Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни


НазваниеМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
страница5/13
Дата публикации08.07.2013
Размер1.42 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Лабораторна робота № 4 "Робота зі зведеними таблицями у Microsoft Excel"

^ Теоретичні відомості:

Додавання зведених таблиць

Команда Сводная таблица меню Данные є витонченим засобом обробки даних, створює таблицю, що набудовується, для організації полів на листі в нових сполученнях. Створюється зведена таблиця за допомогою Майстра зведених таблиць. Після створення можна продовжити її припасування за допомогою перестановки полів і накладення нових форматів даних.

Для створення зведеної таблиці варто виділити будь-як осередок у списку, що буде проглядатися за допомогою зведеної таблиці (якщо можна, краще виділити весь список) і виконати команду Сводная таблица в меню Данные. Запускається Майстер зведених таблиць, що просить указати джерело даних для таблиці. Виберіть варіанти В списке или базе данных Microsoft Excel і Сводная таблица і натисніть кнопку Далее. Аналогічно можна створювати таблиці по зовнішнім даним, отриманим за допомогою Microsoft Query, по декількох діапазонах консолідації або по іншій зведеній таблиці. Далі Excel пропонує задати діапазон даних. Excel автоматично виділяє весь список і виводить у вікні потрібний діапазон. Якщо діапазон виділений невірно, варто згорнути вікно кнопкою в поле Диапазон, виділити комірку і повернутися на крок 2. Натискання кнопки Далее виводить останнє вікно Майстра зведених таблиць, де варто вказати розміщення зведеної таблиці на новому листі або на існуючому. Натискання кнопки Готово завершить створення таблиці. Якщо на кроці 3 була натиснута кнопка Макет, виконаєте формування макета звіту. На екрані з'явиться таблиця з областями для сторінок, рядків, стовпців і даних. На рухливих кнопках у правій частині вікна приведені назви полів списку. Визначите вихідну структуру зведеної таблиці перетаскуванням кнопок з полями в області Строка, Столбец, Страница і Данные. Поля в області Строка, утворять рядки зведеної таблиці, в області Столбец - стовпці, а в області Данные - будуть просумовані функцією СУММ. Область Страница дозволяє переглядати визначені поля більш уважно. Пізніше поля можна буде перетаскувати. Натисніть кнопку OK у діалоговому вікні Мастер сводных таблиц и диаграмм – Макет, а потім кнопку Готово для створення звіту. Якщо кнопка Макет на кроці 3 не була натиснута, натисніть кнопку Готово, а потім сформуйте макет звіту на листі.

Для зміни полів і функції зведеної таблиці виберіть команду ^ Мастер сводных таблиц у списку, що розкривається, на панелі інструментів Сводная таблица або виконаєте команду Сводная таблица меню Данные. У результаті відкриється третє вікно Мастер сводных таблиц, де можна перетягнути поля на нові місця, а подвійний щиглик в області Данные на потрібному полі викликає вікно діалогу Вычисление поля сводной таблицы, де зі списку Операция варто вибрати потрібну функцію. Закривши вікно кнопкою ОК і натиснувши кнопку Готово, буде довершена переробка таблиці.

При зміні зведеної таблиці за допомогою Майстра зведених таблиць Excel автоматично її форматує, виходячи з даних у списках і типу значення узагальнюючої функції. Внесення ручних змін у формат таблиці не рекомендується, оскільки при будь-якої перестановки в зведеній таблиці вони пропадають. Можна внести тільки довгострокові зміни в числовий формат області Данные. Для цього виділяється осередок з даними в зведеної таблиці і вибрати команду Параметры поля на панелі інструментів Сводная таблица. У результаті відкриється діалогове вікно Вычисление поля сводной таблицы, у якому варто натиснути кнопку Формат. З'явиться вікно діалогу Формат ячеек, у якому в списку Числовые формати варто вибрати потрібну категорію, після чого вказати атрибути формату і закрити кнопками ОК вікон діалогу Формат ячеек і Вычисление поля сводной таблицы. Нові зміни відобразяться в таблиці і діють при змінах у таблиці.

Для зміни формату заголовка і ліній виділяється комірка у зведеній таблиці і виконується команда Автоформат меню Формат. Excel запропонує один зі стандартних варіантів оформлення таблиці. Вибравши потрібний, натисніть ОК і Excel переформатує зведену таблицю.

Робота з діаграмами

За даними електронної таблиці можна побудувати кругову, крапкову, кільцеву, пузиркову, пелюсткову або поверхневу діаграму на поточному або на окремому листі. Об'ємні діаграми можуть мати вигляд тривимірних стовпчиків, пірамід, конусів або циліндрів. За замовчуванням у Microsoft Excel установлена діаграма, при цьому можна змінити тип прийнятої за замовчуванням.

Діаграма, поміщена на лист Excel і збережена в одному файлі з ним, називається впровадженої. При відновленні даних у таблицях обновляються і впроваджені діаграми. Якщо виділити об'єкт-діаграму, то цей об'єкт можна переміщати, у нього можна додавати дані, можна виділяти, форматувати, переміщати і змінювати розміри більшості вхідних у нього елементів.

Для побудови діаграми за допомогою Майстра варто виділити блок осередків з вихідними даними. Щоб відобразити на діаграмі назви стовпців і рядків, уключите них у виділений блок осередків. Потім виберіть команду Диаграмма в меню Вставка або клацніть по кнопці Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная.

На екрані з'явиться діалогове вікно Тип диаграммы з двома вкладками.

На вкладці Стандартные в списку Тип перераховані можливі типи діаграм, а в поле Вид відобразяться різновиди обраного типу графіка. Поточний варіант видний на темному тлі. Утримуючи натиснутої кнопку Просмотр результата, можна побачите, як буде виглядати графік обраного типу стосовно до ваших даних. Кнопка в лівому нижньому куті вікна діалогу дозволяє запустити помічника, вивести на екран ради і довідки, що допомагають при створенні діаграми.

Друга вкладка Нестандартные надає додаткові можливості на вибір типу графіка. На вкладці можна установити перемикач у групі Вивести в положення встроенные або дополнительные. У поле образец демонструється тип обраного графіка. Якщо можна обмежитися даним етапом побудови діаграми, варто натиснути кнопку Готово.

Щиглик по кнопці Далее виводить друге діалогове вікно Источник данных диаграммы для визначення джерела даних. На вкладці Диапазон данных можна задати розташування рядів даних на листі по рядках або по стовпцях. Виділені комірки будуть зазначені в поле Диапазон. При бажанні можна ввести інші значення діапазону, що містить дані для побудови діаграми, або натиснути кнопку згортання діалогового вікна праворуч від поля, виділити потрібний діапазон і відновити діалогове вікно за допомогою тієї ж кнопки.

На вкладці Ряд у поле приведений список існуючих рядів даних. За допомогою кнопок Добавить і Удалить можна додати в діаграму або видалити з неї ряди даних без зміни даних на листі. У поле Имя відображаються посилання на осередки, що містять назви рядів даних, обраних у поле Ряд. Назви рядів можливо змінити в поле Имя, не змінюючи при цьому текст на листі. Уведена назва буде відображено в легенді для обраного ряду. Якщо назва введена в поле Имя, то ця назва більш не зв'язана з осередком листа. Кнопка згортання діалогового вікна праворуч від поля дозволяє тимчасово забрати діалогове вікно з екрана для виділення діапазону на листі. Закінчивши виділення діапазону, натисніть кнопку знову для відновлення діалогового вікна.

Поле Значения відображаються посилання на осередки, що містять значення рядів даних, обраних у поле ^ Ряд. Для додавання значень нового ряду варто вибрати або ввести новий діапазон у поле Значения. При введенні даних у поле Значения на лист вони не додаються.

Поле Подписи оси Х визначає відмінний від вихідного діапазон комірок для назв категорій. Необхідно вказати діапазон листа, якому потрібно використовувати як підпису розподілів осі категорій. Також можна ввести підпису, який варто використовувати, розділяючи їх комами, наприклад:

^ Деление A, Деление B, Деление C

Якщо в поле подписи оси X (категорий) увести текст підпису, то він утратить зв'язок з осередком листа.

Щиглик по кнопці ^ Далее переводить до третього діалогового вікна Параметры диаграммы. Воно містить шість вкладок, що визначають оформлення діаграми.

На вкладці Заголовки знаходяться текстові поля для введення заголовка діаграми і назви осей. Для вставки символу кінця рядка в назву діаграми або осі варто виділити текст у діаграмі, вибрати місце для вставки кінця рядка і натиснути клавішу Enter.

Вкладка Оси визначає відображення осі категорій (x) і осі значень (y). Опція автоматическая забезпечує автоматичне відображення даних з віссю часу (x), якщо дані осі X мають формат дати. При інших форматах виводиться використовувана за замовчуванням вісь категорій (x). Опція категории відображає дані на обраній осі як на використовуваній за замовчуванням осі категорій (x), навіть якщо дані мають формат дати. Опція ось времени відображає вісь категорій з віссю часу (x), навіть якщо дані осі не мають формату дати. На осі X рівномірно розташовуються мітки, що відзначають тимчасові інтервали з обліком більшої і меншої одиниць часу.

Вкладка Линии сетки в залежності від установлених прапорців визначає відображення ліній сітки по осі категорій (x) і по осі значень (y) з великими інтервалами (основные линии) або з меншими інтервалами (промежуточные линии).

Вкладка Легенда дозволяє додати умовні позначки (легенду) в область діаграми і визначити місце її розміщення, змінивши розміри області побудови. Легендою називають прямокутник на діаграмі, що містить умовні позначки і назву ряду даних або категорій. Як легенду програма автоматично пропонує виділений крайній лівий ряд.

Вкладка Подписи данных дозволяє додавання або видалення підписів даних для всіх крапок даних у діаграмі в різних формах представлення. Прапорець Ключ легенды включає відображення поруч з підписами значень даних ключів легенди зазначеного формату і кольору.

Вкладка ^ Таблица данных дозволяє для кожного ряду даних у сітці під діаграмою відображати значень (опція Таблица данных). Цей параметр не застосовується для кругових, крапкових, кільцевих, пузиркових, пелюсткових і поверхневих діаграм. Опція Ключ легенды задає розміщення ключів легенди, що мають зазначений формат і колір для кожного побудованого ряду даних, поруч з підписом ряду в таблиці даних.

На останньому кроці визначається місце розміщення діаграми: на окремому листі діаграм або на наявному листі. При виборі першого варіанта в текстовому полі можна вказати назва нового листа діаграми.

Кнопка ^ Готово дозволяє закінчити побудову діаграми.

Одним з найшвидших способів побудови діаграм – використання панелі інструментів Диаграммы. Для її відображення випливає в меню Вид вибрати команди Панель инструментов/Диаграммы.

Панель інструментів містить наступні елементи:

– список ^ Элементы диаграммы для вибору потрібного елемента;

– кнопка Формат выделенного объекта для висновку діалогового вікна форматування об'єкта;

– кнопка зі списком ^ Тип диаграммы для вибору типу діаграми;

– кнопка Легенда дозволяє відображати і ховати легенду;

– кнопка Таблица данных виводить і видаляє таблицю даних;

– кнопки По строкам і ^ По столбцам визначають розташування рядів даних на листі;

– кнопки Текст по часовой стрелке і Текст против часовой стрелки визначають напрямок розташування тексту.

Для форматування якого-небудь елемента діаграми клацніть його. Навколо виділеного елемента з'явиться штрихова рамка. Ім'я графічного об'єкта відобразиться в лівій частині рядка формул. Для редагування можна натиснути кнопку Мастер диаграмм або виділити окремий елемент.

Для форматування визначеного елемента варто виділити його, вибрати в меню ^ Формат команду Выделенный элемент і в діалоговому вікні виконати необхідні установки.
Порядок виконання роботи:

1. Створити таблицю, що включає до десяти прізвищ, за три місяці. Посади: ст.продавець, продавець, реализатор.

2. Створити зведені таблиці трьох типів.

3. Побудувати діаграму по Іванову.

4. Створити копію таблиці на окремому листі, відсортувати вихідну таблицю по посадах: ст.продавець, продавець, реализатор і підвести підсумки по кожному і за посадою в цілому.

Таблиця з вихідними даними

^ Реализация продукции продавцами

Продавец

Должность

Месяц

Товар

Объем

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

сахар

400,20

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

крупа

300,50

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

консервы

150,55

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

сахар

380,00

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

крупа

320,40

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

консервы

180,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

сахар

560,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

крупа

340,70

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

консервы

490,30

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

сахар

420,40

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

крупа

289,40

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

консервы

120,60

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

сахар

500,30

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

крупа

300,50

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

консервы

140,70

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

сахар

400,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

крупа

450,30

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

консервы

503,40

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

сахар

390,40

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

крупа

290,40

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

консервы

200,60

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

сахар

470,30

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

крупа

330,50

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

консервы

240,70

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

сахар

480,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

крупа

460,30

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

консервы

530,40

Побудовані зведені таблиці

Продавец

Иванов И.С.


Сумма по полю Объем

Товар

 

 

 

Месяц

консервы

крупа

сахар

Общий итог

сентябрь

150,55

300,5

400,2

851,25

октябрь

120,6

289,4

420,4

830,4

ноябрь

200,6

290,4

390,4

881,4

Общий итог

471,75

880,3

1211

2563,05
Месяц

сентябрь


Сумма по полю Объем

Товар

 

 

 

Продавец

консервы

крупа

сахар

Общий итог

Иванов И.С.

150,55

300,5

400,2

851,25

Петров А.Н.

180,5

320,4

380

880,9

Сидоров С.А.

490,3

340,7

560,5

1391,5

Общий итог

821,35

961,6

1340,7

3123,65
Месяц

октябрь


Сумма по полю Объем

 

 Продавец

Товар

ВсегоИванов И.С.

консервы

120,6 

крупа

289,4 

сахар

420,4Иванов И.С. Всего

 

830,4Петров А.Н.

консервы

140,7 

крупа

300,5 

сахар

500,3Петров А.Н. Всего

 

941,5Сидоров С.А.

консервы

503,4 

крупа

450,3 

сахар

400,5Сидоров С.А. Всего

 

1354,2Общий итог

 

3126,1

Таблиця з підведенням ітогів

^ Реализация продукции продавцами

Продавец

Должность

Месяц

Товар

Объем

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

сахар

560,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

крупа

340,70

Сидоров С.А.

Ст. продавец

сентябрь

консервы

490,30

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

сахар

400,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

крупа

450,30

Сидоров С.А.

Ст. продавец

октябрь

консервы

503,40

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

сахар

480,50

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

крупа

460,30

Сидоров С.А.

Ст. продавец

ноябрь

консервы

530,40

 

^ Ст. продавец Всего

 

 

4216,90

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

сахар

380,00

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

крупа

320,40

Петров А.Н.

Продавец

сентябрь

консервы

180,50

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

сахар

500,30

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

крупа

300,50

Петров А.Н.

Продавец

октябрь

консервы

140,70

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

сахар

470,30

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

крупа

330,50

Петров А.Н.

Продавец

ноябрь

консервы

240,70

 

^ Продавец Всего

 

 

2863,90

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

сахар

400,20

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

крупа

300,50

Иванов И.С.

Реализатор

сентябрь

консервы

150,55

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

сахар

420,40

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

крупа

289,40

Иванов И.С.

Реализатор

октябрь

консервы

120,60

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

сахар

390,40

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

крупа

290,40

Иванов И.С.

Реализатор

ноябрь

консервы

200,60
^ Реализатор Всего
2563,05
Общий итог9643,85


^ Лабораторна робота № 5

"Знайомство із СУБД Microsoft Access. Створення баз даних і таблиць. Створення форм для роботи з таблицями"

Теоретичні відомості:

Загальні відомості про СУБД Microsoft Access

СУБД Microsoft Access – це програмний комплекс, що входить до складу пакета Microsoft Office, який забезпечує різні операції з базами даних: створення, накопичення в них інформації, модифікація, обробка інформації.

^ База даних - це набір зведень, що відносяться до визначеної теми чи задачі, такі як відстеження замовлень чи клієнтів, супровід музичної колекції. Якщо база даних зберігається не на комп'ютері, чи на комп'ютері зберігаються тільки її частини, відслідковувати зведення можна з цілого ряду інших джерел, які користувач повинний скоординувати і організувати самостійно.

Microsoft Access дозволяє управляти всіма зведеннями з одного файлу бази даних. У рамках цього файлу дані можна розділити на окремі контейнери, називані таблицями; переглядати, додавати й обновляти дані в таблицях за допомогою електронних форм; знаходити і витягати тільки потрібні дані за допомогою запитів; а також аналізувати чи друкувати дані в заданому макеті за допомогою звітів. Створення сторінок доступу до даних дозволяє користувачам переглядати, обновляти чи аналізувати дані з бази даних через Інтернет чи інтрамережу.

Фізично база даних являє собою файл із розширенням .mdb, а програма, що виконується, яка отримана в результаті компіляції бази даних і програмих модулів - це файл із розширенням .mde. Для створення програмних конструкцій у СУБД Microsoft Access використовується мова програмування VBA (Visual Basic for Applications).

^ Вікно бази даних. Використовується для роботи з всіма об'єктами бази даних. У розділі "Объекты" цього вікна розташований список об'єктів по типах: таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі. При виборі одного з типів праворуч відображається список об'єктів цього типу в базі даних. Для створення нових об'єктів використовується кнопка "Создать" на панелі інструментів вікна. Для зміни існуючих об'єктів використовується кнопка "Конструктор". Кнопка "Открыть" дозволяє подивитися на вміст об'єкта (наприклад таблиці) чи запустити його на виконання (наприклад запити).

Способи створення баз даних:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О. О. – викладач ІІ категорії...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДля магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, Молоді та спорту України Одеський національний...
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до курс роботи для студ напряму 050202 «Автоматизація І комп’ютерно-інтегровані...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница