Навчально-методичний посібник для самостійної роботи


НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
страница2/11
Дата публикации13.06.2013
Размер1.65 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

________

* У тому числі індивідуальна робота – 12 год.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 11 від 29.06.2007 р.)
^3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”
Розділ 1. Загальні положенняСудова влада та правосуддя у цивільних справах. Форми захисту цивільних прав.

^ Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне право у системі права України.

Джерела цивільного процесуального права. Межі дії цивільного процесуального закону. Міжнародні стандарти цивільного судочинства. Європейська Конвенція прав людини та основоположних свобод. Право на справедливий судовий захист. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини. Роль та значення рішень Конституційного Суду України у цивільному судочинстві. Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України та судової практики у цивільному судочинстві.

^ Цивільний процес (цивільне судочинство). Провадження і стадії цивільного процесу. Цивільна процесуальна форма.

Наука цивільного процесуального права.

^ Поняття принципів цивільного процесуального права та їх система. Конституційні та галузеві принципи цивільного процесуального права.

Цивільні процесуальні правовідносини, їх особливості. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб’єкти, об’єкти, зміст). Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин (норма права, процесуальна правоздатність та дієздатність, правосуб’єктність, юридичні процесуальні факти).

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Сторони у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Неналежна сторона Порядок заміни неналежного відповідача належним. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво.

Треті особи у цивільному процесі, їх види. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб. Види третіх осіб.

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Підстави та форми їх участі, процесуальні права та обов’язки.

Представництво у цивільному процесі і його види. Повноваження представника у суді, порядок їх оформлення.

Юрисдикція цивільних судів. Предметна компетенція цивільних судів у позовному провадженні, наказному провадженні та у справах окремого провадження. Функціональна компетенція цивільних судів. Територіальна (суб’єктивна) компетенція цивільних судів (підсудність). Наслідки порушення підсудності. Підстави та порядок передачі справ до іншого суду.

Поняття та види судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат.

Заходи процесуального примусу. Підстави застосування заходів процесуального примусу.

Поняття процесуальних строків, їх види і порядок обчислення. Продовження та поновлення процесуальних строків. Строки судової діяльності.

Судове доказування, його мета. Судові докази, їх класифікація. Види засобів доказування. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Предмет доказування. Розподіл між сторонами обов’язків по доказуванню.

Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідків. Письмові та речові докази. Висновок експерта.


^
Розділ ІІ. Провадження справ у суді
першої інстанції


Позовне провадження
Поняття позову і його елементи. Види позовів. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода. Захист відповідача проти позову. Забезпечення позову.

Поняття та передумови відкриття провадження у справі. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.

Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Подання доказів. Судові доручення щодо збирання доказів. Забезпечення доказів. Витребування доказів. Зберігання, огляд та повернення речових доказів. Призначення експертизи. Види експертиз. Проведення експертизи та висновок експерта. Забезпечення позову. Призначення справи до розгляду.

Судовий розгляд і судове засідання, частини судового засідання. Порядок судового засідання. Відкладення розгляду справи, оголошення перерви в її розгляді.Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Сутність та види судових рішень. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст рішення. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення суду. Законна сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції (поняття і види).

Заочний розгляд справи та заочне рішення суду.

Фіксування судового процесу.

Наказне провадження

^ Загальна характеристика наказного провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Порядок видачі та скасування судового наказу.
Окреме провадження
Загальна характеристика окремого провадження, його особливості. Система справ окремого провадження. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
Розділ ІІІ. Перегляд судових рішень1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись І до розуму, І до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница