Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено
страница2/12
Дата публикации26.07.2013
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ВСТУП


«Охорона праці в галузі» - нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих навчальних закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі відповідно до напрямку їх підготовки, складу і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя і діяльності в побуті, громадських місцях, на виробництві тощо у нормативних навчальних дисциплінах «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в загально-технічних і професійних дисциплінах за обраною спеціальністю. У зв'язку з цим вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» засновано на знаннях з питань безпеки, отриманих при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр, а програма дисципліни «Охорона праці в галузі» на основі раніше отриманих знань передбачає вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі і особливостей професійної діяльності управлінського персоналу.

У ході вивчення дисципліни студенти засвоюють спеціальні знання з організації безпечних і нешкідливих умов праці, попередженню і запобіганню виробничого травматизму і професійних захворювань, застосуванню законодавчих і нормативних актів з охорони праці менеджерів.

Структура і зміст модулю орієнтують на пошук найбільш діючих методів самонавчання з ціллю забезпечення глибокого засвоєння студентами необхідного матеріалу для більш ефективного використання отриманих знань в практиці державного і виробничого управління.

Курс читає кафедра управління персоналом і економіка праці.

Даний курс органічно пов’язаний із загальноосвітніми і профілюючими дисциплінами.

Рис. 1. Логіко-структурна схема міждисциплінарних зв’язків
^

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Курс

«Охорона праці в галузі»

Напрям ОКР

Характеристика навчального курсу

^ Денна форма навчання

Кількість кредитів ECTS: 1

Змістових модулів: 2

Модульних контролів - 1

Загальна кількість годин : 36

Тижневих годин : 3


спеціаліст

1 семестр

Лекції (теоретична підготовка) – 12 годин

Самостійна робота – 23,33 годин

Вид контролю – іспит

Кількість кредитів ECTS: 3

Змістових модулів: 2

Модульних контролів - 1

Загальна кількість годин : 108

Тижневих годин : 2


магістр

1 семестр

Лекції (теоретична підготовка) – 36 годин

Самостійна робота – 70,66 годин

Вид контролю – іспит

^ Заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS: 1

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин : 36

Курс : 6 годин


спеціаліст

1 курс

Лекції (теоретична підготовка) – 6 годин

Самостійна робота – 30 годин

Вид контролю – іспит

Кількість кредитів ECTS: 3

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин : 108

Курс : 10 годин


магістр

1 курс

Лекції (теоретична підготовка) – 10 годин

Самостійна робота – 98 годин

Вид контролю – іспит


Лекція: традиційна форма проведення монолог з використанням сучасних технічних засобів: ПК, мультіпроектор. Активно застосовуються елементи проблемного навчання (розв’язання проблемних завдань, розглядання дискусійних питань).
Самостійна робота студентів (СРС):

Мета і завдання СРС - поглиблення теоретичних знань студентів.

СРС передбачає самостійне вивчення деяких тем або окремих питань, розв’язування ситуацій та тестів.

Форма контролю: усне опитування та перевірка конспектів.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра управління персоналом І економіки праці затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница