Загальна психологія. Конспект лекцій


НазваниеЗагальна психологія. Конспект лекцій
страница1/12
Дата публикации09.07.2013
Размер1.63 Mb.
ТипКонспект
userdocs.ru > Психология > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Дмитрієва Н. Ю.

Загальна психологія.

Конспект лекційВидавництво: Ексмо, 2007 р.; 128 стр.

Представлений вашій увазі конспект лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та іспитів. Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою і буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.

Зміст

Лекція № 1. Загальна характеристика психології як науки

Лекція № 2. Відчуття і сприйняття

Лекція № 3. Пам'ять як вища психічна функція

Лекція № 4. Увага як об'єкт психологічного дослідження

Лекція № 5. Емоційна сфера психіки

Лекція № 6. Психічні стани

Лекція № 7. Мотиваційна сфера психіки

Лекція № 8. Мислення (частина 1)

Лекція № 9. Мислення (частина 2)

Лекція № 10. Мислення (частина 3)

Лекція № 11. Мова і мовна діяльність

Лекція № 12. Воля і вольові процеси

Лекція № 13. Свідомість

Лекція № 14. Несвідоме

Лекція № 15. Особистість (частина 1)

Лекція № 16. Особистість (частина 2)

Лекція № 1. Загальна характеристика психології як науки

Відомому німецькому психолога XIX ст. Герману Еббінгаузом належить афоризм: «Психологія має довге минуле і коротку історію». Ці слова якнайкраще відображають суть історичного розвитку галузі психологічного знання. Адже як самостійна наука психологія сформувалася лише до кінця XIX ст. Однак як особлива галузь знань вона існувала ще з часів стародавньої історії. Зазвичай основоположником психології прийнято вважати Аристотеля, який написав перший систематичний трактат про душу. Але «знання про душу» (а саме такий дослівний переклад терміну «психологія» з грецької мови - «Психо» і «логос», тобто «душа» і «слово, знання») довгий час відносили до галузі філософії, релігії або медицини.

Протягом багатьох століть предметом психології так і вважалася душа. Уявлення про неї в усі віки були невизначені. Кожен дослідник пропонував свою концепцію. Так, наприклад, у Стародавній Греції філософ Геракліт вважав душу і розум складаються з світового вогню - першооснови всього сущого; Анаксимен - з повітря; Емпедокл - з злиття коренів всього сущого, чотирьох вічних стихій: землі, води, повітря та вогню. Алкмеон вперше припустив, що «органом душі» є мозок. До нього вважали, що душа «розміщується» в серце, в крові або взагалі існує окремо від тіла. Всі ці концепції дуже далекі від сучасних уявлень про психологію, проте так чи інакше вони сприяли накопиченню знань про людину.

Аристотель був тим, хто вперше сказав про неподільність душі від тіла. Він також говорив про існування трьох видів душі: рослинної, тваринної і розумною. На його думку, у людини всі ці три види співіснували разом. Це був великий прорив у пізнанні про психіку. Адже якщо перевести ці уявлення на мову сучасної психології, то можна сказати, що Аристотель відкрив існування трьох рівнів - елементарного способу відображення на рівні найпростіших реакцій на зовнішні подразники, психофізіології, за діяльність якої відповідає вегетативна нервова система і свідомості - продукту активної діяльності головного мозку. Таким чином, у Аристотеля душа є активне доцільне початок живого тіла, невіддільне від нього.

Крім філософів, своє уявлення про душу мали і теологи. Згідно теїстичний поглядам душа людини - створене Богом, неповторне безсмертне духовне начало. Пантеїзм визначав душу як індивідуальний прояв єдиної духовної субстанції (мікрокосм як відображення макрокосму).

У Новий час Рене Декарт запропонував дуалістичне погляд, яке розділяє душу і тіло як дві самостійні субстанції. У новоєвропейської ж філософії термін «душа» став переважно вживатися для позначення внутрішнього світу людини.

Отже, знання про душу, безумовно, накопичувалися, але в той же час виникало, що називається, суперечка про терміни. Боротьба ідеалістичного і матеріалістичного уявлень про душу перетягували дану галузь знання в сферу то богослов'я, то природознавства. Але ні та, ні інша сфера не могла дати повного уявлення про людину. Тільки в позаминулому столітті сформувалися чіткі уявлення про предмет психології, її власна методологія та категоріальний апарат (набір основних понять).

Таким чином, в даний час предметом психології як науки є не розмите в своєму тлумаченні поняття душі, а більш суворе поняття психіки. Об'єктом ж дослідження психологічної науки є закономірності виникнення і розвитку, а також прояви людської психіки. Крім того, до об'єкта дослідження психології відносяться психічні процеси і стани людини, психічні якості людини як біосоціальної системи, тобто унікального істоти, що представляє собою складний сплав біологічних і соціальних властивостей.

Під психікою в сучасній науці розуміють властивість високоорганізованої матерії активно і адекватно відображати реалії навколишнього світу.

Отже, можна сказати, що до кінця XIX ст. психологія як система знань досягла парадигмальної стадії - стадії сформованої науки. Термін «парадигма» був введений американським філософом і істориком науки Томасом Куном. Він висунув концепцію наукових революцій як зміни парадигм - вихідних концептуальних схем, способів постановки проблем і методів дослідження, пануючих в науці певного історичного періоду. У процесі формування та розвитку будь-якої науки він висунув три стадії: предпарадігмальная, коли методологія і категоріальний апарат ще не розроблені повністю, стадія панування парадигми і, нарешті, стадія кризи науки переходу до нової парадигми. Психології також притаманні всі ці стадії. Радянська психологія базувалася на марксистській теорії відображення. В даний час акценти змістилися. Поступово формується нова парадигма російської психологічної науки. Яка вона буде, багато в чому залежить від нового покоління психологів.

Щоб зрозуміти сутність психіки, необхідно звернутися до рефлекторної теорії відображення. Ця теорія є природно-науковим фундаментом сучасної психології. Відповідно до даної теорії в основі вищої нервової діяльності лежить рефлекс, за допомогою якого здійснюються всі життєво важливі акти.

Рефлекс має пятизвенная структуру. Першою ланкою є перетворення зовнішнього або внутрішнього роздратування в нервовий імпульс, який передається в мозок аферентні (доцентрові) потоком. Другим і найбільш важливою ланкою є переробка переданого нервового імпульсу у відчуття, що викликає відповідний образ, думку, емоцію. Далі слід дію еферентної (відцентрового) потоку нервових імпульсів, які передають команду від мозку до відповідного органу. Четверта ланка - реакція цього органу на мозковий імпульс. Завершальна ланка - «звіт» про виконання, що надходить від органу в мозок. Ось елементарний приклад - шкірний рецептор руки передає больовий імпульс. Мозок розшифровує його як печіння від гарячого предмета, посилає команду м'язам руки, вона відсмикує від предмета. Мозок отримує відповідний сигнал про виконання команди. Як ви розумієте, насправді це відбувається в десятки разів швидше, ніж можна прочитати опис цього прикладу.

Рефлекси поділяють на безумовні і умовні. Безумовні рефлекси вроджені. Відсмикування руки від палючого предмета якраз є рефлексом безумовним - він є безпосередньою реакцією на болюче роздратування. Умовні рефлекси набуваються в процесі життя спонтанно або формуються штучно при багаторазовому повторенні реакції на подразник. Наприклад, умовним рефлексом можна назвати реакцію матері, яка здатна спокійно спати при будь-якому шумі, але миттєво прокидається, почувши пхикання свого малюка. Створення штучних умовних рефлексів застосовувалося лише в лабораторних умовах на тваринах. Подібні експерименти описані в працях І. П. Павлова, який ввів у психологію поняття умовного рефлексу.

Теорія рефлекторного відображення дозволила виділити одну з найважливіших категорій психології - свідомість. Щоб підійти до цього поняття, слід сказати кілька слів про філогенезі психіки, який можна простежити саме на теорії відображення.

Філогенез - це процес історичного розвитку живих організмів. Філогенез психіки відповідно до теорії відображення можна коротко окреслити наступним чином. Найпростішого організму властива нижчий щабель відображення - подразливість. Це здатність відповідати на впливи зовнішнього середовища шляхом елементарної адаптації, наприклад до температурних змін. Для більш високоорганізованих істот характерні відповідно більш складні форми адаптації, що відбуваються вже на рівні фізіології. Це м'язові скорочення, передача збудження через нервові клітини між периферичної та центральної нервової системою, формування рефлексів. Подібні реакції характеризують вже виникнення психіки.

У людини, яка, як традиційно визнано, є вінцем еволюції, процес відображення відбувається на найбільш високому рівні. Це не тільки фізіологічні реакції, а складний комплекс реагування мозку і всієї нервової системи на навколишній світ. Психологічний підхід є підходом строго науковим, тому, відкинувши духовні компоненти внутрішнього світу людини, психологія постановляє ухвалу людської психіки як найбільш складною з відомих у природі систем відображення, реагування, адаптації до навколишнього світу як на біологічному, так і на соціальному рівнях.

Такий вищий рівень психічного відображення, властивий тільки людині, називають свідомістю. Саме свідомість у сучасній психології представляє собою основну категорію при вивченні психічних явищ. Категорія свідомості є найбільш великою в термінологічному апараті психологічної науки після категорії психіки. Різниця між цими поняттями полягає в наступному. Психіка і психічні прояви притаманні всім тваринам, що володіють нервовою системою. Собаки та коти, мавпи та щури і ще величезна кількість тварин мають психікою і різними її проявами (аж до інтелекту). Наприклад, вважається, що доросла собака володіє інтелектом і емоційною сферою п'ятирічної дитини. Подібні явища вивчає зоопсихологія. Але тільки людина має свідомість. Цьому прояву психіки буде присвячена окрема лекція. Тут же, у вступній частині, нам необхідно тільки розвести два основних поняття психологічної науки, щоб надалі не виникало плутанини.

Поведінка людини також завжди було об'єктом психологічних досліджень. Цим терміном прийнято називати взаємодія людини з навколишнім світом, обумовлене його зовнішньої і внутрішньої активністю, його індивідуальними особливостями і сприйнятими із соціального оточення способами і схемами подібної взаємодії. Серед теорій вивчення поведінки слід виділити біхевіоризм. Особливість цього психологічного течії полягає в тому, що його представники протиставляли поведінку свідомості. Вони вважали, що саме поведінка є предметом психології. Біхевіоризм - це провідний напрям американської психології першої половини XX ст. Основоположником біхевіоризму є Едуард Торндайк. На основі експериментів над тваринами він сформулював закон проб і помилок, що послужив основою його теорії. Даний закон був відкритий ним при спостереженні за тваринами, поміщеними в так званий проблемний ящик. Він представляв собою лабіринт, пройшовши який, тварина могла отримати позитивне підкріплення у вигляді корму. Тварини (переважно пацюки, інтелект яких вважає досить високим), рухомі почуттям голоду, зробивши декілька невдалих спроб пройти по лабіринту, нарешті, знаходили вихід. Торндайк зробив висновок, що поведінка тварин, що володіють інтелектом, залежить від випадкових асоціативних зв'язків між бажанням отримати якийсь об'єкт і його отриманням. Зі своїх експериментів він зробив далекоглядні висновки, наприклад про те, що поведінка людини є функцією, абсолютно відокремленою від свідомості. У ті часи поняття свідомості ототожнювалося з поняттям психіки. Виключивши свідомість з числа об'єктів дослідження психології, Торндайк тим самим створив так звану психологію без психіки. За основну схему поведінки була прийнята схема «стимул - реакція», тобто поведінка людини розцінювалося як механічний відповідь своїми діями на який-небудь важливий стимул. Захотів є - добув їжу звичним для себе способом. Захотів спати - вибрав найбільш зручне місце для ночівлі і т. п. Будь-яка поведінкова реакція позбавлялася усвідомленості. Але те, що годиться для зоопсихологии, аж ніяк не завжди застосовно до психології людини. Біхевіоризм був дуже слабкий у поясненні вищих психічних проявів, таких, як почуття, мислення, творчі здібності.

На зміну цим течією прийшов необихевиоризм, який пов'язаний в першу чергу з ім'ям Едуарда Толмана. Той перейняв від біхевіористів ідею про поведінку як предмет психології, але вніс деякі поправки. Між стимулом і реакцією він допустив існування ще однієї ланки - так званих проміжних змінних. Під ними розумілися деякі характеристики (такі як цілепокладання), якісь дуже складно було пояснити, не приймаючи існування психіки і свідомості. Таким чином, повна біологізація людської поведінки і заперечення наявності свідомості зазнали невдачі. Незважаючи на те що прихильники даної теорії існують і до цього дня, більшістю психологів вона визнана неспроможною. Істина не терпить крайнощів, і доведення будь-якої системи до свого повного логічного завершення часто призводить до абсурду, тим більше коли об'єктом дослідження системи є людина. Як би цікаво і оригінально не було завершене вчення про людину, її ніколи не можна приймати за абсолютно вірне. У людині завжди залишається якась загадка, вислизає між пальців. Тому сучасна психологія не замикається на який-небудь одній системі. Їх безліч, і в кожної є своя частка істини. Вітчизняну психологію в цьому сенсі можна порівняти з російським православ'ям. Обидві ці системи поглядів намагаються догматизувати якомога менше постулатів. Існує основна парадигма, але приватні думки завжди беруться до уваги, система залишається відкритою до нової інформації. Можливо, це і складає відміну російської культури від західної або східної, що віддають перевагу більш суворі рамки і фіксовані пункти правил як в гуманітарних науках, так і у віруваннях.

Отже, думка вітчизняної психології про поведінку людини полягає в тому, що воно нероздільно з свідомістю і основними психічними процесами. Це означає, що поведінкові реакції залежать від багатьох факторів: вроджених властивостей індивіда, якостей, набутих під впливом соціального середовища, якостей, вироблених в процесі освіти і самоосвіти людини, рівня розвитку вищих психічних функцій на даний момент.

^ Вищі психічні функції - одне з основних понять сучасної психології. Введено воно було відомим вітчизняним психологом Л. С. Виготським. Вищими психічними функціями називають найбільш складні психічні процеси, які формуються у людини в процесі його життя. Ці функції не є вродженими, на відміну від більш простих. При народженні людина отримує лише задатки до їх формування, яке відбувається тільки під впливом соціуму. До вищих психічних функцій відносяться мислення, мова, пам'ять, воля і т. д. Всі ці функції мають властивості пластичності. Це дає можливість до переструктуруванню свідомості в разі порушення будь-якої з функцій. Наприклад, порушення інтелектуального розвитку може бути компенсовано поліпшеним розвитком пам'яті, порушення волі - корекцією емоційної сфери і т. п. Можлива заміна випав ланки функціонально новим. Саме на основі цієї пластичності і взаємозамінності елементів побудовані сучасні методи медичної психології.

^ Діяльнісний підхід у психології є теорією, що пояснює багато закономірностей у розвитку і функціонуванні психічних функцій. Основними представниками розробки діяльного підходу у вітчизняній психології є М. Я. Басов, С. Л. Рубінштейн та А. Н. Леонтьєв. Даний підхід як вихідний методу вивчення психіки використовує аналіз перетворення психічного відображення в процесі діяльності.

Згідно з уявленнями сучасної психології поняття діяльності застосовується лише до людини. За визначенням, це поняття означає така взаємодія людини з навколишнім світом, у процесі якого досягаються свідомо поставлені ним цілі. У даній системі понять найпростішим елементом діяльності є дія. В будь-якій дії прийнято виділяти орієнтовну, виконавчу і контрольну частини. Орієнтовна частина пов'язана з цілепокладанням, виконавча, відповідно - з виконанням даної дії, а контрольна - з оцінкою того, наскільки точно і правильно було здійснено таку дію. Тут можна провести аналогію з описаними вище рефлексами і багатоступінчастої системою їх розпізнавання і контролю. У психології також існує поняття операції. Це більш складний стосовно дії процес. Операція може включати в себе декілька дій, пов'язаних однією метою. Наприклад, ви бажаєте попити чаю. Це є метою вашої діяльності. Для досягнення мети вам необхідно зробити операцію - приготування чашки чаю. Ця операція розпадається на безліч окремих дій, кожна з яких має мету. Вам треба піднятися з крісла, пройти на кухню, набрати в чайник води і т. д. Іншими словами, ваша психіка здійснює ряд перетворень відображення дійсності паралельно з тим, як ви здійснюєте найпростіші дії, що складаються в певну операцію, що є компонентом вашої загальної діяльності.

^ Психічні процеси і стани являють собою також одне з об'єктів психологічних досліджень. Взагалі, поняття психічного як процесу означає, що психічний несвідомих до якоїсь послідовності стадій в часі - воно безперервно змінюється і розвивається, оскільки змінюється взаємодія людини з зовнішнім світом. До психічних процесів належать сприйняття, увага, пам'ять, почуття і т. д. Психічні процеси більш короткочасні, ніж психічні стани. Вони є миттєвими реакціями на ситуацію і обумовлюються змістом свідомості в даний час. Психічні стани можуть бути довготривалі. Вони є результатом тривалого впливу на психіку будь-якого подразника - зовнішнього чи внутрішнього. Вони можуть призводити, наприклад, до хворобливих змін емоційної сфери, таким як апатія, депресивний стан або, навпаки, стан афекту. Тому для людини дуже важливий фактор саморегуляції, що дозволяє йому контролювати свій психічний стан.

На закінчення лекції слід сказати про галузі психології. Даний курс лекцій роз'яснює основні поняття загальної психології. Загальна психологія є базовою галуззю, на дані якої спираються інші галузі психологічної науки.

Як приклад інших галузей можна привести такі галузі, як сімейна психологія - вона займається проблемами взаємин у сім'ї; диференціальна психологія - розглядає вікові і статеві відмінності людей; соціальна психологія - вивчає взаємодію людини з великими і малими соціальними групами, а також вплив соціального середовища на формування особистості; медична психологія - вивчає порушення різних психічних функцій і способи корекції цих порушень. Існують також психологія праці, педагогічна психологія, вікова, психологія особистості і т. д.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” Запоріжжя 2007
Конспект лекцій з курсу “ Інформаційні системи менеджменту” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент...
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій. Частина перша для студентів напряму 050202 «Автоматизація...
Комп’ютерна техніка та организация обчислювальних робіт. Частина перша: Конспект лекцій для студ напряму 050202 «Автоматизація І...
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Загальна психологія. Конспект лекцій iconРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної...
Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст
Загальна психологія. Конспект лекцій iconЗагальна психологія
Рецензенти: Н. В. Чепелєва, д-р психол наук, проф. Ю. М. Швалб, д-р психол наук
Загальна психологія. Конспект лекцій iconОпорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Загальна психологія. Конспект лекцій iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія
Оцiнює свою хворобу без перебiльшення та без недооцiнки важкостi свого захворювання. Прагне сприяти успiху лiкування. Не обтяжує...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница