4. Методические рекомендации для усвоения


Название4. Методические рекомендации для усвоения
страница19/19
Дата публикации18.07.2013
Размер2.27 Mb.
ТипМетодические рекомендации
userdocs.ru > Право > Методические рекомендации
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
14. Список авторефератов диссертационных работ


 1. Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с.

 2. Бичков А.С. Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 15 с.

 3. Грабар Н.М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2007. — 16 с.

 4. Жильцов О.Л. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с.

 5. Журавель Я. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 18 с.

 6. Клим О.В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2009. — 20 с.

 7. Костів М.В. Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 21 с. 15.

 8. Кравець В.Р. Атестація державних службовців в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 20 с.

 9. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 21 с.

 10. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Ін-т законодавства ВР України. — К., 2006. — 19 с.

 11. Охотнікова О.М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.

 12. Рибалка Н.О. Адміністративно-правові аспекти діяльності Президента України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2009. — 18 с.

 13. Роздайбіда А.В. Податкове правопорушення як підстава адміністративної відповідальності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Академія ДПС України. – Ірпінь, 2003.

 14. Романюк Л.В. Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

 15. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с.

 16. Сіліч І.І. Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с.

 17. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. –Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 25 с.

 18. Собакарь А.О. Організаційно-правові основи утворення і фун-кціонування спеціальних економічних зон в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. – Академія ДПС України. – Ірпінь, 2003. – 20 с.

 19. Старцев О.В. Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.

 20. Тихомирова Т.О. Реалізація державної політики охорони здоров'я в системі МВС України: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Держ. НДІ МВС України. — К., 2010. — 20 с.

 21. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2002.


15. Электронные адреса полезных ресурсов Интернет, которые могут быть

использованы при изучении курса

«Административное право Украины»
Центральные органы государственной власти Украины
http://who-is-who.com.ua Кто есть кто. Официальная Украина

Информация об органах государственного управления и украинских государственных и политических деятелях. Номера телефонов, адреса, биографии должностных лиц.
http://www.president.gov.ua Президент Украины

Официальная страница Президента Украины.
http://zakon.rada.gov.ua Верховная Рада Украины

Информация о парламенте и правительстве Украины. На Web-сервере содержатся данные об информационных агентствах, об Украине, украинском и зарубежном законодательстве. Список Web-серверов в Украине. Конституция Украины на украинском и английском языках.
http://www.kmu.gov.ua/ Кабинет Министров Украины

Информация о правительстве Украины, органах власти, новости.
^ Нормативные базы Украины. Проблемы законодательства
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Законодательство Украины

Законодательство Украины на сервере Верховной Рады.
http://www.nau.ua Нормативные акты Украины

База нормативных актов Украины.
http://www.ua.spinform.ru Законодательство на русском языке
http://www.liga.net Лига

Всеукраинская сеть распространения правовой информации. Украинское законодательство и правовые информационные ресурсы.
http://ovu.com.ua Официальный вестник Украины

Официальный бюллетень текущего законодательства Украины.

http://www.visnuk.com.ua Весник налоговой службы Украины

Вестник Налоговой службы Украины: все о налогах. Еженедельное обновление.
http://www.legality.kiev.ua Институт проблем законодательства

Тексты законопроектов и комментарии к ним, а также другие работы Института на тему соответствия законодательства Украины нормам Мировой Организации Торговли, аналитические материалы, подготовленные экспертами Института.
^ Юридическая пресса Украины
http://ovu.com.ua Официальный вестник Украины

Официальный бюллетень текущего законодательства Украины.
http://yurpractika.com Юридическая практика

Еженедельная газета о юриспруденции. Подписка, подшивка, работа для юристов.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/index.html Журнал ДонНУ «Правничий часопис»
http://www.inf.kiev.ua Деловой мир Украины

Информационный сервер. На сервере размещаются электронные версии газет Всеукраинские ведомости и Инвестиционной газеты Украины, а также другая полезная информация.
http://www.elvisti.com Електронні Вісті

Електроннi Вiстi украинская ежедневная интернет газета. Обзор главных событий дня. Экономика, наука и техника, криминал, обзоры финансовой информации, спорт, сенсации, погода, курсы валют.
http://www.podrobnosti.com.ua Сайт ИАС телеканала «Интер» «Подробности»

Оперативно о главном. Обзоры основных событий в Украине и в мире, постоянно обновляемая лента новостей, аналитические статьи журналистов ИАС телеканала «Интер», погода. Специальные проекты ИАС.

http://www.pravda.com.ua Украинская Правда

Политические новости и комментарии.
http://part.org.ua/ Политическое интернет-издание PART.ORG. UA

Ежедневные политические новости, интервью и комментарии экспертов, статьи на политические темы, переводы и обзоры мировых тем, справочные материалы по истории актуальных политических событий, фотоархив политиков.
^ Тематические сайты Украины
http://drca.skif.net Донецкое областное общество потребителей
http://www.uapravo.org UaPravo

Помощь в формировании нового демократического мировоззрения относительно прав человека и методов их защиты. Сборник законов и перечень правозащитных организаций, букварь жалобщика, сатирические рисунки правовой тематики
http://www.ueplac.kiev.ua Украинско-европейский консультационный центр по вопросам законодательства

Предоставление консультационных услуг по экономическим и правовым вопросам Комитетам Верховного Совета Украины, Администрации Президента Украины, Кабинету Министров Украины и Национальному Банку Украины. Деятельность Центра должна оказывать содействие усовершенствованию законодательного обеспечения проведения экономических реформ и процесса интеграции Украины в Европейский Союз
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, зачетам,...
Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Ростов н/Д.: Изд-во скагс, 2010
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов...
Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в подготовке и написании дипломной работы. Даются рекомендации...
4. Методические рекомендации для усвоения iconИспользование метода гирудотерапии в практическом здравоохранении методические рекомендации
Методические рекомендации предназначены для врачей и экспертов лицензионных комиссий
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения, изучающих курс «Экономическая теория» на неэкономических...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов...
Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры управления
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм обучения факультета экономики и управления, приступающих к выполнению...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации к контрольной работе по теме «Экономическое...
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050104 «Финансы» всех форм обучения
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «экономика предприятия»
Методические рекомендации предназначены для студентов средних специальных учебных заведений дневной и заочной формы обучения специальности...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса факультета славянских и германских языков при организации кср по теме...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по освоению курса планы лекционных и семинарских занятий
Методические рекомендации предназначены для обеспечения студентов и преподавателей системы высшего и средне-специального образования...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница