Тема 1


Скачать 420.05 Kb.
НазваниеТема 1
страница1/4
Дата публикации26.05.2013
Размер420.05 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Право > Закон
  1   2   3   4
МОДУЛЬ 1. «Роль, зміст і завдання медичної деонтології

на сучасному етапі розвитку суспільства»
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ТЕМА 1


 1. Дати визначення поняття "Медична етика":

 1. Система норм і правил поведінки та морального вигляду медперсоналу

 2. Система норм і правил поведінки медичних працівників у суспільстві

 3. Наука про взаємовідносини лікаря й хворого

 4. Комплекс правил поведінки й спілкування в професійній діяльності лікаря

 5. Система професійних, правових і морально-етичних принципів поводження лікаря

 1. Дати визначення поняття "Медична деонтологія":

  1. Система етичних правил, норм і принципів діяльності лікаря

  2. Наука про взаємовідносини лікаря й хворого

  3. Наука про моральні принципи лікарської професії

  4. Наука й взаємовідносини лікаря й хворого, про обов'язки лікаря

  5. Система професійних, правових і морально-етичних принципів поводження лікаря

 2. Хто вперше запропонував термін "деонтологія"?

  1. Бентам

  2. Гіппократ

  3. Авіценна

  4. Поттер

  5. Мудров

 3. Хто вперше систематизував основні принципи медичної деонтології?

  1. Гіппократ

  2. Авіценна

  3. Кант

  4. Бентам

  5. Парацельс

 4. Який з документів називають "Клятвою Гіппократа" ХХ сторіччя?

  1. Женевська декларація

  2. Лісабонська декларація

  3. Хельсінкська декларація

  4. Міжнародний кодекс медичної етики

  5. Токійська декларація

 5. У якому документі сформульовані основні постулати етики й обов'язків лікаря?

  1. Міжнародний кодекс медичної етики

  2. Женевська декларація

  3. Лісабонська декларація

  4. Хельсінкська декларація

  5. Клятва Гіппократа

 6. Що є основним принципом лікарської етики?

  1. Гуманізм

  2. Справедливість

  3. Конфіденційність

  4. Правдивість

  5. Не нашкодь

 7. Принципами лікарської етики є все, окрім:

  1. Моральність

  2. Повага прав і достоїнства людини

  3. Повага автономності пацієнта

  4. Не нашкодь

  5. Роби добро

 8. Який документ регламентує права й обов'язки лікаря та права пацієнта в Україні?

  1. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

  2. Закон України "Про охорону здоров'я"

  3. Конституція України

  4. Кримінальний кодекс України

  5. "Декларація прав людини й питання волі медичних працівників"

 9. Коли й де був прийнятий "Міжнародний кодекс медичної етики"?

  1. Лондон, 1949

  2. Женева, 1948

  3. Хельсінкі, 1964

  4. Нюрнберг, 1947

  5. Токіо, 1975

 10. Який з перерахованих документів гарантує права пацієнта?

  1. Лісабонська декларація

  2. Нюрнберзький кодекс

  3. Женевська декларація

  4. Хельсінкська декларація

  5. Токійська декларації

 11. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником?

  1. № 139

  2. № 138

  3. № 141

  4. № 145

  5. № 367

 12. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за одержання хабара?

  1. № 368

  2. № 138

  3. № 139

  4. № 141

  5. № 367

 13. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за незаконну видачу рецепта на право одержання наркотичних засобів?

  1. № 319

  2. № 141

  3. № 145

  4. № 364

  5. № 365

 14. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за вимагання?

  1. № 189

  2. № 136

  3. № 364

  4. № 367

  5. № 387

 15. Яка стаття Конституції України гарантує право на охорону здоров'я, медичну допомогу й медичне страхування?

  1. № 49

  2. № 27

  3. № 28

  4. № 43

  5. № 45


ТЕМА № 2


 1. Яке із зазначених джерел вчить лікаря поважати вчителів, що навчили його лікарському мистецтву, нарівні з батьками?

   1. Клятва Гіппократа

   2. "Аюр-Веда" ("Книги життя")

   3. "Канон лікарської науки" Авіценни

   4. Міжнародний кодекс медичної етики

   5. Женевська декларація

 2. Хто з відомих клініцистів за свою виняткову спостережливість послужив прототипом Шерлок Холмса?

   1. Дж. Белл

   2. А. Уайт

   3. І.П. Павлов

   4. В. Потер

   5. М. Мудров

 3. Кому належать слова "Життя лікаря – важке, тривожне, героїчне й піднесене"?

   1. А. Моруа

   2. Гіппократу

   3. В. Вересаєву

   4. А. Чехову

   5. А. де Сент-Екзюпері

 4. Кому належать слова "Бути людиною серед людей", що стали його життєвим девізом?

   1. М.І. Пирогову

   2. І.П. Павлову

   3. М.Я. Мудрову

   4. В.В. Вересаєву

   5. А.П. Чехову

 5. Особливостями сучасного лікаря є все, окрім:

   1. Зріст освіченості

   2. Захоплення інструменталізмом

   3. Тенденція до дегуманізації

   4. Спрощений підхід до лікування

   5. Психічне, фізичне й моральне перевантаження

 6. Особливостями сучасного пацієнта є все, окрім:

   1. Захоплення інструменталізмом

   2. Захоплення нетрадиційними методами діагностики й лікування

   3. Ігнорування профілактики

   4. Зріст освіченості

   5. Схильність до самолікування

 7. Які якості поряд із професіоналізмом повинен був мати кожен лікар Древньої Персії?

   1. Уміти впливати на хворих

   2. Уміти приймати пологи

   3. Володіти хірургічними навичками

   4. Знати астрономію й астрологію

   5. Все перераховане вище

 8. У чому проявляється обмеженість гуманізму медицини "догіппократівського" періоду?

   1. Диференційний підхід до хворих різних соціальних груп

   2. Відсутність відповідальності за лікарську помилку

   3. Відсутність турботи про хворого

   4. Ненадання допомоги безнадійно хворим

   5. Все вище перераховане

 9. Яка з праць Гіппократа мала найбільший вплив на розвиток медичної етики?

   1. "Клятва"

   2. "Про лікаря"

   3. "Закон"

   4. "Прогностика"

   5. "Наставляння"

 10. Яка з моделей лікарської етики базується на принципі "Не нашкодь"?

   1. Гіппократа

   2. Парацельса

   3. Авіценни

   4. Канта

   5. Всі перераховані вище

 11. Для якої моделі лікарської етики принцип "Роби добро" є основним?

   1. Парацельса

   2. Гіппократа

   3. Канта

   4. Авіценни

   5. Для всіх перерахованих вище

 12. Який принцип медичної етики лежить в основі моделі лікування Канта?

   1. Принцип правдивості

   2. Принцип "Не нашкодь"

   3. Принцип "Роби добро"

   4. Принцип справедливості

   5. Принцип конфіденційності

 13. Який принцип медичної етики лежить в основі "деонтологічної" моделі лікарської діяльності?

   1. Принцип дотримання обов’язку

   2. Принцип справедливості

   3. Принцип правдивості

   4. Принцип "Не нашкодь"

   5. Принцип "Роби добро

 14. Основні положення медичної етики Гіппократа:

   1. Все перераховане вірно

   2. Повага життя й професії пацієнта

   3. Не нашкодь хворому

   4. Повага особистості хворого

   5. Дотримання лікарської таємниці


ТЕМА № 3


 1. В 1813 році М.Я. Мудров виступив зі знаменитою Актовою мовою "Слово про благочестя й моральні якості Гіппократова лікаря". Про виховання яких якостей лікаря говорив М. Мудров?

  1. Гуманізм, безкорисливість, самопожертва

  2. Гуманізм, професіоналізм, висока відповідальність

  3. Спостережливість, співчуття, гуманізм

  4. Відповідальність, безкорисливість, професіоналізм

  5. Гуманізм, чесність, самопожертва

 2. В основі успішних взаємовідносин лікаря із хворим лежать:

  1. Довіра

  2. Взаєморозуміння

  3. Чуйність

  4. Професіоналізм

  5. Авторитет

 3. Хто із клініцистів, говорячи про значення анамнезу, назвав його "зняттям медичного портрета" хворого?

  1. Г.А. Захарін

  2. М.Я. Мудров

  3. В.В. Вересаєв

  4. М.І. Пирогов

  5. С.П. Боткін

 4. Кому належить вираз "Уміти слухати, як і вміти бачити, для лікаря – велике мистецтво"?

  1. С.П. Боткіну

  2. А.П. Чехову

  3. М.Я. Мудрову

  4. В.В. Вересаєву

  5. Г.А. Захаріну

 5. Кому належить вираз "У присутності хворого та змовкнуть розмови й зникне сміх, тому що над усім панує хвороба"?

  1. Горацію

  2. Гіппократу

  3. Авіценні

  4. Гомеру

  5. Канту

 6. Кому належить крилатий вираз про значення лікарського слова "Якщо хворому після розмови з лікарем не кращає, це не лікар"?

  1. В.Б. Бехтерєву

  2. М.І. Пирогову

  3. М.Я. Мудрову

  4. В.В. Вересаєву

  5. Д. Карнегі

 7. Основний принцип патерналістичної моделі взаємовідносин лікаря й хворого:

  1. Активна позиція лікаря (лікар-опікун)

  2. Активна позиція хворого

  3. Тривале спілкування лікаря й хворого

  4. Роз'яснення, посередництво

  5. Обмежений час спілкування лікаря із хворим

 8. Основний принцип ліберальної моделі спілкування лікаря із хворим:

  1. Активна позиція хворого

  2. Активна позиція лікаря

  3. Роз'яснення й посередництво

  4. Тривале спілкування лікаря із хворим

  5. Обмежений час спілкування лікаря й пацієнта

 9. Основна перевага патерналістичної моделі взаємовідносин:

  1. Чіткість рішень і дій лікаря

  2. Активна позиція хворого

  3. Достатній психологічний контакт між лікарем і пацієнтом

  4. Раціональне використання часу спілкування із хворим

  5. Все перераховане

 10. Основний недолік патерналістичної моделі взаємовідносин лікаря й хворого:

  1. Обмеження прав хворого

  2. Відсутність психологічного контакту між лікарем і хворим

  3. Недостатня медична грамотність пацієнта

  4. Обмеження прав лікаря

  5. Висока частота лікарських оман

 11. Основний принцип інтерпретаційної моделі взаємовідносин лікар-хворий:

  1. Тривале спілкування лікаря із хворим

  2. Активна позиція лікаря

  3. Активна позиція хворого

  4. Роз'яснення й посередництво

  5. Обмежений час спілкування лікаря з пацієнтом

 12. Основний принцип технологічної моделі взаємовідносин лікаря з хворим:

  1. Роз'яснення й посередництво

  2. Активна позиція лікаря

  3. Активна позиція хворого

  4. Тривале спілкування лікаря із хворим

  5. Обмежений час спілкування лікаря з пацієнтом

 13. Що означає термін "ятрогенія"?

  1. Несприятливий наслідок поводження медперсоналу

  2. Психогенний розлад внаслідок деонтологічних помилок медперсоналу

  3. Захворювання, обумовлене психотравмуючим впливом необміркованих висловлень і вчинків медпрацівників

  4. Захворювання, викликане неправильною дією лікаря

  5. Захворювання, обумовлене читанням медичної літератури

 14. Основні причини ятрогенних захворювань:

  1. Все перераховане

  2. Недостатній професійний рівень лікаря

  3. Недостатній психологічний контакт лікаря із хворим

  4. Поліпрагмазія

  5. Нерішучість лікаря

 15. Залежно від причин виникнення виділяють такі види ятрогеній:

  1. Все перераховане

  2. Медикаментозна

  3. Променева

  4. Віддалена

  5. Маніпуляційна

 16. Захворювання, викликане діями медичного персоналу називається:

  1. Ятрогенією

  2. Канцерофобією

  3. Егротогенією

  4. Гіпернозогенією

  5. Усе перераховане


ТЕМА № 4


 1. Який принцип медичної етики лежить в основі дотримання конфіденційності інформації про пацієнта?

    1. Принцип автономності

    2. Принцип справедливості

    3. Принцип правдивості

    4. Принцип дотримання обов’язків

    5. Принцип "не нашкодь"

 2. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за незаконне розголошення лікарської таємниці?

    1. № 145

    2. № 136

    3. № 138

    4. № 139

    5. № 319

 3. Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за розголошення відомостей про проведення медичного обстеження по виявленню зараженості ВІЛ-інфекцією?

    1. № 132

    2. № 131

    3. № 137

    4. № 138

    5. № 141

 4. У якій праці викладені морально-етичні норми взаємовідносин у медичному колективі між колегами?

    1. "Наставляння" Гіппократа

    2. "Аюр-Веда" ("Книги життя")

    3. Клятва Гіппократа

    4. "Канон лікарської науки"

    5. Міжнародний кодекс медичної етики

 5. Які документи України регламентують збереження лікарської таємниці:

    1. Все перераховане

    2. "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

    3. Закон України "Про інформацію"

    4. "Етичний кодекс українського лікаря"

    5. Кримінальний кодекс України

 6. Яку відповідальність несе лікар за розголошення конфіденційної інформації про хворого:

    1. Кримінальну

    2. Дисциплінарну

    3. Соціально-правову

    4. Адміністративну

    5. Всі перераховані вище

 7. Яка стаття "Етичного кодексу українського лікаря" (2002) регламентує конфіденційність інформації про пацієнта?

    1. № 17

    2. № 40

    3. № 46

    4. № 47

    5. № 145

 8. До конфіденційної інформації про хворого відносять всю, окрім:

    1. Займана посада

    2. Венеричного захворювання в активній формі

    3. Інфікування ВІЛ

    4. Усиновлення дитини

    5. Інфаркт міокарда в анамнезі

 9. Обов'язок дотримання лікарської таємниці поширюється на всіх перерахованих, крім:

    1. Психолог

    2. Студенти-медики

    3. Санітар

    4. Медрегістратор

    5. Фармацевт

 10. Розголошення інформації, що становить лікарську таємницю, без згоди пацієнта допускається у всіх випадках, за винятком:

    1. З метою надання допомоги пацієнтові у віці 17 років для інформування батьків або законних представників

    2. З метою обстеження й лікування пацієнта, що через свій стан не може виразити свого бажання

    3. При загрозі поширення інфекційних захворювань

    4. По запиті слідчих органів і прокурора

    5. При наявності підстав припускати, що шкода здоров'ю заподіяна внаслідок протиправних дій

  1   2   3   4

Похожие:

Тема 1 iconТема Маркетинг и его функции 2 Тема Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 17
Тема Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров 35
Тема 1 iconТема  Природное и общественное в человеке. Человек как
Тема 12. Уровни, формы и методы научного познания Тема 13. Естественные и социально-гуманитарные науки
Тема 1 iconТесты по дисциплине «Анатомия цнс» Тема Значение нервной системы...
Тема Общий план строения нервной системы: центральный и периферический отделы
Тема 1 icon2. 1 Сооружения и устройства станционного хозяйства. Локомотивного...
Тема 2 Сооружения и устройства сцб и автоматики на перегонах и на станциях Тема 3 Связь. Линии сцб и связи. Техническое обслуживание...
Тема 1 iconТема №3
Тема № Семіологичні засади структуралізму. «Структуралізм» як «ідеологія». ( 2 год.)
Тема 1 iconРеферат Тема
Тема: Местное самоуправление и государственное управление: принципы и формы взаимодействия
Тема 1 iconТема: защита от несанкционированного копирования. 15
Тема: Исторические аспекты возникновения и развития информационной безопасности (ИБ)
Тема 1 iconУчебное пособие для студентов по курсу “политология”
Тема Политическое сознание. 52-56 48 Тема 10. Политическая культура. 57-61 53
Тема 1 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Тема 1 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница