Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право»


НазваниеМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право»
страница2/6
Дата публикации30.05.2013
Размер0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Тема 4. Адміністративно-правові форми та медоди забезпечення транспортних послуг

Основні поняття: державне управління, ціль, завдання, галузь транспорту, транспортна послуга, форма управління, метод управління, спеціальний акт транспортного законодавства, договір, транспортне страхування.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТ-

НОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 5

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Тема 5. Адміністративно-правове регулювання перевезень вантажу, пасажирів та багажу на залізничному транспорті

Основні поняття: транспортна галузь, залізничне підприємство, залізничний транспорт, залізнична станція, рухомий склад, залізниця, залізничне перевезення, дирекція залізничних перевезень, правовий режим, сертифікація, реєстрація, ліцензування, договір, транспортна послуга, транспортне зобов’язання.
РОЗДІЛ 6

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВОДНИМ РАНСПОРТОМ

Тема 6. Адміністративно-правове регулювання перевезення вантажу та пасажирів водним транспортом

Основні поняття: водне транспортне право, джерела водного транспортного права, водний транспорт, морський транспорт, річковий транспорт, морський порт, річковий порт, пристань, морське (річкове) судно, судові документи, судоплавна компанія, пароплавство, реєстрація, свідоцтво, відправник, перевізник, юрисдикція держави.
РОЗДІЛ 7

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНННЯ

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Тема 7. Адміністративно-правове регулювання перевезення вантажу та пасажирів автомобільним транспортом

Основні поняття: автотранспортне право, автомобільний транспорт, автотранспортне підприємство, дорожній рух, учасник дорожнього руху, право на управління транспортним засобом, ліцензування господарської діяльності, пасажир, багаж, правила перевезення, договір перевезення, міське сполучення, міжміське сполучення, електротранспорт, таксі.
РОЗДІЛ 8

^ ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОВІТРЯНИМ ТРАСПОРТОМ

Тема 8. Адміністративно-правове забезпечення перевезення вантажів та пасажирів повітряним транспортом

Основні поняття: транспортна галузь, авіапідприємство, аеропорт, повітряний транспорт, повітряні траси, повітряні кордони, маршрут польоту, заборонена зона, район виконання повітряних робіт, зони обмеження польотів і небезпечні зони, державне, цивільне та експериментальне повітряне судно, авіаційний персонал, правовий режим, сертифікація, реєстрація, ліцензування, договір, транспортна послуга, авіаційне зобов’язання.
^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗДІЛ 9

^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

Тема 9. Трубопровідний транспорт. Поняття, структура система та види

Основні поняття: трубопровідна галузь, підприємство трубопровідного транспорту, споживач, магістральний трубопровід, промисловий трубопровід, газогін, продуктогін, водогін, теплогін, каналізаційна мережа, розподільчій трубопровід водопостачання, меліоративна система, лінія електромережі, державний нагляд, спеціальний підрозділ, екологічна безпека, надзвичайний стан, аварійна ситуація, міжнародне співробітництво.
РОЗДІЛ 10

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Тема 10. Контроль та нагляд у сфері транспортних послуг

Основні поняття: законність, державно-правовий режим, принципи, дисципліна, держпромгірнагляд, дозвіл, ліцензія, контроль, нагляд, заява, скарга, пропозиція, припис прокурора, подання прокурора, постанова прокурора.


РОЗДІЛ 11

^ ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ПРАВІ

Тема 11. Поняття та види правопорушень на транспорті

Основні поняття: юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, господарсько-правова відповідальність, юридичні ознаки правопорушення, склад правопорушення, провадження у справах, зміст провадження, підстави, термін притягнення, термін провадження, процесуальні дії, об`єднання справ, уповноважені органи, постанова, рішення, оскарження, опротестування, виконання постанови, спрощена форма провадження.


^ РОЗДІЛ X 12

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ

ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Тема 12. Адміністративно-правове регулювання міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і багажу

Основні поняття: міжнародні транспортні перевезення, міжнародні автомобільні перевезення, міжнародні перевезення залізничним транспортом, міжнародні перевезення морським та річковим транспортом, міжнародні авіаційні перевезення, міжнародні поштові перевезення, міжнародний трубопровідний транспорт, змішані перевезення, договір перевезення, відповідальність сторін, міжнародні нормативно-правові акти.

До змістовного модулю 1

^ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми

Види та зміст завдань, що рекомендуються

Кількість балів за виконання

1.2.

Надайте визначення транспорту.

Визначте історичні етапи розвитку транспорту.

Охарактеризуйте юридичні ознаки транспортного права.

Складіть карту порівняльного аналізу змісту транспортного права як навчальної дисципліни, науки та галузі законодавства.

Підготуйте доповідь на тему „Функції транспортного права”.

Визначте систему принципів транспортного права.

Зробіть класифікацію джерел транспортного права.


1

1

1

2
1

1

1

2.2.

Охарактеризуйте склад єдиної транспортної системи України.

Зробіть класифікацію основних нормативних актів, що регламентують здійснення державного регулювання у сфері надання транспортних послуг.

Визначте форми державного регулювання діяльності транспорту.

Підготуйде доклад „Характеристика державного замовлення як форми державного регулювання діяльності у сфері надання транспортних послуг”.

Підготуйте есе по одній із проблем ліцензування, патентування та квотування як форм державного регулювання діяльності у сфері надання транспортних послуг.

Здійсніть характеристику сертифікації та стандартизації як форм державного регулювання діяльності у сфері надання транспортних послуг.

Підготуйте доклад на тему „Державний контроль і нагляд як форми державного регулювання діяльності транспорту”.


1

1

1
2

1

1

23.2.

Зробіть класифікаційну таблицю системи органів управління різних видів транспорту.

Складіть карту порівняльного аналізу правового статусу органів управління різними видами транспорту.

На підставі аналізу законодавства визначте повноваження центральних органів управління транспортом.

Підготуйте есе по одній з актуальних проблем розвитку транспортної галузі в Україні.

1
2

1
1

4.2.

Складіть таблицю форм управління транспортною галуззю і наведіть особливі форми управління в окремих видах транспорту.

Наведіть класифікацію та здійсніть характеристику методів управління в галузі транспортного права.


1

1

2.3.

Зробіть класифікацію послуг у транспортній сфері, які підлягають ліцензуванню у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

На підставі аналізу законодавства визначте повноваження органів державної влади з питань видачі дозволів на здійснення транспортних перевезень.

Складіть карту порівняльного аналізу адміністративних норм, якими передбачається відповідальність за порушення ліцензійних умов перевезення вантажів.

2

2

2Примітка: У таблиці завдання наведено відповідно до тем семінарських і практичних занять, визначених тематичним планом. Означена кількість балів є максимальною.
^ ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
1. Проблематика наукових статей (доповідей на конференції)
1. Впровадження міжнародних стандартів у транспортне законодавство України.

2. Становлення та сучасний стан розвитку науки транспортного права.

3. Внесок сучасних вітчизняних вчених-юристів у розвиток науки транспортне право.

4. Сучасні проблеми управління у транспортній галузі України.
^ 2. Тематика рефератів

 1. Конституція України як джерело транспортного права України.

 2. Співвідношення та взаємозв'язок транспортного та господарського права.

 3. Розвиток транспортного права у радянський та після радянський періоди.

 4. Проблеми транспортного права у сучасній Україні.

 5. Правове регулювання діяльності транспорту в сучасній Росії.

 6. Єдина транспортна система України та правове забезпечення її функціонування.


^ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1


 1. Що є предметом транспортного права України.

 2. Дайте характеристику методам регулювання транспортної діяльності в Україні.

 3. Дайте характеристику транспортного права як науки, галузі права і навчальної дисципліни. Відповідь обґрунтуйте.

 4. Охарактеризуйте транспортне право як підгалузь цивільного права.

 5. Що є ціллю та завданнями транспортного права.

 6. Дайте характеристику транспортним правовідносинам.

 7. Чому транспортне право можна вважати підгалуззю господарського права?

 8. Визначте місце транспортного права серед інших самостійних і комплексних юридичних та інших наук.

 9. Назвіть суб’єктів транспортного права.

 10. Визначте принципи регулювання правовідносин у транспортному праві.

 11. Розкрийте особливості зв’язку транспортного права з технічними, економічними, філософськими та іншими суспільними й технічними науками.

 12. Дайте загальну характеристику джерелам транспортного права.

 13. Нормативно-правовий акт як основне джерело регулювання транспортних правовідносин.

 14. Систематизуйте нормативно-правові акти транспортного права України.

 15. Роль та значення правового звичаю в історичному розвитку регулювання правовідносин у транспортному і господарському праві.

 16. Історія розвитку транспорту у країнах стародавнього світу.

 17. Регулювання транспортної діяльнсоті у Середньовіччі.

 18. Розвиток транспортної діяльності у Київській Русі та Російській імперії.

 19. Правове регулювання діяльності різних видів транспорту у дореволюційній Російській імперії.

 20. Визначте особливості регулювання транспортних правовідносин у Союзі РСР.

 21. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулювали транспортну діяльність в СРСР.

 22. Дайте характеристику сучасному розвитку транспортної діяльності та її регулюванню.

 23. Наведіть класифікацію сучасних видів транспорту за різними критеріями.

 24. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспортних організацій і фізичних осіб - власників транспортних засобів.

 25. Визначте напрями розвитку законодавства про транспортну діяльність.

 26. Зробіть прогноз щодо напрямів розвитку законодавства про транспортну діяльність у близькому і далекому майбутньому.

 27. Що розуміється під транспортною системою ?

 28. Які види транспорту складають єдину транспортну систему України ?

 29. Наведіть приклади взаємодії різних видів транспорту.

 30. Поясніть суть і завдання основних засобів забезпечення якості на транспорті – ліцензування, стандартизації і сертифікації.

 31. Назвіть види транспортної діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 32. Які органи здійснюють державне управління у галузі транспорту?

 33. Завдяки яким основним засобам правового регулювання господарської діяльності забезпечується правовий господарський порядок у сфері надання транспортних послуг?

 34. Розкрийте порядок здiйснення процедур державних закупiвель (торгiв) у сфері транспорту та дорожнього господарства.

 35. Які нормативи та ліміти застосовуються у сфері організації та здійснення транспортної діяльності?

 36. Визначте основні напрямки державної пiдтримки розвитку транспортної системи України.

 37. Які встановлені загальні засади правового регулювання відносин, що виникають під час митного оформлення транспортних засобів та вантажів?

 38. Охарактеризуйте особливості функцiонування єдиної транспортної системи України в особливий перiод.

 39. Які використовуються правові засоби планування та прогнозування економічного та соціального розвитку транспортної системи України?

 40. В чому полягає загальний порядок ліцензування транспортної діяльності?

 41. Надайте характеристику основних груп ліцензійних умов, які діють у галузі вантажоперевезень.

 42. Які види вантажоперевезень підлягають обов'язковій сертифікації та в чому полягає її сутність?

 43. Що є підставою для анулювання та припинення дії дозвільних документів на здійснення вантажних перевезень (ліцензії, сертифіката)?

 44. В чому полягає механізм правового регулювання тарифоутворення на ринку транспортних послуг з перевезення вантажів?

 45. Який порядок встановлено щодо поводження з небезпечним вантажем під час перевезення внутрішніми та міжнародними шляхами?

 46. Дайте визначення суб'єктів транспортного права.

 47. Визначте правовий статус суб'єктів транспортного права.

 48. Дайте класифікацію суб'єктів транспортного права.

 49. Охарактеризуйте фізичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 50. Охарактеризуйте юридичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 51. Дайте поняття суб’єкта управління в сфері транспортної діяльності.

 52. Визначте систему органів управління транспортом України.

 53. В чому полягає специфіка управління в транспортній сфері?

 54. Які центральні органи управління єдиною транспортною системою України, яка їх компетенція?

 55. Розкрийте правовий статус міністерства транспорту та зв'язку України як центрального органа виконавчої влади в транспортної сфері.

 56. Назвіть спеціальні органи державного управління морським, залізничним, повітряним та автомобільним транспортом.

 57. Укажіть специфіку управління залізничним транспортом України.

 58. Якими нормативними актами регулюється діяльність автомобільного транспорту?

 59. Визначте завдання діяльності та структуру Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

 60. Укажіть систему органів державного управління в галузі морського і річкового транспорту.

 61. Охарактеризуйте транспортні організації як суб'єкти транспортного права.

 62. Які критерії класифікації транспортних підприємств?

 63. Які права та обов'язки мають автотранспортні підприємства?

 64. Які підприємства входять до складу морського та річного транспорту?

 65. Визначте правове становище залізниці.

 66. Дайте поняття експлуатанта повітряних суден і визначте його права та обов'язки.

 67. В чому полягає різниця між «експлуатантом повітряного судна» та «власником повітряного судна» або «судновласником»?

 68. Яке правове становище морського та річкового портів?

 69. Дайте визначення транспортних перевізних засобів та їх основних видів.

 70. Членом яких міжнародних транспортних організації є Україна?

 71. Визначте основні функції Комітету внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (КВТЄЕК/ООН).

 72. В чому полягають для України переваги участі в Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ)?

 73. Які мета й завдання Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)?

 74. Що собою являє Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА)?

 75. Які позитивні сторони участі України в Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)?

 76. Охарактеризуйте Міжнародний союз Автомобільного Транспорту (МСАТ).

 77. Які основні напрямки діяльності Організації співробітництва залізниць (ОСЗ)?

 78. Які переваги участі транспортних організації в Асоціація Міжнародних Автомобільних перевізників України (АсМАП України)?

 79. Визначте поняття споживача транспортних послуг.

 80. Які правові акти регулюють процес надання транспортних послуг споживачам транспортних послуг?

 81. Перелічите та охарактеризуйте споживачів транспортних послуг.

 82. Якими транспортними документами підтверджується укладання договору перевезення?

 83. Які права та обов'язки має споживач транспортних послуг?

 84. Перерахуйте органи, що здійснюють державне управління у галузі трубопровідного транспорту.

 85. Які повноваження щодо трубопровідного транспорту здійснює Кабінет Міністрів України?

 86. Який орган здійснює управління трубопроводами в особливий період?

 87. Які повноваження щодо трубопроводів реалізують місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування?

 88. Що є предметом діяльності НАК «Нафтогаз України»?

 89. З якою метою створено дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» «Укртрансгаз»та ВАТ «Укртранснафта»?

 90. Ким здійснюється державний контроль у галузі трубопровідного транспорту?

95.Який орган регулює діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу, інших речовин трубопроводами як сферу природної монополії?

До змістовного модулю 2

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТ –

НОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 050107 “Економіка підприємств”...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни “Офтальмологія”
Офтальмологія – це галузь медицини, що вивчає анатомію, фізіологію, органу зору, діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію...
Методичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької роботи д л я студентів 3-го курсу денної форми навчання галузь знань «Право» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу “Основи охорони праці” для всіх напрямів підготовки бакалаврів денної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница