Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую


Скачать 43.22 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую
Дата публикации30.05.2013
Размер43.22 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

професор

______________Е.В.Віленська

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Питання до модуль-контролю 2

д л я студентів денної форми навчання

(галузь знань «Право» - 0304, освітньо-кваліфікаційний

рівень «бакалавр», напрям підготовки «Правознавство» - 6.030401)

на 2012-2013 навчальний рік

(термін навчання4 роки)
(електронне видання)


Луганськ

2012

Розробники:

К.К. Афанасьєв, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, андидат юридичних наук, доцент;

О.В. Тельпов, викладач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.
Ухвалено на засіданні кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

(Протокол № _______ від ______________________2012 р.

ПИТАННЯ

до модульного контролю № 2

з навчальної дисципліни «Транспортне право».
^ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2

1. Проаналізуйте види перевезень, які здійснюються транспортними засобами.

 1. Визначте поняття та правову природу договору перевезення пасажирів.

 2. Визначте особливості оформлення договору перевезення пасажиру та багажу.

 3. Назвіть основні права та обов’язки перевізника за договором перевезення пасажирів.

 4. Назвіть основні права та обов’язки пасажира.

 5. Визначте відмінність ручної поклажі та багажу.

 6. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти автомобільним транспортом?

 7. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти залізничним транспортом?

 8. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти повітряним транспортом?

 9. Чи дозволяється перевозити пошту водними видами транспорту?

 10. Який нормативний документ забезпечує перевезення пошти водними видами транспорту?

 11. Чи підлягає ліцензуванню діяльність підприємств, що перевезять пошту?

 12. Які Конвенції, присвячені врегулюванню процесу перевезення пошти Ви знаєте?

 13. Які особливості перевезення пошти автомобільним видом транспорту?

 14. Чи дозволяється перевозити пошту автобусами?

 15. Які особливості перевезення пошти повітряним видом транспорту?

 16. Які особливості упакування пошти при перевезенні повітряним видом транспорту?

 17. Які особливості перевезення пошти залізничним транспортом?

 18. Яка відповідальність передбачена за не доставку пошти?

 19. Яка відповідальність передбачена за пошкодження пошти при перевезенні?

 20. Згідно цього розраховуються тарифи за оплату перевезення пошти?

 21. Які види договорів на здійснення вантажоперевезень застосовуються на автомобільному транспорті?

 22. Який порядок укладання договорів та усунення розбіжностей між сторонами щодо його умов встановлено для підприємств транспорту?

 23. Надайте характеристику загального порядку здійснення вантажних перевезень на автомобільному транспорті.

 24. Які документи на перевезення вантажу автотранспортом є обов’язковими? Надайте їх характеристику.

 25. З яких підстав сторони договору перевезення вантажів на автотранспорті притягаються до відповідальності та звільнюються від неї?

 26. В якому порядку здійснюється організація перевезень вантажів на залізничному транспорті?

 27. Який встановлено порядок для прийомки-видачі вантажів залізницею?

 28. В чому полягає сутність заставного права перевезника на залізниці?

 29. Які заходи щодо збереження вантажів та рухомого складу застосовуються залізницею? Надайте оцінку їхньої ефективності?

 30. В чому полягає специфіка вирішення питання про відповідальність перевезника на залізничному транспорті порівняно з іншими перевезниками (автомобільним, водним, повітряним)?

 31. Надайте характеристику документів, які використовуються під час перевезення вантажу авіатранспортом?

 32. Яке значення має авіатранспортна накладна у відносинах перевезення вантажу?

 33. Проаналізуйте особливості притягнення авіаперевізника до відповідальності та вкажіть, які встановлені обмеження його відповідальності відповідно до чинного законодавства України?

 34. Якими документами пiдтверджується наявнiсть i змiст договору морського перевезення вантажу? Надайте їх характеристику.

 35. Які встановлені загальні вимоги до здійснення перевезень вантажів річковим транспортом?

 36. Надайте класифікацію схем транспортування продукції трубопроводами.

 37. Надайте визначення транзиту речовин та газів магістральними трубопроводами.

 38. На яких принципах базується порядок доступу до трубопровідних мереж?

 39. Яким нормативно-правовим актом затверджено порядок доступу до газотранспортних мереж?

 40. Хто є споживачем природного газу?

 41. Перерахуйте види договорів, що укладаються при транспортуванні речовин та газів трубопроводами.

 42. Визначте юридичну природу договору транспортування речовин та газів трубопроводами.

 43. Чому договір транспортування речовин та газів слід віднести до господарського договору?

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Предмет, метод І форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница