4. Методические рекомендации для усвоения


Название4. Методические рекомендации для усвоения
страница14/19
Дата публикации18.07.2013
Размер2.27 Mb.
ТипМетодические рекомендации
userdocs.ru > Право > Методические рекомендации
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Перечень нормативных актов
 1. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Урядовий кур’єр. – 2005. – 17.08.2005. – № 153-154.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Кодекс України від 28.12.1960 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.– 1961.–№2.– Ст.15.

 5. Митний кодекс України: Кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-IV //Відомості Верховної Ради України.– 2002.– № 38-39. – Ст.288.

 6. Основи законодавства України про культуру: Основи законодавства ВР України від 14 лютого 1992 р. № 2117-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

 7. Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України: Указ Президента України від 4 серпня 2003 р. № 797/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 32. – Ст. 1693.

 8. Питання Державного казначейства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3275.

 9. Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики: Указ Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 529.

 10. Питання Державної інспекції з контролю за цінами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1819 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 2162.

 11. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 12. – Ст. 459.

 12. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 13. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 188.

 14. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 8.

 16. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2557-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 17. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 18. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – N 15. – Ст. 799.

 19. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 327.

 20. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N27. – Ст. 385.

 21. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001р. № 2235-III //Урядовий кур’єр. – 2001. – № 39.

 22. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2. – Ст. 5.

 23. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінета Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

 24. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

 25. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 5.

 26. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 // Урядовий кур’єр. – 1992. – 09.10.92. – № 42-43.

 27. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 28. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 29. Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів: Указ Президента України від 11 грудня 2001 р. № 1207/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 50. – Ст. 2231.

 30. Про деякі питання впорядкування статусу державних службовців: Указ Президента України від 11 червня 2001 р. № 419 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст. 1070.

 31. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-III //Відомості Верховної Ради України.– 2002. – № 5. – Ст. 29.

 32. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1388.

 33. Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – N 31 . – Ст. 1175.

 34. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Указ Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 58-59.

 35. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230.

 36. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

 37. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради Ураїни. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 38. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 р. № 1506-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – Ст. 691.

 39. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3068.

 40. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг: Наказ Міністерства економіки України від 12 липня 2007 р. № 219 // www.liga.net.

 41. Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 953 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1477.

 42. Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління: Постанова Кабінету міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 953 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1477.

 43. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

 44. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 12. – Ст. 459.

 45. Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 225 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – №9. – Ст. 179.

 46. Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 924 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2122.

 47. Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 897 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2102.

 48. Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 667 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 32. – Ст. 1296.

 49. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 25. – Ст. 1178.

 50. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2084.

 51. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 940 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 53. – Ст. 2163.

 52. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 р. № 778 //Офіційний вісник України.– 2007.– N39.- Ст.1564.

 53. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 18.02.93. – № 25-26.

 54. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 18.02.93. – № 25-26.

 55. Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 р. № 166/92-рп // Голос України. – 1992. – 28.10.92. – № 206.

 56. Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. № 1541 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2999.

 57. Про затвердження Положення про Міністерство економіки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 777 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39 – № 1563.

 58. Про затвердження Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 717 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1471.

 59. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 960 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 28. – Ст. 2022.

 60. Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1566 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3010.

 61. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 51. – Ст. 3410.

 62. Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.

 63. Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1540 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2998.

 64. Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1543 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3001.

 65. Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1538 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2996.

 66. Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 789  // Офіційний вісник України. – 2006. – № 23. – Ст. 1716.

 67. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. № 1577 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3020.

 68. Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 971 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2227.

 69. Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 08.04.93. – № 52-53.

 70. Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 15.12.94. – № 193-194.

 71. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст. 27.

 72. Про затвердження Положення про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 14. – Ст. 370.

 73. Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 367.

 74. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон: Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 37. – Ст. 545.

 75. Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – Ст. 764.

 76. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 2028 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 26. – Ст. 871.

 77. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 189 //Офіційний вісник України. – 1999.– №7.– Ст.240.

 78. Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 272 // Офіційний вісник України. – 2007. – N 14. – Ст. 531.

 79. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 351.

 80. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1004.

 81. Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 967 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2224.

 82. Про затвердження Типового положення про Головне управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: Наказ Міністерства фінансів України від 4 квітня 2006 р. № 332 // Офіційний вісник України. – 2006. – N 16. – Ст. 1234.

 83. Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1326 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст. 1489.

 84. Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 59 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 5. – Ст. 170.

 85. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 //Офіційний вісник України.– 2000.– №8. – Ст.317.

 86. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2456.

 87. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 28. – Ст. 1155.

 88. Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України: Указ Президента від 14 березня 1995 р. № 213/95 //Урядовий кур’єр.–1995.–№43-44.

 89. Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік: Указ Президента України від 05 січня 2004 р. № 4/2004 // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 3.

 90. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: Указ Президента від 20 вересня 2007 р. //Офіційний вісник Президента України. – 2007. – N 33 . – Ст. 684.

 91. Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 54. – Ст. 1871.

 92. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР //Відомості Верховної Ради України.–1996.– № 47.– Ст.256.

 93. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. № 685 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 1047.

 94. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2435.

 95. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст. 1340.

 96. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 79. – Ст. 2792.

 97. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. №116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 98. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 1982.

 99. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 100. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2 квітня 1994 р. № 127/94 // Указ Президента України. – Т.1. – 1991-1994. – К., 1997. – С. 84.

 101. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

 102. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 103. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 104. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 774.

 105. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 51. – Ст. 1870.

 106. Про навчання іноземних громадян в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 52-53.

 107. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

 108. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 109. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-III //Відомості Верховної Ради України.–1992.–№ 34. – Ст.504.

 110. Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1098/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2057.

 111. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

 112. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 113. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451.

 114. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

 115. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23.–Ст.118.

 116. Про Положення про Головне управління державної служби України: Указ Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1272 //Офіційний вісник України. – 1999. – № 40. – Ст. 1985.

 117. Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції: Указ Президента України від 19 березня 2003 р. № 269/2002 //Офіційний вісник України. – 2002. – №12. – Ст.560.

 118. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52.

 119. Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України від 19 грудня 2005 р. № 1801/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3256.

 120. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17 жовтня 2000 р. № 1138/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1774.

 121. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1256.

 122. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35. – Ст. 1785.

 123. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1 березня 2001 р. № 121/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 350.

 124. Про порядок обчислення стажу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 07.05.94. – № 71.

 125. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 //Офіційний вісник України. – 2002. – N2. – Ст. 57.

 126. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 11.

 127. Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 10-11.

 128. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 23. – Ст. 176.

 129. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 130. Про Президента Української РСР: Закон України РСР від 5 липня 1991 р. № 1295-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 131. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

 132. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 р. № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 350.

 133. Про прикордонний режим: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 1127.

 134. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 135. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 136. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 482.

 137. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. №315/96-ВР//Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 43. – Ст.212.

 138. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV// Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – Ст. 4.

 139. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 140. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України від 30 травня 1995 г. № 398/95 //Урядовий кур’єр.– 1995. – 01.06.95. – № 80-81.

 141. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2434.

 142. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1574/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 2436.

 143. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27.– Ст. 382.

 144. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

 145. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2558-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1293.

 146. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 108.

 147. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 665.

 148. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р // Офіційний вісник України. – 2006. – N 7 . – Ст. 376.

 149. Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. № 2558-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 39. – Ст. 581.

 150. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 151. Про управління державною службою: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 209 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 14.04.94. – № 58-59.

 152. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 156.

 153. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-IV //Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438.

 154. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 155. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29 травня 2001 р. № 345/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 985.

 156. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

 157. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2003 р. № 1618-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

 158. Щодо деяких питань діяльності територіальних управлінь, відділів (секторів) з питань банкрутства Міністерства: Наказ Міністерство економіки України від 28 квітня 2006 р. № 153.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, зачетам,...
Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Ростов н/Д.: Изд-во скагс, 2010
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов...
Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в подготовке и написании дипломной работы. Даются рекомендации...
4. Методические рекомендации для усвоения iconИспользование метода гирудотерапии в практическом здравоохранении методические рекомендации
Методические рекомендации предназначены для врачей и экспертов лицензионных комиссий
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения, изучающих курс «Экономическая теория» на неэкономических...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов...
Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры управления
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм обучения факультета экономики и управления, приступающих к выполнению...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации к контрольной работе по теме «Экономическое...
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050104 «Финансы» всех форм обучения
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «экономика предприятия»
Методические рекомендации предназначены для студентов средних специальных учебных заведений дневной и заочной формы обучения специальности...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса факультета славянских и германских языков при организации кср по теме...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по освоению курса планы лекционных и семинарских занятий
Методические рекомендации предназначены для обеспечения студентов и преподавателей системы высшего и средне-специального образования...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница