4. Методические рекомендации для усвоения


Название4. Методические рекомендации для усвоения
страница9/19
Дата публикации18.07.2013
Размер2.27 Mb.
ТипМетодические рекомендации
userdocs.ru > Право > Методические рекомендации
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Тема 16. Административно-правовое обеспечение государственного управления в социально-культурной сфере

Организационно-правовые основы государственного управления в сфере образования и науки. Система и полномочия органов государственной исполнительной власти в сфере образования и науки, молодежи и спорта.

Организационно-правовые основы государственного управления в социальной сфере. Система и полномочия органов государственного управления в социальной сфере.

Организационно-правовые основы государственного управления в сфере охраны здоровья. Система и полномочия органов государственного управления в сфере охраны здоровья. Санитарно-эпидемиологический надзор.

Организационно-правовые основы государственного управления в сфере культуры, телевидения и радиовещания.
^ Контрольные вопросы к теме 16


 1. Охарактеризуйте основные направления государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности.

 2. Какими полномочиями наделены органы управления образованием и наукой в сфере интеллектуальной собственности?

 3. Охарактеризуйте организационно-правовые основы государственного управления в сфере образования.

 4. Охарактеризуйте основные направления деятельности органов государственного управления в социальной сфере.

 5. Охарактеризуйте основные направления деятельности органов государственного управления в сфере здравоохранения.

 6. Охарактеризуйте основные направления деятельности Государственной санитарно-эпидемиологическом службы Украины.

 7. Охарактеризуйте основные направления деятельности государственных органов в сфере культуры.


Список нормативных актов к темам 16

 1. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1388.

 2. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2558-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1293.

 3. Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1543 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3001.

 4. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1 березня 2001 р. № 121/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 350.

 5. Основи законодавства України про культуру: Основи законодавства ВР України від 14 лютого 1992 р. № 2117-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

 6. Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1566 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3010.

 7. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1256.

 8. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 25. – Ст. 1178.

 9. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451.

 10. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 327.

 11. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230.

 12. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 51. – Ст. 3410.

 13. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

 14. Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1326 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст. 14899.


Список литературы к темам 16

 1. Бедрак Н. Зміст та особливості механізму адміністративно-правового регулювання туристичної галузі // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №6. – С. 56-59.

 2. Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта // Право України. – 2008. – № 8. – С. 64-73.

 3. Гладун З. Адміністративно-правовий статус Міністерства охорони здоров'я України // Право України. – 2006. – №7. – С.15.

 4. Гладун З. Адміністративно-правовий статус Міністерства охорони здоров'я України // Право України. – 2006. – №7. – С.15.

 5. Гладун З. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров'я //Право України.– 2005.– №5.– С.25.

 6. Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу i повноважень // Право України. – 2006. – №2. – С.17.

 7. Горжеєва Ю. Права державних інспекторів ветеринарної міліції при здійсненні державного ветеринарно-санітарного нагляду // Право України. – 2006. – №1. – С.43.

 8. Горжеєва Ю. Юридична відповідальність за порушення у галузі ветеринарної медицини: проблемні питання та шляхи удосконалення // Право України. – 2006. – №3. – С.69.

 9. Демків Р. Роль закону в нормативно-правовому регулюванні діяльності міліції в Україні // Право України. – 2006. – №8. – С.88.

 10. Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. – №1. – С.54.

 11. Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання // Право України. – 2005. – №11. – С.17-25.

 12. Михалева Е.Ю. Вопросы правового регулирования деятельности учреждений культуры в условиях городских поселений // Административное право и процесс. – 2010. – №3. – С. 48-49.

 13. Скочиляс-Павлів О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 29-32.

 14. Співак М. Еволюція поглядів на поняття «здоров’я» та його захист в адміністративному законодавстві деяких країн світу // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №5. – С. 80-83.

 15. Співак М. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення в галузі охорони здоров’я населення // Право України. – 2009. – №4. – С. 79-85.

 16. Стеценко В.Ю. Публично-правовые основы регулирование сферы здравоохранения в современной Украине // Административное право и процесс. – 2010. – №3. – С. 38-41.

 17. Ярова Н. Методи адміністративно-правового регулювання у галузі фізичної культури та спорту// Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С. 75-78; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


Тема 17. Административно-правовое обеспечение государственного управления в административно-политической сфере

Организационно-правовые основы государственного управления в сфере обороны и национальной безопасности.

Органы государственного управления в сфере охраны государственной границы и их полномочия.

Организационно-правовые основы государственного управления в области внутренних дел. Административно-правовой статус миграционной службы.

Органы государственного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и их полномочия.

Организационно-правовые основы государственного управления в сфере юстиции. Система и полномочия органов исполнительной власти в сфере юстиции.

Организационно-правовые основы государственного управления в области иностранных дел.
^ Контрольные вопросы к теме 17

 1. Сравните правовой статус Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины.

 2. Сравните полномочия Президента Украины и Кабинета Министров Украины в области обороны.

 3. Охарактеризуйте порядок комплектования вооруженных сил Украины.

 4. Охарактеризуйте систему органов юстиции на Украине.

 5. Охарактеризуйте систему органов внутренних дел.

 6. Охарактеризуйте административно-правовой статус миграционной службы.

 7. Охарактеризуйте организационно-правовые основы государственного управления в области иностранных дел.

 8. Сравните правовой статус дипломатического представительства и консульства.


Список нормативных актов к теме 17

 1. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 482.

 2. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 3. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

 4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N27. – Ст. 385.

 5. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 960 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 28. – Ст. 2022.

 6. Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 р. № 166/92-рп // Голос України. – 1992. – 28.10.92. – № 206.

 7. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2 квітня 1994 р. № 127/94 // Указ Президента України. – Т.1. – 1991-1994. – К., 1997. – С. 84.

 8. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. № 1577 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3020.

 9. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськ-районні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5 //Офіційний вісник України.–2007.–№12.–Ст. 459.

 10. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 р. № 47/5 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 12. – Ст. 459.

 11. Митний кодекс України: Кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-IV //Відомості Верховної Ради України.–2002.– № 38-39. – Ст. 288.

 12. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 940 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 53. – Ст. 2163.

 13. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17 жовтня 2000 р. № 1138/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – Ст. 1774.

 14. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

 15. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52.

 16. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52.

 17. Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 897 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2102.

 18. Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України: Указ Президента України від 4 серпня 2003 р. № 797/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 32. – Ст. 1693.

 19. Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції: Указ Президента України від 19.03.2003 р. № 269/2002 //Офіційний вісник України. – 2002. – №12. – Ст. 560.


Список литературы к теме 17

 1. Aнохін В. Інформація як основа управлінської діяльності та специфічна форма взаємодії компонентів системи органі» державної податкової служби з оточуючим середовищем // Право України. – 2006. – № 10 .– С.74.

 2. Bараннік П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2006. – № 7. – С. 32.

 3. Bараннік П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської діяльності органів внутрішніх справ // Право України. – 2006. – № 7. – С. 32.

 4. Балтабаев К.Т. Административная деятельность ОВД Казахстана по реализации правовой новеллы – меры пресечения «надзор органа дознания» //Административное право и процесс. – 2010. – №1. – С. 44-45.

 5. Берлач А., Сіліна А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади // Право України. – 2006. – № 8. – С.16.

 6. Берлач А., Сіліна А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади //Право України. – 2006. – № 8. – С.16.

 7. Бурбело Б. Інформаційна діяльність суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху: стан та напрями удосконалення // Юридична Україна. – 2010. – №7. – С. 42-47.

 8. Гаврилюк Р. Еволюція природи податкових надходжень дер-жавного бюджету: проблеми теорії //Право України.– 2006.– №8. – С.25.

 9. Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу i повноважень // Право України. – 2006. – №2. – С.17.

 10. Горжеєва Ю. Права державних інспекторів ветеринарної міліції при здійсненні державного ветеринарно-санітарного нагляду // Право України. – 2006. – №1. – С.43.

 11. Горжеєва Ю. Юридична відповідальність за порушення у галузі ветеринарної медицини: проблемні питання та шляхи удосконалення // Право України. – 2006. – №3. – С.69.

 12. Грянка Г. Поняття заходів адміністративно-процесуального примусу //Підприємництво, господарство і право.– 2009.– №3.– С. 31-34.

 13. Гуржий Т.А. Государственная политика в сфере безопасности дорожного движения: перспективы развития //Административное право и процесс. – 2010. – №2. – С. 32-37.

 14. Демків Р. Роль закону в нормативно-правовому регулюванні діяльності міліції в Україні // Право України. – 2006. – №8. – С.88.

 15. Джафарова О. Структура правового режиму адміністративної діяльності правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 21-24.

 16. Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // Административное право и процесс. – 2008. – №2. – С. 27-30.

 17. Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні //Право України. – 2006. – №1. – С.54.

 18. Кобринський В., Майоров В. Державний контроль у сфері боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №1. – С. 17-19.

 19. Конопльов В. Специфіка процесу прийняття управлінських рішень у адміністративній діяльності органів внутрішніх справ //Право України. – 2006. – №7. – С.27.

 20. Константінов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 25-28.

 21. Корнєва Т. Державний контроль та нагляд у сфері митної справи //Підприємництво, господарство і право. – 2008.– №11.– С. 61-65.

 22. Коталейчук С. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз //Право України. – 2006. – №4. – С.95.

 23. Липкан В. Административно-правовая природа национальной безопасности // Право Украины. – 2007. – №3. – С. 9-12.

 24. Ліпкан В. Правовий статус ради національної безпеки і оборони України у сфері національної безпеки України //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 4-8.

 25. Манцуров А.Ю. Роль и место элементов органов внутренней безопасности в системе органов исполнительной власти Китайской Народной Республики // Административное право и процесс. – 2010. – №2. – С. 37-39.

 26. Мацкевич Р.С., Степаненко Ю.В. О правовых проблемах научного обеспечения деятельности органов внутренних дел и способах их решения //Административное право и процесс.– 2008.– №3.– С.11-13.

 27. Нагорных Р.В. О содержании административно-правового механизма формирования и реализации кадровой политики в правоохранительной сфере //Административное право и процесс. – 2009. – №3. – С. 15-18.

 28. Олейник В.И. Внутриорганизационная деятельность ОВД в сфере борьбе с административными правонарушениями //Административное право и процесс. – 2010. – №5. – С. 37-39.

 29. Павленко Є. Особливості вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 54-57.

 30. Приймачекн Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України. – 2006. – №8. – С.20.

 31. Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України. – 2006. – №8. – С.20.

 32. Прокудина Е.В. Организация полицейской системы Эстонии// Административное право и процесс. – 2009. – №6. – С. 24-25.

 33. Проскурняк Р. Механізм правового регулювання захисту прав працівника органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №3. – С. 58-61.

 34. Стахов А.И., Киселев В.Ф. Административное санкционирование в области обеспечения безопасности // Административное право и процесс. – 2010. – №1. – С. 31-33.

 35. Третьяк Е. Особливості правоохоронних програм у контексті адміністративного регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №9. – С. 52-55.

 36. Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України. – 2006. – №9. – С.86.

 37. Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України. – 2006. – №9. – С.86.

 38. Фелик В. Особливості компетенції органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні в справах про адмінправопорушення //Право України.–2008.–№ 12.–С.59-65.

 39. Фомін П. Соціально-правова сутність змісту адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна. – 2009. – №5. – С. 36-40.

 40. Чмырёв С.Н. Безопасность лиц, подлежащих государственной защите // Административное право и процесс. – 2010. – №3. – С. 36-38.

 41. Шепєта О. Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв’язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №4. – С. 34-36.

 42. Якимов А.Ю. Сочетание мер административного принуждения и экономического воздействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (вопросы оптимизации) // Административное право и процесс. – 2008. – №3. – С. 2-4.

 43. Ярема О. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №4. – С. 80-82; также см. список учебной литературы (Вводное занятие).


7. Задания

для самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации по решению задач

При подготовке к семинарским занятиям студенты в обязательном порядке должны решить задачи к каждой теме семинарского занятия. Текст задач приводится ниже.

Студентам следует до выполнения заданий изучить специальную литературу и ознакомиться с нормативными актами по теме.

Решая задачу, студентам нужно усвоить ее условия, сопоставить содержащийся фактический состав с требованиями нормативных актов, отыскать юридически правильные решения. В процессе решения задач необходимо точно воспроизводить даты, названия нормативных актов и государственных органов, которые их издали. Задачи решаются письменно (рукописно или на компьютере), переписывать условия задач не нужно, достаточно указать лишь номер задачи.

Решение задачи должно включать две части: теоретическую и резолютивную.

Теоретическая часть предусматривает изучение теоретического материала по теме ситуации. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием ситуации, изучить теоретический материал по учебнику, лекциям, научным статьям и другим рекомендованным научным источникам.

В теоретической части следует кратко (0,5-1 страница ученической тетради) сформулировать основные теоретические положения, необходимые для обоснования резолютивной части решения ситуации. В ней даются разъяснения (определения) понятий, перечисляются дискуссионные моменты (если они имеются), высказанные в литературе суждения и мнения, обосновывается собственное мнение студента по дискуссионным проблемам.

Целью теоретической части, таким образом, является развитие способностей и умения использовать теорию административного права в практической деятельности по применению административного законодательства.

Выполняя резолютивную часть решения задачи необходимо дать полный и обстоятельный ответ на все поставленные в ее условии вопросы. Выводы обосновать емким анализом статей нормативных актов, доказать, что именно в соответствии с этой, а не какой-то другой статьей, правильно разрешается данная ситуация.

Решения задач рекомендуется выполнять в отдельной тетради.

Упражнения могут быть выполнены на листах бумаги формата А4. Листы должны быть надежно сшиты любым способом.

Задачи должны быть решены к семинарскому занятию. Преподаватель, ведущий семинары по административному праву, во время занятия проводит обсуждение относительно решенных задач.

За две недели до аттестации и до конца семестра тетради с решениями задач представляются для проверки преподавателю, ведущему семинары по административному праву.
^ Пример решения задачи (№ 2 из темы 4)
Теоретическая часть
Предприятия и учреждения являются разновидностями организации, то есть коллективного образования работников (разной численности), возглавляемый своим органом управления и имеющий в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество.

Административно-правовой статус предприятий и учреждений – это совокупность прав и обязанностей в сфере публичного управления по поводу создания, осуществления и прекращения своей деятельности (в т.ч. регистрации, лицензирования, контроля, а также оперативного и бухгалтерского учета, статистической отчетности, налогообложения, безопасности производства и труда, противопожарной и экологической безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, уплаты штрафов).

По условию задачи спор возник по поводу возложения на предприятие дополнительной обязанности выделить часть прибыли на строительство школы.

Порядок и способы государственного воздействия на хозяйственную деятельность предприятий, а так же принципы хозяйствования и гарантии свободы предпринимательской деятельности закреплены в Хозяйственном кодексе Украины.
^ Резолютивная часть
Государственное воздействие на хозяйственную деятельность может осуществляться через налоги и сборы (ст. 17 Хозяйственного кодекса Украины). Одним из общих принципов хозяйствования является запрещение незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения (ст. 6 Хозяйственного кодекса Украины). Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности (ст. 43 Хозяйственного кодекса Украина).

В условии задачи речь идет о предприятии, занимающемся изготовлением пищевых продуктов (т.е. о субъекте предпринимательской деятельности), которому предписывается выделить часть прибыли на строительство школы. Одним из принципов предпринимательской деятельности, закрепленным в статье 44 Хозяйственного кодекса Украины, является свободное распоряжение прибылью, остающейся у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

Директор предприятия отказался выделять средства, так как он уплатил налоги, установленные законодательством. Распоряжение главы районной государственной администрации противоречит принципам предпринимательской деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что отказ директора предприятия Иванова правомерен.

Общая часть

МОДУЛЬ 1

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Похожие:

4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, зачетам,...
Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендации. Ростов н/Д.: Изд-во скагс, 2010
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов...
Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам в подготовке и написании дипломной работы. Даются рекомендации...
4. Методические рекомендации для усвоения iconИспользование метода гирудотерапии в практическом здравоохранении методические рекомендации
Методические рекомендации предназначены для врачей и экспертов лицензионных комиссий
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению
Методические рекомендации предназначены для студентов заочной формы обучения, изучающих курс «Экономическая теория» на неэкономических...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов...
Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры управления
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
Методические рекомендации предназначены для студентов всех форм обучения факультета экономики и управления, приступающих к выполнению...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации к контрольной работе по теме «Экономическое...
Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 050104 «Финансы» всех форм обучения
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «экономика предприятия»
Методические рекомендации предназначены для студентов средних специальных учебных заведений дневной и заочной формы обучения специальности...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Методические рекомендации предназначены для студентов 3 курса факультета славянских и германских языков при организации кср по теме...
4. Методические рекомендации для усвоения iconМетодические рекомендации по освоению курса планы лекционных и семинарских занятий
Методические рекомендации предназначены для обеспечения студентов и преподавателей системы высшего и средне-специального образования...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница