Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія»


Скачать 103.72 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія»
Дата публикации22.07.2013
Размер103.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

самостійної роботи студентів (СРС)

з дисципліни «Офтальмологія»


МОДУЛЬ № 1 «Офтальмологія»

З теми: «Експертиза в офтальмології»

Заняття по СРС обговорено на

методичні нараді кафедри

«___»__________________2010 р.

Зав. кафедрою________ проф. Г.Ю. Венгер


Одеса – 2010

Тема: «Лікувально-трудова експертиза хворих с захворюваннями і травмами органу зору» - 2 години.


^ 1. Актуальність теми.

Лікарю-офтальмологу, крім діагностичних і лікувальних питань доводитися вирішувати питання трудової експертизи при очних захворюваннях. Він повинен визначити наявність тимчасового або стійкого порушення працездатності, знати показання до напряму хворого на лікувально-трудову експертну комісію /ЛТЕК/ для встановлення групи інвалідності.
^ 2. Навчальні цілі.

Студент повинен знати:

  1. У яких випадках видається листок тимчасової непрацездатності.

  2. У яких випадках хворий прямує на лікувально-трудову експертну комісію.

  3. У яких випадках встановлюється I, II, III групи інвалідності.

Студент повинен вміти:

Використовувати контрольні методи дослідження центрального і периферичного зору для підготовки документів на лікувально-трудову експертну комісію.
^ 3. Матеріали для аудиторної підготовки студентів.

3.1. Основні базові знання, вміння, навички, які необхідні для самостійного вивчення теми і які базуються на міждисциплінарних зв'язках.


п.п.

Дисципліна

Знати

Уміти

1.

Анатомія

Будову очного яблука, та зорового аналізатора.
2.

Нормальна фізіологія

Фізіологічний механізм акту зору, функцію структур очного яблука у цілому.
3.

Судово-медична експертиза
Проводити клініч-ну, та інструмент-тальну діагности-ку при побутових та виробничих травмах.


^ 3.2. Зміст теми.

Медико-соціальна експертиза покликана оцінити весь обсяг життєдіяльності хворого, визначити його потребу в соціальній допомозі. Це особливо важливо для осіб, у яких є тяжкі зорові розлади - сліпота і слабобачення.

Сліпота - значне зниження зору аж до його відсутності. При трактуванні поняття сліпота як медико-соціального мається на увазі становище при якому різко знижується або втрачається зір обох очей. По рівню зору розрізняють часткову або неповну сліпоту і абсолютну або повну , практичну сліпоту. При частковій сліпоті збережено залишковий зір в межах від світловідчуття до 0,05. При абсолютній сліпоті гострота зору рівна нулю і втрачено навіть сприйняття світла.

Згідно Міжнародної класифікації хвороб, розрізняють три ступені сліпоти. До 1 категорії відносяться становища, при яких гострота зору з корекцією рівна або вище 0,02, але менше 0,05, або межі поля зору менш 10*, але більш 5* навколо точки фіксації. До 2 категорії відносяться становища з гостротою зору від світловідчуття до 0,02 або звуження поля зору до 5*; до 3 категорії – відсутність світловідчуття. Порушення зору, при яких мінімальний показник гостроти зору з корекцією рівний або більше 0,05, а максимальний менше 0,3 визначається як слабобачення .

Інвалідність, її група, причина, а при необхідності і час наступу визначається лікувально-трудовими експертними комісіями (ЛТЕК).

Питання про направлення в ЛТЕК і встановлення інвалідності розглядається після проведення всіх необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів. В цілях об'єктивної оцінки стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації використовуються результати всебічного обстеження, даних функціональних і лабораторних методів дослідження, проводиться огляд і бесіда з хворими, аналіз необхідних документів.

З причини того, що при медико-соціальній експертизі величезне значення має стан зорових функцій, визначення їх повинне проводитися з особливою ретельністю. Гостроту зору досліджують за допомогою різних таблиць або ізольованих знаків, моно- і бінокулярно, як для далечіні, так і для блізі. Найширше вживання здобули наступні способи візометріі: по Головіну-Сівцеву, за допомогою апарату Гертеля, кілець Ландольта, ністагм-апарату і різних таблиць для блізі. Досліджуючи поле зору, слід застосувати як динамічну, так і статичну периметрію.

На підставі комплексної оцінки медико-соціальних чинників ЛТЕК визначає наявність інвалідності, яку по важкості підрозділяють на три групи.

Підставою для встановлення I групи інвалідності є різко виражене обмеження життєдіяльності. I група інвалідності встановлюється за наявності повної або практичної сліпоти обох очей (гострота зору менше 0,05 з корекцією або концентричне звуження поля зору до 10*.

Підставою для встановлення II групи інвалідності є різко виражене обмеження життєдіяльності, наявність слабобачення обох очей або краще за око, що бачить (гострота зору до 0,1 з корекцією або концентричне звуження поля зору до 20*). Проте інвалідність може бути встановлена і при вищих зорових функціях, якщо характер захворювання обумовлює різке утруднення життєдіяльності, зокрема необхідність спеціальних умов для трудової діяльності.

Підставою для визначення III групи інвалідності є обмеження життєдіяльності, значне зменшення обсягу трудової діяльності, зниження кваліфікації, утруднення у виконанні професійної праці. III група інвалідності встановлюється незалежно від стану зорових функцій, якщо зміни органу зору приводять до соціальної дезадаптації.

При нестійких, оборотних морфологічних змінах і порушеннях функцій органів і систем організму для нагляду за перебігом захворювання, ефективністю проведених реабілітаційних заходів, поляганням працездатності проводять періодичний огляд інвалідів через 1-3 роки.

ЛТЕК встановлює групу інвалідності особам , що досягли 16-річного віку. Статус інвалідності дітям до 16 років визначає ВКК лікувально-профілактичних установ. Дітьми-інвалідами з правом отримання допомоги визначаються діти до 16 років за відсутності одного ока або при сліпоті одного ока, а також слабо бачення з гостротою зору до 0,1- 0,2 (з корекцією) або концентричному звуженні поля зору до 25* в оці, що краще бачить.

Основними причинами інвалідності по зору ушкодження очей, висока ускладнена короткозорість, катаракта, глаукома, захворювання сітківки і зорового нерва. До головних причин сліпоти і слабо бачення відносяться атрофія зорового нерва, глаукома, злоякісні очні або системні пухлини.

Медико-соціальна експертиза припускає наступну методику формування експертного висновку:

- збір стандартизованої інформації (загальної, клинико-експертної, соціально-гігієнічної);

- визначення виду соціальної недостатності (з урахуванням провідної і супутньої патології);

- висновок про інвалідність (групі, категорії);

- розробка індивідуальної програми реабілітації.

^ 3.3. Рекомендована література.

Основна:

  1. Е.И. Ковалевский - «Офтальмологія», М., Медицина, 1995, с. 375-385.

  2. Ю.С.Астахов і др.- «Очні хвороби», С.-Петербург, 2001, с. 197-207.

  3. Е.Е.Сомов - «Очні хвороби і травми», С.-Петербург, 2002, с. 62-73.

  4. А.А. Бочкарев - «Очні хвороби», М., 1989, с. 402-408.

5.

Додаткова:

  1. И.Л. Ферфильфайн - «Медико-соціальна експертиза при патології очей», Харків, 2002.


^ 3.4. Орієнтовна карта для самостійної підготовки студентів.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1

2

3

1.При які тривалості захворювання, хворого може прямувати на ЛТЕК.

2.При яких умовах встановлюється I гр. інвалідності.

3.При яких умовах встановлюється II гр. інвалідності.

4.При яких умовах встановлюється III гр. інвалідності.

5.Які контрольні методи дослідження використовуються для розпізнання симуляції і агравації.

Назвати терміни.

Дати визначення.

Дати визначення.

Дати визначення.

Дати визначення. Перерахувати методи дослідження.

Якщо хворий знаходиться на л/н 4 міс. підряд або 5 міс. в році. Сліпота на обидва очі, або сліпота на одному оці і не більше 0,03 з корр. На іншому, або звуження поля зору до 5-10* незалежно від зору на обох очах. Гострота зору на кращому оці 0,04-0,08 з корр. Відсутність одного ока або зниження гостроти зору до 0,02, звуження поля зору до 5*. Дослідження гостроти зору на різних дистанціях, дзеркальна проба, метод нейтралізації стекол метод Жаваля, метод Снеллена (з кольоровими стеклами), метод ністагмометрії.^ 1.5. Матеріали для самоконтролю.

3.5.1. Тести для самоконтролю.

1. Коли хворий прямує на ЛТЕК?

А. Якщо знаходиться на л\н протягом 2-х місяців;

Б. Якщо знаходиться на л\н протягом 6 місяців;

В. Якщо знаходиться на л\н протягом 4-х місяців;

Г. Якщо знаходиться на л\н протягом 5 місяців;

Д. Якщо знаходиться на л\н протягом 7 місяців.

2. Умови встановлення 1 групи інвалідності?

А. VIS=0,06, поле зору звужено до 10*;

Б. VIS=0,03, поле зору звужено до 5- 10*;

В. VIS=0,08, поле зору звужено до 15*;

Г. VIS=0,1, поле зору звужено до точки фіксації;

Д. VIS=0,2, поле зору звужено до 20*.

3. Умови встановлення 2 групи інвалідності?

А. VIS=0,1 з корекцією;

Б. VIS=0,02-0,04 з корекцією;

В. VIS=0,04-0,08 з корекцією;

Г. VIS= правильна світлопроекція;

Д. VIS=0,08-0,1 з корекцією.

4. Умови встановлення 3 групи інвалідності?

А. VIS=0,02, звуження поля зору до 5*;

Б. VIS=0,1, звуження поля зору до 10*;

В. VIS=0,06-0,08, звуження поля зору до 5*;

Г. VIS=0,08-0,1, звуження поля зору до 5*;

Д. VIS=0,1-0,2, звуження поля зору до 15*.

5. Які контрольні методи дослідження використовуються для визначення гостроти зору?

А. Таблиця Сівцева;

Б. Таблиця Шевельова;

В. Оптотіпи Поляка;

Г. Кільця Ландольта;

Д. Апарат Рота.

6. Які контрольні методи дослідження використовуються для визначення

меж поля зору?

А. Периметрія;

Б. Кампіметрія;

В. Метод нейтралізації;

Г. Контрольний метод;

Д. Статистична периметрія.

7. Які контрольні методи дослідження використовуються для виявлення симулянтів і агравантів?

А. Дзеркальна проба;

Б. Метод нейтралізації скла;

В. Метод Жаваля (з олівцем);

Г. Метод Снеллена (з кольоровими стеклами);

Д. Метод ністагмометрії.
^ 3.5.2. Тестові завдання для самоконтролю.
Задача№1. Хворий 48 років по професії слюсар, страждає в течії 20 років пігментною дегенерацією сітківки, VIS OU = 0,05, поле зору концентрично звужено до 15 градусів.

Визначте передбачувану групу інвалідності?
Задача№2. Хворий З., 28 років, звернулася з скаргами на відсутність зору на правому оці. 4 роки тому перенесла опік рогівки вапном. Об'єктивно ОД спокійний, на рогівці більмо, розміром 3х3 мм. Глибокі середовища не видно. Гострота зору, світлопочуття з правильною проекцією світла, поле зору в нормі. Ліве око здорове, гострота зору 1,0.

Чи необхідно хворому проходити ЛТЕК?

Чи можливе отримання якої-небудь групи інвалідності?
Задача№3. Хворий А., 60 років, скаржиться на сліпоту обох очей. До цього захворювань очей не було. Об'єктивно: рогівка прозора, передня камера середньої глибини, зіниця кругла, реакція на світло жива, область зіниці сірого кольору, рефлексу немає. Гострота зору обох очей - правильна світлопроекція.

Ваш передбачуваний діагноз?

Чи можливе при такому діагнозі отримання групи інвалідності і який?
Задача№4. Хворий І., 70 років, страждає глаукомою в течії 10 років. Переніс екстракцію катаракти і антіглаукоматозну операцію на обох очах. Діагноз: OU - оперована глаукома III-B, афакія, деструкція скловидного тіла, часткова атрофія зорового нерва. Гострота зору на обох очах рівна 0,02 сс+ 12,0 Д = 0,1, поле зору звужено на обох очах з носової сторони до точки фіксації.

Визначте передбачувану групу інвалідності?
Задача№5. Хворий Би., 65 років, страждає цукровим діабетом I тип (інсулінозалежний) в течії 20 років, гіпертонічна хвороба III ступеня, в течії 15 років. В анамнезі рецидив гемофтальму на обох очах. При огляді: гострота зору на правому оці рівна 0,2 н\к, на лівому оці 0,02 н\к, рогівка прозора, початкове помутніння в кришталику, грубі плаваючі помутніння в скловидному тілі. На очному дні множинні дистрофічні осередки в макулі і парамакулярні ділянці .

Поставте передбачуваний діагноз.

Чи може хворий одержати групу інвалідності і по якому захворюванню?

3.6.Тематика УДРС і НДРС по даній темі.
1. Вивчити внесок сучасних авторів зокрема професора И.Л. Ферфильфайна у вивченні проблеми медико-соціальної експертизи при патології очей.

2. Вивчити структуру медико-соціальної експертизи при патології очей в Україні і її особливості.

Методичні рекомендації склала______________доц. Н.В. Кресюн.

Похожие:

Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни “Офтальмологія”
Офтальмологія – це галузь медицини, що вивчає анатомію, фізіологію, органу зору, діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни “Офтальмологія”
Порушення обміну зв'язані як з недостачою, так І з надлишком живильних речовин. Але серед речовин, які необхідні організму І органу...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconЦвікліс В. С., Калініченко І. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Цвікліс В. С., Калініченко І. В. Газова динаміка та агрегати наддуву: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів
Гіпсова техніка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсів медичних факультетів / Уклад. Г. Г. Голка, В. О. Литовченко,...
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія» iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница