Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.


Скачать 489.8 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.
страница3/9
Дата публикации23.06.2013
Размер489.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Семінарське заняття № 5.


Тема 5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів та

господарських товариств.

(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – розглянути правове становище сільського­сподарських кооперативів, господарських товариств.
Основні питання:

1. Поняття, види сільськогосподарських кооперативів та порядок їх створення.

2. Правовий режим майна та землі сільськогосподарських кооперативів.

3. Поняття, правові ознаки та види сільськогосподарсь­ких товариств.

4. Особливості ліквідації сільськогосподарських кооперативів та господарських товариств.

Література:

  1. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов’язки членів. – К. : ММАУП, 2006. – 200 с.

  2. Жиравецький Т.М. Особливості правового режиму земель виробничих сільськогосподарських кооперативів // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4 – 5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 485 – 486.

  3. Римар Є.М. Правові засади діяльності споживчої кооперації на селі // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м. Одеса, 21 – 22 травня 2010 р.). – О.: Фенікс, 2010. - С. 499 – 501.

  4. Семчик В.И. Кооперация и право. – К.: Наукова думка, 1991.

  5. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. – Львів: Атлас, 1998.

  6. Чурилова Т.М. Правові засади розвитку сільськогосподарських кооперативів // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 1. – С. 206 – 210.^

Семінарське заняття № 6.


Тема 6. Правове становище фермерських господарств.

(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – розглянути правове положення фермерського господарства.
Основні питання:

1. Поняття, юридичні ознаки та порядок створення фермерського господарства.

2. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.

3. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.

4. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства.

5. Вирішення задач.

Література:

  1. Жушман В., В. Юркевич. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми //Право України. – 2004. - № 6. – С. 46 – 50.


Семінарське заняття № 7.


Тема. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.

(2 години)

Мета семінарського заняття – розглянути правові засади введення особистих сільських господарств

Основні питання:

1. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.

2. Право на земельну ділянку особистого селянського господарства.

3. Правовий режим майна особистого селянського господарства.

Література:

1 Багай Н.О. Законодавче регулювання правового становища сільськогосподарських підприємств // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 53 – 56.

  1. Панькова Л.О. Правові питання діяльності агрохолдингів в Україні // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 98 – 100.

  2. Яремчук Ю. Про поняття «фізичні особи» як суб’єкти аграрного права // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 7. – С. 98 - 100.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Тематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница