4 Визначення змісту самостійної роботи студентів


Скачать 48.35 Kb.
Название4 Визначення змісту самостійної роботи студентів
Дата публикации18.07.2013
Размер48.35 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
4.2.Визначення змісту самостійної роботи студентів.

Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 2 курсу.

Перша частина індівідуального завдання СРС - аналітична записка. Її тема обирається студентом згідно Переліку № 1.

Перелік 1

тем аналітичних записок

 1. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із скороченням чисельності або штату.(Антошин)

 2. Припинення трудового договору з незалежних від волі сторін підстав(Боднар)

 3. Порядок укладення колективного договору(Бороха)

 4. Поняття колективної угоди, її сторони, зміст та структура.(Бушневский)

 5. Порядок укладення колективної угоди(Грабалов)

 6. Працівник як суб’єкт трудового права(Груба)

 7. Роботодавець як суб’єкт трудового права(Довгаль)

 8. Державні органи з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю й охорону праці.(Казарян)

 9. Профспілкові органи як суб’єкт трудового права.(Клитный)

 10. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.(Краковский)

 11. Нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини.(Мазнева)

 12. Сприяння Державної служби зайнятості працевлаштуванню громадян України та іноземців.(Моцар)

 13. Порядок укладення трудового договору, виключаючи встановлення випробування працівникові.(Падун)

 14. Встановлення випробування працівникові під час укладення трудового договору.(Розумная)

 15. Особливості укладення трудового договору з роботодавцем-фізичною особою.(Салий)

 16. Види трудового договору(Серняк)

 17. Зміна умов трудового договору(Сидоренко)

 18. Порядок звільнення працівника(Титарева)

 19. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника(Тюрина)

 20. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, виключаючи розірвання у зв’язку із скороченням чисельності або штату.(Хорошок)

 21. Поняття колективного договору, його сторони, зміст та структура.(Хренова)

 22. Основні засади правового регулювання трудових відносин (принципи).(Чернобублик)

 23. Правовідносини в сфері трудового права.(Яковенко)


Для підготовки першої частини СРС - аналітичної записки - необхідно знайти у проекті Трудового кодекса України та у чинних КЗпП України та інших нормативно-правових актах про працю відповідні правові норми, які дозволяють провести порівняльно-правовий аналіз за обраною студентом темою.

Для виконання СРС при підборі нормативно-правових актів про працю рекомендується скористатися запропонованим їх переліком до кожної теми курсу «Трудове право» в цих навчально-методичних матеріалах.
^ 7.1.Аналітична записка

Структура аналітичної записки

-Титульний лист (навчальний заклад; кафедра; назва теми аналітичної записки; прізвища, імя, по-батькові членів академічної групи; курс; група; прізвище, імя, по-батькові викладача дисципліни; рік);

-Вступ (коло питань, які будуть досліджуватися, мета);

-Зміст (можна оформлювати візуальним способом, тобто у порівняльній таблиці);

-Висновки (чітке викладення головних теоретичних та практичних результатів дослідження);

-Список використаних джерел (вимоги оформлення як при написанні курсових робіт);

-Додатки.

Вимоги до оформлення аналітичної записки

Аналітична записка повинна бути виконана:

 • Кегель: Times New Roman 14, через одинарний міжстроковий інтервал;

 • Береги: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє – 20 мм.,

 • Об’єм: Вступ – 0,5 стор., Зміст – 4 стор., Висновки – 0,5 стор., без урахування Списку використаних джерел і додатків.


Система оцінювання знань з дисципліни „Трудове право”

за 100-бальною шкалою для складання іспиту

Поточний контроль (max 50 балів)


Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль (max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів (пункт 11 + пункт 14)

Заліковий модуль 1

заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

10

-

20

50

20

-

1020

50

100

Похожие:

4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодична вказівка для самостійної роботи студентів (срс)
Навчальна тема срс: «Оволодіти практичними навичками роботи молодшого медичного персоналу у приймальному та терапевтичному відділеннях...
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconПлан самостійної роботи студентів під час проходження виробничої...
План самостійної роботи студентів під час проходження виробничої практики з до­гляду за хворими
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія»
Тема: «Лікувально-трудова експертиза хворих с захворюваннями І травмами органу зору» 2 години
4 Визначення змісту самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів за темою 2
Тема срс: оволодіти навичками оцінки стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница