Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження


Скачать 56.11 Kb.
НазваниеНепараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження
Дата публикации23.05.2013
Размер56.11 Kb.
ТипДокументы
НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВІРОГІДНОСТІ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. При проведеннi медико-статистичних дослiджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналiзу даних, представлених у напiвкiлькiсному, напiвякiсному та якiсному виглядi. Як називаються цi методи статистичного аналiзу?

А Параметричнi методи

В Непараметричнi методи

С Методи достовipностi результатiв статистичного дослiдження

D Якiснi методи

Е Описовi методи
2. Переважна бiльшiсть статистичних методик передбачає наявнiсть нормального розподiлу варіант у дослiджуванiй сукупностi. Але на практицi зустрiчаються не тiльки нормальнi, але й iншi види розподiлу ознак. Якi методи для оцiнки вірогідності рiзницi необхiдно використовувати в цих випадках?

А Параметричнi методи

В Непараметричнi методи

С Методи достовiрностi результатiв статистичного дослiдження

D Нормальнi методи

Е Описовi методи
3. Для оцiнки вірогідності рiзницi результатiв, якi отриманi для однiєї групи хворих протягом рiзних перiодiв, можуть бути використанi рiзнi непараметричнi методи. Як називається метод, який базується на пiдрахунку числа тiльки однонаправлених результатiв при парному ix порiвняннi?

А Т-критерiй Вiлкоксона

В Критерiй знакiв

С Критерiй Колмогорова-Смирнова

D Критерiй вiдповiдностi

Е Всі вiдповiдi вірнi

4. Для оцiнки вiрогiдностi рiзницi за результатами, якi отриманi для однiєї групи хворих протягом рiзних перiодiв, можуть бути використанi рiзнi непараметричнi методи. Як називається метод, який базується на пiдрахунку числа при парному їx порiвняннi не тiльки однонаправлених результатів, але i їх величин?

А Т-критерiй Вiлкоксона

В Критерiй знакiв

С Критерiй Колмогорова-Смирнова

D Критерiй вiдповiдностi

Е Bci вiдповiдi вірні
5. Непараметричнi критерiї оцiнки вірогідності результатiв дослiдження використовуються в тих випадках, коли необхiдно установити вiрогiднiсть рiзницi: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Якi непараметричнi критерiї можуть бути використанi в другому випадку?

А Т-критерiй Вiлкоксона

В Критерiй знакiв

С Критерiй Колмогорова-Смирнова

D Bci вiдповiдi вірні

Е Bci вiдповiдi нeвірні
6. При оцінці вiрогiдностi рiзницi статистичних величин у двох статистичних сукупностях, незалежних одна вiд другої, приймалась нульова гiпотеза, в основу яеої поклалено припущення про відсутність рiзницi мiж цими групами. Який непараметричний метод використовувався в цьому випадку?

А Т-критерiй Вiлкоксона

В Критерiй знакiв

С Критерiй Колмогорова-Смирнова

D Критерiй вiдповiдностi

Е Bci методи
7. В результатi проведеної оцiнки вiрогiдностi рiзницi швидкостi осiдання еритроцитiв в 1-ий день i 10-ий день перiоду лiкування за допомогою непараметричного критерiю знакiв встановлено, що при кiлькостi спостережень piвному 9, критерiй Z=1. Табличне значення Z0,05=2. Оцініть одержаний результат.

А Рiзниця швидкостi осiдання еритроцитiв на 1-ий та 10-ий день лiкування невiрогiдна

В Рiзниця швидкостi осiдання еритроцитiв в 1-ий та 10-ий день лiкування вiрогiдна

С Неможливо зробити висновок на основi цих даних

D Необхiдно додатково вичислити критерiй Вiлкоксона

Е Необхiдно додатково вичислити критерiй Колмогорова-Смирнова

8. Статистична оцiнка вiрогiдностi рiзницi рiвня артерiального тиску до та пiсля лiкування за допомогою непараметричного Т-критерiю Бiлкоксона установила, що при кiлькостi спостережень piвному 9, критерiй Т=8. Табличне значення Т0,05=7. Оцiнiть одержаний результат.

А Рiзниця рiвня артерiального тиску до та пiсля лiкування невiрогiдна

Б Рiзниця рiвня артерiального тиску до та пiсля лiкування вiрогiдна

С Неможливо зробити висновок на основi цих даних

D Необхiдно додатково вичислити «критерiй знакiв».

Е Необхiдно додатково вичислити критерiй Колмогорова-Смирнова
9. Проведена оцiнка вірогідності рiзницi збiльшення маси тiла новонароджених хлопчикiв при рiзних методах вигодовування (протягом 4 міс. пiсля народження) за допомогою непараметричного критерiю Колмогорова-Смирнова виявила, що при кiлькостi спостережень piвному 6, критерiй λ2=1 ,95. Табличне значення λ20,05 =1,84. Оцiнiть одержаний результат.

А Збiльшення маси тiла новонароджених хлопчикiв вiд метода вигодовування невiрогiдна

В Необхiдно додатково вичислити Т-критерiй Бiлкоксона

С Неможливо зробити висновок на основi цих даних

D Необхiдно додатково вичислити «критерiй знакiв»

Е Збiльшення маеи тiла новонароджених хлопчикiв вiд метода вигодовування вiрогiдна
10. Полiклiнiцi необхiдно оцiнити ефективнiсть рiзних методiв неспецифiчної профiлактики грипу. Проведений медико-статиетичний аналiз виявив, що критерiй вiдповiдноетi (χ2) при кiлькоетi ступенiв свободи n'=2, дорiвнює χ2=6,99. Табличне значення χ2 0,05=5,991. Оцiнiть одержаний результат.

А На ефективнiсть неспецифiчної профiлактики грипу суттєво впливає метод її проведення

Б На ефективнiсть неепецифiчної профiлактики грипу не вплива метод її проведення

С Неможливо зробити висновок на основi цих даних

D Необхiдно додатково вичислити критерiй Колмогорова-Смирнова

Е Необхiдно додатково вичиелити Т-критерiй Билкоксона

Похожие:

Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconТема кількість годин
Сучасні методи уточнюючої діагностики схо. Інтерпретація результатів високоефективної рідинної хроматографії
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconОрганізація та проведення статистичного дослідження, його етапи
При проведеннi клініко-статистичних, соцiально-гiгiєнiчних, соцiологiчних та iнших дослiджень необхiдно дотримуватись певної послiдовностi...
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconТеми практичних занять Заняття Етнологія, як наука: предмет, завдання,...
Поняття “етнічні процеси” та їх типологія в роботах (Л. М. Гумільова, В.І. Козлова, Ю. В. Бромлея, М. М. Чебоксарова)
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconВ яких випадках виникає необхiднiсть оцiнки достовiрностi отриманих...
Е при проведеннi статистичного дослiдження на будь-якiй статистичнiй сукупностi
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconУ чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду
Корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconФакультет післядипломної освіти
«клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні І молекулярно – генетичні методи. Біохімічні методи діагностики спадкової патології»
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconН. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconФілософія існує як сукупність філософських істотних ідей, що -структурували...
Київської Русі. Впродовж зазначеного періоду філософія існує як сукупність філософських істотних ідей, що -структурували світогляд...
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження iconДокладні висновки
Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів
Непараметричні методи вірогідності різниці результатів статистичного дослідження icon1. Поняття «політика»: зміст І суть. Специфіка політики як соціальної...
Об´єктом дослідження політології є політика — явище надзвичайно складне. За демократизації, гуманізації та індивідуалізації суспільного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница