Та практичних занять


НазваниеТа практичних занять
страница1/12
Дата публикации13.06.2013
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни


імені ярослава мудрого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни


ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

(відповідно до вимог ЕСТS)
для студентів III та IV курсів

Харків


2007

ЗМІСТ 1. Вступ.....................................................................................3

 2. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни

“Трудове право, право соціального забезпечення”..........4

 1. Програма навчальної дисципліни “Трудове право,

право соціального забезпечення”.......................................6

 1. Завдання до практичних занять .........................................13

 2. Словник основних термінів трудового права та

права соціального забезпечення........................................ 65

 1. Поточний модульний контроль (методичні настанови).. 76

 2. Шкала оцінювання знань, практичних навичок

та індивідуальної роботи студента ................................... 80

 1. Індивідуальна робота студентів......................................... 82

 2. Теми курсових робіт............................................................83

 3. Контрольні питання для підготовки до іспиту

з навчальної дисципліни “Трудове право, право

соціального забезпечення”................................................ .84

 1. Критерії оцінки успішності студентів ..............................89

 2. Список літератури до всіх тем ..........................................90


1. ВСТУП
Трудове право і право соціального забезпечення є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства про працю та соціальне забезпечення населення України.

Дисципліна “Трудове право, право соціального забезпечення” передбачає такі форми: лекції, практичні заняття, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, консультації, самостійну роботу студентів, які забезпечені програмою, текстами лекцій, завданнями, тестами, базами даних юридичної практики тощо.

Підсумковою формою контролю знань студентів у VI семестрі є залік, у VII – іспит.

Основна мета навчального курсу – формування знань положень трудового права, права соціального забезпечення, умінь правильного застосування положень нормативно-право-вих актів щодо відносин у сфері праці та соціального захисту і їх тлумачення.

Студенти повинні

знати:

– основні положення Конституції України, Кодексу законів про працю України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування трудового законодавства, стан судової практики;

– предмет, метод і систему трудового права та права соціального забезпечення, їх основні інститути;

– сферу дії трудового законодавства та законодавства про право соціального забезпечення;

вміти:

– правильно визначати характер і зміст юридичних відносин;

– точно розуміти зміст правової норми;

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин;

– тлумачити чинне трудове законодавство та законодавство про соціальне забезпечення;

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо);

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству.
^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Модулі / Теми

Кількість годин / кредитів

Вид контролю

всього

аудиторних

самостіна

робота

індивідуальна

робота

поточний

підсумковий

лекції

практичні

1

2

3

4

5

6

7

8

6 семестр

Змістовий модуль I. Предмет, джерела та правовідносини у

трудовому праві України – 48год

1.1. Поняття, предмет, метод, система та функції трудового права

8

2

2

2

21.2. Джерела трудового права

6

2

2

2


1.3. Суб’єкти трудового права

6

2

2

2


1.4. Правовідносини у сфері трудового права

10

2

4

2

21.5. Колективні договори й угоди

12

2

4

4

21.6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

6

2

2

2

^

Всього в модулі I


48

12

16

14

6

Р
Змістовий модуль^ II. Трудовий договір та його реалізація – 52 го

2.1. Поняття та види трудового договору

16

4

4

6

22.2. Припинення трудо-вого договору

22

6

10

4

22.3. Робочий час і час відпочинку

6

2

2

2


2.4. Оплата праці, гарантії та компенсації

8

2

2

2

2


^

Всього в модулі II


52

14

18

14

6

КР^

Всього у 6 семестрі


100

26

34

28

12
За-лік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Та практичних занять iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Та практичних занять iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconТематичний план практичних занять під час проходження виробничої...
...
Та практичних занять iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Та практичних занять iconСтатья I
З анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconМетодика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Та практичних занять icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Та практичних занять iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним...
Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно І усвідомлено...
Та практичних занять icon1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница