Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор


НазваниеЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
страница1/6
Дата публикации24.05.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з наукової роботи, д.мед.н, професор

В.В.М’ясоєдов

___” ______________ 2012 р.

ЗВІТ

про патентні дослідження

Найменування теми: “Оптимізація хірургічного лікування розповсюдженого перитоніту на тлі корекції синдрому ентеральної недостатності”

Шифр теми: 14.01.03 –хірургія
Етап: планування дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Науковий керівник:

завідуючий кафедрою

загальної хірургії №2

д.мед.н., професор В.О.Сипливий


2012
^ Загальні відомості про об’єкт розробки:

Найменування об’єкту розробки: Оптимізація хірургічного лікування розповсюдженого перитоніту на тлі корекції синдрому ентеральної недостатності”.
^ Дата початку розробки: 2012 рік.

Дата закінчення розробки: 2015 рік.

Призначення, галузь використання, стислий опис об’єкту розробки.

Об’єктом патентних досліджень є способи і пристрої для хірургічного лікування розповсюдженого перитоніту на тлі корекції синдрому ентеральної недостатності.
Розповсюджений перитоніт є найпоширенішим і найбільш небезпечним ускладненням гострих хірургічних захворювань, а також відкритих оперативних втручань на органах черевної поранини. Серед причин, які безпосередньо впливають на результаті оперативних втручань на органах черевної порожнини у хворих розповсюдженим перитонітом, продовжує залишатися синдром ентеральної недостатності.

На думку багатьох дослідників, поняття ентеральної недостатності включає в себе не тільки дисфункції тонкого кишечнику, а й порушення гомеостазу всього організму.

Ентеральна недостатність становиться одним з головних джерелом прогресуючої інтоксикації, що призводить до порушень реґіонарної, центральної гемодинаміки і функції легень.

В зв’язку з морфофункціональними і гемоциркуляторними змінами в кишечній стінці при синдромі ентеральної недостатності підвищується проникність кишечного бар’єру по відношенню до ендотоксину і транс локація бактерій стає причиною розвитку системної інфекції, сепсису та синдрому поліорганної недостатності. Летальність при якій, по даним закордонних дослідників досягає 75%.

Сучасні методи лікування не завжди дозволяють вирішити цю проблему. Тому необхідно широке впровадження в практику нових технологій і методів лікування, сучасних матеріалів і препаратів, що дозволить підвищити ефективність лікування цих захворювань.

Таким чином виявлення ефективності та розробка програми комплексної ентральної терапії синдрому ентеральної недостатності у хворих з розповсюдженим перитонітом на сьогоднішній день залишається актуальною і невирішеною проблемою, яка потребує подальшого вивчення, а також удосконалення існуючих методів оперативних втручань.

Мета роботи – покращення показників хірургічного лікування пацієнтів з розповсюдженим перитонітом шляхом підвищення ефективності методів корекції синдрому ентеральної недостатності.

^ Задачі дослідження.

  1. Вивчити причини несприятливих наслідків, рецидивів хворих з розповсюдженим перитонітом, ускладненим синдромом ентеральної недостатності.

  2. Вивчити синдром ентеральної недостатності при розповсюдженому перитоніті експериментально.

  3. Вивчити динаміку зміни рівня інтоксикації при розповсюдженому перитоніті і розробити шкалу оцінки тяжкості хворих з абдомінальним сепсисом.

  4. Вивчити частоту розвитку ускладнень збоку органів –мішеней, застосувати оцінку ступеня тяжкості при розповсюдженому перитоніті.

  5. Розробити шкалу оцінки синдрому ентеральної недостатності у хворих з розповсюдженим перитонітом.

  6. Розробити і впровадити в клінічну практику алгоритм корекції синдрому ентеральної недостатності у хворих з розповсюдженим перитонітом на основі шкали оцінки синдрому ентеральної недостатності.

  7. Розробити і впровадити в клінічну практику алгоритм ведення хворих з розповсюдженим перитонітом в ранньому післяопераційному періоді з врахуванням ступеня ентеральної недостатності.

  8. Удосконалити технології хірургічних втручань в лікуванні .

ЗМІСТ.
^

ОСНОВНА ЧАСТИНА


Г.1. Визначення патентоспроможності об'єкту розробки

(новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Г.1.1. Патентна документація відібрана для подальшого аналізу

Г.1.2. Інша науково-медична документація відібрана для подальшого аналізу.

Г.1.3. Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.

Г.1.4. Медико-соціальні показники об'єкту розробки та об'єктів аналогічного призначення.

Г.1.5. Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності об'єкту розробки.

Висновки з розділу Г.1

Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності

Г.2.1. Динаміка патентування

Г.2.2. Взаємне патентування щодо об'єкту розробки, його складових частин

Г.2.3. Документи-аналоги

Г.2.4. Аналіз можливості застосування ОГД відомих об'єктів промислової

Власності

Г.2.5. Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо об’єкту розробки, його складових частин

Висновки з розділу Г.

Г.3. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Г.3.1. Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосується ОГД

Г.3.2. Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД

Г.3.3. Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності

Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень

ДОДАТКИ

А Завдання на проведення патентних досліджень.

^ Б Регламент пошуку

В Довідка про пошук
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Затверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор iconСхема обследования больных с патологией внутренних органов
Опарін А. Г., д мед н., професор завідувач кафедрою терапії І клінічної фармакології хмапо
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница