Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»


НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»
страница1/12
Дата публикации02.08.2013
Размер0.6 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної

діяльностіКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Управління біржовою діяльністю »

Одеса ОНПУ – 2007
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

^ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Управління біржовою діяльністю» для студентів

напряму підготовки – МЕНЕДЖМЕНТ

ІV курсу VІІІ семестру

Розглянуто та затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Протокол № від __.__.2007 р.

Одеса ОНПУ – 2007

Управління біржовою діяльністю для студентів напряму – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Укл.: Котова Марина Володимирівна. – Одеса: ОНПУ, 2007 31–с.


Укладач: Котова М.В., канд. екон. наук

ЗМІСТ


Тема 1. Основні принципи і умови функціонування бірж 5

1.1. Поняття біржі, її функції, біржовий товар. 5

1.2. Історія розвитку бірж 6

1.3 Класифікація бірж 8

Тема 2 Організаційна структура товарної біржі 9

2.1. Органи управління бірж. Біржові комітети. 9

2.2. Економічні відносини бірж з клієнтами 10

Тема 3. Технологія біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах 11

Брокерське посередництво на біржовому ринку 13

Тема 4. Ринок ф’ючерсних контрактів і його специфіка 15

4.1.Ф'ючерсні угоди, порівняльна характеристика форвардних і ф'ючерсних контрактів. 15

4.2. Порядок укладання і виконання угод по купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів 17

Тема 5. Хеджування угод на біржовому ринку 19

5.1. Хеджування покупкою (продажем) ф'ючерсного контракту 19

5.2. Базис, вплив базису на хедж 19

5.3. Опціон, хеджування опціоном 24

Тема 6. Спекуляції на біржових торгах 27

6.1. Спекулянти. Способи класифікації 27

6.2. Гра на різниці цін 27

6.3. Правила успішної спекуляції 28

Тема 7. Фондовий ринок у системі біржової торгівлі 28

7.1. Принципи функціонування та основні інструменти ринку цінних паперів 28

7.2. Учасники фондового ринку 29

7.3. Фондова біржа. Організація біржового процесу 30

7.4. Процедура лістингу 31

7.5. Котирування цінних паперів. Оформлення й виконання біржової угоди на фондовому ринку 32

Тема 8. Кліринг та розрахунки на ринку цінних паперів 32

8.1. Сутність клірингу. Клірингова палата. 33

Питання для самоконтролю : 34

Рекомендована література: 34
^
Тема 1. Основні принципи і умови функціонування бірж
1.1. Поняття біржі, її функції, біржовий товар.


Біржа – організований регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля товаром.

Термін «біржа» має наступні значення:

- сукупність операцій із продаж товару, цінних паперів і валюти в спеціально відведеному місці;

- об'єднання торговців, біржових посередників, які за домовленістю оплачують витрати на організацію торгів, установлюють правила торгівлі, визначають санкції за їхні порушення;

- назва самого місця здійснення догоди.

Біржова діяльність є самостійною формою комерційної діяльності з метою одержання прибутку. Разом з тим, самі біржі є неприбутковими організаціями. Це місце, де здійснюються комерційні операції.

Біржова торгівля ввібрала в себе особливості як звичайної ринкової, так і аукціонної торгівлі. Торгівці організовують її для полегшення власне процесу торгівлі, створення більш ефективного механізму торгівлі, а також з метою вироблення механізму захисту інтересів як продавців, так і покупців від несприятливих змін цін.

Біржова діяльність, як і біржа загалом, має такі особливості:

 • концентрується в місцях виробництва і споживання товару, тобто у великих промислових, сільськогосподарських і торгових центрах (наприклад, Чикаго, Токіо, Дніпропетровськ, Одеса, Київ);

 • торгівля здійснюється специфічними видами товарів, так званими біржовими товарами, великими партіями;

 • торгівлю здійснюють за відсутності товару, тобто за взірцями, описанням, каталогами, а також за контрактами і договорами на поставку товарів у майбутньому з правом укладання таких договорів у майбутньому;

 • торги проводяться регулярно, враховується можливість концентрації попиту і пропозиції продавців і покупців у часі і просторі;

 • відзначається відкритістю торгів, тобто всі, хто бажає, можуть отримати вичерпну інформацію про обсяги товарів, проданих на торгах, і ціни, що склалися;

 • характеризується вільним ціноутворенням, тобто ціни формуються залежно від попиту і пропозиції за наявності конкуренції; ціни не постійні і змінюються залежно від кон’юнктури ринку;

 • здійснюється, як правило, біржовими посередниками, які можуть виступати від імені і в інтересах товаровиробників або споживачів товару. Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками – брокерськими фірмами, конторами і незалежними брокерами. Сама біржа не може бути біржовим посередником;

 • передбачає відсутність прямого державного втручання у процес біржових торгів;

 • здійснюється за єдиним історично сформованими і законодавчо затвердженими правилами, дію яких регулює ринок (з використанням типових документів для оформлення контрактів), і певними вимогами до умов поставки проданих товарів;

 • виробляє два основних стандарти – щодо якості і ціни товару, який є об’єктом купівлі-продажу.

Таким чином, біржова діяльність, а відтак і біржі є класичним інститутом ринкової економіки, який формує оптовий ринок товарів і має організаційну, економічну і юридичну (правову) основи.

Біржовий товар є об’єктом торгівлі на біржах. Характерними рисами біржового товару є: масовість виробництва і споживання, стандартність, збереженість, транспортабельність, незалежність якісних ознак товарі від конкретного споживача, коливання цін під впливом природних, сезонних, політичних та інших чинників.

У світовій практиці на товарних біржах функціонують приблизно 70 видів товарів. Це товари, які пройшли лише первинну обробку, тобто сировина та напівфабрикати. Вони поділяються на дві групи. Перша група це сільськогосподарські товари і товари лісівництва та продукти їх переробки:

 • зернові (пшениця, кукурудза, овес, ячмінь);

 • олійно-насіннєві (бавовняне насіння, боби, соя, шрот);

 • живі товари (велика рогата худоба, свині) та м’ясо;

 • текстильні товари (бавовна, джут, шерсть, натуральний та штучний шовк, льон);

 • харчові товари (цукор,, кава, какао-боби, картопля, арахіс тощо);

 • пиломатеріали та фанера;

 • натуральний каучук.

Друга група – це мінеральна сировина і напівфабрикати:

 • кольорові метали (мідь, олово, цинк, свинець, нікель, алюміній тощо);

 • дорогоцінні метали (золото, срібло, платина);

 • товари нафтового комплексу (нафта, бензин, газ, мазут тощо )

Проте до сучасного рівня розвитку біржовий ринок йшов еволюційним шляхом. Товарні біржі за п’ятивікову історію у своєму розвитку пройшли кілька етапів – від звичайних форм оптового до сучасного ф’ючерсного ринку змінювався характер угод, їх економічна сутність та організаційна структура.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2007
Конспект лекцій з курсу “ Інформаційні системи менеджменту” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconТематичний план лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій. Частина перша для студентів напряму 050202 «Автоматизація...
Комп’ютерна техніка та организация обчислювальних робіт. Частина перша: Конспект лекцій для студ напряму 050202 «Автоматизація І...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница