Тематичний план лекцій з дисципліни


НазваниеТематичний план лекцій з дисципліни
Дата публикации25.05.2013
Размер70.6 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Медицина > Документы
Тематичний план лекцій з дисципліни

«Медична хімія»
Тематичний план лекцій модуля 1

«Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах»
з/п

Тема

Кількість

годин

1.

Комплексоутворення в біологічних системах. Основи хелатотерапії.

2

2.

Кислотно-основні рівноваги в біосистемах.

2

3.

Буферні системи організму

2

4.

Колігативні властивості біологічних рідин.

2
Разом:

8


^ Тематичний план лекцій модуля 2

«Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз»
п/п

Тема

Кількість

годин

1.

Теоретичні основи біоенергетики.

2

2.

Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процесів.

2

3.

Електродні процеси, їх біологічна роль та застосування в медицині.

2

4.

Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії. Хроматографія.

2

5

Мікрогетерогенні дисперсні системи. Колоїдні розчини. Грубодисперсні системи.

2

6.

Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів.

2
Разом:

12


Тематичний план практичних занять

з дисципліни «Медична хімія»

для студентів фаху «Лікувальна справа» у 2012-2013 н. р.
з/п

Найменування теми практичного заняття

(2-х годинного)

Кількість

балів за оцінку: 3,4,5

1

Вступне заняття. Будова хімічних речовин

-

2*

Комплексоутворення у біологічних системах

6 - 8 - 10

3

Величини, що характеризують кількісний склад розчинів

-

4*

Колігативні властивості розчинів

6 - 8 - 10

5

Кислотно-основна рівновага в організмі

-

6*

Буферні системи організму. Приготування буферних розчинів

6 - 8 - 10

7*

Основи титриметричного аналізу

6 - 8 - 10

8

Метод нейтралізації. Стандартизація NаOH

-

9

Визначення кислотності шлункового соку

-

10*

Визначення жорсткості водопровідної води

6 - 8 - 10

11*

Захист робіт по хімії біогенних елементів

6 - 8 - 10

12*

К О Л Л О К В І У М

34- 48 -60

13

Підсумковий контроль «Кислотно-основна рівновага і комплексоутворення в біологічних рідинах»

50 - 80

В с ь о г о з а м о д у л ь 1

120 - 200

14*

Хімічна термодинаміка. Теплові ефекти

6 - 8 - 10

15

Кінетика. Каталіз
16*

Хімічна рівновага. Добуток розчинності

6 - 8 - 10

17

Окисно-відновні реакції

-

18

Електродні потенціали і механізм їх виникнення

-

19*

Роль електрохімічних явищ в біологічних процесах

6 - 8 - 10

20*

Сорбція біологічно активних речовин на межі розподілу фаз. Іонний обмін. Хроматографія

6 - 8 - 10

21

Отримання і властивості колоїдних розчинів

-

22*

Коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист.

6 - 8 - 10

23*

Властивості розчинів ВМС

6 - 8 – 10

24*

К О Л Л О К В І У М

34- 48 -60

25

^ Підсумковий контроль «Рівновага у біологічних системах на межі розподілу фаз»

50 - 80

В с ь о г о з а м о д у л ь 2

120 - 200
^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ


120 - 200

Завдання для забезпечення самостійної роботи студентів (СРС)

медичних факультетів

з дисципліни «Медична хімія»
Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять для оволодіння вміннями інтерпретувати закономірності та пояснювати механізми фізико-хімічних процесів, що відбуваються в розчинах та на межі поділу фаз.

15

2.

Аналізувати взаємозв’язки між вище названими процесами (явищами) та їх біологічною значимістю і використанням в практичній медицині, пояснювати принципи певних методів кількісних визначень біологічно-активних речовин

14

3.

Підготовка огляду наукової літератури з теми «Біогенна роль елементів»

13

4.

Підготовка до підсумкових модульних контролів (ПМК) з модулю 1 та 2

8

РАЗОМ:

50Перелік практичних навичок,

що засвоюються в процесі аудиторних занять

з дисципліни «Медична хімія»

для студентів медичних факультетів
з/п

Назва практичних навичок, умінь.

1.

Вміти визначати кількісний вміст кислот та основ в розчині.

2.

Готувати розчини різних речовин заданої концентрації.

3.

Визначати кислотність шлункового соку.

4.

Визначати твердість води

5.

Готувати буферні розчини із заданим рН.

6.

Виконувати потенціометричні дослідження.

7.

Визначати адсорбцію речовин з розчинів.

8.

Використовувати іоніти для кількісних визначень.

9.

Очищати колоїдні розчини методом діалізу.

10.

Проводити експрес-аналіз розчинів методом тонкошарової хроматографії.

11.

Визначати ізоелектричну точку білка.

Похожие:

Тематичний план лекцій з дисципліни iconКалендарно-тематичний план з дисципліни «академічне письмо»

Тематичний план лекцій з дисципліни iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Тематичний план лекцій з дисципліни iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
Тематичний план лекцій з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Тематичний план лекцій з дисципліни icon4 Тематичний план навчальної дисципліни «Римське право»
Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями, положеннями римського приватного права, звернути увагу на генезу та розвиток...
Тематичний план лекцій з дисципліни iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Тематичний план лекцій з дисципліни iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни 5 Робочий план з «Основ наукових досліджень»
Порядок складання заліку з дисципліни «Основи наукових досліджень» І критерії оцінки
Тематичний план лекцій з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»
Управління біржовою діяльністю для студентів напряму – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Укл.: Котова Марина Володимирівна....
Тематичний план лекцій з дисципліни iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Тематичний план лекцій з дисципліни iconКалендарно-тематичний план з курсу «Технологічні основи безпеки продуктів...
Технологічні принципи зменшення втрат харчових речовин при тепловій та механічній обробці (2 год.)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница