Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни


НазваниеМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
страница10/13
Дата публикации08.07.2013
Размер1.42 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Створення запита з параметрами


Запит з параметрами виводить одне чи декілька визначених діалогових вікон, у яких користувач повинний увести значення параметрів (умови відбору). Можна також створити власне діалогове вікно, яке запитує параметри запиту. Створіть запит на вибірку за допомогою майстра і далі у вікні конструктора запиту:

 1. Для кожного поля, що передбачається використовувати як параметр, введіть в осередок рядка "Условие отбора" текст запрошення, заключений у квадратні дужки. Це запрошення буде виводитися при запуску запиту. Текст запрошення повинний відрізнятися від імені поля, але може включати його. Наприклад: [Уведіть прізвище:].

 2. Для поля, що виводить дати, можна ввести запрошення наступного виду "Уведіть початкову дату:" і "Уведіть кінцеву дату:", щоб задати границі діапазону значень. В осередку "Условие отбора" поля наберіть Between [Уведіть початкову дату:] And [Уведіть кінцеву дату:].

 3. Для перегляду результатів натисніть кнопку "Открыть" на панелі інструментів і введіть значення параметра. Щоб повернутися в режим конструктора запиту, знову натисніть кнопку "Конструктор" на панелі інструментів.

Навчальна база даних "Борей"

Навчальна база даних Борей.mdb містить зведення, які дозволяють тренуватися в роботі з об'єктами бази даних (таблицями, запитами, формами, звітами, сторінками доступу до даних, макросами і модулями), що полегшує розуміння основних властивостей Microsoft Access, які можна використовувати у власних базах даних. База даних Борей.mdb допомагає в освоєнні структури реляційних баз даних і принципів взаємодії їхніх об'єктів, пояснюючи процеси введення, збереження, поширення і печатки даних, а також маніпулювання ними.

База даних Борей.mdb включає наступні таблиці: ^ Доставка, Заказано, Заказы, Клиенты, Постащики, Сотрудники, Типы, Товары. Відкривши вікно "Схема данных", можна переглянути вид усіх таблиць бази даних "Борей" і відносин між ними. (Для цього виберіть команду "Схема данных" у меню "Сервис").
Порядок виконання роботи:
Частина 1

Для заданого варіанту завдання в табл. 6.1 необхідно виконати наступне:
^

1. Зробити пошук, сортування і фільтрацію даних в створеній самостійно таблиці БД у попередній лабораторній роботі.

 • За допомогою діалогового вікна Поиск знайти конкретні записи чи визначені значення в полях.

 • Виконати сортування даних у таблиці по одному та двом полях за допомогою кнопок швидкого сортування (А-Я), (Я-А), розташованих на панелі інструментів і за допомогою команди Сортировка из меню Записи.

 • Виконати фільтрацію даних у таблиці по одному та двом полях за допомогою кнопок трьох фільтрації, розташованих на панелі інструментів і за допомогою команди Фильтр из меню Записи.

^

2. Створити простий запит на вибірку всіх записів за допомогою майстра (відповідно до варіанта завдання).


Для цього необхідно:

 • У вікні бази даних виберіть значок Запросы в списку Объекты і натисніть кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

 • У діалоговому вікні Новый запрос виберіть майстра Простой запрос. Натисніть кнопку OK.

 • Вкажіть ім'я таблиці, на якій повинний бути заснований створюваний запит, а потім виберіть усі поля таблиці, крім ключового поля. Натисніть кнопку Далее.

 • У наступному вікні діалогу майстра запитів необхідно вибрати ознаку докладного звіту. Натисніть кнопку Далі.

 • В останнім діалоговому вікні виберіть пункт Открыть запрос. Натисніть кнопку Готово. Переглянете результати запиту.

3. Створити запит з обчисленням підсумків за допомогою майстра (відповідно до варіанта завдання).

Для цього необхідно:

 • У вікні бази даних виберіть значок Запросы в списку Объекты і натисніть кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних.

 • У діалоговому вікні Новый запрос виберіть майстра Простой запрос. Натисніть кнопку OK.

 • Вкажіть ім'я таблиці, на якій повинний бути заснований створюваний запит, а потім виберіть тільки необхідні поля, дані яких потрібно використовувати. Натисніть кнопку Далее.

 • У наступному вікні діалогу майстра запитів необхідно вибрати ознака підсумкового звіту. Натисніть кнопку Итоги, по кожному з числових полів задайте, які підсумкові значення необхідно одержати (суму, середнє, max, min), а також – підрахунок кількості записів. Натисніть кнопку ОК для повернення в попереднє вікно майстра, у якому натисніть кнопку Далі для продовження процесу формування запиту.

 • В останнім діалоговому вікні виберіть пункт Открыть запрос. Натисніть кнопку Готово. Переглянете результати запиту.


Частина 2

Для заданого варіанту завдання в табл. 6.2 необхідно виконати наступне:

^ 4. Скопіювати у свій каталог навчальну базу даних Борей.mdb із системного каталогу c:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples. Завантажити копію БД у Microsoft Access. Ознайомитися зі складом таблиць цієї бази даних і їхніх зв'язків, переглянувши схему даних БД. Для цього виберіть команду Схема данных у меню Сервис. Усі подальші дії виконувати з цією копією.

^ 5. Створити запит до зазначеної таблиці БД, що містить умову відбору (без параметра і з параметром).

Для цього необхідно:

 • за допомогою майстра запитів вибрати потрібну таблицю і всі ее поля, наприкінці вказати ознаку "Изменить макет запроса". Натиснути кнопку "Готово".

 • потім у режимі конструктора вибрати перший осередок "Условие отбора" для поля, для якого необхідно установити умова відбору.

 • увести необхідну умову відбору записів відповідно до варіанту завдання, зберегти зміни в запиті.

 • для перегляду результатів запиту натисніть кнопку "Вид" на панелі інструментів.

 • модифікувати запит, додавши в нього параметр. Для цього в осередку "Условие отбора" видалити задане значення і додати текст запрошення, заключенный у квадратні дужки, наприклад [Укажіть країну:]. Це запрошення буде виводитися при запуску запиту.

 • запустити запит, у формі, що з'явилася, увести різні можливі значення, подивитися отримані результати.

^ 6. Створити запит до 2-х зв'язаних таблиць БД, що містить умову відбору (без параметра і з параметром).

Для цьоого необхідно:

 • за допомогою майстра запитів вибрати по черзі 2 таблиці і відібрати з них зазначені поля, наприкінці вказати ознаку "Изменить макет запроса". Натиснути кнопку "Готово".

 • потім у режимі конструктора вибрати перший осередок "Условие отбора" для поля, для якого необхідно установити умову відбору.

 • увести необхідну умову відбору записів відповідно до варіанту завдання, зберегти зміни в запиті.

 • для перегляду результатів запиту натисніть кнопку "Открыть" на панелі інструментів.

 • модифікувати запит, додавши в нього параметр. Для цього в осередку "Условие отбора" видалити задане значення і додати текст запрошення, заключенный у квадратні дужки, наприклад [Укажіть клієнта:]. Це запрошення буде виводитися при запуску запита.

 • запустити запит, у формі, що з'явилася, увести різні можливі значення, подивитися отримані результати.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6

Таблиця 6.1. Завдання до частини 1 п. 1-3

№ вар.

Зробити пошук, сортування і фільтрацію даних. Створити простий запит

Створити підсумковий запит

База даних

Таблиця

Відібрані поля

Результат запита

1

Главная книга

Выпуск продукции

Наименование продукции

Ед. измерения

Цена

Фактический выпуск

По каждому наименованию продукции подсчитать суммарный выпуск, максимальный и минимальный объемы выпуска

2

Заказы на работы

Движение средств на счете предприятия

Предприятие-партнер

Вид платежа (дебет, кредит)

Сумма


По каждому предприятию и виду платежа подсчитать общую сумму платежей, максимальный и минимальный размеры платежа

3

Контакты

Поступление материалов на склад

Наименование материала

Ед. измерения

Цена

Количество

По каждому наименованию материала подсчитать общее количество, максимальную и минимальную цену

4

Мероприя-тия

Учет уплаты налогов

Название предприятия

Название налога

Начислено налога

Фактическо уплачено

По каждому предприятию и виду налога подсчитать общие суммы начисленного и уплаченного налога, максимальный и минимальный размеры платежей

5

Основные фонды

Учет штрафов в ГАИ

ФИО водителя

Номерной знак автомобиля

Сумма наложенного штрафа

По каждому водителю подсчитать общую сумму наложенных штрафов, максимальный и минималь-ный размеры штрафов, количество нарушений

6

Прием заказов

Декларации о доходах физических лиц

ФИО плательщика

Идентификаци-онный код

Сумма полученного дохода

По каждому плательщику подсчитать общую сумму полученных доходов, максимальный и минимальный размеры годовых доходов

7

Проекты

Взносы в пенсионный фонд

Название предприятия

Код ОКПО

Сумма взноса в ПФ

Фактически перечислено

По каждому предприятию подсчитать общие суммы начисленных и уплаченных взносов, максимальный и минимальный размеры платежей

8

Расходы

Выдача кредитов банком

ФИО получателя кредита

Идентификаци-онный код

Сумма кредита

Годовая процентная ставка

По каждому получателю кредита подсчитать общую сумму полученных кредитов, максимальный и минимальный размеры процентных ставок

9

Ресурсы

Взносы в Фонд занятости

Название предприятия

Код ОКПО

Сумма взноса в ФЗ

Фактически уплачено

По каждому предприятию подсчитать общие суммы начисленных и уплаченных взносов, максимальный и минимальный размеры взносов

10

Склад

Вклады населения в банк

ФИО вкладчика

Идентификацион-ный код

Сумма

По каждому вкладчику подсчитать общую сумму по всем вкладам, максимальный и минимальный размеры вкладов, количество счетов1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О. О. – викладач ІІ категорії...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДля магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, Молоді та спорту України Одеський національний...
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до курс роботи для студ напряму 050202 «Автоматизація І комп’ютерно-інтегровані...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница