Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого


Скачать 463.67 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
страница2/4
Дата публикации17.07.2013
Размер463.67 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4

Завдання

 

Згрупуйте запропоновані ознаки за їх належністю до фізіологічного або патологічного афектів: висока інтенсивність збудження; повна дезорганізація свідомості; запаморочення; надзвичайна інтенсивність збудження; значна дезорганізація свідомості (“звуження свідомості”); нестриманість у діях; повна втрата здатності контролювати свої дії; незв’язаність асоціативних ідей, домінування одного уявлення; нескладне хаотичне сполучення ідей; амнезія; зберігання окремих спогадів.

 

Т е м а ^ 6. Психологія юридичної праці.
Короткі юридичні професіограми


Психологія юридичної праці досліджує психічні закономірності правозастосовчої діяльності і розробляє психологічні основи: професіограм юридичних професій; індивідуального стилю й майстерності; виховання професійного вміння та навичок; підбору і розстановки кадрів; здійснення керівництва правоохоронною діяльністю та професійної орієнтації тощо.

Особливої уваги заслуговують професіограми як комплексне відображення головних рис юридичної праці, а також якостей осіб, що її виконують. Йдеться насамперед про короткі професіограми слідчого, судді, прокурора, адвоката, інспектора карного розшуку. При цьому необхідно з’ясувати структуру професіограм, до складу яких входять такі елементи: соціальні, реконструктивні, організаційні, посвідчувальні, комунікативні, пошукові.

Контрольні запитання

 

1. Назвіть головні риси професії слідчого.

2. У чому полягає специфіка вирішення розумових завдань суддею при постановці вироку?

3. Визначте спрямованість та основні етапи здійснення захисної діяльності адвокатом.

Р о з д і л ІІ

 

Особлива частина

 

Т е м а ^ 7. Кримінальна психологія

 

Кримінальна психологія як самостійна галузь юридичної психології має свій предмет дослідження, де передусім виділяються закономірності формування антисоціальних настанов у особи та механізм їх реалізації у протиправній поведінці. Крім того, вона досліджує особу злочинця та злочинної групи, психологічні шляхи впливу на них. У цьому аспекті важливо враховувати класифікацію злочинних типів (глобальний, парціальний, предкримінальний), а також висновок про те, що наміри людей ніколи не бувають цілком злочинними, а їхня діяльність підпорядкована виключно досягненню злочинного результату.

Окремо необхідно розглянути механізм вчинення злочину, мотив як елемент психологічного механізму злочинної діяльності, психологічні наслідки вчиненого злочину, психологічний аналіз особи злочинця, психологію організованої злочинності.

 

Контрольні запитання

 

1. Визначте психологічні аспекти дослідження особистості обвинуваченого у кримінальному процесі.

2. Дайте психологічне визначення мотиву злочину та його різновидів.

3. Дайте психологічний аналіз особи вбивці.

4. Назвіть різновиди конфліктів у злочинних угрупованнях, підстави виникнення та засоби вирішення.

5. У чому полягає специфіка злочинних угруповань загально кримінальної та економічної спрямованості?

 

 

 

Т е м а ^ 8. Психологічна характеристика
процесуальної діяльності


При дослідженні психологічної характеристики процесуальної діяльності необхідно враховувати специфіку, яка обумовлена її пізнавальними цілями. Процесуальна діяльність має особливості, що відрізняють її від тих видів діяльності, у яких пізнавальна ціль відсутня або подана в згорнутому вигляді, підпорядкованому іншим цілям.

До психологічних характеристик процесуальної діяльності належать такі, як:

– правова регламентація – суворе регулювання процесуальної діяльності, зведене в норму закону, а отже, обов’язкове для виконання. Вивчаючи дане питання, слід розглянути співвідношення і взаємозв’язок правової регламентації і наукової організації праці, правової регламентації і свободи дій судово-слідчих працівників;

– наявність владних повноважень – володіння владою і можливістю розпоряджатися нею. Психологічний стан особи, що володіє владою, обумовлюється насамперед високим ступенем відповідальності, пов’язаної з його повноваженнями і їхнім застосуванням у кожному конкретному випадку. Особливо варто звернути увагу на такі похідні від владних повноважень психологічні прояви, як напруженість (стрес), а також перевищення, зловживання владою або острах її застосування;

– дефіцит часу – суворий тимчасовий режим як загальних термінів розслідування і судового розгляду, так і термінів, пов’язаних із процесуальним спрямуванням кримінальної справи. Дефіцит часу обумовлений рештою об’єктив-них і суб’єктивних чинників. При вивченні даного питання необхідно усвідомити ці чинники;

– комунікабельність – здатність особи спілкуватися із широким за своїм діапазоном соціальним середовищем. Основну увагу при вивченні цього питання необхідно зосередити на багатосторонності та виключній значущості комунікабельності слідчого і судді.

Вивчення даної теми завершується розглядом питань, пов’язаних із різноманіттям розумових завдань, що вирішуються, протидією зацікавлених осіб, фаховими якостями осіб, що здійснюють виробництво по справі, а також із професійною деформацією та шляхами її подолання.

 

^ Контрольні запитання

 

1. Назвіть основні елементи психологічної характеристики судово-слідчої діяльності?

2. У чому проявляються закономірності виникнення і прояву в судово-слідчій діяльності психологічної напруженості (стресу)?

3. Перелічте суб’єктивні й об’єктивні чинники, що обумовлюють дефіцит часу в судово-слідчій діяльності.

4. У чому полягає творчий елемент у судово-слідчій діяльності?

5. Вкажіть професійно необхідні психічні якості осіб, що здійснюють провадження по кримінальній справі.

6. Визначте поняття, форми прояву і шляхи подолання професійної деформації

 

Завдання

 

1. У слідчого Петрова у провадженні знаходяться кримінальні справи про: розкрадання коштів у побутовому комбінаті; заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; хуліганство; пожежу на складі готової продукції заводу РТВ; порушення правил прямування й експлуатації автотранспорту.

^ Які властивості особистості повинні бути розвинуті у Петрова, щоб він міг ефективно провести розслідування?

2. Проводячи обшук на дачі й дачній ділянці розкрадача, слідчий зіткнувся з необхідністю оглянути ділянку місцевості (0,5 га), засадженої плодовими деревами, комору, підвал із численними банками варення, узварів, маринадів, стіс дров (1х3 м), гараж, криницю і сарай, у якому зберігалися старі речі.

^ Якими характерологічними якостями повинний володіти слідчий для успішного проведення обшуку?

3. У міській прокуратурі розслідування по найбільше складних справах веде слідчий Максимов. Він глибоко вникає в мотиви вчинення злочину, може тривалий час допитувати свідків, підозрюваних, потерпілих. У процесі спілкування легко встановлює психологічний контакт, вміє схилити людину до відвертої розмови, залишається спокійним, чемним і суворим у самих складних ситуаціях, не втрачає самовладання в екстремальній обстановці.

^ Які психофізіологічні якості характерні для слідчого Максимова?

4. На допиті свідок давав явно помилкові показання. Слідчий грубо зажадав від нього говорити правду, але допитуваний продовжував наполягати на своїх показаннях. Тоді слідчий оголосив йому, що порушує проти нього кримінальну справу за дачу неправдивих показань, склав протокол затримки і помістив свідка в ізолятор тимчасового утримання.

^ Дайте психологічну оцінку діям слідчого.

5. У процесі розслідування злочину було встановлено, що обвинувачений Крилов не брав участі у нападі на Носкову. Слідчий має вирішити питання про правомірність подальшого утримання Крилова під вартою. Він працює в органах міліції давно і добре знає, які неприємності по службі можуть бути в нього у зв’язку зі зміною запобіжного заходу.

Слідчий залишив Крилова під вартою і став шукати підтвердження правомірності його перебування в слідчому ізоляторі.

^ Дайте психологічне обґрунтування ситуації. Як повинний діяти слідчий? Назвіть мотиви його дій.

6. У ході розслідування злочину про пограбування ювелірного магазину підозра пала на гр-на Семенова, що, як було встановлено слідством, займався розведенням бджіл. Під час обшуку в нього слідчий старанно перевірив бджолині вулики, але не знайшовши в них нічого, не приділив належної уваги іншій території.

^ Проаналізуйте даний приклад. У чому проявилася професійна деформація слідчого?

Т е м а 9. Психологічні основи доказування, планування та організації слідчої
і судової діяльності


Розслідування, як і судовий розгляд, за своєю сутністю є пізнавальним процесом. Пізнання засновано на виявленні зв’язків і співвідношень між ними. При цьому пізнання, проваджуване слідчим або суддею, здійснюються у формі доказування.

Вивчаючи дану тему, необхідно зрозуміти сутність мислення, його визначення і загальні закономірності; розумові операції; форми мислення, етапи процесу мислення при вирішенні слідчих і судових завдань; види й індивідуальні особливості мислення (якості розуму).

Слід засвоїти питання, що пов’язані із сутністю мислення, його визначенням і загальними закономірностями. Пізнаючи світ, людина узагальнює результати чуттєвого досвіду, відбиває загальні властивості речей. Для пізнання навколишнього світу недостатньо лише помітити зв’язки між явищами, необхідно встановити, що ці зв’язки є загальними властивостями речей. На цій узагальненій основі людина вирішує конкретні пізнавальні завдання. Таким чином, мислення – це опосередкований і узагальнений відбиток істотних, закономірних взаємозв’язків дійсності, це узагальнена орієнтація в конкретних ситуаціях.

Мислення здійснюється на загальних закономірностях поза залежністю від конкретного предметного його застосування. Водночас розумова, пізнавальна діяльність слідчого і судді має специфіку, яка обумовлена: а) предметом пізнання; б) різноманіттям завдань, що розв’язуються у проблемних ситуаціях розслідування або судового розгляду; в) різноманітністю видів мислення (евристичне, дискурсивне, рефлексивне, інтуїтивне), що використовуються для досягнення цілей пізнання; г) обстановкою (середовищем), у якому здійснюється вирішення розумових завдань (протиборство зацікавлених осіб, дефіцит часу). При цьому необхідно враховувати, що всі завдання поділяються на два великих класи – алгоритмічні (розв’язуються по заздалегідь відомим правилам) і творчі (засоби їхнього вирішення заздалегідь не відомі). Слідчі завдання, як правило, творчі.

Особливе значення в евристичному (творчому) мисленні займає моделювання як засіб відтворення тих або інших обставин, що сприяють пізнанню. Студентам необхідно засвоїти: поняття моделювання; роль моделей у пізнанні події злочину; класифікацію моделей (ідеальні і реальні, прості і складні, статичні і динамічні).

Вивчаючи питання про інтуїтивне мислення, потрібно враховувати, що:

– об’єктивна істина в судочинстві може бути досягнута тільки в результаті раціонального пізнання;

– слідча інтуїція, як швидкий, неусвідомлений шлях вирішення завдань при недостатності вихідних даних, може використовуватися лише для вибору напрямку доказового процесу;

– слідча інтуїція належить до евристичного, а не доказового процесу і її умовиводи мають імовірний характер;

– інтуїтивне знання в процесі доказування має бути перетворене в логічно і фактично обґрунтоване, достовірне знання.

До психологічних основ доказування також слід віднести внутрішнє переконання як необхідний елемент оцінки доказів. Категорія “внутрішнє переконання” за своєю суттю виражає особисту впевненість у відповідності суб’єктивної оцінки індивіда об’єктивно існуючим обставинам або фактам. Для внутрішнього переконання характерні свобода й обґрунтованість, його формування проходить декілька етапів і підвладне впливу конформності, тобто здатності людини змінювати свою поведінку під впливом інших людей таким чином, щоб вона відповідала принципам та поглядам навколишніх.

Розглядаючи питання про психологію планування судово-слідчої діяльності як розумового процесу, сполученого з вибором найбільш оптимальних шляхів пізнання, слід враховувати, що воно здійснюється в декілька умовно виділених етапів: 1) орієнтовне; 2) організаційне; 3) планування виконання; 4) допланування.

При вивченні психології організації судово-слідчої діяльності потрібно усвідомити, що в основу цієї організації покладено вирішення як ідеальних розумових завдань (слідчих і судових версій), так і реальних, до яких можна віднести завдання щодо: визначення джерел інформації; організації процесуальних і оперативно-розшукових дій; координації діяльності; економії процесуальних засобів і визначення термінів діяльності; організації профілактичних заходів.

 

^ Контрольні запитання

 

1. Назвіть форми, джерела та стадії судово-слідчого пізнання.

2. У чому полягають особливості судово-слідчого мислення? Визначте коло розумових завдань, що вирішують слідчий, суддя.

3. Розкрийте роль моделей у пізнанні злочину. Дайте характеристику ідеальним, реальним, статичним, динамічним, простим і складним моделям.

4. Дайте поняття професійної інтуїції. Охарактеризуйте співвідношення логічного й інтуїтивного в судово-слідчому мисленні.

5. Який вплив має конформність на формування внутрішнього переконання слідчого або судді?

 

Завдання

 

По складній кримінальній справі слідчий Ковальов запропонував прокурору на вибір два документи – обвинувальний висновок і постанову про припинення провадження по справі. На питання, чому подані взаємовиключні рішення, Ковальов відповів: “Ви прокурор, вирішуйте самі, що правильно, я погоджуся з будь-яким варіантом”.

^ Яка якість особистості слідчого проявилося в його поведінці?

 

 

Т е м а 10. Психологія допиту:
стадії формування показань


 

Допит належить до найбільш складної, багатопланової слідчої і судової дії, що має процесуальні, криміналістичні, організаційні, психологічні й етичні аспекти. Тому особливе місце в даній темі відводиться питанням щодо стадії формування показань, а саме: сприйняття, запам’ятовування і відтворення. Кожна стадія, як складовий елемент пізнавальної діяльності людини, включає решту положень, які рекомендується розглянути самостійно. Так, при вивченні першої стадії формування показань – сприйняття – необхідно засвоїти такі питання: а) поняття сприйняття і його відмінність від відчуття; б) органи чуття та їх функціональне значення; в) сутність сприйняття і його загальні закономірності; г) суб’єктивні й об’єктивні чинники, що впливають на сприйняття, при цьому насамперед виділяються стан органів чуття, емоційний стан сприймаючої особи, особистий інтерес до сприйманих фактів, спрямованість уваги та ін.

Вивчаючи другу стадію формування показань – запам’ятовування, необхідно усвідомити: а) поняття пам’яті та її нейрофізіологічну основу; б) форми, процеси і типи пам’яті; в) закономірності формування та структура мимовільного запам’ятовування; г) асоціативні зв’язки і їхні види; д) явища амнезії і ремінісценції.

Розглядаючи питання, що стосуються третьої стадії формування показань – відтворення, рекомендується звернути увагу на класифікацію одержуваної в ході допита інформації (доказову, тактичну, змістовну, мімічну, конклюдентну, паралінгвістичну), а також суб’єктивні й об’єктивні чинники, що впливають на процес відтворення інформації на допиті.

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть органи чуттів, їхні функції.

2. Які закономірності характерні для сприйняття?

3. Вкажіть суб’єктивні й об’єктивні чинники, що впливають на процес сприйняття.

4. Які закономірності покладені в основу запам’ятову-вання?

5. Назвіть форми і типи пам’яті.

6. Дайте визначення асоціативним зв’язкам і зазначте їхні види.

7. Що слід розуміти під ремінісценцією і яке її значення для організації допиту?

8. Від яких чинників залежать повнота й правильність відтвореної на допиті інформації?

 
1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconУкраїнської держави
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки України
Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconВ. С. Зеченецькш — доктор юридичних наук, професор, заступник директора...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист№1/11-7431 від 09....
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України
...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconВ. Д. Ткаченка Затверджено Міністерством освіти
Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки україни
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/Пт661Хвід 23. 12. 2004 р.)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница