Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни


НазваниеМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
страница9/13
Дата публикации08.07.2013
Размер1.42 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

Пошук і заміна даних

У Microsoft Access існує кілька способів пошуку чи заміни потрібних даних при виконанні пошуку конкретного значення, одного запису чи групи записів.


 • Для пошуку запису можна прокрутити таблицю чи форму або ввести номер потрібного запису в поле "Номер записи".

 • За допомогою діалогового вікна "Поиск" можна знайти конкретні записи чи визначені значення в полях. Мається можливість переходу по записах у міру виявлення кожного входження потрібного елемента. Якщо потрібно замінити конкретні виявлені при пошуку значення, варто скористатися діалоговим вікном "Замена".

 • За допомогою фільтру можна тимчасово ізолювати і переглянути конкретний набір записів для роботи з ним при відображенні на екрані відкритої форми чи таблиці.

 • За допомогою запита можна працювати з конкретним набором задовольняючих заданим умовам записів з однієї чи декількох таблиць бази даних. Виконання запиту дає можливість працювати з набором записів незалежно від конкретної форми чи таблиці.
Фільтри

Фільтр звичайно використовують при роботі в режимі форми чи в режимі таблиці для перегляду чи зміни підмножини записів. Види фільтрів:

- ^ Фільтр за формою. Спосіб добору даних, що використовує версію поточної форми чи таблиці з порожніми полями. Користувач вводить у ці поля значення, що повинні міститися в записах, що відбираються.

- ^ Фільтр по виділеному. Спосіб добору записів за даними, виділеними у формі, об'єкті в режимі таблиці чи на сторінці доступу до даних. У формі чи в об'єкті в режимі таблиці мається можливість провести добір за повним значенням чи по виділеній частині значення. Наприклад, можна виділити перший символ у значенні поля і відібрати всі записи, у яких значення в даному полі починаються з цього символу. На сторінці доступу до даних фільтр можна установити тільки за повним значенням поля.
^

Сортування записів у таблиці, запиті чи формі


Виконання сортування записів для форми у режимі форми чи для таблиці, запиту чи форми у режимі таблиці допускається навіть у тому випадку, коли фільтр уже застосований. Також для сортування даних, що відбираються фільтром, можна вказати порядок сортування у вікні розширеного фільтру, а для сортування результатів запиту можна задати порядок сортування у режимі конструктора запиту.
^

Способи сортування:


- Сортування записів у режимі таблиці чи у режимі форми

- Сортування записів за допомогою розширеного фільтру чи сортування відбираємих записів у режимі конструктора запиту.
^
Сортування і фільтрація записів у режимі таблиці

При пошуку деякого значення Microsoft Access знаходить і відображає відповідний запис. Але якщо заданому критерію задовольняє кілька записів, то для зручності роботи виникає необхідність відобразити на екрані тільки їх. За допомогою кнопок сортування і фільтрації, що знаходяться на панелі інструментів (чи команд "Фильтр" і "Сортировка" з меню "Записи"), можна відобразити на екрані тільки необхідні для роботи записи, а також швидко відсортувати їх у потрібному порядку. Для сортування усієї таблиці використовуються дві кнопки сортування, а для вибору визначених записів — три кнопки фільтрації.

^ Швидке сортування. Іноді необхідно відсортувати записи у визначеній послідовності. Кнопки сортування панелі інструментів дозволяють сортувати стовпці по зростанню чи по убуванню. Спочатку виберіть поля для сортування, а потім клацніть на кнопці "Сортировка" по зростанню (А-Я) чи "Сортировка" по убуванню (Я-А).

Для вибору поля сортування досить помістити в нього курсор на рівні будь-якого запису. Після цього клацніть на відповідній кнопці, і дані миттєво будуть відсортовані.

Якщо ви хочете сортувати дані по декількох полях, виділіть кілька стовпців Для цього спочатку виділіть один стовпець, а потім натисніть клавішу і перетягніть курсор (у такий спосіб виділяються суміжні стовпці). При цьому записи таблиці відсортуються спочатку по першому стовпцю, потім по другому і т.д. Якщо ж потрібно виділити несуміжні стовпці, то, як уже згадувалося вище, їх потрібно перемістити, щоб вони розташовувалися поруч.

Щоб відновити первісний порядок розташування записів, скористайтеся командою "Записи/Удалить фильтр".
^
Створення запитів

Запити призначені для одержання інформації, введеної в таблиці. У Microsoft Access можна здійснювати пошук інформації з досить складних критеріїв. Запит вибирає інформацію, що зберігається в базі даних, яка відповідає визначеним умовам. За допомогою запитів можна переглядати, аналізувати і змінювати дані з декількох таблиць. Вони також використовуються як джерело даних для форм і звітів.

У Microsoft Access існує кілька типів запитів для різних цілей:

 • ^ Запити на вибірку відображають дані з однієї чи декількох таблиць у виді таблиці.

 • Запити на зміну використовуються для створення нових таблиць з результатів запиту і для внесення змін у дані існуючих таблиць. З їхньою допомогою можна додавати чи видаляти записи з таблиці і змінювати записи відповідно до виражень, що задаються в режимі конструктора запиту.

 • ^ Запити з параметрами це такі запити, властивості яких змінюються користувачем при кожнім запуску. При запуску запиту з параметром з'являється діалогове вікно, у якому потрібно ввести умову відбору. Цей тип запиту не є відособленим, тобто параметр можна додати до запиту будь-якого типу.

 • ^ Перехресні запити. У перехресному запиті відображаються результати статистичних розрахунків (суми, кількість записів і середні значення), виконаних за даними з одного поля таблиці. Ці результати групуються по двох наборах даних, один із яких розташований у лівому стовпці таблиці, а другий — у верхньому рядку.

Найбільш часто використовується запит на вибірку. При його виконанні дані, що задовольняють умовам відбору, вибираються з однієї чи декількох таблиць і виводяться у визначеному порядку.

Способи створення запитів:

- створення запиту за допомогою майстра.

- створення запиту самостійно за допомогою конструктора.

Для створення найпростіших запитів можна використовувати майстер запитів, що послідовно запитує найменування таблиць, використовуваних у запиті, перелік полів таблиць і деякі додаткові параметри.
^ Створення простого запита і запита з обчисленням підсумків

за допомогою майстра

Майстер простого запиту створює запити на вибірку (докладні) для одержання даних з полів, обраних в одній чи декількох чи таблицях запитах. За допомогою майстра можна також сформувати підсумковий запит, що дозволяє обчислювати підсумки: суми, кількості і середні значення для всіх записів чи визначених груп записів, а також знаходити максимальне і мінімальне значення в поле.
^
Створення запитів з умовами відбору і параметрами

Для створення і корегування таких запитів використовується конструктор запитів, що є простим і наочним засобом створення досить складних запитів.

^ Вікно конструктора запитів призначено для створення чи коректування запитів. У верхній частині вікна розташована схема даних запиту, що містить список таблиць, включених у запит, і відображає зв'язки між ними. У нижній частині вікна розташовується бланк запиту. Кожен рядок цього бланка виконує визначену функцію:

 • ^ Поле. У цьому рядку містяться ті поля, що використовуються для створення запиту, кожне у своєму осередку таблиці.

 • Групповая операция. Тут указується вид операції, що буде виконуватися над множиною записів по даному полю: угруповання, підсумовування, підрахунок середнього, визначення min чи max і ін. Якщо запит не містить підрахунок підсумків, то цей рядок у конструкторі запитів відсутній.

 • Імя таблицы. Цей рядок показує, з якої таблиці (чи запиту) обране дане поле.

 • Сортировка. У цьому рядку вказується тип сортування інформації, що повертається в запиті, по зростанню (від А до Я) чи по убуванню (від Я до А).

 • Вывод на экран. Тут за допомогою флажків указуються поля, що будуть виводитися на екран. Якщо ж поле використовується тільки для завдання умови вибору даних, що повертає запит, то воно може бути порожнім.

 • ^ Условие отбора. Це найбільш важлива частина бланка запиту. У цьому рядку (і в рядку, розташованому нижче) вводяться обмеження пошуку, задаючи визначені умови, що прийнято називати критерієм пошуку.

^ Використання умов відбору в запитах для одержання визначених записів. Умови відбору — це обмеження, що накладаються на запит чи розширений фільтр для визначення записів, з якими він буде працювати. Наприклад, замість перегляду всіх постачальників компанії, можна переглянути тільки постачальників з Литви. Для этого необхідно вказати умова відбору, що відсіває всі записи, крім тих, у яких у поле «Страна» зазначена «Литва».

Щоб установити умови відбору для поля в бланк запиту уведіть вираження в осередок "Условие отбора" для даного поля. У попередньому прикладі вираженням є «Литва». Можуть бути використані і більш складні вираження, наприклад, «>100» чи «Between 1000 And 5000». Якщо запит містить зв'язані таблиці, то в значеннях, що вказуються в умові відбору для полів зі зв'язаних таблиць, ураховується регістр, тобто вони повинні відповідати регістру значень у базовій таблиці.

Для того ж чи для других полів можна ввести додаткові умови відбору. Якщо вираження вводяться в кілька рядків "Условие отбора", то вони автоматично поєднуються за допомогою операторів And чи Or. Якщо вираження знаходяться в різних осередках, але в одному рядку, то Microsoft Access використовує оператор And. Це означає, що будуть повернуті тільки записи, що відповідають умовам добору, зазначеним у всіх осередках. Якщо ж вираження знаходяться в різних рядках бланка запиту, то Microsoft Access використовує оператор Or. Це означає, що повернуто будуть записи, які відповідають умовам відбору, зазначеним будь-якому осередку.

Можна також вказати умови відбору для зміни результатів обчислень. За допомогою умов відббору можна обмежити групи, для яких виробляються обчислення, записи, включені в обчислення, чи результати обчислень, виведені на екран.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях І критерії оцінювання
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» розробив Федишин О. О. – викладач ІІ категорії...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconДля магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти та науки, Молоді та спорту України Одеський національний...
Комп’ютерна техніка І організація обчислювальних робіт: Метод вказівки до курс роботи для студ напряму 050202 «Автоматизація І комп’ютерно-інтегровані...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница