Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології


Скачать 55.56 Kb.
НазваниеРефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології
Дата публикации09.07.2013
Размер55.56 Kb.
ТипРеферат
userdocs.ru > Психология > Реферат
Теми рефератів з курсу „Загальна психологія”:
Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології.

 1. Історія становлення предмету психології як науки.

 2. Розвиток філософсько-психологічної думки в античні часи.

 3. Розвиток психології у межах філософії.

 4. Вплив природознавства на становлення психології як самостійної науки в кінці ХІХ ст.

 5. Розвиток психології у Радянському Союзі.

 6. Галузі сучасної психології.

 7. Напрями психології у ХХ ст.

 8. Методи сучасної психології.

 9. Місце психології в системі наукового знання.


Тема: Розвиток психіки та свідомості.

 1. Розвиток свідомості в поведінці, психічних процесах, властивостях і станах людей.

 2. Розвиток свідомості в психологічних дослідженнях.

 3. Розвиток свідомості дитини.

 4. Рефлекторна теорія І. М. Сєченова й І. П. Павлова.

 5. стадії та рівні розвитку психіки і поведінки тварин.

 6. Свідомість і мозок.

 7. проблема інстинкту ,навичок та інтелекту.

 8. Сенсорна, перцептивна й інтелектуальна стадії розвитку психіки тварин.

 9. Характеристика інтелектуальної поведінки тварин.

 10. Наукові погляди на сутність психіки.


Тема: Особистість, її розвиток та формування.

 1. Особистість та індивідуальність: основні параметри індивідуальних відмінностей людини.

 2. Людина як суб’єкт і об’єкт культури.

 3. Роль біологічного й соціального в онтогенезі психіки людини і формування її особистості.

 4. Структура і розвиток особистості.

 5. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепціях Е. Еріксона і Е. Фромма.

 6. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепції К. Хорні.

 7. Вплив подій раннього дитинства на формування структури особистості дорослого в концепції З. Фройда.

 8. Захисні механізми особистості.

 9. Відмінність наукових поглядів на природу людини А. Маслоу та З. Фройда.

 10. Самоактуалізація особистості як прагнення.


Тема: Відчуття.

1. Значення відчуттів в житті людини.

2. Багатоманітність відчуттів та їх походження.

3. Кількісні характеристики відчуттів.

4. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.

5. Взаємодія відчуттів.

6. Психологічні особливості зорових відчуттів.

7. Специфіка слухових відчуттів.

8. Мінливість чутливості аналізаторів, її причини.

9. Адаптація і сенсибілізація органів відчуття.

10. Специфіка нюхових, смакових й дотикових відчуттів.
Тема: Сприймання.

1. Види і властивості сприймання.

2. Фактори, що впливають на формування образів.

3. Ілюзії сприймання.

4. Розвиток сприймання й діяльність.

5. Зорове сприймання простору.

6. Пізнавальна функція слухового сприймання.

7. Сприймання і його розвиток у дітей.

8. Навчання і розвиток у дітей сприймання простору.

9. Феномени сприймання.

10. Закони і загадки зорового сприймання людини.
Тема: Уява.

1. Онтогенез уяви.

2. Роль і функції уяви.

3. Уява в структурі психічних процесів.

4. Уява в структурі психічних станів.

5. Проблема психологічного аналізу сновидінь.

6. Уява і мислення.

7. Психологічний аналіз пасивної й активної уяви.

8. Уява й літературна творчість.

9. Теорії виникнення уяви.

10. Вплив індивідуальних відмінностей на творчі здібності особистості.
Тема: Пам'ять.

1. Дослідження проблем пам’яті у працях А.О. Смірнова, П.І. Зінченка, Б.В. Зейгарник.

2. Дослідження пам’яті Г. Еббінгаузом.

3. Розвиток пам’яті в дитячому віці.

4. Основні принципи запам’ятовування.

5. Методики запам’ятовування інформації.

6. Розвиток пам’яті в онтогенезі.

7. Незвичайні можливості пам’яті.

8. Особливості пам’яті людей похилого віку.

9. Забування і боротьба з ним.

10. Механізми порушення пам’яті.
Тема: Мовлення.

1. Психолінгвістика як особлива галузь науки та суспільної практики.

2. Мовленнєва діяльність як особливий вид діяльності людини.

3. Характеристика процесу творення мови (огляд психолінгвістичних теорій).

4. Сприйняття та розуміння мови (характеристика слухання як різновиду мовленнєвої діяльності).

5. Дитяча словотворчість періоду оволодіння системою рідної мови.

6. Мовлення дорослих як важливий фактор формування мови дитини.

7. Взаємозв’язок мислення та мовлення.

8. Методи розвитку зв'язного мовлення.
Тема: Мислення.

 1. Роль творчого мислення у професійній діяльності митця.

 2. Основні етапи розвитку мислення.

 3. Психологія творчого мислення.

 4. Діагностика розумового розвитку.

 5. Особистісні якості творчої людини.

 6. Теорії розвитку когнітивних процесів.

 7. Фактори інтелектуального розвитку.

 8. Шляхи розвитку мислення на різних вікових етапах.

 9. Способи активізації творчого мислення.


Тема: Увага.

 1. Особливості уваги дитини.

 2. Ґендерні особливості уваги.

 3. Прийоми привертання уваги.

 4. Прийоми розвитку уваги дитини.

 5. Способи підтримання уваги учнів на уроці.

 6. Методи вивчення уваги.


Тема. Емоційно-вольові психічні процеси: емоції та почуття, воля.

 1. Вплив кольору на емоційний стан людини.

 2. Емоції в батьківсько-дитячих стосунках.

 3. Проблема класифікації емоцій у вітчизняній та зарубіжній психології.

 4. Вплив емоцій на фізіологічні процеси людини.

 5. Шляхи подолання негативних емоційних станів.

 6. Проблема класифікації емоцій у вітчизняній та зарубіжній психології.

 7. Динаміка розвитку стресу і його ознаки.

 8. Особливості афективних станів.

 9. Шляхи розвитку почуттів.

 10. Вплив емоційних станів на ефективність вирішення професійних завдань.

 11. Теорії волі.

 12. Методики вивчення вольових якостей людини.

 13. Поняття, прояв, ознаки волі у людини.

 14. Основні напрямки і шляхи розвитку волі.

 15. Погляди на волю в античному світі, в епоху Середньовіччя.

 16. Психоаналіз і уявлення про волю.

 17. Вольові якості особистості.

 18. Зв'язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів, потребами та цілями людини.

 19. Теоретичний аналіз вольової дії.


Тема: Психічні властивості: темперамент, характер, здібності.

 1. Темперамент і формування небажаних форм поведінки.

 2. Прояв психологічних властивостей темпераменту у пізнавальних процесах людини.

 3. Залежність стилю спілкування від властивостей темпераменту.

 4. Співвідношення будови тіла з типом темпераменту в теоріях Е. Кречмера й У. Шелдона.

 5. Дослідження властивостей нервових процесів людини у працях Б.М.Теплова і В.Д.Нєбиліцина.

 6. Шляхи пристосування темпераменту до вимог навчальної та професійної діяльності.

 7. Методи діагностування темпераменту.

 8. Проблема класифікації темпераментів.

 9. Вікові особливості темпераменту.

 10. Історія розвитку вчення про темперамент.

 11. Особливості характеру та їх урахування в професійній діяльності творчого працівника.

 12. Темперамент і характер.

 13. Спрямованість і характер.

 14. Характер і здібності.

 15. Сензитивний період формування характеру.

 16. Вікові особливості становлення характеру.

 17. Чинники формування акцентуацій характеру та їх урахування в практиці.

 18. Вплив сім’ї на формування характеру дитини.

 19. Самовиховання характеру.

 20. Шляхи формування професійно-важливих рис характеру митця.

 21. Шляхи розвитку пізнавальних здібностей.

 22. Літературні та художні здібності.

 23. Рівні розвитку здібностей і їх індивідуальні відмінності.

 24. Вплив сімейного виховання на розвиток здібностей.

 25. Здібності і спрямованість особистості.

 26. Здібності чоловіків і жінок.

 27. Здібності і вік.

 28. Концепції здібностей.

 29. Творча особистість і її життєвий шлях.

 30. Професійні здібності та шляхи їх розвитку.

Похожие:

Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconПредмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії та зв'язок з іншими науками
Методологія науково-психологічних досліджень. Класифікація та загальна характеристика методів психології вищої школи
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconЗагальна психологія. Конспект лекцій
Книга включає в себе повний курс лекцій з загальної психології, написана доступною мовою І буде незамінним помічником для тих, хто...
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
А. спосіб оцінювання психологічних властивостей індивіда та народу за певними критеріями
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconФакультет психології Студентське наукове товариство факультету психології Інформаційний лист
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті психології відбудеться англомовна
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconВідділення психології, дефектології та вікової фізіології нанп україни...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconПлан семінарського заняття: Предмет І об’єкт історії психології
Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconНавчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає...
У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и
Рефератів з курсу „Загальна психологія”: Тема: Вступ до загальної психології. Предмет, завдання, методи психології iconПрактикум по общей психологии учебное пособие для студентов
Практикум з психології : короткий конспект з дисципліни, укладені ст викладачем кафедри практичної психології Черепєхіною О. А
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница