
Лангазова В. В. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів за темою 4
Роль середнього медичного персоналу в наданні кваліфікованої допомоги у цих випадках стає найважливішою, тому що цей персонал знаходиться...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів iconМетодичні вказівки для студентів ІІІ курсу
«Історія хвороби хірургічного хворого». Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу медичного факультету. Упорядники В. О. Сипливий,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів icon4 Визначення змісту самостійної роботи студентів
Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 2 курсу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница