Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012


НазваниеПраво» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012
страница1/8
Дата публикации06.07.2013
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького
Юридичний факультет
Кафедра кримінального права і процесу


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчально-

методичної роботи

_____________________________

«____»________________ 2012 р.

Робоча навчальна програма
з навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина»

для студентів денної та заочної форми навчання,

освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки за спеціальністю

6.030402 «Правознавство»

Курс: ІІІ, семестр: V-VІ

Форма контролю:залік, екзамен

Івано-Франківськ – 2012

УДК 343.2/.7

ББК
Кримінальне право України. Особлива частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - 140 с.

Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент Мельник П.В.

Рецензенти:

Ковальчук С.О. – заступник декана Івано-Франківського факультету Одеської національної юридичної академії, кандидат юридичних наук;

^ Острогляд О.В. – доцент Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету МВС України, кандидат юридичних наук.

Робоча навчальна програма обговорена і рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри кримінального права та процесу (протокол № __ від __ _______ 2012р.)


Схвалено на засіданні Науково-методичної ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (протокол № __ від __

^


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


5-й семестр^ Назва теми

Всього годин

М 1

М 2

М 3

Лекції

Семінари

Практичні

Самостійна робота

Індивідуальна робота


Змістовий модуль І

72

18

18

20

16

1.

Поняття Особливої частини Кримінального права, її система і значення

4

22
2.

Наукові основи кваліфікації злочинів

22
3.

Злочини проти основ національної безпеки України

8

2

2
2

2

4.

Злочини проти життя та здоров’я особи

20

6

2

2

4

6

5.

Злочини проти волі, честі та гідності особи

10

2

2

2

2

2

6.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

10

2

2
4

2

7.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

16

4

2

2

4

4

Модульний контроль І

2
2
Змістовий модуль ІІ

72

18

18

16

20

8

Злочини проти власності

22

6

2

2

6

6

9

Злочини в сфері господарської діяльності

20

6

2

2

4

6

10

Злочини проти довкілля

8

2

2
2

2

11

Злочини проти громадської безпеки

12

2

2

2

2

4

12

Злочини проти безпеки виробництва

8

2

2
2

2

^ Модульний контроль ІІ

2
2Підсумковий модульний контроль (залік)


Разом:

144

36

36

36

36

6-й семестр^ Назва теми

Всього годин

М1

М2

М3

Лекції

Семінари

Практичні

Самост. роб

Індивід. роб.


^ Змістовий модуль ІІІ

70

18

18

18

16

13

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

8

2

2
2

2

14

Злочини проти громадського порядку та моральності

12

4

2

2

2

2

15

Злочини у сфері обігу наркотичних речовин, їх прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

22

6

2

2

6

6

16

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

12

2

2
4

2

17

Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян

16

4

2

2

4

4

^ Модульний контроль ІІІ

2
2
Змістовий модуль ІV

74

18

18

18

20

18

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

8

2

2
2

2

19

Злочини у сфері службової діяльності

16

4

2

2

4

4

20

Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

6

2

2
2

2

21

Злочини проти правосуддя

20

4

2

2

4

6

22

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

18

4

2
4

4

23

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

8

2

2
2

2

^ Модульний контроль ІV

2
2^ Підсумковий модульний контроль (екзамен)


Разом:

144

36

36

36

36
Всього:

288

72

72

72

72  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconПраво» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Стеблинська О. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconМіністерство освіти І науки україни івано–франківський університет...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconКурс 2 курс 3 курс 4 курс Sheet 1: 1 курс расписание этф на весенний...

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІІ, семестр: V-VІ форма контролю: залік, екзамен Івано-Франківськ 2012 iconКурс лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю “Правознавство”
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предметом правового регулювання багатьох...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница