7. Методи контролю питання до іспиту


Скачать 62.68 Kb.
Название7. Методи контролю питання до іспиту
Дата публикации13.06.2013
Размер62.68 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
7. Методи контролю

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

«Теоретичні і практичні основи призначення та проведення судових експертиз»

 1. Поняття та загальна характеристика судової експертизи.

 2. Історія становлення і розвитку експертиз.

 3. Форми застосування спеціальних знань у слідчій та судовій практиці.

 4. Процесуальний статус судового експерта.

 5. Права експерта

 6. Обов’язки експерта

 7. Відповідальність експерта

 8. Атестація судового експерта. Експертно-кваліфікаційні комісії.

 9. Державний реєстр атестованих судових експертів

 10. Висновок експерта: структура, правила складання.

 11. Експертні дослідження. Висновок експертного дослідження.

 12. Судово-експертна діяльність осіб, які не працюють в державних експертних установах, службах: правове регулювання, особливості здійснення судово-експертної діяльності.

 13. Особливості статусу спеціаліста.

 14. Нормативні акти, що регулюють судово-експертну діяльність.

 15. Процесуальні вимоги до судової експертизи.

 16. Принципи судово-експертної діяльності.

 17. Класифікація судових експертиз.

 18. Організація судової експертизи в Україні.

 19. Процесуальні підстави та порядок призначення судових експертиз в кримінальних справах.

 20. Суб'єкти, які мають право ініціювати проведення експертиз в кримінальному процесі.

 21. Порядок залучення спеціалістів для участі у слідчих діях та для проведення спеціальних досліджень непроцесуального характеру.

 22. Загальні правила підготовки об'єктів та матеріалів для проведення судових експертиз. Процесуальне значення правильності їх оформлення.

 23. Визначення виду судової експертизи, що призначається, та судово-експертної установи (експерта), що має її проводити.

 24. Призначення і проведення судових експертиз в державних експертних установах.

 25. Поняття первинної експертизи. Підстави призначення й особливості проведення додаткової та повторної експертизи.

 26. Поняття й загальна характеристика комісійної та комплексної експертизи.

 27. Підстави призначення й порядок проведення комісійної та комплексної експертизи.

 28. Традиційні криміналістичні експертизи.

 29. Нетрадиційні криміналістичні експертизи.

 30. Основні частини постанови (ухвали) про призначення експертизи та їх зміст.

 31. Процесуальне значення дотримання встановленої форми постанови (ухвали) про призначення судової експертизи.

 32. Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного щодо призначення, проведення й оцінки висновків судових експертиз за КПК України.

 33. Особливості призначення й проведення судових експертиз в судовому засіданні.

 34. Процесуальні підстави підготовки, призначення та проведення судової експертизи в цивільному процесі.

 35. Процесуальні підстави підготовки, призначення та проведення судової експертизи в господарському процесі.

 36. Особливості призначення експертизи в адміністративному процесі.

 37. Призначення судових експертиз в порядку підготовки справи до слухання та в процесі судового засідання.

 38. Права учасників цивільного та господарського процесу щодо призначення та проведення судових експертиз.

 39. Призначення та проведення спеціальних досліджень на досудових стадіях.

 40. Порядок винесення постанови (ухвали) про призначення експертизи та її проведення в судовому засіданні.

 41. Особливості проведення спеціальних досліджень у адміністративних справах, за завданнях органів нотаріату, та ін.

 42. Поняття сліду. Види слідів.

 43. Поняття загального та конкретного предмету експертизи.

 44. Поняття об'єкту судової експертизи, слідоутворюючий та слідосприймаючий об'єкти.

 45. Ідентифікаційні експертні завдання.

 46. Об'єкти що ідентифікуються, та об'єкти що ідентифікують.

 47. Об'єкти щодо яких провадиться пошук, та об'єкти що перевіряються. Види зразків.

 48. Діагностичні завдання. Об'єкти що діагностуються та об'єкти що діагностують.

 49. Ситуаційні завдання. Механізм взаємодії як особливий об'єкт експертного дослідження.

 50. Класифікаційні завдання. Стандартні та нестандартні експертні завдання.

 51. Основні методи вирішення експертних завдань.

 52. Поняття та предмет судово-почеркознавчої експертизи.

 53. Завдання, об'єкти та методи судово-почеркознавчих досліджень.

 54. Стадії методики судово-почеркознавчої експертизи. Ідентифікація осіб за почерком та за підписами.

 55. Поняття та предмет судово-авторознавчої експертизи.

 56. Завдання, об'єкти та методи судово-авторознавчих досліджень.

 57. Стадії методики експертного авторознавчого дослідження.

 58. Поняття судово-технічної експертизи документів.

 59. Особливості дослідження реквізитів та матеріалів документів.

 60. Встановлення змін у документі. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів.

 61. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів.

 62. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів. Дослідження матеріальної частини документів.

 63. Дослідження друкарських форм, грошових знаків та цінних паперів.

 64. Особливості дослідження документів, виготовлених з використанням комп'ютерної техніки.

 65. Дактилоскопічна експертиза: поняття та загальна характеристика.

 66. Експертиза слідів ніг і взуття (ніг, вдягнутих у шкарпетки та панчохи): поняття та загальна характеристика.

 67. Експертиза слідів зубів: поняття та загальна характеристика.

 68. Трасологічне дослідження одягу: поняття та загальна характеристика.

 69. Поняття та загальна характеристика експертизи слідів знарядь злому та інструментів.

 70. Поняття та загальна характеристика криміналістичної експертизи транспортних засобів і утворених ними слідів.

 71. Встановлення цілого за частинами.

 72. Поняття та загальна характеристика експертизи холодної зброї.

 73. Поняття та види холодної зброї.

 74. Конструктивні вимоги до холодної зброї.

 75. Техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.

 76. Стадії експертизи холодної зброї.

 77. Перелік питань, що вирішується трасологічними експертизами.

 78. Поняття та завдання судово-балістичної експертизи.

 79. Поняття та види вогнепальної зброї.

 80. Встановлення часу та місця стрілявшого за слідами застосування зброї.

 81. Встановлення дистанції пострілу за слідами дії зброї.

 82. Ознаки вхідного та вихідного кульового отвору. Феномен Виноградова.

 83. Сліди на кулях та гільзах: механізм утворення та їх значення.

 84. Комплексні судово-медичні та судово-балістичні експертизи. Перелік питань, що вирішується даними експертизами.

 85. Поняття, предмет та завдання експертизи матеріалів та засобів відеозвукозапису.

 86. Поняття та загальна характеристика фотопортретної експертизи. Перелік питань, що вирішуються фотопортретною експертизою.

 87. Вибухотехнічна експертиза.

 88. Фототехнічна експертиза.

 89. Відеофонографічна експертиза.

 90. Загальна характеристика експертиз матеріалів.

 91. Експертиза лакофарбових матеріалів та покриттів.

 92. Експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних речовин.

 93. Експертиза наркотичних і психотропних речовин.

 94. Оцінка висновку експерта.

 95. Види висновків експертів.

 96. Підстави та порядок допиту експерта на досудовому та судовому слідстві.

 97. Судово-психіатрична експертиза. Загальна характеристика.

 98. Амбулаторна судово-психіатрична експертиза.

 99. Стаціонарна судово-психіатрична експертиза.

 100. Хронічні психічні захворювання.

 101. Тимчасові розлади психічної діяльності.

 102. Деменція.

 103. Олігофренія.

 104. Психопатії.

 105. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі.

 106. Судово-психіатрична експертиза в кримінальному процесі.

 107. Поняття осудності та обмеженої осудності.

 108. Симуляція і дисимуляція психічних розладів.

 109. Примусові заходи медичного характеру.

 110. Судово-психологічна експертиза.

 111. Судово-медична експертиза: загальна характеристика.

 112. Судово-медична експертиза трупа.

 113. Судово-медична експертиза і обстеження потерпівши, обвинувачених та інших осіб.

 114. Судово-медична експертиза речових доказів.

 115. Поняття економічних експертиз.

 116. Мистецтвознавча експертиза.

 117. Товарознавча експертиза.

 118. Автотоварознавча експертиза.

 119. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

 120. Біологічна експертиза.

 121. Ґрунтознавча експертиза.

 122. Екологічна експертиза.

 123. Інженерно-технічна експертиза.

Похожие:

7. Методи контролю питання до іспиту icon7. Методи контролю питання до іспиту методика розслідування організованої...
Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків
7. Методи контролю питання до іспиту iconПитання до іспиту
Основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері
7. Методи контролю питання до іспиту iconПитання до іспиту
«української мови за професійним спрямуванням» для студентів 3 курсу фмтмс спеціальності мт
7. Методи контролю питання до іспиту iconПитання до іспиту
Поема у прозі О. Турянського „Поза межами болю”: поетика твору, стильова своєрідність
7. Методи контролю питання до іспиту iconДля самоконтролю І підготовки до іспиту з історії
Предмет, методи І завдання науки історії держави І права зарубіжних країн. Взаємодія її з іншими юридичними дисциплінами
7. Методи контролю питання до іспиту icon2 курс, питання до іспиту
Характеристика соціологічних методів: аналіз документів, анкетування, інтерв’ю, контент-аналіз, фокус-група, соціометрія
7. Методи контролю питання до іспиту iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
7. Методи контролю питання до іспиту iconПитання до письмового іспиту з філософії Рівень 1: ерудиційний
Формат завдань: дати, найменування, персоналії, класифікації (Розташувати в хронологічній послідовності імена філософів, філософські...
7. Методи контролю питання до іспиту iconПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
7. Методи контролю питання до іспиту iconРозклад
Примітка: до початку підсумкового модульного контролю захистити курсову роботу з дисципліни «Моделі І методи прийняття рішень в аналізі...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница