Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання


НазваниеМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання
страница4/6
Дата публикации24.06.2013
Размер0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^

4. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця. Специфіка мотивації протиправної поведінки неповнолітніх і молоді


5. Основні напрямки, форми і методи попередження злочинів неповнолітніх та молоді
^ Методичні рекомендації

У першому питанні необхідно розглянути феномен протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку. Слід встановити які форми девіантної поведінки властиві даній категорії неповнолітніх осіб, їх співвідношення. Необхідно розглянути відмінності та загальні риси протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку в Україні та інших державах, передумови існування у кримінальному законодавстві іноземних держав більш низького віку кримінальної відповідальності. Слід прослідити взаємозв’язок протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку та злочинності неповнолітніх та осіб молодіжного віку, встановити характер цього зв’язку.

У другому питанні слід проаналізувати кількісно-якісну характеристику злочинності осіб віком 14-18 років та молоді. Необхідно проаналізувати динаміку цього виду злочинності в Україні за останні роки, її структуру та географічну поширеність. В структурі злочинності осіб віком 14-18 років та молоді необхідно виокремити види злочинів, що мають найбільшу питому вагу, та дати їх докладну характеристику. Окрему увагу слід приділити проблемі вчинення неповнолітніми і молоддю більшості злочинів у групі (більше 60 %), що значно підвищує суспільну небезпеку даного виду злочинів та обумовлює специфіку заходів попередження. Слід розглянути класифікацію підліткових груп, їх специфічні особливості та розподіл ролей серед членів угрупувань. Необхідно приділити увагу також дослідженню зовнішньої ситуації вчинення злочинів даною категорією осіб. Слід відзначити високий рівень латентності правопорушень серед неповнолітніх та молоді та причини цього.

У третьому питанні необхідно розглянути особливості детермінації злочинності неповнолітніх та молоді. Слід проаналізувати взаємозв’язок злочинності неповнолітніх та молоді з падінням рівня моралі в суспільстві, розповсюдженістю алкоголізму та наркотизму серед населення, соціально-економічних та побутових умов їх життєдіяльності. Необхідно проаналізувати роль та механізм впливу на злочинну поведінку неповнолітніх та осіб молодіжного віку їх найближчого оточення (сім’я, виховні та навчальні установи тощо). Слід розглянути проблему втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність дорослими. Окрему увагу слід приділити ролі засобів масової інформації (комунікації) у детермінації девіантної, зокрема злочинної, поведінки неповнолітніх та молоді.

У четвертому питання слід дати загальну характеристику особистості неповнолітнього злочинця та злочинця молодіжного віку, проаналізувати специфічні, властиві цьому типу злочинців, особливості соціально-демографічних, морально-психологічних та кримінально-правових характеристик. Доцільно звернути увагу на такі особливості особистості цього типу злочинців, як: несформованність емоціональної сфери, морально-психологічних установок, соціальних цінностей; низький культурно-освітній рівень; наявність у значного числа злочинців психічних аномалій, обумовлених умовами життя та виховання тощо. Слід звернути увагу на соціально-демографічні особливості цього виду злочинів - 90-95 % злочинців чоловічої статі. Необхідно розглянути найбільш типові мотиви вчинення злочинів неповнолітніми та молоддю: різноманітні мотиви ствердження та самоствердження, обумовлені процесом формування особистості та усвідомлення свого соціального статусу та ролі.

У п’ятому питанні необхідно розглянути основні напрямки, форми і методи попередження злочинів, що вчиняються неповнолітніми та молоддю. Слід розглянути загально-соціальні та спеціально-кримінологічні заходи попередження даного виду злочинів з урахуванням їх специфіки залежно від їх характеру: соціально-економічні, політичні, організаційно-управлінські, психолого-педагогічні та ін. Необхідно окреслити коло суб’єктів попередження злочинів, що вчиняються неповнолітніми та молоддю, та їх повноваження: комітети у справах неповнолітніх та молоді різних рівнів; загальноосвітні школи та професійні училища; центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх (МОЗ); притулки для неповнолітніх; суди; ОВС; виховно-трудові колонії. Необхідно визначити специфічні особливості ранньої профілактики злочинів, що вчиняються неповнолітніми та молоддю, а також особливості діяльності щодо запобігання та припинення вчинення зазначених злочинів. Особлива роль у цьому належить органам внутрішніх справ, зокрема реалізації оперативно-розшукових заходів. Також слід звернути увагу на проблему попередження рецидиву кримінальної поведінки серед неповнолітніх та молоді.
^ Завдання до самостійної роботи

Взаємозв’язок протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку та злочинності неповнолітніх та осіб молодіжного віку.

Груповий характер правопорушень, що вчиняються неповнолітніми і молоддю.

Механізм створення злочинних груп неповнолітніх.

Класифікація підліткових груп, розподіл ролей серед членів угрупувань.

Типові мотиви вчинення злочинів неповнолітніми та молоддю.

Причини латентності правопорушень серед неповнолітніх та молоді.

Специфіка соціального статусу та культурно-освітнього рівня неповнолітніх злочинців.

Загально-соціальні заходи попередження злочинів, що вчиняються неповнолітніми та молоддю

Специфіка і заходів попередження злочинності молоді.

Попередження рецидиву кримінальної поведінки серед неповнолітніх та молоді.
^ Теми рефератів

 1. Феномен протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку

 2. Взаємозв’язок протиправної поведінки осіб, що не досягли 14 літнього віку та злочинності неповнолітніх та осіб молодіжного віку

 3. Злочинність неповнолітніх в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку

 4. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх т молоді

 5. Груповий характер правопорушень, що вчиняються неповнолітніми і молоддю

 6. Класифікація підліткових та молодіжних груп, розподіл ролей серед членів угрупувань

 7. Рівень та причини латентності правопорушень серед неповнолітніх та молоді

 8. Роль та механізм впливу на злочинну поведінку неповнолітніх та осіб молодіжного віку їх найближчого оточення

 9. Мотиви вчинення злочинів неповнолітніми та груповий характер їх вчинення

 10. Насильство у сім’ї та злочинність неповнолітніх

 11. Недоліки відбору кадрів у навчально-виховних установах та злочинність неповнолітніх

 12. Психічні аномалії, обумовлені умовами життя та виховання підлітків та протиправна поведінка

 13. Рання алкоголізація та злочинність неповнолітніх

 14. Дозвільно-побутова невлаштованість та злочинність неповнолітніх та молоді

 15. Корислива злочинність молоді

 16. Система суб`єктів попередження злочинності неповнолітніх в Україні

 17. Специфіка і заходів попередження злочинності молоді

 18. Попередження рецидиву кримінальної поведінки серед неповнолітніх та молоді


Тема 14. Кримінологічна характеристика і попередження злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 050107 “Економіка підприємств”...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним...
Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно І усвідомлено...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница