Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень


НазваниеМетодичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень
страница1/11
Дата публикации29.03.2013
Размер1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ФЕОДОСІЙСЬКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
по ВИКОНАННю КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денного та заочного відділень

спеціальності 5.03040101 «правознавство»

6.030401 «правознавство»

Феодосія - 2012

Розроблено кафедрою «Правознавство»
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Правознавство»

протокол № ____ від «____» ___________ ____ р. 

^ Розглянуто Навчально-методичною радою і рекомендовано в якості навчально-методичного посібника для слухачів та студентів академії

протокол № ____ від «____» ___________ ____ р. 

© Феодосійська фінансово-економічна академія

ВСТУПКурсова робота - це один з перших видів науково-дослідної діяльності студента, що припускає, що студент повинен оволодіти певним досвідом у науковій діяльності за фахом.

Курсова робота як один з важливих елементів навчального процесу, покликана навчити студентів самостійної роботи з інформаційними та теоретичними джерелами (монографіями; підручниками; статтями, опублікованими в періодичній пресі і т.д.), статистичними та практичними матеріалами.

Курсова робота дозволяє визначити рівень знань студентів при вивченні курсу.

Оскільки курсова робота є результатом комплексного вивчення курсу, вона може стати основою для написання магістерської та дипломної робіт. Курсову роботу виконують за такими етапами: вибір теми, підбір літератури, написання і захист курсової роботи.

Мета написання курсової роботи - закріплення та поглиблення знань студентів з конкретного розділу курсу, що вивчається і оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи, виконання прикладних розробок.

У курсовій роботі студент повинен відобразити:

  • розуміння закономірностей, які складаються у досліджуваній сфері;

  • вміння і навички роботи з інформаційними джерелами, законодавчими та інструктивними матеріалами, цифровими даними та самостійного викладу своїх думок з досліджуваного питання;

  • вміння використовувати придбані теоретичні знання.^ ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1. Вибір теми курсової роботиТематика курсових робіт розробляється і затверджується на кафедрі «Правознавство». Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Трудове право» з зразковими питаннями і списком рекомендованої літератури пропонується в даних методичних рекомендаціях.

Студенти обирають ту чи іншу тему із запропонованого переліку. Крім того, студент сам може запропонувати тему курсової роботи, виходячи з її актуальності, відповідності спеціальності, зі своїх наукових інтересів і сучасного стану наукових досліджень. У цьому випадку тема повинна бути узгоджена з кафедрою заздалегідь. Заміна теми курсової роботи відбувається тільки з дозволу кафедри та за згодою наукового керівника.

Для безпосереднього керівництва курсовою роботою кожному студенту кафедрою призначається науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу. 

2. Робота над планом курсової роботиВибравши тему і вивчивши літературу, студент самостійно розробляє план (зміст) своєї роботи, добре обмірковує і чітко уявляє собі хід виконання роботи, після чого звертається до свого наукового керівника для узгодження.

При складанні плану, перш за все, необхідно визначити приблизне коло питань, які будуть розглянуті в окремих розділах, і дати їм відповідні назви. Це дозволить запобігти пропуску важливих питань, виключити повторення при викладі матеріалу, а також опустити другорядні питання, які не повинні розкриватися в курсовій роботі. Основну увагу важливо зосередити на розгляді проблемних (перспективних) питань.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних І магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації до виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації до виконання, оформлення І захисту курсових робіт з професійної педагогіки (Спеціальність 010104 Професійне...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconЗавдання й методичні вказівки до виконання курсових робіт
Це особливо важливо для студентів заочної форми навчання, у зв’язку з тим, що акцент у їх навчанні переноситься на самостійну роботу...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної
Теорія права І держави: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної системи організації навчального...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 050107 “Економіка підприємств”...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації   по виконанню курсових робіт з дисципліни «трудове право» для студентів денного та заочного відділень iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница