Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції


Скачать 40.57 Kb.
НазваниеУмови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції
Дата публикации27.05.2013
Размер40.57 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > ДокументыУМОВИ УЧАСТІ

Для участі у XIX загальностудентській науковій конференції "Інформаційні технології в менеджменті і економіці" необхідно: надіслати заявку на участь (зразок додається) та тези доповідей електронною поштою: natalja-tarusina@rambler.ru. Статті будуть опубліковані у збірнику.

Заявку, рукописи і їх електронні варіанти просимо надіслати до 10 квітня 2013 р. на адресу оргкомітету.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


інформаційні технології В МеНЕДЖМЕНТІ

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

інформаційні технології В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ КОМПЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ

^ ІНОВАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

 1. До публікації приймаються наукові роботи, які не друкувалися раніше.

 2. Рукописи і заявки надсилаються на адресу електронної пошти організаційного комітету, та у роздрукованому вигляді в одному примірнику, підписаному автором.

 3. Обсяг рукопису – не більше 10 повних сторінок формату А4, кількість авторів – не більше двох.

 4. шрифт 16 pt Times New Roman,

інтервал 1 (одинарний),

Вирівнювання - по ширине,

отступ: 1,25
поля – 20 мм (верхнє, нижнє);

30 мм ліве;

15 мм праве, 1. перший рядок: УДК

 2. другий: назва доповіді - по центру великими літерами, шрифт полужирний,

 3. третій: прізвища та ініціали авторів - вирівнювання по правому краю сторінки,

 4. четвертий: установа, яку представляє автор - вирівнювання по правому краю сторінки,

 5. п’ятий – пустий,

 6. шостий: анотація (українська, російська, англійська мови), шрифт 14 pt Times New Roman, інтервал 1 (одинарний), вирівнювання - по ширине, отступ: 1,25

 7. сьомий – пустий,

 8. восьмий – текст доповіді.

 9. Рукописи повинні містити наступні змістові елементи, виділені абзацами та відповідними назвами: постановка проблеми, аналіз останніх досягнень і публікацій, мета статті, основний матеріал дослідження, висновки досліджень і перспективи подальших розробок, список літератури.

 10. Для оформлення таблиць і рисунків використовувати шрифт Times New Roman, всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Не припускається використання кольорових зображень.

 11. Літературні джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються в квадратних дужках.

 12. Відповідальність за інформацію, подану у рукописах несуть автори, але редакція залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який був підготовлений з порушенням даних вимог.
 • Ссылки на литературу в [] (перекрестные ссылки не делать).

 • Не должно быть пустых строк и двойных пробелов.

 • Не использовать начертаний (полужирный, курсив, подчеркнутый) внутри текста.

 • Графические объекты должны иметь название; не использовать обтекание.

 • Нарисованные схемы должны быть сгруппированными, должны быть отдельными объектами (вставка – рисунок – MS Word).

 • Рисунки должны быть яркие, хорошего качества.

 • После списка литературы через строку указать научного руководителя (шрифт 14 pt Times New Roman, курсив, выравнивание по правому краю)


Мова - українська

Размер статьи: 6 – 10 стр.

Указать контактные телефоны студента.

Статью отослать на электронный адрес natalja-tarusina@rambler.ru, тема письма: конференция Фамилия

Приклад

УДК - 004

^ МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Брилинська А.П., Богуненко О.В.,

МП-08-1
У статті обґрунтована проблема та необхідність застосування інформаційних технологій в діяльності менеджера. Проаналізовані основні переваги застосування ІТ. Розкриті основні джерела отримання інформації за допомогою автоматизації робочого місця.

В статье обоснована проблема и необходимость применения информационных технологий в деятельности менеджера. Проанализированы основные преимущества применения ІТ. Раскрыты основные источники получения информации с помощью автоматизации рабочего места.

In the article exposed a problem and necessity of application of technologies of informations is exposed in activity of manager. Basic advantages of application are analysed ІТ. The basic sources of receipt of information are exposed by automation of workplace.
^ Постановка проблеми.

Аналіз останніх досягнень і публікацій

Мета статті

Основний матеріал дослідження

Висновки досліджень і перспективи подальших розробок

Список використаних джерел:

 1. Кісельов В. А. Підготовка керівних кадрів в АПК [Текст] / В. А. Кісельов // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 39–42.

 2. Качество трудового потенциала (социально–экономический аспект) / [отв. ред. М. И. Долишний]. – К.: Наукова думка, 1986. – 229 с.

 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова – К.: Т–во “Знання”, КОО, 2001. – 254 с.

 4. Нобелевские лауреаты. Теодор Шульц [Электронный ресурс] / Б. В. Радионов. Режим доступа: http://www.nt/kulicki/net/nl/ek/scholtz.


Науковий керівник: д.держ.упр., доцент Полякова Л.П.

Похожие:

Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconІнформаційний лист
Вас до участі у П’ятій Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Одеські читання: актуальні проблеми...
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції
Запрошуємо Вас до участі у четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія...
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconДля участі у майстер-класах потрібно бути одягненому у зручний одяг. Трц «Анастасія», 3 поверх

Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconДля участі у майстер-класах потрібно бути одягненому у зручний одяг та мати змінне взуття

Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconМайстер-класи 25-26 лютого (ск «Атлант», вул. Блока, 28) Для участі...
Ск «Атлант», вул. Блока, 28 Для участі у майстер-класах потрібно бути одягненому у зручний одяг та мати змінне взуття
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconМайстер-класи 25-26 лютого (ск «Атлант», вул. Блока, 28) Для участі...
Ск «Атлант», вул. Блока, 28 Для участі у майстер-класах потрібно бути одягненому у зручний одяг та мати змінне взуття
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconМайстер-класи 25-26 лютого (ск «Атлант», вул. Блока, 28) Для участі...
Ск «Атлант», вул. Блока, 28 Для участі у майстер-класах потрібно бути одягненому у зручний одяг та мати змінне взуття
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconІнформаційний лист
Взяти участь у Третій Міжнародній науковій студентській конференції – "Студентські історичні студії"
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconЗразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах
Начальнику управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації*
Умови участі для участі у XIX загальностудентській науковій конференції iconПрагнеш розпочати футбольне святкування раніше та бути першим ?
Мерщій до участі у найдрайвовішому квесті присвяченому проведенню футбольного дійства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница