Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»


НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»
страница12/12
Дата публикации02.08.2013
Размер0.6 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Право > Конспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

7.3. Фондова біржа. Організація біржового процесу


Фондова біржа – організація , яка створена без цілі отримання прибутку та займається виключно організацією і укладанням угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з ЦП від свого імені, а лише за дорученнями клієнтів, виконує функції депозитарію. Контингент членів біржі складається з індивідуальних торговців ЦП і кредитних фінансових інститутів. Ціни на ЦП визначаються попитом та пропозицією на них. Сам процес купівлі-продажу регламентується нормами й правилами.

Розрізняють моноцентричні та поліцентричні біржові системи. У моноцентричної біржовій системі абсолютно домінуюче положення займає одна біржа, що розташована у фінансовому центрі країни, інші біржі мають місцеве значення. Країни з моноцентричною біржовою системою - Англія, Франція, Японія. В умовах поліцентричної системі, крім головної фондової біржі функціонує ще кілька великих бірж. Країни з поліцентричною системою - Австралія, Німеччина, Канада.

Лідером фондового ринку України є Українська фондова біржа та близько 30 фондових бірж і філій, розміщених у більш ніж 20 областях України.

Загальне управління діяльністю фондових бірж належить Раді директорів, яка керується Уставом біржі, де визначені: порядок управління біржі, склад її членів, умови їх прийому, порядок утворення й функціонування тощо.

Для щоденного управління біржею та її адміністративним апаратом, Рада призначає президента й віце-президента. Крім того, нагляд за всіма сторонами діяльності біржі здійснюють комітети, утворені її членами: аудиторський, бюджетний, по біржовим індексам, по опціонам. Кількість та склад комітетів міняється залежно від розмірів бірж, але ряд з них обов'язковий.

 • Комітет (комісія по лістингу, що розглядає заявки по включенню акцій у біржовий список.

 • Комітет по процедурам торговельного залу, що разом з адміністрацією визначає режим торгівлі, стежить за дотриманням інструкції в торговельному залі.

 • Комітет із прийому членів біржі, який розглядає заявки на прийняття членів біржі.

 • Арбітражний комітет, який заслуховує, регулює суперечки, що виникають між членами біржі та клієнтами.

Основні функції фондової біржі:

1. Мобілізація й концентрація вільних коштів за допомогою продажу ЦП.

2. Кредитування й фінансування держави (інших держав) шляхом покупки їх ЦП.

3. Забезпечення високого ступеня ліквідності ЦП

Спрощену схему технології біржового процесу зображено на рис.8.6.


Введення заявок в систему біржової торгівлі

Укладення угодиВзаємоперевірка параметрів угоди

Виконання угоди


Рис. 8.6 Спрощена схема біржового процесу

Обов'язковими параметрами угоди є:

 • предмет угоди (ЦП, які продаються або купуються);

 • обсяг угоди (кількість ЦП, запропонованих для продажу або необхідних для покупки);

 • строк виконання угоди (коли продавець зобов'язаний надати, а покупець –

прийняти ЦП);

 • ціна, за якою укладається угода;

 • строки розрахунку по угодах, тобто коли покупець повинен заплатити за ЦП.^

7.4. Процедура лістингу


Процес обігу фондових цінностей на всіх офіційно зареєстрованих фондових біржах можливий для цінних паперів які успішно пройшли спеціальну процедуру – лістинг (буквально – внесення до списку). Будь-якому підприємству необхідно ввести до списку відповідної біржі свої ЦП, що є офіційною передумовою для можливості торгівлі.

Перевагою лістингу й відповідно участі в біржових торгах є висока мортабельність. Мортабельність – це придатність для реалізації на ринку, підвищений рівень ліквідності ЦП, вигідність від стабільності цін на них. Інвестор, покупець ЦП, включений у котирувальний аркуш біржі, може бути впевнений, що одержить достовірну своєчасну інформацію про компанію емітента ЦП. Лістинг – це система підтримки ринку, що створює сприятливі умови для організованого ринку, дозволяє виявити найбільш надійні і якісні ЦП, сприяє їх надійності й ліквідності.

В Україні, в офіційному лістингу біржі можуть перебувати ЦП, які випущені й зареєстровані відповідно до діючого законодавства. Порядок допуску до торгів на біржі передбачає надання заяви щодо допуску до офіційного котирування на фондову біржу, відповідно до яких емітент приймає на себе зобов'язання:

 • представляти на біржу звіти загальних зборів акціонерів;

 • інформувати біржу про внесення в статутні документи змін, що стосуються ЦП емітента;

 • погоджувати з біржею графік випуску й розміщення ЦП;

 • погоджувати з біржею графік проведення технічних процедур з власними ЦП, зокрема виплату дивідендів, відсотків;

 • посилати на біржу розповсюджені їм офіційні повідомлення або публікації, а також будь-який матеріал, що містить економічну або фінансову інформацію, що емітент має намір опублікувати;

 • інформувати біржу про будь-який новий факт, що може істотно вплинути на біржовий курс або майнове й фінансове становище емітента й на його діяльність.^

7.5. Котирування цінних паперів. Оформлення й виконання біржової угоди на фондовому ринкуКотирування ЦП – це механізм виявлення ціни, її фіксація протягом кожного робочого дня біржі й публікація в біржових бюлетенях. Ціна за якою укладається угода і ЦП переходять „із рук у руки”, називається курсом.

Залежно від принципів, покладених в основу котирування, розрізняють:

1) Метод єдиного курсу , що базується на встановленні єдиної типової ціни. Цей метод характерний для залпового аукціону, що передбачає встановлення ціни на підставі заявок на купівлю-продаж ЦП, які приймають спеціальні маклери.

У певний час маклери сходяться в біржовому залі й у присутності продавців і покупців ЦП приступають до встановлення того курсу, при якому покривається максимальна сума попиту та пропозиції. При встановленні курсу дотримуються наступних правил:

 • у першу чергу виконуються заявки, які містять максимальну ціну покупки й мінімальну ціну продажу;

 • заявки, у яких зазначені ціни, наближені до максимального при покупці й до мінімального при продажі, можуть реалізовуватися частково;

 • заявки, у яких ціни визначені нижче встановленого маклером курсу під час покупки або вище, ніж при продажі, взагалі не реалізуються.

2) Реєстраційний метод, що базується на реєстрації фактичних цін угод. Даний метод характерний для безперервного аукціону. При безперервному аукціону брокери збираються біля маклера, що веде торги й тільки оголошує предмет торгу, а брокери й спекулянти проводять самостійний торг, шукаючи контрагента. Біржові торги починаються з оголошення цін, які склалися наприкінці попередньої сесії. Вони визначаються спеціальною котирувальною комісією з результатів попереднього торгу й оголошуються його учасникам у вигляді котирувального списку. Якщо в результаті біржового торгу заявки протилежних сторін знайшли один одного, угоди необхідно зафіксувати. Такі угоди на біржі укладаються в писемній формі й залежно від строків виконання класифікуються на касові й термінові.

Касові операції підлягають у терміновому виконанні в біржовому залі або протягом 2-3 днів після угоди. Різновиди касових операцій:

 1. Покупка із частковою оплатою позиковими коштами (угоди з маржею). Дані угоди укладаються переважно гравцями на підвищенні („биками”). Гравець сплачує тільки частину вартості акцій, а те що залишилося покривається кредитом, що надає банк або кредитор-брокер.

 2. Продаж ЦП, взятих у борг - інший різновид касових операцій (угод), які використають гравці „ ведмеді”. Вони продають узяті в борг акції, якими фактично не володіють. Якщо очікування продавця виправдаються, курс акцій узятих у борг знижується, „ведмідь” купує їх і повертає брокерові, що позичив йому ці акції (ЦП).

Термінові угоди з ЦП поділяються на тверді (прості) – обов'язкові до виконання у встановлений договором строк за оговореною ціною, ф'ючерсні – де партнером по кожній угоді виступає клірингова палата та угоди із премією – які оформлюються опціоном.
^

Тема 8. Кліринг та розрахунки на ринку цінних паперів
8.1. Сутність клірингу. Клірингова палата.Кліринг – залік взаємних вимог і зобов'язань, класифікується залежно від:

1) виду біржового товару: на кліринг ринку ЦП, на кліринг ринку ф'ючерсних контрактів;

2) від рівня централізації: кліринг окремої біржі, міжбіржовий кліринг, міжнародний кліринг;

3) від обслуговуючого кола: кліринг між членами клірингової палати, кліринг між членами біржі.

Організація клірингових розрахунків основана на дотриманні ряду принципів:

 • клірингові розрахунки здійснюються спеціальним структурним підрозділом біржі або юридично самостійною організацією – Кліринговою чи Розрахунковою палатою;

 • з метою захисту інтересів клієнту велика увага приділяється дотриманню вимог про окреме ведення та обліку коштів клієнта від коштів біржових посередників;

 • укладені біржові угоди надходять у розрахункову систему тільки після їх реєстрації й звірення всіх реквізитів;

 • наявність твердого розкладу клірингу в часі. Кожна операція має строго обмежений інтервал часу, порушення якого спричиняє штрафні санкції;

 • наявність системи гарантування виконання укладених на біржі угод.

Механізм клірингу гарантує, що у випадку, якщо одна зі сторін біржової угоди виявиться неспроможною виконати свої зобов'язання, біржа візьме на себе виконання зазначених зобов'язань біржової угоди.

Особливістю клірингу на ринку ЦП є необхідність перереєстрації проданого цінного паперу з одного власника на іншого.

Основними етапами клірингового процесу укладених на фондовій біржі угод з ЦП є:

1. Реєстрація угоди на біржі.

2. Підтвердження її реквізитів учасниками угоди.

3. Передача коштів і ЦП від клієнтів до брокерів.

4. Передача ЦП Розрахунковою палатою до Депозитарного центру для їх реєстрації на нового власника.

5. Перереєстрація ЦП у депозитарії на нового власника.

6. Повернення ЦП до Розрахункової палати біржі.

7. Передача коштів та ЦП із Розрахункової палати відповідним брокерам.

8. Передача брокерами коштів чи ЦП новим власникам.

Час, що займає клірингово-розрахунковий цикл (час між укладенням угоди й розрахунками по ній) називається розрахунковим періодом. Дата розрахунків (розрахунковий день) визначається :

Д=Т+П,

де Д – дата розрахунків;

Т – дата укладання угоди;

П – кількість днів, відпущена на виконання розрахункових операцій.

Протягом розрахункового періоду брокери з однієї сторони повинні одержати від своїх клієнтів кошти , з іншого боку – продані ЦП. У країнах з розвиненою інфраструктурою розрахункові періоди фіксуються.

В розрахунковий день брокер-продавець передає в Розрахункову палату ЦП й одержує за них відповідні кошти (чек). У той же час брокер-покупець передає в Розрахункову палату кошти за куплені ЦП , але одержати ці зареєстровані на нового власника ЦП він зможе через кілька днів, які необхідні для їх перереєстрації в депозитарії.
^

Питання для самоконтролю :


 1. Які основні принципи і умови функціонування бірж?

 2. Дайте розгорнуту класифікацію товарних бірж.

 3. Охарактеризуйте товарну біржу як елемент інфраструктури ринку.

 4. Сформулюйте принципи діяльності товарних бірж.

 5. Назвіть підрозділи які функціонують на товарних біржах.

 6. Які Вам відомі типи розпоряджень (наказів) і порядок їх виконання?

 7. Спільні та відмінні риси форвардних та ф'ючерсних контрактів.

 8. Назвіть етапи розрахунків по купівлі-продажу ф'ючерсного контракту.

 9. Яку роль виконують спекулянти в біржовій торгівлі?

 10. Наведіть приклад гри на різниці цін

 11. Наведіть приклад техніки хеджування.

 12. Охарактеризуйте роль і місце брокерської контори в біржовій діяльності.

 13. Дайте визначення опціону. Чим відрізняється опціон покупця від опціону продавця?

 14. В чому сутність стратегії купівлі опціону на продаж („пут”-опціону),

стратегії купівлі опціону на купівлю („кол”-опціону)?

 1. Фондова біржа і фондовий ринок. Сутність, характеристика.

 2. Назвіть учасників фондового ринку.

 3. Дайте визначення категорії „кліринг”. Назвіть основні етапи клірингового процесу на ринку цінних паперів.

 4. Що таке процедура лістингу? Яким чином здійснюється котирування цінних паперів?

 5. Назвіть основні функції валютної біржі..

 6. Охарактеризуйте етапи біржового торгу на валютній біржі.^

Рекомендована література:


 1. Биржевое дело: Учеб. / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Босова. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 2. Брызгин О.Р. Основы биржевой деятельности. – К., 1995.

 3. Гайдуцький П.І., Бузовий Є.А., Тимченко В.Н. Біржова торгівля. Основа ринку. – К.: УСГА, 1992.

 4. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Норма-принт, 1997.

 5. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учеб. – М.: ЮНИТИ, 2000.

 6. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посіб. 2-ге вид. – Львів: Новий Світ-2000, 2003.

 7. Иванов К.М. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования. – М.: МГУ, 1993.

 8. Кравченко Ю. Инструменты фондового рынка: Виды. Свойства. Особенности эмиссии. Финансовые вычисления: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.

 9. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 10. Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела М, 2001.

 11. Фондовий ринок України / В.В. Оскольський та ін. – К.: Скарбниця, 1994.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2007
Конспект лекцій з курсу “ Інформаційні системи менеджменту” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconТематичний план лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій. Частина перша для студентів напряму 050202 «Автоматизація...
Комп’ютерна техніка та организация обчислювальних робіт. Частина перша: Конспект лекцій для студ напряму 050202 «Автоматизація І...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница