Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»


НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю»
страница3/12
Дата публикации02.08.2013
Размер0.6 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

1.3 Класифікація бірж


За видами біржового товару розрізняють товарні біржі, фондові, валютні, фрахтові, біржі праці.

Товарна біржа – здійснює операції із купівлі-продажу масових однорідних товарів з певними параметрами чи за зразками, характеризується регулярністю торгівлі у суворо визначеному місці, уніфікацією основних вимог до якості товару, умов та термінів постачання.

Фондова біржа спеціалізується на купівлі-продажу цінних паперів, що випускаються урядом, місцевими органами влади та приватними підприємствами. Призначення фондовою біржі – мобілізація тимчасово вільних коштів через продаж цінних паперів, встановлення їх ринкової вартості, переливання капіталу між галузями, компаніями та сферами. Обслуговує в основному вторинний ринок цінних паперів.

Валютна біржа здійснює угоди з іноземною валютою і визначає поточний курс вітчизняної грошової одиниці щодо іноземної валюти.

Фрахтова біржа – постійно діючий ринок фрахтових суден, де концентрується уся інформація про попит на тоннаж та його пропозицію, про рівень фрахтових ставок, про умови угод фрахтування.

Біржа праці – це установа (здебільшого державна), яка надає посередницькі послуги на ринку праці між працівниками та підприємцями у здійсненні угод купівлі-продажу робочої сили; займається працевлаштуванням безробітних, а також осіб, які бажають змінити роботу; вивчає попит та пропозицію робочої сили, веде облік безробітних.

За організаційно-правовою формою біржі можуть бути зареєстровані як акціонерні товариства (відкритого чи закритого типу) або як товариства з обмеженою відповідальністю.

За формою участі у біржових торгах поділяються на відкриті (публічні) та закриті.

Біржа відкритого типу (публічна) – це біржа прямих, безпосередніх контактів виробників та споживачів; на ній діє вільний доступ кола клієнтів-продавців та замовників-покупців.

Біржа закритого типу – це біржа, на якій усі операції здійснюються тільки через брокерські контори, які створюються членами (учасниками) біржі. Діє заборона на доступ до біржового кола покупців та продавців; необхідна спеціальна система збирання та добіржової обробки замовлень за межами біржі; передбачається наявність органів посередників-професіоналів, які обслуговують процес купівлі-продажу.

За номенклатурою товарів, що є об’єктом біржового торгу, виокремлюють універсальні, спеціалізовані та вузькоспеціалізовані біржі.

На універсальних біржах торги ведуться за широким колом різноманітних біржових товарів.

Спеціалізовані мають по товарну спеціалізацію за групами товарів. Наприклад, товарно-сировинна біржа спеціалізується на купівлі-продажу переважно сировини та сільськогосподарської продукції (паливно-енергетичні ресурси, метали, зерно, цукор, кава тощо).

Вузькоспеціалізовані товарні біржі спеціалізуються на купівлі-продажу одного виду товару (сирої нафти, твердої пшениці та ін.)

За переважаючим видом біржових угод вирізняють біржі реального (наявного) товару; строкові або ф’ючерсні; комплексні (змішані).

В світовій практиці прийнято для спрощення біржових операцій стандартизувати об'єми товару, що постачається за одним контрактом (біржова одиниця або фасовка). Лот – це стандартна за кількістю та якістю партія товару – кратна біржовій одиниці. Біржовий товар повинен мати певні якості. Відповідно з тим товаром яким торгують посередники на біржі, біржі можуть бути: спеціалізованими (один товар): зернова, кавова, універсальними (декілька товарів).

^

Тема 2 Організаційна структура товарної біржі
2.1. Органи управління бірж. Біржові комітети.


Вищим органом управління на біржі є загальні збори членів біржі (рис.8.1). Загальні збори членів біржі проводитися не рідше одного разу на рік.

У компетенцію загальних зборів входять наступні функції:

 • загальне керівництво біржею й біржовою торгівлею;

 • визначення цілей і стратегії біржі;

 • затвердження й внесення змін в устав й інші документи біржі;

 • обрання біржового комітету, розгляд і затвердження бюджету, річного балансу;

 • прийом нових членів біржі;

 • затвердження кошторису витрат на зміст персоналу біржі; ухвалення рішення про ліквідацію.Рис 1.1 Схема управління біржею
Протягом року управління біржею здійснює біржовий комітет, функції якого наступні:

 • внесення виправлень у правила біржової торгівлі;

 • установлення розмірів внесків, грошових виплат, комісійних зборів;

 • управління біржовими торгами;

 • підготовка рішень про прийом і виключення членів біржі.

До складу біржового комітету входять тільки члени біржі. Рада біржового комітету скликається його главою не рідше ніж раз на три місяці

Поточне керівництво діяльністю біржі здійснює виконавча дирекція. Директор та працівники біржі не можуть бути членами біржі й трудяться за контрактом.

Контроль за фінансово-господарською частиною здійснює контрольно-ревізійна комісія, що аналізує адміністративно-господарську діяльність біржі і її підрозділів й оцінює правомірність рішень, які приймають органи управління біржі. Перед загальними зборами членів біржі комісія здійснюють перевірку (документальну) діяльності біржі, її торговельних і розрахункових операцій.

До стаціонарної структури біржі ставляться спеціальні й виконавчі органи, що здійснюють поточну роботу біржі.

До виконавчої структури належать підрозділи, які здійснюють підготовку й проведення торгів, а саме:

 • відділ реєстрації;

 • відділ економіки (здійснює взаєморозрахунки між біржовими посередниками й біржею);

 • відділ збору інформації (одержує інформацію від посередників і клієнтів);

 • інформаційно-розрахунковий центр (займається технічним і програмним забезпеченням баз даних);

 • відділ поширення біржової інформації;

 • відділ маклерів (починає торги, реєструє операції, оформляє результати торгів, повідомляє про завершення торгів);

 • аналітичний відділ;

 • служба безпеки.

Кількість спеціалізованих підрозділів (комісій) коливається від 5 до 40. Основними є:

 1. Котирувальна комісія - робочий орган, головним завданням якого є підготовка публікацій біржових котирувань й аналіз руху цін.

 2. Біржовий арбітраж - судовий орган біржі, що призначає арбітрів для рішення спорів між членами біржі, між клієнтами й членами біржі.

 3. Комісія з прийому нових членів. Розглядає всі звернення про вступ у члени біржі.

 4. Комісія по торговельній (діловій) етиці. Стежить за виконанням членами біржі норм і правил проведення торгів.

 5. Комісія зі стандартів й якості.


Серед комерційних організацій, створених біржею виділяють:

 1. Розрахункову палату до функцій якої належать оперативне проведення розрахунків по біржових операціях між клієнтами та регулювання процедури здійснення платежів.

 2. Біржове складське приміщення. Складське приміщення використається біржею для організації поставки товару (склади можуть належати біржі, а можуть бути орендовані).1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2007
Конспект лекцій з курсу “ Інформаційні системи менеджменту” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconТематичний план лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій. Частина перша для студентів напряму 050202 «Автоматизація...
Комп’ютерна техніка та организация обчислювальних робіт. Частина перша: Конспект лекцій для студ напряму 050202 «Автоматизація І...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів
Конспект лекцій з дисципліни «Управління біржовою діяльністю» iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница