Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік)


Скачать 75.82 Kb.
НазваниеЗапитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік)
Дата публикации24.06.2013
Размер75.82 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч. рік) 1. Визначити предмет і завдання навчального курсу «Історія України». Історія України як наука.

 2. Охарактеризувати основні етапи розвитку історичних знань в Україні.

 3. Охарактеризувати основні типи історичних джерел з історії України.

 4. Розкрити методологічну основу вивчення історії України.

 5. Розкрити процес появи первісних людей і найдавніших форм суспільного співжиття в південній частині Східної Європи.

 6. Розкрити місце трипільської культури в історії України.

 7. Розкрити причини розпаду первіснообщинного ладу і зародження ранньокласового суспільства.

 8. Охарактеризувати заняття і побут праслов’янського населення.

 9. Виявити причини, сутність і значення грецької колонізації Північного Причорномор’я.

 10. Розкрити наукові концепції походження і розселення давніх слов’ян.

 11. Розкрити процес розвитку східних слов’ян як етносу та ознаки народності.

 12. Проаналізувати характерні риси розвитку Русі в період становлення її .

 13. Проаналізувати характерні риси розвитку Русі в період її розквіту.

 14. Проаналізувати характерні риси розвитку Русі в період її занепаду.

 15. З’ясувати історичне значення запровадження на Русі християнства.

 16. Охарактеризувати економічний розвиток Русі.

 17. Проаналізувати рівень розвитку писемності, освіти й наукових знань в Київській

Русі.

 1. Розкрити стан розвитку літератури, мистецтва й архітектури в Київській Русі.

 2. Розглянути «Повесть временных лет» як джерело історії слов’ян.

 3. Розглянути «Слово о полку Игореве» як історико-літературний пам’ятник.

 4. Розкрити ідею, зміст і висновки політичного трактату «Слово о законе и благодати».

 5. Розкрити ідею, зміст і висновки автора твору про ідеального правителя у «Молінні Даниїла Заточника».

 6. Розкрити ідею і зміст політичної програми Володимира Мономаха та висновки у його «Повчанні дітям».

 7. Розкрити суть наукової проблеми «формування української народності».

 8. З’ясувати роль Галицько-Волинського князівства в історії України.

 9. Виявити внесок Русі у розвиток європейської цивілізації.

 10. Проаналізувати хід і наслідки монголо-татарської навали на Русі.

 11. Охарактеризувати політику Литовського князівства в українських землях у ХІV – першій половині ХVІ століття.

 12. З’ясувати характерні риси польського панування на Україні у ХІV – першій половині ХVІ століття.

 13. Дати політико-правову оцінку Кревської (1385 р.) та Люблінської (1569 р.) уній у контексті української історії.

 14. Визначити роль Берестейської (Брестської) унії 1596 року в культурному житті України.

 15. Проаналізувати становище українських земель у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття).

 16. Виявити зміни у соціально-економічному розвитку України в період польсько-литовського панування (ХІV – перша половина ХVІІ століття).

 17. Розглянути розвиток української народності в ХІV – першій половині ХVІІ століття.

 18. Розкрити роль українських церковних братств у розвитку руху Реформації (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ століття).

 19. Розкрити причини появи козацтва та його роль в історії України ХІV – першої половини ХVІІ століття.

 20. Розкрити причини, зміст і значення селянсько-козацьких повстань проти Речі Посполитої (кінець ХVІ – початок ХVІІ століття).

 21. Охарактеризувати процес формування, побут і звичаї Запорозької Січі.

 22. Довести, що козацтво стало провідною суспільно-політичною силою України першої половини ХVІІ століття.

 23. Розкрити причини, характер, рушійні сили та результати вирішальних битв визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття.

 24. Охарактеризувати Богдана Хмельницького як полководця (аналіз військової діяльності).

 25. Проаналізувати політико-правову діяльність Богдана Хмельницького.

 26. Дати політико-правову оцінку рішень Переяславської угоди 1654 року.

 27. Навести оцінки вітчизняних істориків-фахівців діяльності Богдана Хмельницького.

 28. Проаналізувати причини політичної нестабільності в українському суспільстві після смерті Богдана Хмельницького (доба Руїни).

 29. Охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток Гетьманщини (друга половина ХVІІ – ХVІІІ століття).

 30. Навести оцінки українських істориків-фахівців політичної діяльності гетьмана Івана Мазепи.

 31. Пояснити причини знищення Запорозької Січі в 1775 році.

 32. З’ясувати зміст і основні напрями розвитку української політико-правової думки другої половини ХVІІ – ХVІІІ століття (Пилип Орлик, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода).

 33. Охарактеризувати соціально-економічне та політичне становище України у складі Російської імперії у першій половині ХІХ століття.

 34. Охарактеризувати початок і розвиток промислового перевороту в Україні ХІХ століття.

 35. Розкрити причини зародження і сутність громадсько-політичних рухів у Російській імперії на початку ХІХ століття.

 36. Проаналізувати розвиток руху декабристів у Російській імперії та в Україні.

 37. З’ясувати сутність та особливості розвитку українського Відродження наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття.

 38. Проаналізувати сутність реформ 1860-1870-х років у Російській імперії та їх вплив на розвиток України.

 39. Проаналізувати соціально-економічний розвиток українських земель у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії.

 40. Розкрити політичний розвиток українських земель у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії.

 41. Проаналізувати процес індустріалізації в Україні в другій половині ХІХ століття.

 42. Дати оцінку громадівського та буржуазно-ліберального рухів другої половини ХІХ століття в Україні.

 43. Проаналізувати зміни в соціальній та національній структурі українського суспільства другої половини ХІХ століття.

 44. Розкрити рух народників у Російській імперії та в Україні в другій половині ХІХ століття.

 45. Охарактеризувати соціал-демократичний рух в Російській імперії та Україні в другій половині ХІХ століття.

 46. Виявити вплив революції 1905 – 1907 років у Росії на розвиток робітничого і селянського руху в Україні та антиурядові виступи в збройних силах імперії.

 47. Проаналізувати аграрну реформу Столипіна та результати запровадження її в Україні.

 48. Охарактеризувати соціально-економічне та воєнно-політичне становище України в роки Першої світової війни.

 49. Розкрити вплив Лютневої революції 1917 року в Росії на розвиток політичних подій в Україні.

 50. Проаналізувати діяльність Української Центральної Ради.

 51. Проаналізувати внутрішню і зовнішню політику гетьмана Павла Скоропадського.

 52. Охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику Директорії.

 53. Охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику керівництва Західноукраїнської Народної Республіки.

 54. Дати оцінку політичним подіям жовтня 1917 року в Росії та розкрити причини перемоги радянської влади в Україні в революції 1917 – 1920-х років.

 55. Розкрити роль Михайла Грушевського як політика і державного діяча України.

 56. Проаналізувати громадську і державну діяльність Володимира Винниченка.

 57. Розкрити роль Симона Петлюри у політичному житті України.

 58. Охарактеризувати Нестора Махна як особистість та махновщину як рух.

 59. Виявити причини поразки українських націонал-демократичних і націонал-радикальних сил у боротьбі за владу в Україні у 1917 – 1920 роках.

 60. Розкрити сутність політики «воєнного комунізму» і наслідки запровадження її в Україні.

 61. Проаналізувати необхідність, сутність і наслідки запровадження нової економічної політики в Україні.

 62. З’ясувати сутність, напрями і результати впровадження політики українізації в УРСР.

 63. Охарактеризувати політику індустріалізації більшовиків в Україні: довести необхідність її реалізації, розкрити сутність, етапи проведення й результати.

 64. Розкрити причини, сутність і наслідки впровадження політики суцільної колективізації в Україні. Дати оцінку трагедії 1932 – 1933 років.

 65. Виявити суперечливість розвитку Радянської України в роки перших п’ятирічок.

 66. Охарактеризувати соціально-економічний і політичний розвиток західноукраїнських земель між світовими війнами.

 67. Проаналізувати радянсько-німецькі договори 1939 року ; виявити їх вплив на історичну долю українських земель.

 68. Охарактеризувати політику радянської влади в Західній Україні у 1939 – 1941 роках.

 69. Розкрити причини Великої Вітчизняної війни та місце України в планах гітлерівського командування.

 70. Проаналізувати заходи уряду СРСР щодо посилення обороноздатності країни у роки Великої Вітчизняної війни.

 71. Охарактеризувати німецько-фашистський окупаційний режим 1941 – 1944 років в Україні.

 72. Охарактеризувати основні етапи історії України у Великій Вітчизняній війні.

 73. Розкрити значення радянського тилу в забезпеченні перемоги над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні.

 74. Розкрити роль учасників радянського руху Опору – партизан і підпільників України - у забезпеченні загальної перемоги над фашистською Німеччиною.

 75. Охарактеризувати роль духовної сфери в роки Великої Вітчизняної війни та її вплив на розгортання боротьби в Україні з німецько-фашистськими загарбниками.

 76. Проаналізувати діяльність учасників ОУН-УПА в роки Другої світової війни; навести оцінки ролі у вітчизняній історії, запропоновані науковцями-істориками.

 77. Проаналізувати підсумки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. Визначити джерела та значення великої перемоги в історичній долі України. Розкрити політичні уроки, які потрібно засвоїти нашим сучасникам.

 78. Охарактеризувати особливості післявоєнного періоду вітчизняної історії та процес відбудови народного господарства в УРСР.

 79. Проаналізувати соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі УРСР в післявоєнний період (друга половина 1940 - початок 1950-х років).

 80. Розкрити політичне становище в західноукраїнських землях у післявоєнний період (друга половина 1940 – початок 1950-х років).

98. Розкрити процес наступу сталінізму в ідеологічній сфері України у другій

половині 1940-х – на початку 1950-х років.

99.Проаналізувати сутність реформ 1950-х – початку 1960-х років у Радянському

Союзі та результати їх реалізації в УРСР.

100.Розкрити сутність політичної «відлиги» в СРСР та її прояви в Україні.

101. Охарактеризувати процес зародження і розвитку руху шестидесятників в УРСР.

102. Розкрити процес наростання системної кризи в СРСР та Радянській Україні

впродовж 1970 – першої половини 1980-х років.

103.Охарактеризувати суспільно-політичне життя в Україні в середині 1960- першій

половині 1980-х років і місце в ньому дисидентського руху.

104.Розкрити особливості соціально-економічної та політичної ситуації в УРСР в роки «перебудови» (1985 – 1991 роки).

 1. Проаналізувати політичний розвиток України в умовах незалежності (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

 2. Охарактеризувати соціально-економічне становище незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

 3. Охарактеризувати стан культурної сфери незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

 4. Розкрити сутність проблеми «Україна та українська діаспора» і стан взаємовідносин наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Похожие:

Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconРозклад занять настановчої сесії 1 курс 1 семестр зфн 2011-2012 навч рік

Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconОрганізація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною...
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconОрганізація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною...
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconНачальнику Управління праці
Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування...
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconПлан исемінарських занять з курсу: "історія держави І права зарубіжних...
Тема : Виникнення держави І права. Держава І право Стародавніх Єгипту та Вавілону / 2 год
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconПрограма дисципліни «історія україни»
Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу,...
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconДеревянко Б. В., Руденко Л. Д. та ін. Транспортне право України:...
Транспортне право України: Підруч для студ юр спец вищ навч закл. / За ред М. Л. Шелухіна – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2008....
Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconЗаконом про Державний бюджет України на 2000 рік }

Запитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік) iconКафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница