Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено
страница1/12
Дата публикации26.07.2013
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Радою факультету

протокол № _______

від ________________ 200 ___ р.

Голова ради
_______________Черніченко Г.О.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНа ПРОГРАМА

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«Охорона праці в галузі»
для студентів УСІХ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр і спеціаліст

Донецьк 2011

ББК У247р30
Укладачі: к.е.н., доц. Шаповалова Е.В., к.е.н., доц. Балтачеєва Н.А., к.е.н., доц. Панченко І.В., ст. викл. Кисель Н.П., аспір. Нікітіна Н.В.
Рецензенти: д.е.н., проф. Орєхова Т.В.

д.е.н., проф. Ситник Л.С.
Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри управління персоналом і економіки праці, протокол №___ від «____».___________2011 р.
Зав. кафедри управління

персоналом і економіки праці

д.е.н., проф. Н.Д.Лук’янченко
Робочу програму ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії факультету, протокол №___від «___» _____________200___ р.
Голова

навчально-методичної

комісії економічного факультету, к.е.н., доц. Т.В.Орєхова
ББК У247р30

Шаповалова Е.В., Балтачеєва Н.А., Панченко І.В., Кисель Н.П., аспір. Нікітіна Н.В. Робоча навчальна програма і методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці в галузі» / Під ред. проф. Лук’янченко Н.Д. - Донецьк: ДонНУ, 2011. – 31 с.


Подана коротка характеристика курсу, навчально-тематичний план, самостійна та індивідуальна робота студентів, плани лекційних та семінарських занять, список рекомендованої літератури для самостійної роботи студентів.

Для студентів усіх форм навчання.

Затверджено до друку кафедрою управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету.

© Шаповалова Е.В., Балтачеєва Н.А., Панченко І.В., Кисель Н.П., Нікітіна Н.В., 2011 р.

© Донецький національний університет, 2011 р.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
с.

ВСТУП 6

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 7

1.1. Структура курсу за змістовими модулями 8

1.2. Рівень дисципліни 9

1.3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 9

1.4. Викладацький склад. 9

1.5. Методика викладання, форми та методи навчання: 9

1.6. Мова викладання модуля 9

^ 2. Навчальна програма курсу. Література 10

2.1. Навчальна програма курсу «Охорона праці в галузі» 10

2.2. Література 12

2.2.1. Основна література 12

2.2.2. Додаткова література 13

2.2.3. Періодичні видання 13

2.2.4. Ресурси на сайтах 13

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 14

4. Плани семінарських та практичних занять 15

5. ОРГАНІЗАЦІя САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 16

5.1. Підготовка рефератів 18

5.2. Розробка тестових завдань 20

5.3. Робота з літературою 22

5.4. Підготовка анотованого списку літератури за темами 23

5.5. Типові задачі курсу 23

5.6. Індивідуальна робота студентів 24

^ 6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань 25

6.1. Критерії оцінювання, форми контролю і графік складання поточного контролю 25

6.2. Форми контролю: 27

6.3. Графік здачі поточного контролю 27

6.4. Контроль знань студентів заочного відділення 27

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ питання до курсу 28  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница