Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу


Скачать 78.85 Kb.
НазваниеКонтрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу
Дата публикации24.06.2013
Размер78.85 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 2011-2012 навч. Рік


 1. Визначити особливості курсу «Історія держави і права України» як науки (предмет, методологія, хронологія).

 2. Зробити огляд історіографії курсу «Історія держави і права України.

 3. Розглянути джерела курсу «Історія держави і права України».

 4. Дати характеристику основних етапів історії держави і права України.

 5. Проаналізувати державно-правовий устрій скіфів.

 6. Охарактеризувати розвиток античних полісів Північного Причорномор'я: державно-правовий аспект.

 7. Визначити характерні риси та особливості державно-правового розвитку Боспорського царства.

 8. Порівняти і дати оцінку першим державно-правовим утворенням, що існували у стародавню добу на території України.

 9. Простежити зародження класового суспільства і формування державності у східних слов'ян.

 10. Проаналізувати процес утворення давньоруської держави – Київської Русі.

 11. Розкрити зміст наукових концепцій походження Київської Русі. Висловити власну точку зору.

 12. Охарактеризувати суспільний устрій Київської Русі.

 13. Розкрити види феодального землеволодіння в Київській Русі і принцип взаємовідносин між представниками різних соціальних груп класу феодалів.

 14. Розглянути державний устрій Київської Русі другої половини IX – першої третини XII століття.

 15. Розкрити системи управління Київської Русі.

 16. Розкрити джерела права Київської Русі.

 17. Розкрити історію походження, характерні риси та особливості «Руської Правди» як пам'ятки права.

 18. Проаналізувати правове становище населення за «Руською Правдою».

 19. Охарактеризувати право власності Київської Русі.

 20. Простежити формування і розвиток спадкового права Київської Русі.

 21. Проаналізувати зобов'язальне право Київської Русі.

 22. Визначити об'єкт і об'єктивну сторону злочину та суб'єкт і суб'єктивну сторону злочинного діяння у Київській Русі.

 23. Провести класифікацію видів злочинів у Київській Русі.

 24. Розкрити види покарання у Київській Русі.

 25. Проаналізувати судочинство у Київській Русі.

 26. Простежити становлення і розвиток державної релігії в Київській Русі.

 27. Розкрити причини занепаду Київської Русі – держави східних слов’ян.

 28. Проаналізувати причини, сутність і наслідки феодальної роздробленості держави (вітчизняний історичний досвід та світові аналоги).

 29. Охарактеризувати початковий етап феодальної роздробленості Русі (друга третина XII – початок XIII століть).

 30. Розкрити суспільно-політичний устрій Південно-Західних земель XII – XIV століть. Галицько-Волинське князівство.

 31. Охарактеризувати основні риси права Південно-Західних земель Русі другої третини XII – першої половини XIV століть.

 32. Проаналізувати процес політичного зближення Великого князівства Литовського і Польського королівства та його наслідки для української державності (кінець XIV–XVI століть).

 33. Охарактеризувати суспільний устрій України (кінець XIV – перша половина ХVII століть).

 34. Розкрити державно-політичний устрій України наприкінці XVI – першої половини XVII століть.

 35. Розкрити сутність і процес поширення Магдебурзького права в українських землях.

 36. Дати характеристику Судебника Казимира та Литовських Статутів.

 37. Охарактеризувати правові відносини в Україні (кінець XIV – перша половина XVII століть).

 38. Охарактеризувати Запорізьку Січ як прообраз української держави.

 39. Розкрити структуру і особливості формування народної армії Богдана Хмельницького (середина XVII століття).

 40. Проаналізувати процес будівництва української національної держави в середині XVII століття.

 41. Визначити основні риси права в умовах визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

 42. Дати оцінку переходу України під протекторат російського царя.

 43. Проаналізувати суспільний устрій України в період наступу царату на її автономію (друга половина XVII – XVIII століття).

 44. Розкрити процес обмеження та ліквідації царатом української державності у другій половині XVII – XVIII століттях.

 45. Проаналізувати правові відносини в Україні в умовах наступу царату в другій половині XVII – XVIII століттях.

 46. Охарактеризувати суспільний устрій України в першій половині XIX століття.

 47. Проаналізувати державно-політичний устрій України Російської імперії першої половини XIX століття.

 48. Розкрити основні риси права України після ліквідації царатом національної державності (перша половина XIX століття).

 49. Проаналізувати суспільно-політичний устрій та право західноукраїнських земель наприкінці XVIII – в першій половині XIX століть.

 50. Проаналізувати вплив буржуазних реформ в Росії на державно- правовий розвиток України другої половини XIX століття.

 51. Охарактеризувати суспільний устрій України другої половини XIX століття.

 52. Розкрити державний устрій українських земель у складі Російської імперії в період утвердження капіталізму (друга половина XIX століття).

 53. Розкрити характерні риси права України в період утвердження капіталізму (друга половина XIX століття).

 54. Охарактеризувати державно-правовий розвиток західноукраїнських земель другої половини XIX століття.

 55. Розкрити суть і процес розвитку української національної ідеї наприкінці XVIII – впродовж XIX століть.

 56. Проаналізувати вплив революції 1905 – 1907 років у Росії на державно-правовий розвиток українських земель.

 57. З'ясувати вплив Столипінської аграрної реформи на політико-правовий розвиток українських земель.

 58. Охарактеризувати українські політичні партії та їх ставлення до проблеми української державності (кінець XIX – початок XX століть).

 59. Охарактеризувати російські політичні партії та їх ставлення до проблеми української державності (кінець XIX – початок XX століть).

 1. Проаналізувати політико-правове становище України в роки Першої світової війни.

 2. Визначити вплив Лютневої революції 1917 року в Росії на розвиток державотворчого процесу в Україні.

 3. Охарактеризувати діяльність Тимчасового уряду та його органів в Україні.

 4. Проаналізувати законодавство Тимчасового уряду.

 5. Дати оцінку ролі Української Центральної Ради в боротьбі за національно-державне відродження України.

 6. Проаналізувати державний устрій і законодавство УНР Центральної Ради.

 7. Охарактеризувати позицію Української Центральної Ради на мирних переговорах у м. Бресті.

 8. Визначити позицію і розкрити діяльність Української Центральної Ради після жовтневих подій 1917 року в Петрограді.

 9. Проаналізувати державно-правовий устрій держави Павла Скоропадського.

 10. Визначити державно-правовий статус Директорії та її місце в історії української державності.

 11. Проаналізувати досвід розбудови держави на західноукраїнських землях після завершення Першої світової війни.

 12. Охарактеризувати законодавство Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

 13. Розкрити вплив жовтневих подій 1917 року в Петрограді та рішень І та II Всеукраїнських з'їздів Рад на процес державного будівництва в Україні.

 14. Проаналізувати процес становлення радянської держави в Україні в 1917 – 1920 рр.

 15. Висвітлити проблему будівництва радянських збройних сил і органів захисту більшовицького режиму в 1917 – 1920 роках.

 16. Охарактеризувати процес формування радянського права в Україні (1917 – 1920 рр.).

 17. Проаналізувати причини впровадження, сутність та законодавче оформлення нової економічної політики в Україні.

 18. Проаналізувати державний устрій України початку 1920-х років.

 19. Розкрити роль України в утворенні Союзу РСР та її місце в новому державному об'єднанні.

 20. Виявити зміни, внесені у Конституцію Української СРР впродовж 1920-х років.

 21. Розкрити основні риси права України 1920-х років.

 22. Охарактеризувати зміни, що сталися в суспільному устрої України впродовж 1920-х років.

 23. Охарактеризувати зміни, що сталися в суспільном устрої України впродовж 1930-х років.

 24. Висвітлити зміни, що сталися в державному устрої України в умовах тоталітарного режиму 1930-х років.

 25. Дати загальну характеристику Конституції УРСР 1937 року.

 26. Проаналізувати розвиток української державної ідеї в міжвоєнний період (1918 – 1939 роки).

 27. Охарактеризувати суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 1920 – 1930-х роках.

 28. Дати оцінку проголошенню незалежної Карпатської України.

 29. Висвітлити основні риси права України 1930-х років.

 30. Висвітлити процес перебудови державного механізму УРСР на початку Великої Вітчизняної війни.

 31. Дати оцінку спроби відновлення Соборної України ( 30 липня 1941 року).

 32. Проаналізувати окупаційний режим 1941 - 1945 років в Україні.

 33. Розкрити роль радянського права в умовах Великої Вітчизняної війни (адміністративне, цивільне, земельне, сімейне).

 34. Розкрити зміни, що сталися в трудовому законодавстві УРСР в роки Великої Вітчизняної війни.

 1. Розкрити основні напрямки розвитку кримінального права в роки Великої Вітчизняної війни.

 2. Охарактеризувати державний устрій України у перші післявоєнні роки (1945 – початок 1950-х років).

 3. Висвітлити основні риси цивільного, трудового і колгоспного права у перші післявоєнні роки (1945 – початок 1950-х років).

 4. Дати оцінку кримінального права УРСР у перші післявоєнні роки (1945 – середина 1950-х років).

 5. Проаналізувати зміни, що сталися в соціальному та державному устрої УРСР у період десталінізації.

 6. Визначити тенденції розвитку права УРСР у період десталінізації.

100.Охарактеризувати державно-правове становище України в період неосталінізму (середина 1960 – перша половина 1980-х років).

101.Проаналізувати зміни в державно-правовому устрої України в роки «перебудови» (1985 – 1991рр.).

102.Розкрити роль Конституції України 1996 року в становленні незалежної української держави.

103.Проаналізувати процес державотворення в незалежній Україні.

104.Охарактеризувати процес відновлення багатопартійності в незалежній Україні і ставлення партій щодо перспектив розвитку українськой держави.

105.Визначити стан розвитку права в незалежній Україні.

106.Охарактеризувати процес будівництва Збройних Сил незалежної України. 107.Проаналізувати основні напрями зовнішної політики незалежної української держави.

108.Висвітлити свій погляд на проблему «СНД і Україна».

Похожие:

Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconКонтрольні запитання для підготовки до диференційного заліку з дисципліни «Цивільний захист»

Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання для підготовки до іспиту з курсу
...
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного...
Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного...
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного...
Затверджені І рекомендовані до видання на засіданні методичної комісії економічного факультету
Контрольні запитання для підготовки до іспиту з курсу iconПитання для підготовки до іспиту навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница