Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання


НазваниеМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання
страница5/6
Дата публикации24.06.2013
Размер0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Цілі: з’ясувати поняття та сутність злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності, як окремого виду злочинів, розглянути кримінологічну характеристику даного виду злочинів, особливості їх детермінації та попередження.Питання семінару:

1. Обмежена осудність.

2. Види психічних аномалій, що не виключають осудності та властиві їм особливості особистості та поведінки.

3. Вплив психічних аномалій, що не виключають осудності, на механізм вчинення злочину.

4. Насильницький характер злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності.
^ Завдання до самостійної роботи
Поняття психічних аномалій та їх криміногенність.

Обмежена осудність.

Види психічних аномалій, що не виключають осудності.

Особливості особистості осіб, що мають психічні аномалії, що не виключають осудності, та властиві їм особливості поведінки.

Вплив психічних аномалій, що не виключають осудності, на механізм вчинення злочину та їх кримінологічна оцінка.

Особливості кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності.

Насильницький характер злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності.

Особливості попередження злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності на загально-соціальному та індивідуальному рівні.
Теми рефератів

 1. Поняття психічних аномалій та їх криміногенність

 2. Види психічних аномалій, що не виключають осудності

 3. Співвідношення осудності та неосудності осіб з психічними аномаліями

 4. Обмежена осудність: історія і сучасність

 5. Характерні ознаки та властивості особи з психічними аномаліями, яка вчинила насильницький злочин

 6. Мотиви вчинення злочинів особами з психічними аномаліями

 7. Алкоголізм та психічні аномалії

 8. Наркотизм та психічні аномалії

 9. Насильницький характер злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності

 10. Сексуальний характер злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності

 11. Особливості попередження злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності на загально-соціальному рівні

 12. Особливості попередження злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності на індивідуальному рівні

 13. Медичний аспект попередження злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки, що не виключають осудності

 14. Психіатричне обслуговання населення, як засіб профілактики злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки

 15. Співробітництво органів внутрішніх справ з психіатричними закладами МОЗ у попередженні злочинів, що вчиняються особами з аномаліями психіки


^ Тема 15. Кримінологічна характеристика і попередження злочинів, що вчиняються з необережності.

Цілі: з’ясувати поняття та сутність злочинів, що вчиняються з необережності, як окремого виду злочинів, розглянути кримінологічну характеристику даного виду злочинів, особливості їх детермінації та попередження.Питання семінару:

1. Мотивація злочинів, що вчиняються з необережності

2. Характеристика найбільш розповсюджених злочинів, що вчиняються з необережності:

 • необережних дорожньо-транспортних злочинів

 • необережних злочинів на виробництві

 • необережних злочинів на побуті

3. Психологічні особливості осіб, винних у вчиненні злочинів з необережності.
Завдання до самостійної роботи
Кримінологічне значення необережності як форми вини.

Стан необережної злочинності.

Характеристика найбільш розповсюджених злочинів, що вчиняються з необережності:

 • необережних дорожньо-транспортних злочинів

 • необережних злочинів на виробництві

 • необережних злочинів у побуті

Психологічні особливості осіб, винних у вчиненні злочинів з необережності.

Мотивація злочинів, що вчиняються з необережності
Теми рефератів


 1. Кримінологічне значення необережності як форми вини

 2. Необережна злочинність в Україні: сучасний стан та протидія

 3. «Чоловічий» характер необережної злочинності

 4. Кримінологічна характеристика необережних дорожньо-транспортних злочинів

 5. Кримінологічна характеристика необережних злочинів у побуті

 6. Кримінологічна характеристика необережних злочинів на виробництві

 7. Кримінологічна характеристика необережних злочинів у сфері використання джерел підвищеної небезпеки

 8. Кримінологічна характеристика необережних злочинів у сфері службової діяльності, вчинені під час виконання службових функцій

 9. Роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні необережних злочинів

 10. Ненормованість робочого часу, як фактор детермінації необережних злочинів на виробництві

 11. Вдосконалення професійної підготовки фахівців, як засіб попередження необережних злочинів

 12. Роль ДАІ МВС у попередженні необережних дорожньо-транспортних злочинів

 13. Роль засобі масової інформації (комунікації) у попередженні необережних дорожньо-транспортних злочинів

 14. Віктимологічний аспект попередження необережних злочинів


Інформаційне забезпечення


 1. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении неосторожных преступлений // Советская юстиция. – 1974. – № 10. – С. 14–15.

 2. Вандышев В.В., Ривман Д.В. О виктимологической профилактике неосторожных преступлений // Проблемы борьбы с преступной неосторожностью. – Владивосток, 1978. – С.9-18.

 3. Галаса П., Арутюнян Т., Мисливий В. Дослідження механізму дорожньо-транспортної події в умовах недостатньої видимості // Радянське право. – 1988. – № 8. – С. 25–27.

 4. Гороховська О.В. Вбивство, вчинене через необережність: мотив та мета // Держава і регіони. Серія: Право. – 2001. – № 3. – С. 76–80.

 5. Гороховська О.В. Відповідальність за необережне позбавлення життя за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України.  2000. – Вип. 7. – С. 368–374.

 6. Давыденко Л.М. Криминологическая характеристика преступлений, посягающих на безопасность труда // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 25. – М.: Юрид. лит. – 1976. – С. 46–53.

 7. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1977. – 144 с.

 8. Дагель П.С. Причины неосторожных преступлений в СССР // Сов. государство и право. -1973. - №3. – С. 67 – 74.

 9. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий: Практическое пособие. – М.: Юрид. лит., 1989. – 256 с.

 10. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Х.: Вища школа, 1986. – 168 с.

 11. Квашис В.Е. Криминологические аспекты проблемы преступной неосторожности // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 28. – М.: Юрид. лит. – 1978. – С. 15–32.

 12. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1986. – 192 с.

 13. Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений. – К.: Научно-издательский и редакционно-издательский отдел Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1981. – 79 с.

 14. Круміна М. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і тілесні ушкоджання з необережності // Право України. – 2006. – № 2. – С.82-86.

 15. Музика А., Багіров С. Диференціація відповідальності за необережні злочини з урахуванням різновидів детермінаційних зв’язків // Право України. – 2004. – № 7. – С. 114-118.

 16. Нечипоренко Л. Смерть під колесами: злочин чи необережність? (Аналіз статистичних даних) // Іменем закону. – 2007. – № 45. – С.8.

 17. Петелин Б. Значение мотива и цели при неосторожном преступлении // Советская юстиция. – 1973. – № 7. – С. 8–11.

 18. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / Лановенко И.П., Лопушанский Ф.А., Костенко А.Н., Гончаренко С.В., Комаха В.А. – К.: Наукова думка, 1992. – 220 с.

 19. Серебрякова В.А. Об использовании социологических методов при изучении преступлений, совершаемых по неосторожности // Проблемы социологии права. – Вильнюс: Издательство Вильнюсского ун-та.  1970. – Вып. 1. – С. 45.

 20. Тяжкова И.М. Неосторожные преступления и использованием источников повышенной опасности.  СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.  278 с.


Література
11. Рекомендована література

Міжнародна конвенція по боротьбі з підробленням грошових знаків. Прийнято 20 квітня 1929 р. Ратифіковано 3 травня 1931 р.

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлу­атацією проституції третіми особами. Ухвалена резолюцією 317 (IV) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 21 березня 1949 р. Приєднання - 15 листопада 1954 р.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

Протоколи № 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

Європейська конвенція про видачу правопорушників. Прийнято 13 грудня 1957 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями).

Єдина конвенція про наркотичні засоби. Прийнято 30 березня 1961 р. Ратифіковано 10 січня 1964 р.

Конвенція про психотропні речовини. Прийнято 21 лютого 1971 р. Ратифіковано 27 жовтня 1978 р.

Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Прийнято 15 жовтня 1975 р. Ра­тифіковано 16 січня 1998 р.

Другий додатковий протокол до Європейської кон­венції про видачу правопорушників. Прийнято 17 березня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 17 бе­резня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

Конвенція про передачу засуджених осіб. Прийнято 21 березня 1983 р. Приєднання - 22 вересня 1995 р.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Прийнято 20 грудня 1988 р. Ратифіковано 25 квітня 1991 р.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Прийня­то 8 листопада 1990 р. Ратифіковано 17 грудня 1997 р. (із за­стереженнями).

Конвенція про правову допомогу у цивільних, сімей­них та кримінальних справах. Прийнято 22 січня 1993 р. Ра­тифіковано 10 листопада 1994 р. (із застереженнями).

Протокол до Конвенції про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах (СНД). Прий­нято 28 березня 1997 р. Ратифіковано 3 березня 1998 р. (із за­стереженнями).

Конвенція про доступ до інформації, участь громадсь­кості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Прийнято 25 червня 1998 р. Ратифіковано 6 липня 1999 р.

Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 496 с.

Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции.- М.: «Логос», 2004. – 448 c.

Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с.

Бауманис Я. Проблемы прогнозтрования детеминанатов преступности // Закон и жизнь. – 2005. – № 6. – С.51-56.

Григор'єва О.В. Засоби масової інформації і кримінальна агресія особистості. Характер взаємного впливу та запобігання в структурі внутрішньої безпеки української держави // Право і безпека. – 2005. – № 4-6. – С.14-18.

Давыденко Л.М., Бандурка А.А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

Долгова А.И. Криминология. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 352 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 424 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 712 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. – Кн. 3: Практична кримінологія / А.П. Закалюк. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 320 с.

Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання. Навчальний посібник / За ред. Яковенко С. І., Максимова Н. Ю., Мороза Л. І., Мороза Л. А. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 260 с.

Злочинність в Україні. Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Стат. зб. – К., ВПЦ МВС України, 2006. – 201 с.

Ігнатов О. Деякі фактори латентної злочинності працівників міліції: шляхи їх усунення // Право України. – 2005. – №11. – С. 52-55.

Ігнатов О.М. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів серед працівників міліції // Право України. – 2005. – № 6. – С. 71-75.

Ігнатов О. Кримінальне насильство: окремі питання // Право України. – 2005. – № 3. – С. 67-71.

Ігнатов О.М. Особистість працівників міліції, що вчинили насильницькі злочини: соціально-демографічні та морально-психологічні характеристики // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. – Вип. 8. – С. 111-118.

Ігнатов О.М. Роль економічних факторів в детермінації насильницької злочинності працівників міліції // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2006. – Вип. 9. – С. 78-84.

Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право. – 2006. – №2. – С. 68-72.

Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія. – К.: НАВСУ, 2004. – 307 с.

Корчовий М.М. Вплив наркотизму на злочинну поведінку неповнолітніх статевих насильників // Українська академія внутрішніх справ України /Науковий вісник. – 2002. – № 2. – С.184-188.

Криминология. / Под. общ. ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 407 с.

Криминология: Учебник / Поб.ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М., Юристъ, 2004, - 734 с.

Кримінологія: Загальна та Особлива xастини: [ Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів]/ І.М.Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В.Лисодєд; За ред. проф. І.М.Даньшина. –Харків: Право, 2003, - 352 с.

Кримінологія: Підручник / за заг. Ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. /.О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

Литвак О.М. Злочинність. Її причини та профілактика. – К.: Вид-во УкраЇна, 1997. – 167 с.

Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-67.

Литвинов А.Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая работа с населением: научно-практическое пособие. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 160 с.

Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: Монография. – Х.: Изд-во ХНУВС, 2005. – 468 с.

Мартиненко О., Ігнатов О. Феномен правопорушень серед працівників міліції: питання кримінально-правової дефініції // Право України. – 2005. – № 1. – С. 60-63.

Мартиненко О. Дискреційні повноваження органів внутрішніх справ: кримінологічний аналіз // Право України. – 2004. – № 11. – С. 91-94.

Мартиненко О.А. Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 102-105.

Мартиненко О.А. Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 31-36.

Мартиненко О.А. Місце кримінології у розбудові органів внутрішніх справ
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з комп’ютерного тренінгу для студентів спеціальності 050107 “Економіка підприємств”...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним...
Аграрне право полягає в підвищенні теоретичного рівня знань студентів, в необхідності виучити майбутніх студентів правильно І усвідомлено...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної форми навчання iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница