Тема: Предмет І методологія історії української


Скачать 64.71 Kb.
НазваниеТема: Предмет І методологія історії української
Дата публикации06.07.2013
Размер64.71 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Семінарське заняття 1 (2 год.)

Тема: Предмет і методологія історії української

правової і політичної думки
1. Предмет та основні підходи до вивчення історії вітчизняної політичної думки.

2. Джерела історії політичної і правової думки України.

3. Періодизація курсу.

4. Місце історії політичної і правової думки України в системі юридичних наук.

5. Специфіка і методологія вивчення історії політичної думки в Україні.

6. Функції і завдання історії політичної і правової думки України.

Рекомендована література:

2, 4, 7, 9-13, 15-17, 22, 24-28, 30.

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Тема: Українська правова і політична думка княжої доби

(Київська і Галицько-Волинська держави)

 1. Зародження вітчизняної політичної думки.

 2. Загальна характеристика та особливості формування і розвитку правової та політичної думки княжої доби.

 3. Головні та політичні ідеї «Руської правди».

 4. Церковний устав Володимира Мономаха 1113 р.

 5. Повчання» Володимира Мономаха як політико-правовий трактат.

 6. Договори Київської Русі з Візантією 907, 911, 945, 971 рр.

 7. Політична доктрина в Галицько-Волинській державі.

 8. Політико-правові погляди князів Романа Мстиславовича і Данила Галицького.

Рекомендована література:

3-7, 9-12, 14-17, 19-22, 25-28, 30-32.
Семінарське заняття 3 (2 год.)
Тема: Українська правова і політична думка в козацьку добу


 1. Політичні погляди і правові реформи Б.Хмельницького.

 2. Політична і правова сутність Переяславських домовленостей. Правова оцінка Березневих статей 1654 р.

 3. Головні правові та політичні ідеї Гадяцького трактату.

 4. Політико-правові погляди та етапи політичної діяльності І.Мазепи.

 5. Проект демократичної конституції П.Орлика: політико-правовий аналіз.

 6. Козацькі літописи та їх значення у розвитку української правової і політичної думки (хроніка Сафоновича, Літопис Самійла Величка та Григорія Грабянки).

 7. Політико-правова доктрина І.Скоропадського.

 8. Політико-правові погляди П.Полуботка та К.Розумовського.


Рекомендована література:

4-8, 10-12, 14, 16-19, 20-22, 24-27.

Семінарське заняття 4 (2 год.)

Тема: Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст.
1. Історія Русів» - найважливіша пам’ятка української правової і політичної думки.

2. Політичні ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства.

3. Програма і Устав товариства.

4. Політичні ідеї в літературній спадщині Тараса Шевченка.

5. Правові та суспільно-політичні погляди М.Костомарова, його «Дві руські народності».

6. Конституційні проекти Г. Андрузького.

7. Суспільно-політичні погляди П. Куліша.

8. Республікансько-демократичні ідеї в програмі Київсько-Харківського товариства.

9. Діяльність і суспільно-політичні погляди М.Шашкевича, І.Вагилевича та Я.Головацького.

Рекомендована література:

2-5, 7-9, 12-15, 17-19, 22-25, 28, 30.
Семінарське заняття 5 (2 год.)

Тема: Політичні й правові погляди Михайла Драгоманова

1. Загальна характеристика наукової та суспільно-політичної діяльності М.Драгоманова.

2. Напрямки реформування суспільства у політичній спадщині М.Драгоманова.

3. Погляди М.Драгоманова на українську історію (його відмінність від народників).

4. Конституційний проект М. Драгоманова “Вольный союз — Вільна спілка”.

5. Драгомановська концепція федералізму як шлях до визволення України.

6. Ідея спільної боротьби поневолених народів ("Вступне слово", "Чудацькі думки". "Листи на Наддніпрянську Україну").

7. Права людини у політико-правовій концепції М.Драгоманова.

Рекомендована література:

4-8, 10-12, 14, 16-19, 20-22, 24-27.

Змістовий модуль ІІ. Розвиток новітньої ідеї державної самостійності України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Б.Кістяківського, В.Винниченка, Д. Донцова, українських дисидентів-шістдесятників, сучасна українська правова і політична думка в контексті державотворчого досвіду українства ХХ ст., політико-правові ідеї українського феміністичного руху та еміграції.


^ Семінарське заняття 6 (2 год.)

Тема: Розвиток новітньої ідеї державної самостійності України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Політичні погляди В.Антоновича.

2. Політико-правова концепція О.Терлецького.

3. Еволюція суспільно-політичних поглядів І. Франка.

4. Духовно-політичні заповіти митрополита Андрея Шептицького.

5. Політичні ідеї Лесі Українки.

6. Обгрунтування необхідності створення власної Української держави Ю.Бачинським.

6. Ліберальна орієнтація конституційних проектів П.Скоропадського: закони “Про тимчасовий устрій”, “Про гетьманську владу”.

7. Політичні погляди С.Петлюри.

Рекомендована література:

2-6, 8-12, 14-16, 18-20, 21, 23, 25, 27, 28, 30.

Семінарське заняття 7 (2 год.)

Тема: Розвиток державно-правових поглядів

політичними партіями на початку ХХ ст.

1. Створення, напрямки діяльності та цілі українських партій початку ХХ ст.

2. М. Міхновський та його праця "Самостійна Україна":

3.1 ідея державної самостійності України;

3.2 ідея двопалатного парламенту;

3.3 виконавча та судова влади.

4. Політична і правова концепція М. Грушевського.

5. Політико-правові праці М. Грушевського та їх характеристика.

6. Характеристика та значення конституційного проекту М. Грушевського.

Осмислення національного менталітету у працях М. Грушевського.

7. Ідеологія марксизму в поглядах С. Косіора та О. Скрипника.

8. Український націонал-комунізм: причини виникнення, течії, особливості. Політичні погляди М.Хвильового.

Рекомендована література:

2-8, 10-14, 16, 18, 20-22, 25, 26, 28-30.

Семінарське заняття 8 (2 год.)

Тема: Український інтегральний націоналізм в політико-політичній спадщині Дмитра Донцова

1. Основні складові національної ідеї.

2. Націоналізм як ідеологічний, соціальний та духовно-культурний феномен.

3. Еволюція поглядів Д.Донцова.

3. Політико-правовий аналіз праці Д.Донцова "Підстави нашої політики".

4. Концепція нації в політико-правовій спадщині Д.Донцова.

5. Пошук оптимальної форми правління для України за Д.Донцовим.

Рекомендована література:

2-8, 10-14, 16, 18, 20-22, 25, 26, 28-30.

Семінарське заняття 9 (2 год.)

Тема: Розвиток української правової і політичної думки в діаспорі.

1. Особливості формування української політичної еміграції.

 1. Основні напрямки політичної думки української еміграції.

 2. Народницький напрям про проблеми становлення національної держави. Політико-правові погляди Р.Лащенка та С.Шелухіня.

 3. Народницький напрям про проблеми становлення національної держави:

  1. 4.1. політико-правова доктрина В.Липинського;

  2. 4.2 політичні і правові ідеї С.Томашівського;

  3. 4.3 політичні погляди В.Кучабського.

 4. Головні політичні ідеї національно-державницького напряму:

  1. 5.1 концепція нації С.Дністрянського;

  2. 5.2 проблема автономії і державної незалежності за В.Старосольським;

  3. 5.3 націологія О.Бочковського.

 5. “Заповіт борцям за визволення України” В. Винниченка та його значення.

 6. Політологічні ідеї І. Лисяка-Рудницького.

Рекомендована література:

1, 5, 8, 10-15, 17, 22, 26, 29.

Похожие:

Тема: Предмет І методологія історії української iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Тема: Предмет І методологія історії української icon1. Вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Тема вступ. Предмет І методологія науки „Історія держави та права зарубіжних країн”
Тема: Предмет І методологія історії української iconАфанасьев В. С., Герасимов А. П., Гойман В. И. и др. Общая теория...
Опорні поняття: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія...
Тема: Предмет І методологія історії української iconДля самоконтролю І підготовки до іспиту з історії
Предмет, методи І завдання науки історії держави І права зарубіжних країн. Взаємодія її з іншими юридичними дисциплінами
Тема: Предмет І методологія історії української iconПлан семінарського заняття: Предмет І об’єкт історії психології
Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення
Тема: Предмет І методологія історії української iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Кафедра історії України, української І зарубіжної культури, економіки та політології
Тема: Предмет І методологія історії української iconПитання до модуля 2 з Історії України
Початок та періодизація українського національного відродження. Вивчення та становлення нової літературної української мови
Тема: Предмет І методологія історії української iconКафедра історії української літератури І фольклористики
Поняття “фольклор”: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її зв’язки з іншими дисциплінами
Тема: Предмет І методологія історії української iconКафедра історії української літератури І фольклористики
Поняття “фольклор”: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її зв’язки з іншими дисциплінами
Тема: Предмет І методологія історії української iconКурс, 5 семестр Питання до іспиту з історії України (1917- 1939 рр.)...
Український національний рух у березні-червні 1917 р. І універсал Української Центральної Ради
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница