Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.


Скачать 489.8 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.
страница1/9
Дата публикации23.06.2013
Размер489.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


національний університет

«одеська юридична академія»

Економіко-правовий факультет у м. Сімферополі
Кафедра адмiнiстративно – правових дисциплiн
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою, кюн

_______________Н.С.Панова

«____» ____________ 2012 рокуПлани, завдання

для ceмiнарських занять

та методичні рекомендації до них

за ученою дисципліною

«Аграрне право»

(для студентів денної, вечiрньoї та заочної форм навчання)

спеціальність – «Правознавство»

Склав: доцент, кбн Ф.Ф. Снегiрьов

Розглянуті, схвалені і рекомендовані на засіданні

кафедри адмiнiстративно – правових дисциплiн

Протокол №____ «___» _____________ 2012 року


Сімферополь - 2012


  1. ^ Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять


Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських і практичних занять по аграрному праву. Саме семінарські заняття є найбільш ефективною формою самостійної роботи студентів. Мета семінарського заняття по учбовій дисципліні Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно і усвідомлено застосовувати отримані знання і правові норми, що діють, при вирішенні конкретних справ, що виникають у сфері господарської діяльності.

^ При підготовці до семінарських занять необхідно :

- ознайомиться з питаннями теми відповідного семінарського заняття

- вивчити що рекомендується програмою і викладачем літературу по даній темі

- вивчити і освоїти записи, зроблені під час лекції і при обробці літератури

^

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


(Денна форма навчання)
Семінарське заняття 1.

Тема: Джерела аграрного права.

(2 години)

Мета семінарського заняття – засвоєння теоретичних положень про аграрне право як галузі права, джерела цієї галузі права; перевірка ступені засвоєння студентами відповідних питань.
Основні питання:

1. Поняття та предмет аграрного права

2. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

3. Закони та укази Президента України як джерела аграрного права.

4. Значення, характеристика, класифікація та юридична сила локальних правових актів.

Література:

  1. Земко А.М. Щодо вдосконалення аграрного законодавства України // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 71 – 73.

  2. Машевська Л. До питання про поняття «джерела аграрного права» // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 2. – С. 74 – 77.

  3. Машевська Л.А. Перспектива введення в Україні судового прецеденту як джерела аграрного права // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 4 – 5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 498 – 499.

  4. Панченко В. Деякі питання співвідношення внутрішньогосподарських локальних нормативних актів і спеціальних законів щодо сільськогосподарських кооперативів // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 3. – С. 157 – 160.

  5. Сальман І.Ю. Правові засади планування діяльності з підготовки регуляторних актів // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 20 – 21.

Стативка А.М. Деякі питання щодо підвищення ролі й якості закону в регулюванні аграрних відносин // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 23 – 24.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Тематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница