Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни


НазваниеМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
страница4/13
Дата публикации08.07.2013
Размер1.42 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


4. Перетворити таблицю в текст і назад зі збереженням результатів.
^ Лабораторна робота № 3 "Робота зі списками у Microsoft Excel"

Теоретичні відомості:

Робота зі списками

Списком називається таблиця з даними, розділена на стовпці – поля та рядки – запис. По суті, список являє собою базу даних. Створюваний список повинний мати постійну кількість стовпців, кількість же рядків є перемінним. У кожнім стовпці повинна бути однотипна інформація і не припустимі порожні комірки.

Створення списку відбувається в такий спосіб:

  1. На новому листі, це полегшує роботу зі списками, створіть заголовки для кожного поля, задайте їх вирівнювання й отформатуйте жирним шрифтом.

  2. Отформатуйте, що знаходяться під заголовком комірки відповідно до даних, що у них повинні зберігатися.

  3. Уведіть нові записи під заголовками. При цьому слід дотримуватися єдиного стилю заповнення, щоб пізніше взаємозалежні записи могли бути виділені в групи.

При введенні повторюваних значень у списках зручно використовувати автовведення: слова, що вводяться, розпізнаються й автоматично завершуються. Для включення цієї можливості виконаєте команду Параметры в меню Сервис, виберіть команду Правка й встановіть прапорець Автозаполнение ячеек.

  1. Після введення записів збережіть книгу на диску.

Роботу зі списками полегшує команда ^ Форма в меню Данные. При її виконанні з'являється вікно діалогу з полями зі списку і декількома управляючими кнопками. За замовчуванням у вікні з'являється перший запис, вертикальна лінійка прокручування дозволяє переглянути інші записи. Excel додає нові записи в кінець списку, для цього варто відобразити порожній запис або натиснути кнопку Добавить.
Сортування та фільтрація даних

Після створення списку можна скористатися командами меню ^ Данные для перестановки й аналізу даних. Для перестановки записів використовується команда Сортировка, що дозволяє враховувати значення одного або декількох стовпців. Записи сортуються в убутним, зростаючим або обраному користувачем порядку.

Щоб відсортувати список за даними одного стовпця, можна виділити в ньому осередок і натиснути кнопку ^ По возрастанию або По убыванию на Стандартній панелі інструментів.

Для сортування за допомогою команди Сортировка необхідно виділити комірку сортуємого списку, виконати команду Сортировка меню Данные. Excel виділяє вхідні в список запису і відкриває вікно діалогу Сортировка диапазона. У списку, що розкривається, Сортировка по вказується поле для первинного сортування, а за допомогою перемикачів по возрастанию і по убыванию задається порядок сортування.

Список, що розкривається, Затем по дозволяє вибрати стовпець для вторинного сортування, а список^ В последнюю очередь п задає стовпець для остаточного сортування. Для виконання сортування варто натиснути кнопку OK.

Для відновлення вихідного порядку записів після сортування варто виконати команду Отменить сортировку в меню Правка негайно після її проведення.

Для сортування списків, у яких відсутні чіткі алфавітно-числові або хронологічні закономірності, Excel дозволяє створити нестандартний порядок сортування, що з'являється у вікні діалогу Параметры сортировки і стає доступним для всіх книг.

Для створення користувальницького списку сортування виконайте команду Параметры в меню Сервис, виберіть вкладку Списки, у переліку Списки виділите значення Новый список, після чого клацніть на поле Элементы списка і введіть значення списку, розділяючи їх комами або введенням нового рядка і натисніть кнопку Добавить. Новий порядок відображається в переліку Списки. Завершити роботу щигликом по кнопці OK.

Вкладка Списки застосовується також для редагування і видалення користувальницьких порядків сортування.

Для сортування в користувальницькому порядку варто натиснути кнопку Параметры у вікні Сортировка диапазона і задати користувальницький порядок сортування в списку діалогового вікна, Параметры сортировки. Користувальницький порядок може бути зазначений і для вторинних сортувань, при цьому змінюється назва списку, що розкривається.

Іноді потрібно тимчасово сховати всі записи в списку крім тих, котрі задовольняють деякому критерієві. Для цього варто виділити комірку у фільтруємому списку, виконати команду Автофильтр підміню Фильтр меню Данные. У верхній частині кожного стовпця з'являється список, що розкривається. Щиглик по кнопці зі стрілкою виводить список можливих варіантів зі значеннями зі стовпця і п'ятьма спеціальними елементами – Все, Первые 10, Условие, Пустые і Непустые. Значення Все відображає всі записи; Первые 10 – десять найбільших чисел у колонку з числовими значеннями; Условие – дозволяє визначити критерій добору; Пустые – відображає записи з порожніми комірками в даному полі; Непустые – тільки записи зі значеннями. Вибравши варіант для добору, Excel ховає всі записи не задовольняючому зазначеному критерієві.

Для відображення всіх записів, не виходячи з режиму автофільтру, варто виконати команду ^ Показать все в підменю Фильтр меню Данные. Видалення списків, що розкриваються, автофільтра призводиться вимиканням режиму Автофильтр у підменю Фильтр.

При необхідності добору записів по діапазоні числових значень або іншому настроюванню критерію варто створити користувальницький автофільтр. Для цього виділите будь-які комірки у списку, виконайте команду Автофильтр підміню Фильтр меню Данные й у списку потрібного заголовка, що розкривається, виберіть значення Условие. Відкриється діалогове вікно Пользовательский автофильтр. У вікні маються два списки з операторами відносини і ще два, службові для створення нестандартних діапазонів у фільтрах. Встановіть критерії і клацніть по OK для застосування користувальницького автофільтра. Після завершення роботи варто вийти з режиму автофільтра повторним виконанням команди Автофильтр у підменю Фильтр меню Данные.

Додавання підсумків

Для організації списків можна використовувати команду Итоги меню Данные, що допомагає упорядкувати списки за допомогою угруповання записів з висновком проміжних підсумків, середніх значень або іншої допоміжної інформації, виводить підсумкову суму у верхній або нижній частині списку і полегшує підсумовування числових стовпців. Крім того, вона відображає список у виді структури.

Для включення проміжних підсумків у список необхідно організувати його так, щоб запис кожної групи слідкували в ньому підряд, наприклад відсортувати по полю, на якому засновані групи. Після цього виконати команду Итоги меню Данные й у діалоговому вікні Промежуточные итоги вибрати зі списку, що розкривається, При каждом изменении в групу, для якої підводяться проміжні підсумки, зі списку Операция вибрати статистичну функцію й у списку Добавить итоги по вибрати стовпець або стовпці для розрахунку проміжного підсумку. Команда Итоги застосовується щораз, коли виникає необхідність у перегрупуванні записів або зміні обчислень. Після завершення роботи з командою натисніть кнопку Убрать все у вікні діалогу Промежуточные итоги.

Режим структури, у якому виявляється список після виконання команди Итоги, дозволяє переглядати різні частини списку за допомогою кнопок, розташованих на лівому полі. Кнопка 1 звертає список і залишає тільки значення загального підсумку, кнопка 2 відображає тільки проміжні і загальний підсумок, кнопка 3 відображає весь список. Крім того, для згортки і розгорнення окремих груп застосовуються кнопки зі значками «+» і «–». Ці кнопки працюють як перемикачі з двома станами.

Обмеження на введення даних

Щоб визначити дані, які припустимі до введення, необхідно:

1. Виберіть комірку, що потрібно перевірити.

2. Виберіть команду Проверка в меню Данные, а потім відкрийте вкладку Параметры.

3. Визначите необхідний тип перевірки.

Щоб дозволити введення значень, що знаходяться в заданих межах

У списку ^ Тип данных виберіть варіант Целое число або Действительное.

У списку Значения виберіть необхідне обмеження. Наприклад, щоб установити нижню і верхню границі, виберіть значення між.

Уведіть мінімальне, максимальне або визначене дозволене значення.

Інструкції:

    1. Перейдіть на вкладку Сообщение об ошибке й встановіть прапорець ^ Выводить сообщение об ошибке.

    2. Виберіть один з наступних параметрів для поля Вид.

Для відображення інформаційного повідомлення, що не забороняє введення неправильних даних, виберіть значення Сведения.

Для відображення попередження, що не забороняє введення неправильних даних, виберіть значення Предупреждение.

Щоб заборонити введення неправильних даних, виберіть значення ^ Стоп.

    1. Укажіть заголовок і введіть текст для повідомлення (до 225 знаків).

Примітка. Якщо заголовок і текст не введені, за замовчуванням уводиться заголовок «Microsoft Excel» і повідомлення «Уведене значення невірне. Набір значень, що можуть бути введені в осередок, обмежений.»

Робота з формулами

Формули являють собою вираження, по яких виконуються обчислення на сторінці. Формула починається зі знака рівності (=). Нижче приведений приклад формули, що множить 2 на 3 і додає до результату 5.

=5+2*3

Формула також може включати наступні елементи: функції, посилання, оператори і константи.

=ПИ()*Ф2^5

Елементи формули:

1. Функції. Функція ПИ() повертає значення числа Пі: 3,142...

2. Посилання (або імена). A2 повертає значення комірки A2.

3. Константи. Числа або текстові значення, уведені безпосередньо у формулу, наприклад 5.

4. Оператори. Оператор ^ підносить число до ступеня, а зірочка (*) виконує множення.

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів іншої функції. Наприклад, у наступній формулі функція СРЗНАЧ вкладена у функцію ЕСЛИ для порівняння середнього значення декількох значень з числом 50.

=ЕСЛИ(СРЗНАЧ(F2:F5)>50;СУММ(G2:G5);0)

Припустимі типи значень, що обчислюються. Вкладена функція, використовувана як аргумент, повинна обчислювати відповідному цьому аргументові тип даних. Наприклад, якщо аргумент повинний бути логічним, тобто мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ, те вкладена функція в результаті обчислень теж повинна давати логічне значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ. Інакше з'явиться повідомлення про помилку «#ЗНАЧ!».

Обмеження кількості рівнів вкладення функцій. У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій. Коли функція Б є аргументом функції А, функція Б знаходиться на другому рівні вкладеності. Наприклад, функції СРЗНАЧ і СУММ вважаються функціями другого рівня, тому що обидві вони є аргументами функції ЕСЛИ. Функція, вкладена як аргумент у функцію СРЗНАЧ, буде функцією третього рівня і так далі.

Щоб вставити функцію у формулу, встановіть покажчик на позицію, у яку варто увести формулу, і натисніть кнопку миші.

1. У меню Вставка виберіть команду Функция.

2. У списку Категория виберіть категорію функції.

3. У списку Функция виберіть необхідну функцію.

4. Натисніть кнопку Далее.

5. Уведіть величини, посилання, імена, формули і функції в поля аргументів.

Порядок виконання роботи:

1. Підготувати і створити таблицю. На комірці оцінок по предметах накласти обмеження по введенню від 2 до 5.

ПІБ


1

2

3

4

5

6

7

Іванов И. И.

5

4

5

5

 4,5

 100,00

Петров П. П.

5

5

5

5

 5,0

 100,00

Сидоров С. С.

2

3

4

5

 2,5

 0,00

Разом:

200

Сведения об успеваемости студентов гр. ЦИУС-04
№ п/п

Ф.И.О.

Математика

Программирование

Системотехника

Ин. Язык

КИТ

Пакеты

Средний балл

Стипендия
1

Бурлака А.А.

4

5

4

5

5

5

4,67

120
2

Величко Д.С.

3

3

3

4

4

5

3,67

50
3

Возняк А.М.

5

4

4

4

3

5

4,33

80
4

Волков Н.В.

2

2

3

3

5

4

 

0
5

Иванченко А.В.

5

5

5

5

5

5

5,00

120
6

Липчик А.Г.

4

4

4

4

4

4

4,00

50
7

Мальцев А.Н.

3

3

3

3

3

3

3,00

0
8

Малов С.Ю.

2

3

4

5

3

4

 

0
9

Матюшенко А.А.

5

2

5

4

3

4

 

0
10

Марченко В.В.

3

4

5

3

4

3

3,67

50


Дата (текущая дата):

11.10.2005

2. Середній бал по кожному студенту обчислювати як середнє арифметичне оцінок, більших ніж "2". Якщо оцінка по якому-небудь предметі "2", то середній бал не розраховується і не виводиться.

3. Стипендію обчислити по наступних умовах 4,5 < ср. балл <= 5 стипендія 120 грн. 4 < ср. балл <= 4,5 стипендія 80 грн. 3,5 <= ср. балл <= 4 стипендія 50 грн.

4. Порахувати усього оцінок "5", "4", "3", "2".

5. Вивчити способи сортування по одному та декільком стовпцям.

6. Вивчити способи вибірки даних з таблиці по декількох умовах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О. О. – викладач ІІ категорії...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДля магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, Молоді та спорту України Одеський національний...
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до курс роботи для студ напряму 050202 «Автоматизація І комп’ютерно-інтегровані...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница