1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?


Название1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
страница1/10
Дата публикации26.05.2013
Размер1.11 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

Кафедра анатомії людини

Завідувач кафедри – професор В.М. Лупир


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 2

СПЛАНХНОЛОГІЯХАРКІВ - 2006

УВАГА!

ВІРНІ ВІДПОВІДІ НАВЕДЕНІ ПЕРШИМИ ТА ПОЗНАЧЕНІ ”*”
ТРАВНА СИСТЕМА.
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?

*На під'язиковому сосочку.

На корені язика.

На слизовій щоки на рівні ікла.

На слизовій щоки на рівні 1-го моляра.

На під'язиковій вуздечці.

^ 2. Протоки яких з названих слинних залоз відкриваються на під'язиковому

сосочку?

*Під'язикової, піднижньощелепної.

Язикових, губних.

Привушної, під'язикової.

Піднижньощелепної, язикових.

Привушної, губних.

^ 3. Яка формула молочних зубів?

*1. 2.1.0.2

2.1.0.2.

2. 2.0.1.2

2.0.1.2.

3. 1.2.0.2

1.2.0.2.

4. 0.2.1.2

0.2.1.2.

5. 1.2.2.0

1.2.2.0.

4. Яка формула постійних зубів?

*1. 2.1.2.3

2.1.2.3.

2. 3.2.1.2

3.2.1.2.

3. 2.2.1.3

2.2.1.3.

4. 1.3.2.2

1.3.2.2.

5. 3.2.2.1

3.2.2.1.

^ 5. Які з названих частин має зуб?

*Коронка, корінь, шийка.

Тіло, коронка, шийка.

Головка, тіло, корінь.

Корінь, тіло, коронка.

Корінь, шийка, тіло.

^ 6. Поверхні коронки зуба - всі, крім:

*Жувальна.

Ротова.

Губна.

Щічна.

Язикова.

7. Які з наведених тканин складають речовину зуба?

*Емаль, дентин, цемент.

Емаль, дентин, колаген.

Емаль, дентин, еластин.

Емаль, еластин, колаген.

Дентин, еластин, цемент.

^ 8. Які форми зубів виділяють в молочному прикусі?

*Різці, ікла, великі кутні.

Різці, ікла, малі кутні.

Ікла, великі різці, великі кутні.

Різці, великі та малі кутні.

Різці, ікла, великі різці.

^ 9. Які форми зубів виділяють в постійному прикусі?

*Різці, ікла, малі кутні, великі кутні.

Різці, ікла, малі кутні, великі різці.

Різці, ікла, малі кутні.

Різці, ікла, великі кутні.

^ 10. Які з названих утворень складають стінку глотки?

*Tunica mucosa, tela submucosa, tunica muscularisa, adventitia.

Tunica mucosa, tunica serosa, fascia pharyngobasilaris.

Tunica mucosa, tunica muscularisa, tunica serosa.

Tela submucosa, tunica serosa, fascia pharyngobasilaris.

Tunica mucosa, tunica muscularisa, adventitia.

^ 11. Які з названих залоз відносять до великих слинних залоз?

*Привушна, піднижньощелепна, під'язикова.

Привушна, піднижньощелепна, щічні.

Привушна, піднижньощелепна, язикові.

Привушна, піднижньощелепна, губні.

^ 12. Які з названих частин має глотка?

*Носову, ротову, гортанну.

Гортанну, піднебінну, грудну.

Ротову, гортанну, піднебінну.

Носову, піднебінну, гортанну.

Гортанну, ротову, грудну.

^ 13. В якому відділі глотки розташоване ostium pharyngeum tubae auditivae?

*Бічна стінка носоглотки.

Передня стінка ротової частини.

Задня стінка гортанної частини.

Верхня стінка носоглотки.

Грушеподібний карман.

^ 14. Протоки яких слинних залоз відкриваються в присінок рота?

*Привушної, щічних.

Привушної, під'язикової.

Підщелепної, язикових.

Підщелепної, щічних.

Язикових, привушної.

^ 15. Які з названих структур є лімфоїдними утвореннями глотки?

*Tonsilla pharyngealis, tonsillaе tubariaе.

Tonsilla pharyngealis, tonsillaе palatinaе.

Tonsilla pharyngealis, tonsilla lingualis.

Tonsilla pharyngealis, fossa tonsillaris.

Tonsilla lingualis, tonsillaе tubariaе.

^ 16. В якому відділі глотки знаходиться язиковий мигдалик?

*На корені язика.

На склепінні глотки.

На м'якому піднебінні.

В мигдаликовій ямці.

На нижній поверхні язика.

^ 17. В якому відділі глотки знаходиться tonsilla pharyngealis?

*Між верхньою та задньою стінками носоглотки.

На задній стінці носоглотки.

На задній стінці ротової частини глотки.

^ 18. Які з названих частин має стравохід?

*Шийну, грудну, черевну.

Шийну, грудну, головну.

Шийну, грудну, діафрагмальну.

Грудну, діафрагмальну, черевну.

Головну, грудну, діафрагмальну.

^ 19. Які анатомічні звуження має стравохід?

*Фарінгеальне, бронхіальне , діафрагмальне.

Фарінгеальне, бронхіальне, аортальне.

Фарінгеальне, бронхіальне, кардіальне.

Бронхіальне, аортальне, діафрагмальне.

Фарінгеальне, аортальне, діафрагмальне.

^ 20. Яким шаром м'язової оболонки шлунка утворений стискач воротаря

(m.sphincter pylori)?

*Stratum circulare.

Stratum obliquum.

Stratum longitudinale.

Stratum fibroelastica.

^ 21. Які оболонки має стінка шлунка?

*Серозну, м'язову, слизову.

Серозну, м'язову, колагенову.

Серозну, м'язову, адвентицію.

М'язову, колагенову, слизову.

М'язову, адвентицію, слизову.

^ 22. На слизовій оболонці шлунка в ділянці curvatura

ventriculi minor визначають слідуючі складки:

*Поздовжні.

Півмісяцеві.

Зубчасті.

Сітчасті.

Кругові.

^ 23. Як відноситься до очеревини шлунок?

*Інтраперитонеально.

Екстраперитонеально.

Мезоперитонеально.

Ретроперитонеально.

Юкстаперитонеально.

^ 24. Які з названих структур утворюють рельеф слизової оболонки тонкої кишки?

*Колові складки, ворсинки, крипти.

Колові складки, ворсинки, поля.

Колові складки, ворсинки, півмісяцеві складки.

Ворсинки, півмісяцеві складки, поля.

Ворсинки, півмісяцеві складки, крипти.

^ 25. Яка частина duodenum переходить в flexura duodenojejunalis?

*Pars ascendes.

Pars superior.

Pars horisontalis.

Pars descendens.

Pars pylorica.

26. Який шар стінки клубової кишки утворюї plicae circulares?

*Tunica mucosa.

Tunica serosa.

Tunica muscularis.

Tunica adventicia.

^ 27. Як відносяться до очеревини порожня і клубова кишки?

*Інтраперитонеально.

Екстраперитонеально.

Мезоперитонеально.

Екстраперитонеально, мезоперитонеально.

Мезоперитонеально, інтраперитонеально.

^ 28. Які з названих частин виділяють в товстій кишці?

*Сліпу кишку, ободову кишку, пряму кишку.

Сліпу кишку, ободову кишку , сигмоподібну кишку.

Сліпу кишку, ободову кишку, клубову кишку.

Ободову кишку, пряму кишку, сигмоподібну кишку.

Ободову кишку, пряму кишку, кдубову кишку.

^ 29. Які з названих частин товстої кишки не мають брижу?

*Сліпа, висхідна ободова, низхідна ободова.

Сліпа, висхідна ободова , поперечна ободова.

Сліпа, висхідна ободова , сигмоподібна ободова.

Висхідна ободова, низхідна ободова, поперечна ободова.

Висхідна ободова, низхідна ободова, сигмоподібна ободова.

^ 30. Які з приведених ознак є кардинальними для сліпої та ободової кишки?

*Випини, сальникові привіски, стрічки.

Випини, сальникові привіски, колові складки.

Випини, сальникові привіски, крипти.

Сальникові привіски, стрічки, колові складки.

Сальникові привіски, крипти, стрічки.

^ 31. Як відноситься до очеревини appendix vermiformis?

*Інтраперитонеально.

Мезоперитонеально.

Екстраперитонеально.

Ретроперитонеально.

Мезоперитонеально, екстраперитонеально.

^ 32. Як відноситься до очеревини низхідна ободова кишка (colon descendens)?

*Мезоперитонеально.

Інтраперитонеально.

Екстраперитонеально.

Ретроперитонеально.

^ 33. Які з названих структур утворюють рельєф слизової оболонки

ободової кишки?

*Півмісяцеві складки, поодинокі лімфатичні вузлики.

Півмісяцеві складки, скупчені лімфатичні вузлики.

Півмісяцеві складки, колові складки.

Півмісяцеві складки, сосочки.

Колові складки, сосочки.

^ 34. Як називаються стрічки ободової кишки?

*Брижова стрічка, сальникова стрічка, вільна стрічка.

Брижова стрічка, сальникова стрічка , поздовжня стрічка.

Брижова стрічка, сальникова стрічка , кишкова стрічка.

Сальникова стрічка, вільна стрічка, поздовжня стрічка.

Сальникова стрічка, вільна стрічка , кишкова стрічка.

^ 35. Які випини має пряма кишка?

*Крижовий, промежинний.

Крижовий, тазовий.

Крижовий , лівий.

Крижовий, правий.

Промежинний, тазовий.

^ 36. Які складки має слизова оболонка прямої кишки?

*Поперечні, поздовжні.

Поперечні, колові.

Поперечні , півмісяцеві.

Поперечні , косі.

Поздовжні, колові.

^ 37. Які частки виділяють на діафрагмовій поверхні печінки?

*Ліву, праву.

Ліву, квадратну.

Ліву, хвостату.

Праву, верхню.

Праву, квадратну.

^ 38. Які з названих зв'язок з'єднують печінку з діафрагмою?

*Вінцева, трикутна, серпоподібна.

Вінцева, трикутна , кругла.

Вінцева, трикутна, печінково-діафрагмальна.

Трикутна, серпоподібна, кругла.

Трикутна, серпоподібна, печінково-діафрагмальна.

^ 39. Яка з названих проток виходить із воріт печінки?

*Загальна печінкова.

Загальна жовчна.

Грудна.

Підшлункова.

Міхурова.

40. Які з названих зв'язок своїми краями утворюють

lig.triangulare dextrum et sinistrum?

*Вінцева.

Серпоподібна.

Кругла.

Венозна.

Печінково-дванадцятипала.

^ 41. Які з приведених втиснень визначаються на лівій частці печінки?

*Impressio esophagea, іmpressio gastrica.

Impressio esophagea, іmpressio colica.

Impressio esophagea , іmpressio renalis.

Impressio esophagea , іmpressio duodenalis.

Ііmpressio gastrica, іmpressio colica.

^ 42. Які з утворень розміщуються в печінково-дванадцятипалій зв'язці?

*Загальна жовчна протока, ворітна вена, власна печінкова артерія.

Загальна жовчна протока, ворітна вена, шлункова артерія.

Загальна жовчна протока, ворітна вена, верхня брижова артерія.

Ворітна вена, власна печінкова артерія, шлункова артерія.

Ворітна вена, власна печінкова артерія, верхня брижова артерія.

^ 43. Які з названих утворень обмежують хвостату частку печінки?

*Борозна воріт печінки, щілина венозної зв'язки, борозна порожнистої вени.

Борозна воріт печінки, щілина венозної зв'язки, ямка жовчного міхура.

Борозна воріт печінки, щілина венозної зв'язки , борозна пупкової вени.

Щілина венозної зв'язки, борозна порожнистої вени, ямка жовчного міхура.

Щілина венозної зв'язки, борозна порожнистої вени, борозна пупкової вени.

^ 44. Поверхня якої з часток печінки ї верхньою стінкою чепцевої сумки?

*Хвостатої.

Квадратної.

Лівої.

Правої.

Ніякої.

45. Поверхня якої з часток печінки ї стінкою передшлункової сумки?

*Ліва.

Хвостата.

Квадратна.

Ліва.

Права.

Ніяка.

^ 46. Які з названих відділів має жовчний міхур?

*Дно, тіло, шийку.

Дно, тіло, головку.

Дно, тіло , хвіст.

47. Які з названих відділів визначаються в підшлунковій залозі?

*Головка, тіло, хвіст.

Головка, тіло, квадратна частка.

Головка, тіло , хвостата частка.

Тіло, хвіст, квадратна частка.

Тіло, хвіст, хвостата частка.

^ 48. Яка скелетотопія тіла підшлункової залози?

*II поперековий хребець.

I поперековий хребець.

III поперековий хребець.

XII грудний хребець.

XI грудний хребець.

^ 49. Як відноситься до очеревини підшлункова залоза?

*Екстраперитонеально.

Мезоперитонеально.

Інтраперитонеально.

Мезоперитонеально та інтраперитонеально.

Екстраперитонеально та інтраперитонеально.

^ 50. Який з зазначених відділів кишки не має брижі?

*Дванадцятипала кишка.

Порожня кишка.

Клубова кишка.

Поперечна ободова кишка.

Сигмоподібна кишка.

^ 51. Який з зазначених органів не вкрит очеревиною з усіх боків?

*Підшлункова залоза.

Шлунок.

Поперечна ободова кишка.

Сигмоподібна кишка.

Селезінка.

^ 52. Які з органів черева розташовані інтраперитонеально, але не мають брижі?

*Шлунок.

Висхідна ободова кишка.

Поперечна ободова кишка.

Нисхідна ободова кишка.

Сигмоподібна ободова кишка.

^ 53. Де сполучаются між собою печінкова та передшлункова сумки?

*Під круглою зв'язкою печінки.

Під печінково-дванадцатипалою зв'язкою.

Під печінково-шлунковою зв'язкою.

Під шлунково-ободовою зв'язкою.

Під шлунково-діафрагмовою зв'язкою.

^ 54. Сумки очеревини це:

*Чепцева, передшлункова, печінкова.

Чепцева, передшлункова, селезінкова.

Чепцева, передшлункова , прямокишково-маткова.

Передшлункова, печінкова, селезінкова.

Передшлункова, печінкова, прямокишково-маткова.

^ 55. Які з зазначених зв'язок утворюють малий сальник?

*Печінково-шлункова, печінково-дванадцятипала.

Печінково-шлункова , серпоподібна.

Печінково-шлункова , шлунково-ободова.

Печінково-шлункова , вінцева.

Печінково-дванадцятипала, серпоподібна.

^ 56. Скільки листків очеревини складають великий чепець?

*Чотири.

Два.

Три.

П'ять.

Шість.

57. Скільки листків очеревини складають брижу тонкої кишки?

*Два.

Один.

Три.

Чотири.

П'ять.

^ 58. В якому з названих місць розташована чепцева сумка?

*Позаду шлунка.

Попереду шлунка.

Позаду підшлункової залози.

Між печінкою та жовчним міхуром.

Попереду правоі нирки.

^ 59. Які з названих органів розміщені мезоперитонеально?

*Висхідна ободова кишка, низхідна ободова кишка.

Висхідна ободова кишка, шлунок.

Висхідна ободова кишка, клубова кишка.

Низхідна ободова кишка, сигмоподібна ободова кишка.

Низхідна ободова кишка, шлунок.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconДе відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?

1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? icon1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? icon4. запальні захворювання залозистих органів мастит Синдром запального ураження молочної залози
Синдром запального ураження молочної залози зумовлений проникненням інфекції у протокову систему І тканину залози. Найчастіше виникає...
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconХвороби статевих органів та молочної залози
Дисгормональні хвороби статевих органів та молочної залози відносят до передракових та розподіляють
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconЩодо неприпустимості узаконення полювання в заповідниках під виглядом туризму
Партії Регіонів, прийняли одностайно, оскільки автори маскують ідею полювання на заповідних територіях під виглядом мисливського...
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconЩодо неприпустимості узаконення полювання в заповідниках під виглядом туризму
Партії Регіонів, прийняли одностайно, оскільки автори маскують ідею полювання на заповідних територіях під виглядом мисливського...
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconОбрядові пісні це пісні, які виконувались під час різних народних...
Зелених свят — русальні пісні, на Івана Купала — купальські пісні. По закінченню жнив, люди співали жниварські пісні, славлячи землю...
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconЕ-I) сальных желёз расположены на границе сосочкового и сетчатого...
Нижеследующее описание основывается на материале разделов 2 3; 3 2, 2, 27. 1, 27. 2 и 27
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? icon1 Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням...
Призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під
1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози? iconХворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно...
При прийманні всередину 100 мл 25 (насиченого) розчину магнію сульфату з'являється багато рідких випорожнень. Чому?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница