Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.


Скачать 489.8 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву.
страница7/9
Дата публикации23.06.2013
Размер489.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^Семінарське заняття № 2.


Тема. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

(час - 2 години)

Мета семінарського заняття – розглянути зміст та особливості виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.
Основні питання:

1. Поняття, сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

2. Види виробничо-господарської спеціалізації аграрних товаровиробників.

3. Правове регулювання діяльності промислів та підсобних промислових господарств.

4. Правове регулювання сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

5. Вирішення задач.

Література:

 1. Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 118 – 121.

 2. Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 2. – С. 54 - 57.

 3. Богдан А.Й. Про правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в контексті вимог зако­нодавства ЄС // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 19 – 21.

 4. Куркова К.М. Проблемні питання охорони прав на сорти рослин // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 81 – 83.

 5. Святченко Л. Спеціальні принципи правового регулювання цукробуряківництва // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 8. – С. 122 – 125.

 6. Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.

 7. Чернадчук Т., Талденко О. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 1. – С. 46 - 49.

 8. Янчук В.В. Правовое обеспечение интенсивных технологий растениеводства. – К.: Урожай, 1990.

 9. Янчук В., Шелестов В., Запорожець А. Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогоспо­дарських підприємств. – К., 1996.


Список лiтератури

Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3 - 4. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40 - 44. – Ст. 356.

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 131.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - № 51.

 6. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13. - Ст. 112.

 7. Конвенція про торгівлю зерном 1995 року // Офіційний вісник України. – 2010. - № 58. - Ст. 1995.

 8. Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. – Ст. 377.

 9. Закон України від 10 вересня 1991 р. «Про захист іноземних інвестицій на Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 616.

 10. Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства» //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

 11. Закон України від 5 лютого 1992 р. «Про Єдиний митний тариф» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 19. - Ст. 259.

 12. Закон України від 25 червня 1992 р. в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. «Про ветеринарну медицину» // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 5 – 6. - Ст. 53.

 13. Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 42 – 43. - Ст. 378.

 14. Закон України від 30 червня 1993 р. в редакції Закону від 19 січня 2006 р. «Про карантин рослин» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 19 – 20. – Ст. 167.

 15. Закон України від 15 грудня 1993 р. в редакції Закону від 21 грудня 1999 р. «Про племінну справу у тваринництві» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6 – 7. – Ст. 37.

 16. Закон України від 2 березня 1995 р. «Про пестициди і агрохімікати» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 14. - Ст. 91.

 17. Закон України від 24 березня 1995 р. «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 18. Закон України від 7 березня 1996 р. в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. - Ст. 50.

 19. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

 20. Закон України від 23 грудня 1997 р. в редакції Закону України від 6 вересня 2005 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 50. – Ст. 533.

 21. Закон України від 9 квітня 1999 р. «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20. - Ст. 191.

 22. Закон України від 17 червня 1999 р. «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - Ст. 268.

 23. Закон України від 14 вересня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 44. - Ст. 391.

 24. Закон України від 14 січня 2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 12. - Ст. 95.

 25. Закон України від 14 січня 2000 р. «Про меліорацію земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 11. - Ст. 90.

 26. Закон України від 22 лютого 2000 р. «Про бджільництво» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 21. - Ст. 157.

 27. Закон України від 19 жовтня 2000 р. «Про державну підтримку малого підприємництва» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 51. - Ст. 447.

 28. Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5. - Ст. 30.

 29. Закон України від 11 січня 2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64.

 30. Закон України від 18 січня 2001 р. «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 11. - Ст. 52.

 31. Закон України від 17 травня 2001 р. «Про стандартизацію» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 31. - Ст. 145.

 32. Закон України від 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. – Ст. 258.

 33. Закон України від 10 липня 2003 р. «Про кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 5. – Ст. 35.

 34. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31. - Ст. 263.

 35. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 29. - Ст. 232.

 36. Закон України від 5 червня 2003 р. «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. - Ст. 314.

 37. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство» //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

 38. Закон України від 11 грудня 2003 р. «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - Ст. 229.

 39. Закон України від 26 грудня 2003 р. «Про насіння і садивний матеріал» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 13. – Ст. 92.

 40. Закон України від 5 лютого 2004 р. «Про розмежування земель державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. - Ст. 411.

 41. Закон України від 18 березня 2004 р. «Про державні цільові програми» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 25. - Ст. 352.

 42. Закон України від 17 червня 2004 р. «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 38. – Ст. 470.

 43. Закон України від 24 червня 2004 р. «Про державну підтримку сільського господарства України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 49. - Ст. 527.

 44. Закон України від 24 червня 2004 р. «Про молоко та молочні продукти» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 47. - Ст. 513.

 45. Закон України від 16 червня 2005 р. «Про виноград та виноградне вино» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 31. - Ст. 419.

 46. Закон України від 5 жовтня 2006 р. «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 47. - Ст. 464.

 47. Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 50. - Ст. 384.

 48. Закон України від 23 вересня 2008 р. «Про сільськогосподарський перепис» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 9. - Ст. 115.

 49. Закон України від 4 червня 2009 р. «Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 42. - Ст. 636.

 50. Закон України від 25 червня 2009 р. «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 51. - Ст. 755.

 51. Закон України від 10 вересня 1999 р. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 44. - Ст. 389.

 52. Закон України від 6 липня 2010 р. «Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 46. - Ст. 543.

 53. Закон України від 22 грудня 2010 р. «Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 27. - Ст. 231.

 54. Закон України від 15 лютого 2011 р. «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифіка­ції насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 35. - Ст. 348.

 55. Закон України від 19 травня 2011 р. «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» // Голос України, 16.06.2011, № 108.

 56. Закон України від 8 вересня 2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 77. - Ст. 2841.

 57. Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118/95 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення».

 58. Указ Президента України від 18 січня 1995 р. № 63/95 «Про заходи щодо реформування аграрних відносин» // Урядовий кур'єр, 21.01.1995, № 11.

 59. Указ Президента України від 23 березня 1998 р. № 215/98 «Про заходи щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва» // Урядовий кур'єр, 26.03.1998.

 60. Указ Президента України від 19 березня 1999 р. № 262/99 «Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» // Урядовий кур'єр, 24.03.1999.

 61. Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» // Голос України, 07.12.1999; Урядовий кур'єр, 08.12.1999.

 62. Указ Президента України від 6 червня 2000 р. № 767/2000 «Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку» // Офіційний вісник України. – 2000. - № 23. - Ст. 931.

 63. Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 62/2001 «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки» // Голос України, 02.02.2001, № 20.

 64. Указ Президента України від 23 лютого 2001 р. № 111/2001 «Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки» // Голос України, 02.03.2001, № 40.

 65. Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. № 170/2002 «Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки» // Урядовий кур'єр, 13.03.2002, № 48.

 66. Указ Президента України від 29 травня 2009 р. № 378/2009 «Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва» // Офіційний вісник Президента України. – 2009. - № 15. – Ст. 513.

 67. Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 «Про Державну інспекцію сільського господарства України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - Ст. 1265.

 68. Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - Ст. 1270.

 69. Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України» // Офіційний вісник України. - 2011. - № 31. - Ст. 1326.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 881 Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів.

 71. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

 72. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 р. № 755 «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення» //Урядовий кур'єр, 01.08.1996.

 73. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1039 «Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам» // Офіційний вісник України. - 2009. - № 77. – Ст. 2606.

 74. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 45. - Ст. 1857.

 75. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 78. - Ст. 2883.

 76. Порядок і Правила проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 29. - Ст. 1379.

 77. Порядок і Правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 17. - Ст. 780.

 78. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 34. - Ст. 2269.

 79. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємст­вах агропромислового комплексу: затверджений постановою Кабінету Міні­стрів України від 18 травня 2011 р. № 515 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 37. - Ст. 1527.

 80. Наказ Мінагрополітики України від 6 листопада 2011 р. № 518 «Про затвердження плану заходів розвитку національного ринку м'ясо-молочної продукції до 2020 року».

 81. Порядок здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів: затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 3 липня 2009 р. № 463 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 57. - Ст. 1996.

 82. Порядок проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю: затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 23 грудня 2008 р. у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 7 червня 2010 р. № 295 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 50. - Ст. 1670.

 83. Порядок видачі ветеринарних документів: затверджений Держкомветмеди­цини від 13 квітня 2009 р. № 85 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 47. - Ст. 1597.

 84. Програма розвитку галузі бджільництва в Україні до 2010 року: затверджена наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 13 липня 2006 р. № 374/62.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Тематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу І менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 5
Плани семінарських занять І завдання для самоперевірки знань з дисципліни «Юридична деонтологія»
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу: "історія держави...
По-друге, курсанти та студенти зустрінуться з матеріалом, великим за обсягом, раніше не вивчався ними у середній школі та з невідомими...
Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов\Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, за
Навчальна дисципліна "Нова історія Сходу" складається з двох модулів. Кожен модуль включає цикл лекцій, семінарських занять та самостійну...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница