Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика»


Скачать 388.54 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика»
страница1/3
Дата публикации08.06.2013
Размер388.54 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій

у діяльності ОВС
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»
для курсантів та студентів
(6.030401 правознавство, 6.030402 правоохоронна діяльність)

1

ЗАВДАННЯ № 1


 1. Электроні таблиці – це

А) таблиці електронних схем комп’ютера;

Б) програмний засіб для автоматизації обчислення;

В) програмний засіб для автоматизації збереження та пошуку інформації.

^ 2. Які з перерахованих програм являють собою електронні таблиці?

А) FoxPro;

Б) Supercalc;

В) Windows;

Г) Excel;

Д) MsWord; 1. Гіпертекст – це:

А) дуже великий текст;

Б) структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках;

В) текст, набраний в Note Pad;

Г) текст, в якому використовується шрифт великого розміру.
4. Файл - це:

А) одиниця вимірювання інформації;

Б) програма в оперативній пам'яті;

В) текст, розпечатаний на принтері;

Г) програма, або дані на диску.
^ 5. Стиснення даних - це:

А) процедура,перекодування даних, з метою збільшення їхнього 
обсягу;

Б) перекодування даних для швидшого доступу до них;

В) захист від несанкціонованого доступу;

Г) процедура перекодування даних, з метою зменшення їхнього обсягу.

ЗАВДАННЯ № 2.


 1. Охарактеризуйте програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.ЗАВДАННЯ № 3.
Який результат буде в осередку С3, якщо там розміщена формула =(А1+С1)*В1 ?

А

В

С

1

3

8

5

2


3Розробив: викладач кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

______________ О.І. Воронов

(підпис)

Затверджено на засіданні кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

протокол № від __________

Завідувач кафедри ______________ Я.М. Димарський (підпис)

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій

у діяльності ОВС
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»
для курсантів та студентів
(6.030401 правознавство, 6.030402 правоохоронна діяльність)
2
ЗАВДАННЯ № 1


 1. Ділянка оперативної пам’яті, призначена для тимчасового зберігання даних, називається:

А) зовнішня пам ять;

Б) внутрішня пам ять;

В) постійна пам ять;

Г) буфер обміну;

Д) оперативна пам’ять.

 1. ^ Процес встановлення нової програми на жорсткому диску називається:

А) дефрагментацією;

Б) фрагментацією;

В) інсталяцією;

Г) деінсталяцією;

Д) копіюванням.


 1. ^ Які функції виконує браузер?

А) встановлює зв'язок з веб-сервером;

Б) завантажує на комп'ютер сторінку з Інтернету;

В) передає в Інтернет двійкові коди;

Г) відтворює інформацію у вигляді HTML- коду.

 1. ^ Поставте відповідності між такими висловлюваннями:

А) повідомлення подані у формалізованому вигляді      Знання 

Б) систематизовані поняття, уявлення, судження           Дані

В) пояснення, викладення, обізнаність                            Форми існування інформації

Г) знання, уявлення, поняття, дані, повідомлення          Інформація  

 1. ^ Система, в якій відбуваються інформаційні процеси, називається:

А) програмним забезпеченням;

Б) інформаційною системою;

В) апаратним забезпеченням;

Г) інформаційною технологією.
ЗАВДАННЯ № 2.


 1. Охарактеризуйте процес фільтрування даних в електронних таблицяхЗАВДАННЯ № 3.

Який результат буде в осередку А2, якщо там розміщена формула =(А1-С1)/В1 ?

А

В

С

1

3

8

5

2


3Розробив: викладач кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

______________ О.І. Воронов (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

протокол № від __________

Завідувач кафедри ______________ Я.М. Димарський (підпис)

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій

у діяльності ОВС
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»
для курсантів та студентів
(6.030401 правознавство, 6.030402 правоохоронна діяльність)
3
ЗАВДАННЯ № 1 1. Поставте цифри, в якому порядку з'являлися інформаційні технології:

А) книгодрукування;

Б) писемність;

В) поява обчислювальної техніки;

Г) розповсюдження мережі Інтернет.

 1. ^ Файл MS Excel називають:

А) документом;

Б) робочою книгою;

В) презентацією;

Г) аркушем.

 1. Встановіть правильні зв’язки між назвами прикладних програм, та відповідними розширеннями файлів.А)

MS Excel

1

*.bmp

Б)

MS Word

2

*.ppt

В)

MS PowerPoint

3

*.xls

Г)

Paint

4

*.doc 1. ^ У електронних таблицях ім'я осередку утворюється ...
  А) з імені стовпця;

Б) з імені рядку;

В) з імені стовпця і рядка;

Г) довільно.

 1. Модем – це …

А) поштова програма;

Б) мережевий протокол;

В) сервер Інтернет;

Г) технічний пристрій.
ЗАВДАННЯ № 2.


 1. Охарактеризуйте службову програму дефрагментації диску.ЗАВДАННЯ № 3.
Яка формула та відповідне значення повинна бути в осередку D2 таблиці Excel?


А

В

С

D

1

Кримінальні справи

Адміністративні справи

Цивільні справи

Усього

2

4

8

9

.


Розробив: викладач кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

______________ О.І. Воронов (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

протокол № від __________

Завідувач кафедри ______________ Я.М. Димарський (підпис)

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій

у діяльності ОВС
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»
для курсантів та студентів
(6.030401 правознавство, 6.030402 правоохоронна діяльність)
4
ЗАВДАННЯ № 1 1. На які види к можна поділити програмне забезпечення?

А) системне;

Б) системи обробки текстів;

В) прикладне;

Г) комп'ютерні ігри;

Д) табличні процесори.


 1. ^ Файл picture.bmp розміщено в папці Мої малюнки, а її саму в папці Документи на диску D. Як записується повний шлях до файла?
  А) С:\ picture.bmp;

Б) С:\Мої малюнки\picture.bmp;

В) D:\Документи\Мої малюнки\picture.bmp;

Г) С:\Документи\Мої малюнки\picture.bmp;

Д) D:\Документи\picture.bmp.

 1. ^ До якого типу належать файли, що мають розширення:
              com, txt, exe, bat, doc, bmp, wav ?
  А) виконувані файли;

Б) текстові файли;

В) графічні файли;

Г) звукові файли.

 1. Файл, частини якого записано в різних місцях диска називають...

А) дефрагментованим;

Б) фрагментованим;

В) малофрагментованим;

Г) багатофрагментованим;

Д) виконуваним.

5. Файл – це ....

А) одиниця виміру інформації;

Б) програма в оперативній пам’яті;

В) текст, роздрукований на принтері;

Г) програма або дані на диску.
ЗАВДАННЯ № 2.


 1. Розкрийте призначення та сутність програма презентації Power Point


ЗАВДАННЯ № 3.
Який результат буде в осередку С3, якщо там розміщена формула =(А1*С1)/В1 ?

А

В

С

1

8

4

3

2


3Розробив: викладач кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

______________ О.І. Воронов (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

протокол № від __________

Завідувач кафедри ______________ Я.М. Димарський (підпис)

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій

у діяльності ОВС
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інформатика»
для курсантів та студентів
(6.030401 правознавство, 6.030402 правоохоронна діяльність)
5
ЗАВДАННЯ № 1


 1. У склад мультимедіа-комп'ютера обов'язково входять ...

А) проекційна панель;

Б) CD-ROM дисковод і звукова плата;

В) CD-ROM дисковод і звукова плата;

Г) модем.

 1. ^ Основним елементом бази даних є

А) форма;

Б) поле;

В) таблиця;

Г) запис.

 1. ^ Укажіть прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з росій­ської мови українською.

А) передавання інформаційних даних;

Б) пошук інформаційних даних;

В) опрацювання інформаційних даних;

Г) збереження інформаційних даних.

 1. ^ Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

А) відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять;

Б) клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер;

В) гнучкі та жормткі магнітні диски, флеш-пам’ять;

Г) сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

 1. ^ Поставте у відповідність назвам клавіш їх призначенняА) Ctrl, Alt

1) клавіша видалення символа ліворуч від курсора

Б) Enter

2) клавіша видалення символа праворуч від курсора

В) Tab

3) клавіші керування, використовуються для зміни призначення інших клавіш

Г) Backspace

4) клавіша введення команди

Д) Del

5) клавіша табуляції, призначена для переміщення текстового курсора на декілька позицій вправо


ЗАВДАННЯ № 2.
Чим в електронних таблицях Excel відрізняються автофільтр та розширений фільтр?

ЗАВДАННЯ № 3.
Який результат буде в осередку С3, якщо там розміщена формула =(А1-С1)*В1*2 ?

А

В

С

1

8

4

3

2


3Розробив: викладач кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

______________ О.І. Воронов (підпис)
Затверджено на засіданні кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

протокол № від __________

Завідувач кафедри ______________ Я.М. Димарський (підпис)

  1   2   3

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Предмет, метод І форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
А. спосіб оцінювання психологічних властивостей індивіда та народу за певними критеріями
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс комплексна контрольна робота з дисципліни «Інформатика» iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница