Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.


Скачать 489.8 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.
страница4/9
Дата публикации23.06.2013
Размер489.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Семінарське заняття № 8.


Тема. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – розглянути зміст та особливості виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.
Основні питання:

1. Поняття, сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

2. Види виробничо-господарської спеціалізації аграрних товаровиробників.

3. Правове регулювання діяльності промислів та підсобних промислових господарств.

4. Правове регулювання сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

5. Вирішення задач.

Література:

 1. Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 118 – 121.

 2. Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 2. – С. 54 - 57.

 3. Богдан А.Й. Про правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в контексті вимог зако­нодавства ЄС // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 19 – 21.

 4. Куркова К.М. Проблемні питання охорони прав на сорти рослин // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 81 – 83.

 5. Святченко Л. Спеціальні принципи правового регулювання цукробуряківництва // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 122 – 125.

 6. Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.

 7. Чернадчук Т., Талденко О. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 1. – С. 46 - 49.

 8. Янчук В.В. Правовое обеспечение интенсивных технологий растениеводства. – К.: Урожай, 1990.

 9. Янчук В., Шелестов В., Запорожець А. Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогоспо­дарських підприємств. – К., 1996.


Семінарське заняття № 9

Тема. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

(2 години)Мета семінарського заняття – розглянути правовий статус земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

^ Основні питання:

1. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві. Особливості орендного землекористування в аграрному виробництві.

2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

3. Правове регулювання водокористування, надрокористування в сільсь­кому господарстві.

Література:

 1. Бавбєкова Е.А. Деякі питання здійснення контролю за виконанням умов збереження родючого шару ґрунту та проведенням рекультивації // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м. Одеса, 21 – 22 травня 2010 р.) / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов //Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – С. 476 – 478.

 2. Бавбєкова Е.А. Раціоналізація сільськогосподарського землеко­ристування як важливий напрямок економічної політики дер­жави // Господарське-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник доповідей та тез повідомлень учасників цивільно-правової секції всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 листопада 2009 р.) / Ред. кол. С. Г. Кузьменко, Є. В. Петров. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – С. 93 – 94.

 3. Гуревський В. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2000.

 4. Кулинич П. Поняття та юридичні ознаки земель сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 2. – С. 204 – 209.

 5. Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 244 – 248.

 6. Кулинич П.Ф. Проблема якості сільськогосподарських земель в земельному праві України // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 10 – 11.

 7. Терлецька Л. Нагальні питання відшкодування збитків власникам земельних ділянок та землекористувачам органами державної влади // Право України. – 2010. - № 5. – С. 193 – 198.

 8. Терлецька Л.М. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 48. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2010. – С. 429 – 433.

 9. Туєва О.М. До питання про правові проблеми формування земельних ділянок сільськогосподарськими кооперативами // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 115 – 117.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Тематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница