Питання для підготовки до іспиту з курсу


Скачать 116.27 Kb.
НазваниеПитання для підготовки до іспиту з курсу
Дата публикации12.06.2013
Размер116.27 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Питання для підготовки до іспиту з курсу

«Європейське право»

 1. Поняття права Європейського Союзу. Співвідношення права Європейського Союзу із внутрішньодержавним (національним) і міжнародним правом.

 2. Право Європейського Союзу як сфера наукового пізнання і навчальна дисципліна. Основні теоретичні концепції і наукові школи права ЄС.

 3. Принципи права Європейського Союзу: поняття, класифікація.

 4. Принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу.

 5. Джерела права Європейського Союзу: загальна характеристика. Первинне і вторинне право Європейського Союзу.

 6. Установчий договір Європейського Союзу: структура, зміст, порядок прийняття та внесення змін.

 7. Установчий договір Європейського Співтовариства: загальна характеристика.

 8. Хартія Європейського Союзу про основні права і свободи: причини прийняття, порядок розробки, структура, зміст.

 9. Нормативно-правові акти Європейського Співтовариства і Європейського Союзу.

 10. Прецедентне право Європейського Союзу. Значення рішень Суду Європейських співтовариств і Суду першої інстанції у розвитку інтеграції в рамках ЄС.

 11. Принципи субсидіарності і пропорційності у праві Європейського Союзу.

 12. Принципи діяльності Європейського Союзу і Європейського Співтовариства.

 13. Органи Європейського Союзу: загальна характеристика. Класифікація органів Європейського Союзу.

 14. Правовий статус Ради Європейського Союзу.

 15. Правовий статус Європейської комісії.

 16. Правовий статус Європейського парламенту.

 17. Правовий статус Суду Європейських співтовариств і Суду першої інстанції.

 18. Правовий статус Палати аудиторів.

 19. Правовий статус Європейської ради.

 20. Допоміжні і консультативні органи Європейського Союзу.

 21. Загальна характеристика компетенції Європейського Союзу. Проблеми розширення компетенції Європейського Союзу у сучасних умовах.

 22. Європейський союз: основні етапи формування. Структура Європейського Союзу.

 23. Порядок вступу до Європейського Союзу нових держав-членів. Проблеми розширення Європейського Союзу на сучасному етапі.

 24. Правове регулювання спільного ринку Європейського Співтовариства. Поняття і класифікація принципів спільного ринку.

 25. Принцип вільного руху товарів у праві ЄС.

 26. Принципи вільного руху послуг і свободи заснування у праві ЄС.

 27. Принцип вільного руху капіталу і здійснення платежів у праві ЄС.

 28. Правові основи економічного і валютного союзу держав-членів ЄС. Основні етапи формування економічного і валютного союзу.

 29. Порядок введення в обіг єдиної валюти ЄС (євро).

 30. Концепції політичного об’єднання Європи у середні віки і новий час.

 31. Європейська комісія: місце у системі органів Європейського Союзу, повноваження.

 32. Проекти створення економічного і політичного союзу європейських держав в роки першої світової війни та у міжвоєнний період (1914–1939 рр.). "Європейська ідея" в період другої світової війни.

 33. Склад та порядок формування Європейської комісії. Правовий статус членів Комісії. Відставка Комісії.

 34. Економічна, політична та правова інтеграція західноєвропейських держав після закінчення другої світової війни (1945–1951 рр.).

 35. Структура, організація роботи та процедура прийняття рішень Європейською комісією.

 36. Європейське Об’єднання Вугілля та Сталі (ЄОВС): причини створення, правовий статус. Основні риси Паризького договору про заснування ЄОВС 1951 року.

 37. Суд Європейський співтовариств: місце у системі органів Європейського Союзу, юрисдикція.

 38. Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Євратом): причини створення, правовий статус. Основні риси Римського договору про заснування Євроатому 1957 року.

 39. Склад та порядок формування Європейського суду. Правовий статус суддів і юридичних радників.

 40. Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС): причини створення, правовий статус. Основні риси Римського договору про заснування ЄЕС 1957 року.

 41. Структура, організація роботи та процедура прийняття рішень Європейським судом.

 42. Розвиток економічної, політичної та правової інтеграції держав-членів Європейських співтовариств у 60-ті роки.

 43. Правове становище Суду першої інстанції Європейського Союзу.

 44. Розвиток Європейських співтовариств у 70-ті – першій половині 80-х років.

 45. Правове становище Палати аудиторів (Рахункової палати) Європейського Союзу.

 46. Єдиний європейський акт 1986 року.

 47. Консультативні органи Європейського Союзу: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів.

 48. Маастрихтський договір про Європейський Союз 1992 року. Структура Європейського Союзу.

 49. Правовий статус Європейської ради.

 50. Правові джерела компетенції Європейського Союзу. Цілі та сфера відання Європейського Союзу.

 51. Поняття і класифікація принципів права Європейського Союзу. Загальні принципи права Європейського Союзу.

 52. Повноваження Європейського Співтовариства.

 53. Принцип верховенства права Європейського Союзу.

 54. Принцип субсидіарності у праві Європейського Союзу.

 55. Система права Європейського Союзу.

 56. Правові основи діяльності Європейського Співтовариства в економічній сфері: внутрішній ринок, торгова, аграрна, транспортна, науково-технічна, антимонопольна політика Співтовариства.

 57. Принцип прямої дії права Європейського Союзу.

 58. Правові основи діяльності Європейського Співтовариства у соціальній та духовно-культурній сферах: соціальна політика, політика в області культури і освіти, охорони здоров’я.

 59. Джерела права Європейського Союзу: загальна характеристика. Первинне і вторинне право Європейського Союзу.

 60. Правові основи спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу.

 61. Уніфікація як метод розвитку правової інтеграції в Європейському Союзі. Поняття і юридичні властивості регламенту.

 62. Правові основи співробітництва поліції і судових органів у кримінально-правовій сфері.

 63. Гармонізація як метод розвитку правової інтеграції в Європейському Союзі. Поняття і юридичні властивості директив.

 64. Громадянство Європейського Союзу. Основи правового становища громадян Європейського Союзу.

 65. Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Співтовариства.

 66. Порядок прийняття до Європейського Союзу нових держав-членів.

 67. Амстердамський договір 1997 року: причини укладення, зміст.

 68. Ніццький договір 2000 р. – новий етап у розвитку права Європейського Союзу.

 69. Прецедентне право Європейського Союзу.

 70. Інститути Європейського Союзу: загальна характеристика. Класифікація інститутів Європейського Союзу.

 71. Принцип вільного руху товарів у праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 72. Елементи наднаціональності у правовому статусі інститутів Європейського Союзу.

 73. Принцип вільного руху працівників у праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 74. Рада Європейського Союзу: місце у системі органів Союзу, повноваження.

 75. Принципи вільного заснування та вільного надання послуг у праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 76. Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу. «Спільна» та «спеціальна» Рада.

 77. Принцип вільного руху капіталу у праві Європейського Союзу: поняття, зміст, гарантії, обмеження.

 78. Внутрішня структура, організація роботи та процедура прийняття рішень Радою Європейського Союзу.

 79. Економічний і валютний союз: поняття, основні етапи формування.

 80. Європейський парламент: місце у системі органів Європейського Союзу, повноваження.

 81. Порядок введення в обіг єдиної валюти Європейського Союзу (євро).

 82. Склад і порядок формування Європейського парламенту. Правове становище депутатів Європейського парламенту.

 83. Гармонізація законодавства про компанії у рамках Європейського Співтовариства.

 84. Керівні та допоміжні органи Європейського парламенту. Організація роботи та процедура прийняття рішень.

 85. Хартія Європейського Союзу про основні права і свободи.

 86. Законодавчий процес в Європейському Співтоваристві.

 87. Правовий статус Європейського господарчого об’єднання і Європейської компанії.

 88. Бюджет Європейського Союзу: джерела формування, порядок прийняття.

 89. Правове становище Європейської системи центральних банків та Європейського центрального банка.

 90. Правове становище Європейського центрального банку і Європейської системи центральних банків.


Питання для підготовки до заліку з курсу

«Європейське право»

  1. Поняття, предмет європейського права.

  2. Система європейського права.

  3. Принципи діяльності Європейського Союзу: їх система і зміст.

  4. Характеристика загальних принципів європейського права.

  5. Суб’єкти європейського права.

  6. Співвідношення норм європейського права та норм загального міжнародного права.

  7. Визначення Європейського права. Співвідношення понять "Європейське право" і "право Європейського Союзу".

  8. Європейський Союз: склад, територія, населення.

  9. Територіальна сфера діяльності Європейського Союзу.

  10. Взаємодія Європейського Союзу і Ради Європи на сучасному етапі.

  11. Розмежування сфери відання і повноважень між Європейським Союзом і державами-членами.

  12. Створення і розвиток Європейських Співтовариств: Європейське об’єднання вугілля та сталі, Європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії.

  13. Правове становище фізичних осіб.

  14. Правові джерела компетенції Європейського Союзу.

  15. Міжнародна правосуб’єктність і міжнародні угоди Співтовариства.

  16. "Інституційне" і "матеріальне" право Європейського Союзу.

  17. Класифікація органів Європейського Союзу.

  18. Європейська Рада: склад, порядок формування і проведення засідань.

  19. Європейський Парламент: склад, функції, регламент роботи, місце в системі наднаціональних органів Європейського Союзу, сфера компетенції.

  20. Європейська Комісія: склад, функції, обов’язки, повноваження.

  21. Судова система Європейського Союзу.

  22. Основні методи регулювання діяльності юридичних осіб: гармонізація і уніфікація.

  23. Правові основи соціальної політики. Поняття та джерела соціального права ЄС.

  24. Правові основи діяльності ЄС в економічній сфері: внутрішній ринок, торгова, аграрна, транспортна, антимонопольна політика Співтовариства.

  25. Правові основи діяльності ЄС у соціальній і духовно-культурній сферах: соціальна політика, політика в області охорони здоров’я, культури і освіти, політика зайнятості.

  26. Проблеми правового регулювання економічної інтеграції в ЄС на сучасному етапі.

  27. Антимонопольна політика ЄС і регулювання конкуренції.

  28. Правові основи спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу.

  29. Формування спільної оборонної політики і сил швидкого реагування Європейського Союзу (правовий аспект).

  30. Правове регулювання співробітництва поліції і судових органів у кримінально-правовій сфері.

  31. Економічний і валютний союз: поняття і економічний зміст.

  32. Поняття, джерела європейського транспортного права.

  33. Економічний і валютний союз: поняття і економічний зміст.

  34. Основні концепції правової природи Європейського Союзу.

  35. Правове регулювання взаємовідносин між Україною і Європейським Союзом.

  36. Принципи правового статусу особи в Європейському Союзі та способи їх закріплення.

  37. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Європейському Союзі.

  38. Шенгенські угоди. Порядок перетину внутрішніх і зовнішніх кордонів держав-членів Європейського Союзу.

  39. Проблеми розширення Європейського Союзу на сучасному етапі, процедура прийняття нових членів.

  40. Поняття і джерела екологічного права ЄС.

VIІ. Рекомендована література.

Основна:

   1. Право еврпейского Союза: документы и комментарии / под ред С.Ю. Кашкина . М: ТЕРРА, 1999

   2. Документи Эвропейского Союза. М. 1994 -1999. Т. 1-5.

   3. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право . М., 2000.

   4. Керен Дейвіс Право Європейського Союзу.- К.: Знання, 2005.

   5. Волтер Кернз Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2002.

   6. Право Эвропейского Союза в вопросах и ответах/ Под ред. С.Ю. Кашкина – М, 1982.

   7. П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навчальний посібник. - К., 2007.

   8. Вступ до права Європейського Союзу. Навчальний посібник. – Донецьк 2001.

   9. О.І. Харитонова, О.Є. Харитонов Поріваняльне право Європи: посібник. – Х., 2006.

   10. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспеченте защиты прав человека / Под ред. Л.М. Энтина. – 2-е изд., пересм. и доп. – М.: Норма, 2005

   11. Гомьен Д., Харрис Д. Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М., 1998.

   12. Губерський Л. Україна та ЄС: формування нової стратегії взаємовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 1999.

   13. Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С Кривчикова, П.В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2005.

   14. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення // Матеріали міжнародної конференції. - Київ, 23 вересня 2003 р.

   15. Дзобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин// Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2000.

   16. Заблоцька Л.Г., Сніжко О.В. Європейський Валютний Союз та Європейські фінансові ринки: Матеріали до курсів лекцій. - Київ: Інститут міжнародних відносин, 2000.

   17. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза.- Харьков: «Консум», 1998.

   18. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування й етапи становлення. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.

   19. Муравйов. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського союзу // Часопис київського університету права – 2004. - №1.

   20. Сироїд Т.Л. Україна і Європейський Союз: сучасне становище та перспективи розвитку // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. - № 1. –С. 11-16.

   21. Основи права Єропейського Союзу: нормативні матеріали / под ред. М.В. Буроменського. – Х.: Яшма, 2005.


Додаткова

    1. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных права Европейского сообщества. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

    2. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / Под ред. Г.И. Морозова. – М.: Междунар. отношения, 1982.

    3. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. – М.: Междунар. отношения, 1980.

    4. Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. – М.: Наука, 1983.

    5. Колосов Ю.М. Хельсинский объединительный процесс Курс международного права в 7 томах. – Т. 7. – М., 1993.

    6. Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. – М.: Междунар организаций. – 2-е изд. – М.: МГУ, 1988.

    7. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом: Пер. з англ. - Харків: Консум, 2000.

    8. Малинин С.А., Ковалева Т.И. Правосубъектность международных организаций // Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 53-62.

    9. Морозов Г.И. Международные организации. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1974.

    10. Нариси з історії дипломатії України під ред. В.А. Смолія. К., Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.

    11. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1998.

    12. Основные сведения об Организации Объединенных Наций / Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1995.

    13. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Х.: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2006.

    14. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1989.

    15. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. – М.: Юристь, 1998.

    16. Україна і світ. Навчальний посібник. 2-ге видання. Львів: Військовий інститут, 2000.

    17. Хартли Т.К. Основы . отношения, 1986.

    18. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001.

    19. Шибаева Е.А. Право международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1986.

    20. Європейський Союз: словник-довідник / Ред М. Марченко. – К.: «К.І.С.», 2006.

Похожие:

Питання для підготовки до іспиту з курсу iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconКонтрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу
Визначити особливості курсу «Історія держави І права України» як науки (предмет, методологія, хронологія)
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання до іспиту
«української мови за професійним спрямуванням» для студентів 3 курсу фмтмс спеціальності мт
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання для підготовки до іспиту
Товарознавство І торговельне підприємництво" спеціалізації «Товарознавство непродовольчих товарів І комерційна діяльність», «Товарознавство...
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Питання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання для іспиту з курсу “філософія права”
Правовий об’єктивізм, правовий суб’єктивізм та інтерсуб’єктивність у осмисленні права
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница