Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого


Скачать 463.67 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
страница4/4
Дата публикации17.07.2013
Размер463.67 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4

Завдання

 

Обшук провадився в кабінеті розкрадача державного майна. Документи, пошук яких здійснювався, виявити не вдалося. Тоді за розпорядженням слідчого обшукуваного вивели з кімнати, у якій провадився обшук, а всі меблі в ній переставили. Потім обшукуваного ввели до кімнати і почали спостерігати за ним. Неспокійний погляд обшукуваного сковзнув по переставленій обстановці і зупинився на одній із шаф, де і були заховані документи.

^ У чому проявилася мимовільна реакція обшукуваного?

За допомогою яких прийомів викликають мимовільні реакції у обшукуваного?

Сформулюйте правила спостереження за обшукуваним.

 

Т е м а 17. Психологічні основи слідчого експерименту і перевірки показань на місці

 

До психологічної характеристики слідчого експерименту варто віднести обстановку і умови його проведення, а також можливість відтворення емоційного стану особи в процесі провадження експерименту. При розгляді цих сторін слідчого експерименту необхідно звернути увагу на викладені в криміналістичній літературі пропозиції щодо моделювання обстановки й умов експерименту, експериментальних дій; суб’єктивного стану особи, що бере участь в експерименті.

Моделювання обстановки й умов має характер істотного наближення, що дозволяє створювати об’єктивно необхідні умови для здійснення експерименту. Дане завдання можна вирішити за допомогою реконструкції та макетування.

Моделювання експериментальних дій припускає багатократність їх повторення і здійснення в різноманітних умовах. Розглядаючи питання моделювання суб’єктивних чинників, доцільно керуватися тим, що відтворити в експерименті психологічний стан особи, рівнозначний або подібний тому, що був у момент вчинення злочину, неможливо. Водночас створюються відомі передумови для формування подібного психологічного стану. Йдеться, насамперед, про вплив на особу обстановки експерименту і характеру експериментальних дій. Важливе місце при цьому приділяється повідомленню особи, що бере участь в експерименті, забезпеченню психологічної готовності особи до виконання експериментальних дій, створенню обстановки, що виключає елемент чекання.

Заслуговують на увагу і питання про оціночну діяльність слідчого у визначенні доказової цінності позитивних і негативних результатів експерименту.

Вивчаючи тему “Психологічні основи перевірки показань на місці”, необхідно пам’ятати, що сутність цієї слідчої дії полягає в тому, що достовірність раніше даних показань особи встановлюється шляхом зіставлення уявної моделі з дійсною обстановкою на місцевості. Аналізуючи показання, слід мати на увазі, що їх відповідність вказує на те, що даній особі відома обстановка події. Завдання ж слідчого в ході перевірки показань на місці – встановити, чи джерелом цієї поінформованості є особисте перебування даної особи на цьому місці в момент події або її поінформованість має інше джерело. Для перевірки показань на місці характерні такі психологічні закономірності:

а) здатність особи сприймати та запам’ятовувати обстановку, в котрій відбувається та чи інша подія;

б) просторова орієнтація особи при відтворенні обстановки в загальному або у фрагментарному вигляді, природному або видозміненому стані;

в) психологічний вплив обстановки події на особу, що повторно перебуває на цьому місці.

 

^ Контрольні запитання

 

1. Назвіть чинники, що сприяють відтворенню подібного психологічного стану особи, що бере участь в експерименті.

2. Чи може бути підданий сумніву негативний результат слідчого експерименту?

3. Дайте визначення “опорним пунктам” і з’ясуйте їхні функції в ході проведення перевірки показань на місці.

4. Що слід розуміти під просторовою орієнтацією? Яка її роль у ході перевірки показань на місці?

5. Назвіть основні тактичні рекомендації щодо організації та проведення перевірки показань на місці.

 

Т е м а ^ 18. Судово-психологічна експертиза

 

Щодо судово-психологічної експертизи, то ця тема включає такі головні питання:

– значимість даного виду експертизи як джерела доказування;

– підстави для призначення і компетенція судово-психологічної експертизи;

– організація і проведення судово-психологічної експертизи.

У теоретичному і практичному аспектах найбільш важливо з’ясувати питання, що входять до компетенції судово-психологічної експертизи. При цьому потрібно пам’ятати, що предмет дослідження судово-психологічної експертизи досить різноманітний і багато в чому обумовлений конкретними обставинами розслідування і судового розгляду. Проте, незважаючи на широке коло питань, що відносять до компетенції судово-психологічної експертизи, можна виділити такі, що найчастіше зустрічаються:

а) здатність свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачуваних (з урахуванням їх індивідуально-психологічних і вікових особливостей, стану розумового розвитку) правильно сприймати обставини, що мають значення для кримінальної справи, і давати стосовно них правильні показання;

б) здатність потерпілих від статевих злочинів правильно сприймати характер і значення дій, які вчиняються щодо них;

в) здатність неповнолітніх обвинувачуваних, що страждають розумовою відсталістю, не пов’язаною з психічними захворюваннями, цілком усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними;

г) наявність або відсутність у суб’єкта в момент вчинення протиправних дій фізіологічного афекту;

д) можливість виникнення різноманітних психічних явищ, що перешкоджають нормальному здійсненню фахових функцій (в авіації, на автомобільному чи залізничному транспорті, у роботі оператора АСУ на виробництві);

е) наявність або відсутність в особи в період, який передував смерті, психічного стану, що схиляє до самогубства.

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на підстави призначення судово-психологічної експертизи.

1. Особливості поводження особи до, у момент і після вчинення злочину, а також на досудовому і судовому слідстві (віктимність, наявність ознак фізіологічного афекту, агресивність або надмірна млявість, замкнутість, порушення таких психічних процесів, як сприйняття, уява, увага, запам’ятову-вання, відтворення, мислення).

2. Відомості щодо перенесених або наявних психічних або соматичних захворювань (особливо інфекційних).

3. Відомості стосовно специфіки виховання та оточення особи (особливо неповнолітньої).

4. Відомості про обставини і умови вчинення злочину (незвичайність, вигадливість мотивації поведінки обвинувачуваного, свідка, потерпілого; різка відмінність поведінки зазначених осіб від властивої відповідній віковій і статевій групі; ненадання опору при зґвалтуванні; дорожня обстановка при ДТП та ін.).

Вивчаючи організацію і проведення судово-психо-логічної експертизи, рекомендується розглянути такі питання, як:

– процесуальна регламентація проведення даного виду експертизи;

– організаційний порядок призначення експертизи (матеріали для експертного дослідження; предмет і суб’єкти дослідження, експертні заклади). При цьому треба враховувати специфіку призначення комплексних психолого-психіат-ричних, психолого-технічних, психолого-лінгвістичних експертиз.

 

 

 

Контрольні запитання

 

1. Розкрийте сучасний стан і перспективи розвитку судово-психологічної експертизи.

2. Назвіть відмінні ознаки судово-психологічної і судово-психіатричної експертиз.

3. Чому судово-психологічні експертизи, як правило, здійснюються експертними комісіями?

4. Хто може бути залучений до експертної комісії з проведення судово-психологічної експертизи?

5. Назвіть експертні заклади, у яких проводяться стаціонарні й амбулаторні судово-психологічні експертизи.

 

Завдання

 

Громадянка Смирнова мешкала із сім’єю в місті З. Її чоловік систематично пиячив, улаштовував скандали, бив малолітню дочку, порушував подружню вірність, неодноразово залишав сім’ю.

Пізно вночі 26 березня Смирнов повернувся в нетверезому стані, образив дружину, побив її, а також дочку і тещу. Зранку 27 березня на роботу не пішов, удень пиячив. Повернувшись додому опівночі, знову бив дружину ногами, підносив до її обличчя запалені сірники, викрутку, загрожував розправою та викинути у вікно дочку і тещу. Запропонував дружині вийти в коридор, продовжуючи загрожувати убивством. Після цього Смирнова схопила на кухні сокиру для розробки м’яса і завдала нею чоловікові удар по голові. Коли потерпілий впав, то ще намагався вдарити дружину ногою, але остання ще кілька разів ударила його по голові й убила. У судовому засіданні Смирнова винною себе визнала і показала, що вбила чоловіка в стані сильного душевного хвилювання, яке раптово виникло внаслідок систематичного знущання над нею, дочкою і матір’ю.

^ Чи виступає в запропонованій ситуації фізіологічний афект як юридична категорія?

Охарактеризуйте фізіологічний афект, зазначте відмінності афекту від стресу.

Т е м а ^ 19. Психологія судового процесу. Психологічні основи судової ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення теми потрібно починати з аналізу психології учасників судового слідства, виховного впливу судового процесу і вироку суду на підсудного та інших осіб.

Окремо досліджуються питання щодо психологічної структури судової діяльності і таких її елементів, як пізнавальної, конструктивної, виховної. При цьому необхідно пам’ятати, що специфіка пізнавальної діяльності у суді полягає у опосередкованості пізнання фактів, оперуванні максимально сконцентрованим обсягом інформації, самостійності визначення порядку сприйняття інформації.

Студентам також слід звернути увагу на вивчення питань щодо формування внутрішнього переконання у суддів (етапи, чинники-детермінанти) та судових помилок.

 

Контрольні запитання

 

1. У чому полягає складність пізнавальної діяльності у ході судового слідства?

2. Розкрийте своєрідність формування судового переконання?

 

Т е м а 20. Психологічні основи судового слідства. Психологія судових дій

 

Психологічна характеристика судового слідства включає в себе насамперед такі елементи, як стадійність, колегіальність, змагальність. Не менше значення мають питання щодо психології судових дебатів, а також проблеми психологічного бар’єра між учасниками діалогу та засобів його подолання (роль рефлексивного мислення та керування).

Студентам також необхідно звернути увагу на психологічні особливості допиту у судовому слідстві, а саме на публічність, обмеженість у часі, участь адвоката та ін. Окремо заслуговує на увагу питання щодо можливості застосування перехресної форми допиту (специфіка, учасники, позитивні та негативні наслідки).

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть методи змагальності, що застосовуються у ході судового слідства.

2. У чому полягає специфіка судового допиту учасників злочинних формувань?

3. Розкрийте механізм застосування перехресного допиту у судовому слідстві.

 

Т е м а 21. Кримінально-виконавча
(пенітенціарна) психологія


 

Найбільш важливими для засвоєння даної теми є проблеми кримінально-виконавчої психології, які стосуються особистості засудженого, – це його психологічна і кримінологічна характеристика, специфіка адаптації до режиму ізоляції, ставлення до вчиненого, своєї провини, вироку, наявність або відсутність тенденцій до ресоціалізації. Не менш важливим є вивчення питань формування формальних і неформальних мікрогруп із різноманітною соціальною і криміногенною спрямованістю (позитивною, негативною, нейтральною), закономірностей їх утворення, позитивного або негативного впливу на осіб, що входять у їхній склад. Особливе місце у кримінально-виконавчій психології займають питання розробки та ефективності методів психологічного впливу на засуджених і його різноманітних форм відносно окремих особистостей або мікрогруп. І тут важливо враховувати створену кримінально-виконавчою психологією класифікацію засуджених, насамперед, за їх ставленням до міри покарання, що визначена судом. Одним з найголовніших завдань кримінально-виконавчої (пенітенціарної) психології слід вважати відновлення соціально адекватно спрямованої волі засудженої особи. При цьому необхідно розглянути критерії щодо ресоціалізації, серед яких виділяється спроможність засудженого повернутися до корисної діяльності або розпочати її, добровільно і сумлінно виконувати свої обов’язки тощо.

Контрольні запитання

 

1. Визначте предмет дослідження кримінально-виконавчої психології.

2. Назвіть основні методи кримінально-виконавчої психології.

3. У чому проявляються особливості колективу засуджених?

4. Назвіть закономірності формування колективів засуджених.

5. Охарактеризуйте потреби й інтереси правопорушників.

6. Визначте періоди перевиховання осіб з антисоціальною настановою.

 

Завдання

 

У невеличкому місті тривалий час відбувалися пожежі. За деякими припущеннями вони були наслідком навмисних підпалів. Зрештою був затриманий злочинець – 23-літній Єфремов. Пояснюючи мотив своєї поведінки, він заявив, що в такий спосіб помстився потерпілим. Болісно самолюбний, незграбний, небагатослівний, невмілий у роботі Єфремов не користувався повагою в селищі: його рідко запрошували в гості, дівчата відхиляли його залицяння, а дорослі вважали нерозумним. Поступово ворожість до мешканців селища ставала для Єфремова звичним почуттям. У черговий раз потрапивши у становище знехтуваного, він кілька днів “не знаходив собі місця”, мріявши “піднятися над людьми й усіх поставити на своє місце”. Педантично вів підрахунок “приниженням”, що йому нібито припадало зносити. Якось будинок одного з “кривдників” зайнявся і Єфремов відчув гостру насолоду, спостерігаючи за схвильованими і переляканими людьми. Наступного дня він сам підпалив будинок в іншому кінці селища і, знаходячись серед людей, що допомагали гасити пожежу, радів паніці. Незабаром потреба змушувати людей страждати, хвилюватися, плакати і переживати стала в Єфремова настільки великою, що він вже активно шукав приводу для сварки з ким-небудь із мешканців, щоб, зазнавши приниження, помститися за нього підпалом.

^ Використовуючи психологічну термінологію, оцініть особливості злочинної волі Єфремова.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982.

Васильев В.Л. Юридическая психология. – 3-е изд. – С-Пб, 2000.

Васильев М.А., Поплужный В.А., Тихомиров О.К. Эмоции и мышление. – М., 1980.

Дулов А.В. Судебная психология. – Минск, 1975.

Еникеев М.М. Основы общей и юридической психологии. – М., 1996.

Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К., 1999.

Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М., 1983.

Коновалова В.Е. Правова психологія: Навч. посібник. – Х.: Основа, 1996.

Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – 3-е изд. – М., 1977.

Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебник для вузов. – М., 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

 

 

 

 

 

методичні поради та завдання
для самостійної роботи студентів
з навчальної дисципліни “психологія
(загальна та юридична)”


 

 

 

 

 

Укладачі: ЖУРАВЕЛЬ Володимир Андрійович,

КОНОВАЛОВА Віолетта Омелянівна,

ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович

 

Відповідальний за випуск ^ В.Ю. Шепітько

 

Редактор В.В. Арнаутова

Коректор В.В. Христенко

Комп’ютерна верстка Г.В. Калашнікової

 

 

 

 

План 2002, поз. 85

 

Підп. до друку .03.2003. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 1,4. Облік.-вид. арк. 1,5. Вид. № 6.

Тираж прим. Зам. № 1540. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77
1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconУкраїнської держави
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки України
Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconВ. С. Зеченецькш — доктор юридичних наук, професор, заступник директора...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист№1/11-7431 від 09....
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України
...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconВ. Д. Ткаченка Затверджено Міністерством освіти
Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки україни
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/Пт661Хвід 23. 12. 2004 р.)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница