Питання для підготовки до модуль-контролю №1


Скачать 51.15 Kb.
НазваниеПитання для підготовки до модуль-контролю №1
Дата публикации08.06.2013
Размер51.15 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Питання для підготовки до модуль-контролю № 1


 1. Загальна характеристика періоду розкладу первіснообщинного ладу. Виникнення держави та її сутність. Виникнення права.

 2. Суспільний і державний лад Давнього Єгипту.

 3. Головні риси права Давнього Єгипту.

 4. Суспільний і державний лад Давнього Вавилону. Закони царя Хаммурапі.

 5. Виникнення держави в Давньому Китаї. Реформи Шан Яна.

 6. Головні риси давньокитайського права.

 7. Варновий лад Давньої Індії.

 8. Закони Ману.

 9. Сутність і функції давньосхідної деспотії.

 10. Розпад родового ладу і виникнення держави в Афінах.

 11. Реформи Тесея та закони Драконта в Афінах.

 12. Реформи Солона і Клісфена в Афінах.

 13. Розквіт Афінської демократії. Головні риси права в Афінах.

 14. Суспільний і державний лад Спарти. Ретри Лікурга.

 15. Загальна характеристика країни і населення Стародавнього Риму. Соціальний лад царського періоду.

 16. Реформи Сервія Туллія та їх політичне значення для Стародавнього Риму.

 17. Суспільний та державний лад Риму в період республіки. Реформи братів Гракхів.

 18. Рим в період монархії. Реформи Діоклетіана і Костянтина.

 19. Джерела римського права та їх характеристика. Значення римського права для підготовки сучасного юриста.

 20. Правове становище різних груп населення за давньоримським правом.

 21. Розробка прав власності у Стародавньому Римі.

 22. Обов'язкове римське право.

 23. Шлюбно-сімейне і спадкове право у Стародавньому Римі.

 24. Кримінальне право в Давньому Римі.

 25. Суд і судочинство у Стародавньому Римі.

 26. Загальна характеристика періоду зародження феодалізму в Західній Європі.

 27. Утворення феодальної держави у франків. Реформи Карла Мартелла.

 28. Головні риси ранньофеодального права. „Салічна правда”.Питання для підготовки до модуль-контролю № 2


 1. Сеньйоріальна та станово-представницька монархія у Франції. Реформи Людовика IX. Генеральні штати.

 2. Нормандське завоювання Англії. Особливості сеньйоріальної монархії в країні. Реформи Генріха II.

 3. Велика хартія вільностей. Поява парламенту в Англії.

 4. Суспільний та державний лад в Німеччині в Х-ХIV ст. Золота Булла.

 5. Передумови абсолютизму та його головні риси в країнах Західної Європи.

 6. Класична абсолютна монархія у Франції.

 7. Особливості абсолютної монархії в Англії.

 8. Князівський абсолютизм в Німеччині. Особливості поліцейського абсолютизму в Прусії та „просвіченого” абсолютизму в Австрії.

 9. Джерела середньовічного західноєвропейського права. Законодавство. Рецепція римського права.

 10. Судоустрій та судочинство у середньовічній Західній Європі.

 11. Майнові правовідносини у середньовічній Західній Європі.

 12. Сімейне середньовічне західноєвропейське право.

 13. Кримінальне право у середньовічній Західній Європі.

 14. Виникнення і розвиток Східної Римської імперії.

 15. Суспільний і державний лад Візантійської імперії.

 16. Право у Візантії. Кодекс Юстиніана.

 17. Загальна характеристика східного феодалізму.

 18. Арабський халіфат та мусульманське право.

 19. Середньовічна держава і право в Індії.

 20. Середньовічні держава і право в Китаї.

 21. Середньовічні держава і право Японії.

 22. Держава і право феодальної Болгарії.

 23. Утворення феодальної держави в Сербії. Законник Стефана Душана.

 24. Виникнення і розвиток феодальної держави в Польщі. Головні риси феодального права Польщі.

 25. Середньовічна чеська держава і право.

 26. Виникнення Російської централізованої держави та особливості суспільно-політичного ладу Росії в ХV-ХVII ст.

 27. Реформи Івана Грозного в Росії.

 28. Кримінальне право і процес за „Судебниками” 1497 і 1550 рр. і „Соборним уложенням” 1649 р.

 29. Передумови встановлення абсолютизму в Росії. Державний лад Російської імперії. Реформи Петра I і Катерини II.

 30. Кримінальне право і процес за „Артикулами військовими”.Питання для підготовки до модуль-контролю № 3


 1. Головні риси буржуазного суспільства і періодизація його історії .

 2. Передумови буржуазної революції в Англії.

 3. Загальна характеристика головних етапів Англійської буржуазної революції ХVII ст. Революційне законодавство.

 4. Утворення англійської конституційної монархії.

 5. Головні етапи французької буржуазної революції 1789-1794 рр.

 6. Якобінська диктатура у Франції.

 7. Уряд Директорії у Франції.

 8. Перша імперія Наполеона Бонапарта. Цивільний кодекс Наполеона.

 9. Революція 1848 р. у Франції. Бонапартистська імперія (друга).

 10. Державний устрій і законодавство Паризької Комуни 1871 р.

 11. Виникнення англійських колоній у північній Америці. Війна за незалежність як перша буржуазна революція. Декларація незалежності 1776 р. і Статті конфедерації 1781 р.

 12. Законодавче закріплення американської демократії: Конституція США 1787 р. та Біль про права 1791 р.

 13. Громадянська війна Півночі та Півдня. Другий цикл поправок до Конституції США.

 14. Особливості американської правової системи. Адміністративно-територіальні повноваження федеральної влади та штатів.

 15. Утворення Германського Союзу. Політичний розвиток Німеччини у 20-30 рр. ХІХ ст.

 16. Революція 1848 р. Конституція Пруссії 1850 р.

 17. Об’єднання Німеччини. Конституція 1871 р. і політичний режим в Німеччині.

 18. Становлення національних правових систем.

 19. Формування і розвиток англійського права нового часу.

 20. Формування нового права Франції.

 21. Право Німеччини нового часу.

 22. Державна система і кодификація права в Росії першої половини ХІХ в.

 23. Держава і право Росії в період затвердження і розвитку капіталізму (2 половина ХIХ - лютий 1917 р.)

 24. Держава і право Росії в період буржуазно-демократичної республіки (лютий-жовтень 1917 р.)

 25. Листопадова революція 1918 р. в Німеччині. Веймарська конституція.

 26. Сполучені Штати Америки між двома світовими війнами. "Новий курс" Ф. Рузвельта.

 27. Розвиток державно-політичної системи Великобританії між двома світовими війнами.

 28. Третя республіка у Франції після першої світової війни. Народний фронт.

 29. Режим фашистської диктатури в Італії.

 30. Політичний режим і державний лад гітлерівської Німеччини.

 31. Військово-монархічна японська диктатура.

 32. Державно-правовий розвиток США в повоєнний період.

 33. Основні тенденції розвитку Великої Британії після другої світової війни.

 34. Четверта і П'ята республіки у Франції.

 35. Утворення ФРН. Боннська конституція.

 36. Головні напрямки змін у праві новітнього часу. Джерела права.

 37. Головні зміни в цивільному і торговельному праві після другої світової війни.

 38. Зміни в сімейному новітньому праві. Правові режими сімейного майна.

 39. Розвиток трудового і соціального законодавства після другої світової війни. Антитрестовські закони.

 40. Головні зміни в кримінальному праві та процесі у новітній час.

Похожие:

Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconПерелік питань для підготовки студентів 3 курсу до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 2: Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconКонтрольні питання для підготовки до заліку (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави І енциклопедії права
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconСтатья I
З анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...

Питання для підготовки до модуль-контролю №1 icon4. питання для підсумкового контролю знань
Основна управлінська інформація, що використовується органом управління оп на рівні підприємства
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Питання для підготовки до модуль-контролю №1 icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница