Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки


Скачать 39.59 Kb.
НазваниеНе докази. Судові витрати. Процесуальні строки
Дата публикации14.07.2013
Размер39.59 Kb.
ТипЗакон
userdocs.ru > Право > Закон
НЕ 1.2. Докази. Судові витрати. Процесуальні строки.

(2 год.)
Поняття доказів і доказування у господарському процесі.

Види доказів.

Поняття і склад судових витрат у господарському процесі.

Поняття і види процесуальних строків.

Порядок обчислення процесуальних строків.
Нормативно-правові акти та судова практика:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 3. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.


Рекомендована література:

 1. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.

 2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.

 3. Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.

 4. Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.

 5. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання призначення судових експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 178-187.

 6. Богомол О.В. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 156-163.

 7. Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 2. – С. 92-95.

 8. Булгакова І.В. Електронні докази в господарському процесі: поняття і порядок застосування // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 98-103.

 9. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.

 10. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування у господарському процесі України: Моногр. – Харків: Еспада, 2004. – 192 с.

 11. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.

 12. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.

 13. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.

 14. Притика Ю.Д. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних спорах // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 4. – С. 53-59.

 15. Степанова Т. В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – С. 212-216.

 16. Степанова Т. В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 183-186.

 17. Степанова Т. В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. — 2002. — № 1. — С. 202–205.

 18. Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 230-233.

 19. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.НЕ 1.3. Досудове врегулювання спорів

(2 год.)


   1. Поняття та значення досудового врегулювання спору.

   2. Претензія: поняття, форма та порядок пред’явлення. Порядок і строки розгляду претензії.

   3. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.

   4. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.


Нормативно-правові акти та судова практика:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.


Рекомендована література:

 1. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.

 2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.

 3. Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.

 4. Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.

 5. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.

 6. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.

 7. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.

 8. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. — К.: Ін Юре, 2006. — 464 с.

 9. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.

 10. Рєзнікова В.В. Досудове врегулювання господарських спорів: необхідність та шляхи реформування // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 101-111.

 11. Тітов М. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України. – 2000. – №4.

 12. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.

Похожие:

Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconI. з кредиту рахунка 50 «Довгострокові позики» в дебет рахунків
Загально-виробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconСудові помилки на такі групи. До першої належать помилки, котрі можуть...
Проте іноді, на жаль, справи розглядаються з недотриманням норм матеріального чи процесуального права. У таких випадках судові помилки...
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconЕсли к элементам некоторой строки (некоторого столбца) опр прибавить...
Определителем 2 го порядка, соответствующим матр наз-я число, равное a11a22 −a12a21 и об-я как
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconЗавдання для розрахунково-аналітичної частини до тем
Завдання На підставі даних бухгалтерського обліку (табл. 1) визначте витрати на 1 грн продукції
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconТема 17. Судові рішення
Набрання рішенням законної сили. Поняття законної сили, значення І правові наслідки законної сили судових рішень
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки icon4 у звітному періоді в порівнянні з базисним товарообіг роздрібної...
У звітному періоді в порівнянні з базисним товарообіг роздрібної торгівлі збільшився в 1,4 рази, а витрати обігу зросли на 18%. Динаміка...
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconПредставництво у цивільному процесі зарубіжних держав
Представництво у цивільних процесуальних відносинах (судове представництво) – це правовідносини, в силу яких одна особа (представник)...
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconЗаконодательства о выборах Строки протокола заполнены карандашом

Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки icon1. Поняття І види судових рішень
Судження І волевиявлення суду з цих чи інших питань мають владний характер І втілюються у відповідну процесуальну форму форму процесуальних...
Не докази. Судові витрати. Процесуальні строки iconУ поняття «управління якістю» входять такі аспекти
Планування капіталовкладень у якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница